Vanuit vertrouwen leven in de toekomst van jezelf

Ik kijk terug op maandag 5 november 2012, de dag waarop het toenmalige nieuwe kabinet wordt geïnstalleerd. Nog nooit is dit gepaard gegaan met zoveel landelijke commotie. Bezuinigingen staan centraal in het regeerplan en angst is begonnen te regeren. De financiële consequenties die dit volgens en voor velen gaat hebben, lijken desastreus…. De kranten en de andere media hebben het alleen nog maar hier over. Maar is dit zo?

Dreigen wij, bewoners van dit land, ondernemers, specialisten, managers, medewerkers en mensen zonder baan, nu inderdaad het slachtoffer te worden van de regeringsplannen?

Ik heb de overtuiging van niet, want volgens mij hebben we heel veel in eigen hand. Misschien mag ik je een vraag stellen die er toe doet. Jouw antwoord op deze vraag betekent alles! Het is dus allesbepalend… voor jou!

Speel jij het spel van het leven om te winnen…
of
speel je het spel om niet te verliezen?

Ik stel mensen met enige regelmaat deze vraag en krijg dan als eerste reactie: ‘Sorry Hans, maar wat is het verschil tussen die twee?’
Het verschil is alles… en ik bedoel dus écht alles… ondanks het feit dat beide opties veel op elkaar lijken te lijken.
Je antwoord kan verschillend zijn voor de verschillende gebieden van jouw leven… ik leg het je uit aan de hand van een paar voorbeelden.

Als het gaat om geld…
Ben jij gericht op het hebben van meer…. of op de angst tekort te komen?

Als het gaat om relaties…
Ben jij gericht op optimaal geluk… of op angst om ongelukkig te worden?

Als het gaat om gezondheid…
Ben jij gericht op gezond zijn… of juist op de angst om ziek te worden?

Als het gaat over je carrière…
Ben jij gericht op succes en ontwikkeling… of juist op de angst dat je je baan en/of je bedrijf verliest?

Kortom, als het gaat om jouw leven…
Speel je het spel dan om te winnen… of speel je het spel om juist niet te verliezen?
Je zou het in eerste instantie niet zeggen, maar dit is echt het verschil wat het verschil maakt. Ga je vanuit een waar vertrouwen voor dat wat je dolgraag wilt bereiken, of bewapen jij je om te voorkomen dat je datgene bereikt waar je doodsbang voor bent?
Nu is het zo, dat vertrouwen en angst zich ten opzichte van elkaar hetzelfde gedragen als water en lucht dat doen. Waar het één is, kan het andere niet zijn.
Vervolgens, gewenste resultaten en succes groeien niet op een bodem van angst. Ze komen alleen voort vanuit vertrouwen… kortom het bouwen aan vertrouwen is hier de kern van de boodschap en het advies.

Maar hoe doe je dat?
Bouwen aan vertrouwen en het tegelijkertijd laten slinken van angst, doe je door zoveel mogelijk bevestiging te zoeken, dat je vertrouwen gegrond is. Dankbaarheid kan hier de belangrijkste en sterkst werkende sleutel toe zijn.

Dankbaarheid ontgrendelt je vertrouwen,
het gevoel wat je nodig hebt
om de door jou gewenste resultaten te ervaren.
Maar…het gaat er hier in het geheel niet om
te zeggen dat je dankbaar bent,
het gaat er juist om,
dankbaarheid te VOELEN.

Wanneer je dagelijks alleen dingen en ervaringen benoemt waarvoor je denkt dankbaar te moeten zijn, maar je ervaart niet dat oppergelukkige en overweldigende GEVOEL van dankbaarheid, dan doe je heel erg je best, maar je schiet er niets mee op.

Dat is één van de redenen waarom zoveel mensen het gevoel hebben dat ze de angst in gedrukt worden, terwijl ze ondertussen heel erg hun best doen om te proberen dankbaar te zijn, maar dit niet te voelen.

Vaak wordt dit veroorzaakt omdat velen zich al zo diep in de stress voelen, met alle gevoelens van angst, onzekerheid, onrecht, somberheid en zorg, dat ze geen oog en geen aandacht meer hebben voor dat vele wat nog steeds wél goed gaat. En in plaats van de aandacht op wat ze allemaal hebben, gaan hun gedachten steeds meer naar alles wat ze niet (meer) hebben. Dit alles, zonder zich te realiseren, dat waar ze hun dominante aandacht op vestigen, ze juist regelrecht hun leven in trekken.

Ik weet en ken dit als geen ander
Ten overvloede misschien, maar ik ben hierin zelf ook ervaringsdeskundig. Ik weet als geen ander hoe het voelt om je best te doen om dankbaar te zijn, terwijl het gevoel de overhand heeft, dat alles zo tegen zit, dat er niets meer is om dankbaar voor te zijn….. maar niets is minder waar!
Juist door je dankbare gevoelens weer boven te laten komen, ben je in staat om je zorgen, angst en doemscenario’s steeds verder te verkleinen totdat ze helemaal uit je zichtveld verdwijnen… en dan is het vertrouwen wat weer verschijnt.

Dankbaarheid is een gevoel, het is pertinent geen gedachte!

En wanneer je vastloopt op allerlei ervaringen die je niet wilt, ervaringen die zijn veroorzaakt door de angsten die zijn ontstaan vanuit je hoofd, dan staat je maar één ding te doen, en dat is vertrekken uit je hoofd, naar het bewustzijn van dankbaarheid toe!

