Archief | 28 november 2011

Motiveren of inspireren

De zwaarste afstraffing die mensen mij kunnen geven, wanneer ik antwoord geef op hun vraag, wat ik voor de kost doe, is uit mijn antwoord te concluderen dat ik een motivatietrainer ben. Het kan natuurlijk best zijn dat ze louter hun eigen beperkende beeldvorming aan het werk hebben gezet, maar ik heb mezelf aangeleerd de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de beelden die ik met mijn communicatie bij anderen oproep. Mijn reactie is dan ook altijd: “Sorry, dan ben ik niet helemaal duidelijk geweest!”

Ik ben allesbehalve een motivatietrainer.
Hoe deze term of titel ooit door het filter der mogelijkheid is gekomen is me een raadsel, want de kunst om motivatie te kunnen trainen, bestaat namelijk écht niet!

Hoe vaak hoor je de volgende uitspraken niet voorbij komen:
• Mijn medewerkers moeten gemotiveerd worden
• Ons bedrijf is gespecialiseerd in motivatietrainingen
De nuchtere realiteit is, dat het echt onmogelijk is om iemand anders te motiveren tot wat dan ook…… het kan niet!

Dit komt, omdat motivatie altijd van binnenuit komt bij mensen en het heeft altijd een directe relatie met keuzes die worden gemaakt. En omdat niemand keuzes kan maken voor iemand anders, kan een motivatietrainer niet bestaan.

Managers die motiveren bestaan dus ook niet!
Het enige wat we wel kunnen doen om anderen te beïnvloeden enin beweging te brengen, is ze voor te lichten, te informeren, te overtuigen, te raken door te brainstormen en samen na te denken en te inspireren. Dat zijn de enige handvatten die we hebben om anderen te helpen keuzes te maken, die in hun eigen en daarmee in ons bedrijfsbelang zijn.
We hebben dus pertinent niet de mogelijkheid om anderen te motiveren, maar we kunnen echter wel inspireren en daar kunnen we een aantal manieren voor inzetten.

Met je passie
Je kunt mensen inspireren via je passie. We maken allemaal onze keuzes op basis van emoties. Zelfs de grootste controllfreak en rationalist neemt zijn beslissingen op basis van gevoelens, emoties en diep gewortelde waarden.
Wil je dus anderen in beweging kunnen brengen, dan is het van belang dat je de ander met jouw passie, je overtuigingen en je enthousiasme ‘besmet’.

Dialoog
Hoeveel spirit je er ook ingooit, het zal je hoogstwaarschijnlijk niet lukken de ander te inspireren met een wervelende speech of een waanzinnige monoloog. Omdat inspiratie altijd tot doel moet hebben om de ander te helpen in het maken van keuzes, is het van belang vanuit gelijkwaardigheid een open dialoog tot stand te