Hans Oelen

Advertentie

Orde, chaos, leven en dood

Iemand die de volmaaktheid zoekt, aanvaardt dat hij altijd met onzekerheid zal moeten leven en zich met regelmaat uit balans zal voelen. Is het in essentie niet de rol van de lerende mens, om altijd te wankelen, zonder ooit om te vallen?

Ons ego heeft een bloedhekel aan onvoorspelbaarheid, ondanks dat dit ons regelmatig veel goeds heeft gebracht. Denk maar eens aan al die onverwachte kansen en mogelijkheden die op ons pad kwamen of dat ons zomaar hulp werd aangeboden vanuit onbekende hoek of dat zich ideeën op-popten met waardevolle inspiraties.
Dat noem ik de natuurlijke georganiseerde manier van leven. Een leven wat ontstaat en stroomt vanuit ons innerlijke van waaruit zo het aardse leven van fase naar fase doorlopen.

Orde en chaos
Zo omvat het aardse bestaan zowel orde als chaos. Chaos maakt onderdeel uit van orde en orde maakt onderdeel uit van chaos. Ze bestaan zo dicht bij elkaar, dat ze niet scheidbaar zijn.
Kijk naar je eigen bestaan en kijk ook om je heen, wereldwijd en je zal zien dat nagenoeg iedereen vecht met deze elementen, orde en chaos.

Alles heeft de neiging om vanuit orde uiteen te vallen; ik woon in de Betuwe en wat in het voorjaar ordentelijk en georganiseerd fris en rijp is, verandert in chaos en gaat uiteindelijk rotten; wat jong was wordt oud en schrompelig en sterft uiteindelijk.
Zo is de dood misschien wel de grootste illusie, terwijl de dood tegelijkertijd één van de grootste staten van orde is en de angst voor- en de strijd van de stervelingen tegen de dood, heel echt is.

Eigenlijk weten wij als sterveling waarachtig niet wat de dood is, maar ondertussen jaagt het onbekende zoveel angst, rumoer en doemgedachten de wereld in, dat wij als de mensheid, de stervelingen, uit alle macht neigen het gevecht aan te gaan.

Ondertussen hebben de vechters, de strijdvaardige wereldherstellers, de door zichzelf benoemde zieners en wetenden, de podiumroepers, als degenen die zich gehoord willen voelen, er geen notie van, dat ze hetzelfde spel spelen als de politici, die wetten uitvaardigen om dwangmatig tegennatuurlijk de orde weer terug te willen brengen naar hoe het was, niet in de gaten hebbend, hoe enorm veel angst, chaos en wanorde ze hiermee aanrichten.
Een gevecht wat leidt tot nog meer chaos en wanorde, noodzakelijke wanorde en chaos, want er ontstaat vanuit dat gevecht, die weerstand… alleen maar nog meer chaos en onbegrip.

Ik heb echter geleerd en ervaren, dat het leven zich altijd van binnenuit georganiseerd heeft. Zoekend naar orde en organisatie, is binnen dus de plaats waar ik meerdere keren per dag mijn aandacht richt op het gewenste vervulde einde en vanuit waar ik mijn leven vorm leef; leven gevend aan dat wat ik van belang vind en me ondertussen dankbaar voelend voor dat wat er op mijn pad komt.

Voor de duidelijkheid: Beide groepen bestaan en vervullen waarde, zoals orde en chaos beide waarde vervullen op hun moment. Ik heb bewust gekozen voor dat wat voor mij als eigen en oorspronkelijk aanvoelt en bij mij past… organisatie vanuit de stilte, van binnen naar buiten.

Hans Oelen

Wat maakt jou gelukkig?

Tijdens de wandeling in het oneindig lijkende Mastbos in Breda, vroeg de uitermate, in zijn werk, succesvolle ondernemer die ik coachte…
‘Hans, waar komt dat geluksgevoel vandaan, want volgens mij heeft de één het wèl en de ander kennelijk niet? Ik wil nu ook weleens gelukkig zijn, me blij en zorgeloos voelen.’

‘Gaan er dingen goed in je werk en je leven?’ vroeg ik, ‘… en word je daar blij en gelukkig van?’
‘Nee, zei hij, ‘want dan was ik het allang geweest! Ik ben het nog nooit geweest!’

‘Zijn er, anders gesteld, wellicht dingen die niet slecht gaan?’ vroeg ik.
‘Zou kunnen’, reageerde hij.
‘Geluk kun je kennelijk niet bestellen of halen. Je kunt het ook niet afdwingen.’

Blijdschap en geluk is een gevoel… en gevoel heeft maar één eigenaar… in jouw geval JIJ!
Het is ook altijd een gevolg van iets anders, want het wordt veroorzaakt door je aandacht, je gedachten… jouw bloedeigen gedachten.

Je eigen gedachten
Gebeurtenissen en ervaringen zijn met nadruk geen veroorzakers van geluk… nooit!
Jouw eigen gedachten en de gevoelens die ze veroorzaken over die gebeurtenissen, dàt zijn de feitelijke veroorzakers.

Geluk kent geen voorwaarden.
Zo speelt wat je hebt en bezit en wat je niet hebt, hierin geen enkele rol.
Wat anderen zeggen speelt in essentie ook geen rol.
Wat anderen wél hebben en jij niet, speelt ook geen rol.

Gelukkig zijn is louter het resultaat van jouw gedachten… en het gevoel waar hier uit ontstaat.
Dat, wat jij aandacht geeft.

… en waar komen die gedachten dan vandaan?
Heb je daar als mens, als individu invloed op?
Ja… nou en of!

Jouw gedachten komen voort vanuit jouw staat van bewustzijn…
Dat is van belang om te weten.
Gelukkig zijn is daarmee niet een op de samenleving gericht proces, het is een innerlijk proces. Een proces wat zich gaande houdt diep in jou en niet er buiten en het heeft z’n invloed op je werk en je leven.
Gewoon iets om over na te denken; jij als enige eigenaar en enige veroorzaker van je gedachten én je gevoel, bent geneigd te denken dat het van buiten komt, dat het door externe oorzaken wordt veroorzaakt, maar bij het wakker worden ontdekkend, dat het daar nooit vandaan komt.

Jij bent de enige eigenaar van jouw gedachten en je gevoel, omdat jij zelf de enige producent ervan bent.

Weet je hoe innerlijk leiderschap in jou ontstaat…
het leiderschap over jezelf?
Waar persoonlijk ondernemerschap ontkiemt…,
waar je succes verscholen ligt…?

Je kent vanaf nu in grote lijnen de antwoorden:
Vanuit jouw staat van bewustzijn vormt zich jouw wereld, want van daar uit vormen zich de gedachten die je denkt en vervolgens je gevoelens, je woorden en je gedrag…!

Hans Oelen
Coach

Lijkt het je wat om hier binnenkort eens over van gedachten te wisselen?

Spiritualiteit, een manier van leven.

Overal om me heen hoor en lees ik dat mensen het hebben over een zware tijd, een sombere tijd, een angstige tijd, een gekke tijd, een enge tijd, een rottijd… maar is dat echt zo?

De wereld zoals wij die waarnemen met onze zintuigen is altijd al zo geweest. De ene keer is dit gaande, de andere keer dàt en veel gaat ook langs ons heen, maar één ding is zeker, er is altijd wel iets aan de hand.

Wij leven hier in deze wereld, omdat deze wereld in feite ons schoollokaal is waarin we ons kunnen ontwikkelen. Het is niet de bedoeling om zo goed mogelijk te leren onze problemen op te lossen, het is juist de plek om te leren ons vrij te maken, los te komen van de dagelijkse wereldse aardse verschrikkingen. Kortom we zijn hier niet om op te leren lossen, want dat zuigt ons allemaal leeg, we zijn hier om te scheppen, te creëren, om ons te verlossen!

Theorieën over de donkere kant van het leven
In deze periode verbazen we ons over de veelheid aan zgn. complottheorieën… Ik zou me niet verbazen, want ondanks het feit dat de kern van die theorieën waarschijnlijk veel juistheden in zich meedragen, geef ik jou als lezer van dit schrijfsel de overweging mee, hier pertinent niet in mee te gaan. Zodra je dat namelijk gaat doen, merk je direct dat het je emotioneel raakt… je wordt er niet blij van, nee, in tegendeel…
Je lost er niets mee op, niet voor de wereld en al haar inwoners en ook niet voor jezelf, door er in mee te gaan. Je gaat je aan de theorie verbinden… en dat staat lijnrecht tegenover het essentiële doel waarom je hier bent, waarom je geboren bent, namelijk om je te verlossen, jezelf te bevrijden van de al eeuwen geldende aardse processen… en het je verbinden aan een theorie is er hier eentje van!

Die aardse processen die tot uiting komen in alle complottheorieën, dienen wij niet op te lossen, dat is de valkuil. Wij zijn hier om ons ervan bewust te worden en ons er niet meer door te laten raken, want ze vertegenwoordigen de uiterst lage energetische vibraties… en daar horen wij ons, jij en ik, niet (meer) mee te willen verbinden.

Je bent hier niet om de wereld te veranderen.
Je bent hier om bewust te worden en te leren leven en ervaren voorbij die verschrikkingen die al duizenden jaren gaande zijn in deze circulaire samenleving…
Waarom?????????
Omdat dat de bedoeling is van dit schoollokaal, de aardse wereld waarin we waarnemen en waarin, als we de geschiedenisboeken serieus lezen, alles zich telkens weer herhaalt.

Kortom, aan jou de keus, stap je mee in de valkuil om je te verbinden aan al het niet zichtbare en het niet openbaar gedeelde handelen van de wereldleiders, of kies je er voor te gaan, voor je eigen groei, je eigen welzijn, je eigen verlossing…

Aan jou en mij de keus, die je elke dag kunt maken, want elk moment waarop je de keus maakt, welke keus dan ook, is het goede moment en de voor jou op dat moment gemaakte keus.

Verlossing staat voor: Niets moet!

Hans Oelen

Mentale leegte

Behoefte, hebzucht en angst zijn misschien wel de drie meest nadrukkelijke en doordringende krachten in onze wereld van vandaag. Eén derde van de 7,6 miljard bewoners van onze planeet is voortdurend op zoek naar het vervullen van de basisbehoeftes van het leven, terwijl de mensen in de zogenaamd ontwikkelde westerse wereld steeds meer gestuwd lijken te worden door zaken als macht, hebzucht, positie en imago.

Wat nu zo interessant is, is dat we onszelf bijna allemaal, waar dan ook op deze aardbol, begeven in een wereld die wordt geleid vanuit geld, macht en politiek, terwijl juist dat het tegenovergestelde is van de ware levensnormen die alle grote leraren van nu en vanuit de geschiedenis ons al meer dan duizend jaren duidelijk willen maken, namelijk, dat het leven voorbij angst, hebzucht, illusies, haat en afgunst voldoen aan de voorwaarden voor het realiseren van het leven vanuit je optimale ZELF en een leven vanuit pure liefde.

Mentale leegte
In vroeger tijden had ik met regelmaat last van ‘mentale leegheid’, een zo nu en dan aanwezige chronische perceptie van gebrek. In plaats van het tellen van mijn zegeningen, had ik alleen maar oog voor wat ik niet had…
Het is verrassend eenvoudig om in dat foute denken terecht te komen en er vervolgens in te blijven hangen. We zijn omringd door ontelbaar veel goeds en een overvloed aan spullen, maar alles wat ik op dergelijke momenten of zelfs dagen kon bedenken, ging over van alles en nog wat, wat ik niet had. Gelukkig hoeven dit soort valkuilen niet zo diep te zijn en hoeft de mentale leeghoofdigheid niet lang te duren.

Aandachtige aandacht
Eén van de meest belangrijke principes, die ik heb geleerd is, is dat ik leven geef aan dat, waar ik mijn focus op richt en dat juist dàt uitgroeit in mijn leven. Dus als ik in mijn mentale leeghoofdigheid stap, maak ik het gevoel en het ervaren van gebrek alleen maar groter. Ik zeur dan net zo lang en heb net zo lang medelijden met mezelf, dat ik uiteindelijk helemaal niet meer in de buurt van mezelf wil verkeren, omdat ik mezelf uiteindelijk niet meer om me heen kan verdragen!

Dankbaarheid
Toen ik me uiteindelijk realiseerde, dat een gevoel van dankbaar zijn voor wat ik allemaal al heb en ervaar, me toestaat om meer te ervaren van goede en mooie mensen, ervaringen, plaatsen, omstandigheden en dingen die ik in mijn leven wil, maakte dat voor mij het verschil wat het verschil maakt in deze wereld voor mij.
Dat heeft mij uiteindelijk geleerd, dat dankbaarheid voor wat ik ben, wat ik doe en wat ik heb, de toegangspoort is tot het door mij gewenste leven, inclusief een sprankelende en bruisende gezondheid.

Is dat voor jou niet hetzelfde?

Hans Oelen
Coach

Is er iets veranderd?

Wat staat mij als mens te doen?
Wat is wijsheid om te doen?
Wat kan ik doen om me te midden van deze maatschappelijke angst veilig en vredig te voelen? Ik vraag dat, omdat ik in een overbevolkt land woon met ogenschijnlijk een alsmaar groeiende angst om besmet te worden.

Ik weet, dat het er niet toe doet waar ik nu ben, in welk land en in welke provincie en in welke stad ik ben en woon.
Ook gaat het niet om het nieuws, niet om de mediagekte, niet om waar ik verblijf, wat de kwaliteit van de gezondheidszorg is waar ik ben en ook niet om wie er nu regeert en heel nadrukkelijk aan de touwtjes trekt.…
Waar het om gaat, is hoe ik reageer op het nieuws, op hoe ik reageer op de stimuli.

Eigenlijk heb ik hier ook helemaal geen tijd voor! Ik ben namelijk veel te druk met het bewust leven geven aan de mooie en gewenste dingen, dàt wat mij het gevoel oplevert van vrijheid, vreugde en overvloed, waaronder gezondheid!

Wetten der natuur
Er is een universele wetmatigheid, het is er en het is er ook altijd al geweest. Een bindende altijd aanwezige en in opperste werking zijnde wetmatigheid, die altijd en onder alle omstandigheden werkt; daarom heet het een universele wet. Deze wetmatigheid werkt 24/7, zonder mankeren en het laat zich niet beïnvloeden door ook maar iets in de wereld die wij waarnemen met onze zintuigen.

Deze wet is:

Wat ik zaai, zal ik oogsten…!

Ook is deze wet bekend met andere namen, waaronder:
De wet van oorzaak en gevolg…
De wet van karma…
De wet van aantrekking…

Tuinman/vrouw
Ik ben dus als het ware de tuinman van mijn eigen ‘tuin’ (mijn eigen leven met alles erin.) Ik bepaal helemaal zelf of er onkruid in mijn tuin groeit of in plaats daarvan de mooiste planten, bloemen en struiken.
Als ik mijn ‘tuin’ zonder gerichte aandacht laat overwoekeren door onkruid, dan geef ik aan alles de mogelijkheid, de vrijheid, om in mijn tuin te groeien en in dat geval is het uiteindelijk het onkruid wat bepalend gaat zijn, wat de baas zal worden in mijn denkbeeldige tuin, mijn leven, waaronder het lichaam wat ik draag en de kwaliteit en weerbaarheid van dat lichaam!

Als ik daarentegen een bewuste en liefdevolle tuinman of tuinvrouw ben en ik van meet af aan mijn ‘tuin’ beheer…. dan mag jij schetsen wat hiervan het stellige resultaat is!

Ik leef in een circulaire wereld. Een wereld waar ik onlosmakelijk te maken heb met liefde en angst, crisis, armoede, dreiging, oorlog, geweld, hongersnood, watersnood, droogte, ziektes, virussen, vergiftiging, straling…etc.
Dit zijn allemaal zaken die ik niet dien te negeren. Hiermee geef ik mezelf ook dagelijks de boodschap mee, om het geen leven te geven; in tegenstelling tot dat kies ik ervoor om louter leven te geven aan dat wat ik als liefdevol ervaar!

Is het virus de oorzaak?
Is het virus de oorzaak of toch uiteindelijk in essentie niet?
Het is nu de maatschappelijk gedragen theorie, dat het Coronavirus de oorzaak is van alle ellende. Dit is de theorie die is gekoppeld aan het virus en daarmee wordt er ruimte gegeven aan de conclusie, dat besmetting ons overkomt.
Maar wat is al sinds het ontstaan van het universum, duizenden of misschien wel miljoenen jaar geleden, de wetmatigheid waar we 24/7 mee te maken hebben… de wet die in het hele universum, in alle hoeken en gaten van dit immense universum, 24/7 werkt?
– Alles beweegt zich van binnen naar buiten…
– Dat wat ik zaai zal ik oogsten
– De wet van oorzaak en gevolg… karma… aantrekking.

Is dat niet de altijd geldende universele essentie?
Niemand kan zich onttrekken aan de wetmatigheid van het universum, van de wetten die de natuur besturen. Deze wetmatigheid kent met stelligheid geen willekeur! Geen mens, hoe groot zijn/haar vermogen ook maar is, kan dat beïnvloeden! De wetmatigheid werkt zoals die altijd al gewerkt heeft en ook altijd zal werken! Stellig, zonder willekeur!

Het is echter in tegenstelling tot het voorgaande weldegelijk een feit, dat een theorie wèl willekeur kent, want in het geval van dit virus, is de besmettelijkheid ervan geen vaststaand feit gebleken, want de ene persoon krijgt het wel en de andere krijgt het niet…

HOE KAN DAT?

Menseigen ontstaan er vervolgens ook alsmaar meer theorieën op theorieën op theorieën op theorieën, aangevuld zelfs met allerlei boosaardige complottheorieën, die met steeds grotere frequentie over ons heen worden gerold. Theorieën, die stuk voor stuk in tegenstelling tot de universele wetten, wèl willekeur kennen!
Weet ook, dat er sinds het jaar 2000 al 66 pandemieën over de wereld zijn geraasd… en dit is er eentje van.

Nogmaals lieve mensen, ik bagatelliseer niets, ik negeer het niet, ik ontkracht niets, ik neem het uiterst serieus en ik ben er tegelijkertijd echter ook terdege van bewust, dat de wetten van de natuur altijd gelden, dat ze bepalen, ook vandaag, ook nu… 

Dat wat je zaait, zal je oogsten.

Continue zelfreflexie
Ik stel mezelf dagelijks met regelmaat de vraag:

Wat zaai ik NU?
Want… is het virus de oorzaak of ben ik met mijn gedachten en veronderstellingen de oorzaak?

Ik ben echt heel erg druk met het bewust leven geven aan dàt wat ik lief heb, wat ik koester… ik zou het leuk vinden, als jij net als ik pas op de plaats maakt en ook weer bewust de tuinman/tuinvrouw wordt van jouw eigen tuin, door je weer bewust te zijn, wat jij zaait.
Ik neem mijn verantwoordelijkheid, om bewust de persoon te zijn, die mij blij maakt!

Waarom?
Omdat ik daarmee zaai, wat ik wil oogsten!

Ik wens je een prachtige en liefdevolle dag in jouw tuin!

Hans Oelen

Wees iemand… gezond.

Rond het jaar 1977 was psychiatrie mijn werkveld.
Jan Foudraine, een destijds bekend Nederlands psychiater en auteur van het boek ‘Wie is van hout’ schreef een anekdote die hij als Sannyassin (volgeling) uit de mond hoorde van Osho, zijn leermeester, toen nog Bhagwan genoemd, ik citeer: ‘Als de mensheid ooit een tijd meemaakt dat we de hersenen van overledenen kunnen implanteren, kies dan hersens van politici, want die zijn spiksplinternieuw; ze zijn nooit gebruikt!’
Zou hier ondertussen zo’n 40 jaar na dato al iets in zijn veranderd?

We maken in ons bestaan hier op deze aarde van alles mee. Armoede, rijkdom, ziekte en gezondheid, oorlog en vrede, zorgen en geluk en tijden van angst en veiligheid en tijden van rondwarende virussen.

Je bent hier gekomen met een doel, geboren als mens met een missie, een intentie wellicht.
Als je naar het bovenstaande kijkt, dan kunnen we van alles ervaren, van alles wat wij bewust of onbewust hebben laten groeien. We kunnen, als we dat willen, armoede in ons aardse leven laten groeien, we kunnen ziekte laten groeien, we kunnen oorlog laten groeien en ook kunnen we de aanwezigheid van potentiële gevaren laten groeien op het gebied van gezondheid, succes en welzijn.
Hoe?
Simpel, maar eerst nog even dit…
Je kunt het bovenstaande wegpoetsen onder het mom van verzinsels en flauwekul, zonder je er ooit in te hebben verdiept, er iets over gelezen te hebben of je er ooit in te hebben geïnteresseerd… het kan allemaal.
Alles in het leven heeft een reden, een doel, het bevestigt en het dient ons!

Je laat iets bewust of onbewust groeien, door het als het ware leven te geven.

Als je in angst leeft, dan geef je leven aan iets waar je bang voor bent, iets wat je niet wilt, iets waar je wakker van ligt. Je geeft het leven, door er veel aandacht aan te geven. Kijk maar eens even naar jezelf en signaleer waar jouw dominante aandacht vandaag op gericht is… dat wat jij nu al dagenlang leven geeft. Je geeft leven aan angst, aan ziek kunnen worden, aan dood kunnen gaan aan een onbekend virus en aan een ernstig tekort aan toiletpapier…
Wat zou er nu gebeuren in jouw leven en met jouw leven, als je leven geeft aan van alles wat je wél heel graag wilt, zoals veiligheid, gezondheid, voldoende inkomsten, plezier, geluk en een overvloed aan toiletpapier?

Wat zou er met jouw leven gebeuren als je bewust leven geeft aan dat wat jou blij maakt?

Feitelijk kan je stellen: Er zijn vandaag in jouw leven duizenden dingen goed gegaan, en er is in jouw leven vandaag waarschijnlijk maar één ding niet gegaan zoals jij dat graag zou hebben gewild… en wat laat jij vervolgens gebeuren?
Al die duizenden dingen die goed zijn gegaan, heb je gelaten voor wat het was en je hebt ze daarmee geen leven gegeven, je hebt ze genegeerd! En juist dat ene ding, wat niet gaat zoals jij het wilt, heb je alle leven gegeven, je hebt het heeeeel groot en eng gemaakt.
– Ziekte
– Dood
– Gevaar
– Stagnerende inkomsten
– Failliet gaan
Waar of niet waar?
… en waar zijn al die goed verlopen ervaringen gebleven?

Weet… dat een virus op zoek is en het beste gedijt in een angstig en onevenwichtig lichaam, bijvoorbeeld een lichaam van iemand die zich zorgen maakt, bang is en daarmee leven geeft aan juist dàt, wat je bang maakt!

Volg de vanuit de overheid gegeven handreikingen, de instructies en de adviezen waaronder het voorkomen van lichamelijk contact, het gezond te eten en te bewegen, om te blijven bouwen aan je fysieke en mentale weerstand. 
Denk tegelijkertijd na en ga leven geven aan alles wat je blij en gelukkig maakt, want dan ben je bezig met de werkelijke reden waarom je ooit geboren bent! Realiseer je dat politici hierin niet deskundig zijn! Ze bestaan louter om het land te besturen. Het zijn geen gedragswetenschappers, geen mensenkenners, geen medici en geen… het zijn gewoon hard werkende mensen die vergelijkbaar zijn met de bestuursleden van verenigingen of van bedrijven, in dit geval van de BV Nederland, meer niet… en waarschijnlijk zijn ze ondertussen al net zo bang als de meerderheid van de mensen die ze zelf ook al bang gemaakt hebben…

Kortom, neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en je lichaam, behoudt en koester deze verantwoordelijkheid en zorg goed voor jezelf, zowel qua beweging, qua voeding en drinken en met name ook qua denken en voelen.

Wees iemand, … die jou blij maakt!

Natuurlijk ben je gelukkig!

Jij, als mens, bent van nature gelukkig. Je hoeft je helemaal niet druk te maken om geluk, want het is er al. Je hoeft alleen maar te stoppen met het ongelukkig te zijn; zet het mechanisme wat jou telkens ongelukkig maakt, stil.

Niemand lijkt hier klaar voor te zijn. Ik hoor veel mensen zeggen, ‘Ik wil zo graag gelukkig zijn.’ Het is net alsof je doorgaat met het zeggen, ‘ik wil gezond zijn’ terwijl je je ondanks die wens blijft vastklampen aan je ziekte, jezelf ondertussen niet de vrijheid gevend om de ziekte te laten verdwijnen.
Als de arts je een medicijn voorschrijft, gooi je het medicijn weg, want je volgt geen enkel voorschrift. Je maakt nooit een ochtendwandeling, je gaat niet zwemmen, je gaat niet een paar kilometer rennen op het strand, je doet geen fysieke en al helemaal geen mentale oefeningen en ondertussen
ga je maar door met het veel en ongezond eten en drinken; je gaat maar door met het beschadigen van je gezondheid en telkens weer vraag je je af waar je gezondheid en geluk kunt vinden.
Je verandert het mechanisme niet dat ongezondheid veroorzaakt.

Gezondheid is niet iets dat je ergens kunt halen of krijgen, het is geen iets of een object buiten jou. Gezondheid is niet meer en niet minder dan het resultaat van een totaal andere manier van denken, voelen en handelen, leven.

Gelukkig zijn
Er komen mensen bij me die aangeven dat ze graag gelukkig willen zijn, maar ze kunnen hun jaloersheid, hun sombere gedachten, hun wedijver, hun ego-denken…etc. niet loslaten. Als je deze aangeleerde manieren van denken, voelen en handelen niet kunt loslaten, kan liefde, je oorsprong, nooit groeien. Het onkruid van jaloezie, somber denken, wedijver, competitie…etc. zal de roos van de liefde vernietigen. En als liefde voor jezelf niet kan groeien, zal je niet gelukkig zijn, met stellige zekerheid niet. Want hoe kan iemand gelukkig zijn, zonder dat er liefde groeit?

Tenzij die roos in je bloeit, tenzij die geur wordt verspreid, kun je niet gelukkig zijn.

Nu willen we allemaal geluk, maar alleen door te willen, zal je het niet krijgen. Willen is niet genoeg. Je zult naar het verschijnsel van je ellende dienen te kijken, hoe je het creëert, ja JIJ, hoe je om te beginnen ellendig wordt, hoe je elke dag doorgaat ellendig te blijven en hoe je helemaal en alleen zelf telkens weer die heerlijke momenten van geluk en succes en harmonie met jouw denken om zeep helpt…
Wat is jouw patroon hierin?

Geluk is een natuurlijk verschijnsel; als iemand gelukkig is, is dat geen bekwaamheid of kunde. Dieren zijn gelukkig, bomen zijn gelukkig, vogels zijn gelukkig… het hele bestaan is gelukkig, behalve de mens, dat wezen met dat enorme brein.
Alleen de mens is kennelijk zo slim om ongelukkig zijn te creëren. Dus als je gelukkig bent is het eenvoudig, het is onschuldig, niets om over op te scheppen. Maar, als je ongelukkig bent, dan doe je grote dingen voor jezelf, je doet je best… kortom,
wees of wees niet… doe in ieder geval nooit meer je best!

Hans Oelen


De denker die geen stilte wil.

Ik ervaar mezelf niet als intelligent, wat vraagt om de kunde, complexe zaken terug te kunnen brengen tot de kern van de eenvoud… en dat gaat me doorgaans goed af!

Een opmerking die ik veel hoor en die me fascineert:

Laten we de stilte zoeken en er in gaan.

Ik heb met mensen gesproken die dagelijks mediteren en uiteindelijk kreeg ik helder dat woorden misleidend kunnen werken. Mensen die dagelijks mediteren zijn er duidelijk in, dat ze al jaren bewust de stilte betreden en deze ervaren… ik ook, alleen niet bewust mediterend, al jaren, zonder de stilte te zoèken.

Stilte is voor zover ik weet, niet iets wat ik ooit gezocht heb. Zolang ik stilte benader als iets wat gezocht kan worden, zal ik er naar op zoek gaan, zoals velen op zoek zijn naar liefde en geluk… en deze nooit vinden.
Ik adviseer niemand, een zoektocht te beginnen naar iets wat je al je hele menselijke bestaan hier bènt..
Zoek niet langer naar iets wat je al bènt!

Ik ben hier niet in dit aardse leven gekomen om mijn geest tot stilstand te brengen, want mijn geest bestaat vanuit de zuivere bedoeling, om te den-ken!
De denker is tot stand gebracht om te denken.
De voeler is tot stand gebracht om te voelen.
De schaatser is tot stand gebracht om te schaatsen
De muzikant is tot stand gebracht om te musiceren.
De mens is tot stand gebracht om mens te zijn.
De hond is tot stand gebracht om hond te zijn… etc.

Mijn aandacht is er daarom bewust niet op gericht om mijn geest tot stilte te brengen. Ook ben ik bewust niet bezig met het zoeken naar de ruimte tussen 2 gedachten. Hoe bedenk je het! Alles wordt namelijk al waargeno-men door de stilte die ik feitelijk altijd al bèn. Door stilte te Zijn, heb ik het vermogen om beweging waar te nemen.
Ik ben net als jij als de oceaan en de beweging is er in de vorm van de golven… Waar veel mensen door worden gevangen, is dat, wat de golven voortstuwen, het gevolg van iets, zodanig, dat het vaak meer als een ach-tervolging lijkt dan op een vanuit plezier geleefd en ervaren spel.

Of ik dat nu wil of niet, ik kan er niets aan veranderen dat ik de stilte bèn. Ik kan zoeken wat ik wil en zodra ik stop met zoeken, kom ik terecht op de waarneming, dat ik de stilte ben… en het is de stilte die dat waarneemt.

Waarom ben ik hier…
Naast wat ik feitelijk ben, heeft mijn aanwezigheid hier ook weldegelijk een diep verscholen bedoeling, namelijk om verbeelding in zijn essentie te le-ren kennen. Met mijn verbeelding beschik ik namelijk over het vermogen om bewust leven te geven aan allerlei nu nog dode staten.

Ik creëer niets…
Ik schep helemaal niets…
en jij ook niet!
Ik schep niets, ik creëer niets, ik trek niets aan, ik ben hier louter om met mijn vermogen om te verbeelden, leven te geven aan nu nog dode staten.
De schepping, de volle creatie is al af, al sinds mensenheugenis. Alles wat er gecreëerd zou kunnen worden, is al gecreëerd… alles is er al, allang!
Ik en jij als mens, geef louter en alleen leven aan mogelijkheid, en dat doe ik vanuit de stilte die ik altijd al was. Dàt geeft leven aan beweging.

Wat mooi en fijn zou het zijn dat ook jij dit ontdekt, je hier bewust van wordt, door gewoon door je leven te wandelen en dit tot je door te laten dringen; simpelweg te Zijn, want het besef, bewust te Zijn, dat is IK BEN….

Dat is de stilte in mij, besef, bewustzijn, van alle inhoud.
Ik ben wat waarneemt, wat beseft, bewust is van… wat alles leven geeft.
Maar het is van belang, dat je dit gaat zien, gaat waarnemen en gaat be-seffen vanuit je diepste Zijn.

Stop maar met het zoeken naar stilte,
en met gericht zijn op de ruimte tussen 2 gedachten…

Alfabetsoep
Grappig gesteld is het vergelijkbaar met de in mijn jeugd op de markt ge-komen alfabetsoep. Mijn moeder maakte in de jaren 60 alfabetsoep, soep met vermicelli in de vorm van letters. Ik maakte woorden van de letters in de soep in mijn bord. Kortom, warme soep in een diep bord, met de opper-vlakte gevuld met vermicelliletters. Hier ontstond het spel, om er woorden van te maken.

Zie nu hier, dat de intentie om de stilte tussen mijn gedachten te vinden, me juist aanzet tot activiteit in plaats van tot stilte!
Het is als het vinden van de ruimte tussen de letters van mijn alfabetsoep.

Wat is nu het bijzondere?
IK BEN… de stilte.
Ik ben als de soep waar alle letters al in zitten. Ik hoef de soep niet te zoe-ken tussen de letters, maar de ruimte tussen de gedachten. Laat gedach-ten voortkomen uit de soep, dan hoor je de soep, waarmee je leven geeft aan de letters.
Ik ben… HET, wat leven geeft aan alles in mijn leven, ook aan dode staten!
Dit is waarom ik niets aantrek, niets schep en niets creëer.
Dit is waarom creatie, de volwaardige schepping, allang is afgerond en het mijn baan is hier om simpelweg leven te geven aan mijn leven hier met alles er in wat ik graag wil, zoals ik het wil.

Wees stil en WEET.
Ik ben… IK BEN… niet IK DOE, maar IK BEN…!

Zoek niet meer naar de stilte en tel ook niet langer je zegeningen of je ademhalingen. Dit is mijn en jouw speelveld, het veld, de soep, om te ont-dekken, te beseffen, bewust te worden, bewust bewustzijn te zijn.

Geniet van je reis.

Hans Oelen

 

Ben jij zelf de baas?

Ben jij van mening dat er één bron is voor alles wat er in de wereld gebeurt of ben jij de mening toegedaan dat er twee tegenovergestelde, elkaar tegenwerkende, krachten zijn met de naam God en de duivel, hemel en hel of goed en kwaad… één die het beste met je voor heeft en eentje helemaal niet?

Lees bovenstaande tekst nu nog eens een keer grondig door en geef het dan kort de tijd om goed tot je door te kunnen dringen. Het antwoord op deze vraag is namelijk belangrijk. Het heeft te maken met de mogelijke macht die jij en ik hebben op ons eigen leven. Als er twee krachtige krachten met elkaar zouden strijden in het universum, zouden wij dan niet gewoon de derde speler zijn, pionnen die volledig afhankelijk zijn van het ‘spel’ wat deze krachten spelen?
Je zou in dat geval heel zorgvuldig een kant dienen te kiezen en vervolgens louter wensen en hopen, dat je voor de juiste partij gekozen hebt, want zou het uiteindelijk de verkeerde blijken te zijn, dan leef je in alle opzichten een volledig verloren partij, een partij die jou levensnaam draagt.

Pech, geluk, toeval…
In dat scenario, ben je werkelijk machteloos. Wie kan jou in dat geval dan kwalijk nemen dat je een verliezer bent?

Hoe zit het anderzijds als je voor een ander script kiest? Een script waarbij je ervan uitgaat dat er slechts één macht bestaat en dat deze macht neutraal is. Je zelf helemaal kunt kiezen hoe het zich presenteert en hoe het wordt weergegeven, helemaal op basis van jouw bloedeigen gedachten en acties die je inzet. Je bepaalt de resultaten daarmee dan helemaal zelf! Hoe klinkt dat voor je?
Je hebt in dat geval dan tegelijkertijd geen enkele ruimte meer voor een excuus wanneer het resultaten voortbrengt die niet zo fraai en gelukzalig zijn als jij graag zou willen of zoals je ze zelfs had verwacht. Jij, en niemand en niets anders bepaalt met dit door jou gekozen script de uitkomst, niets en niemand anders. Pech, geluk en toeval zijn hierin waarden die daarin niet kunnen bestaan, omdat ze pertinent al niet kunnen bestaan, want het zijn verzinsels, verzonnen vanuit de menselijke beperkende geest.

Weet je wat dat script dan betekent? Het is een ander woord voor de kracht van jouw gedachten. Je kunt de macht van- en over je leven weggeven, of je neemt de volle verantwoordelijkheid ervoor en erover.

Kijk naar je leven nu. Zeg, “Ik heb dat laten ontstaan!” Zijn er delen die je wel of juist niet bevallen? Jij, en alleen jij, beschikt namelijk over het vermogen, noem het wat mij betreft de macht, om ze te veranderen. Er leeft een algemene geaccepteerde overtuiging dat je als mens niet in staat bent om je verleden te wijzigen, maar laten we helder zijn, niets is minder waar! Je beschikt over het vermogen om je toekomst naadloos te ontwerpen en het tot uiting te laten komen… en hetzelfde geldt voor je verleden!
Dit betekent dus, wat mij betreft… jij bepaalt!

Ik wens je veel plezier.

Hans Oelen

%d bloggers liken dit: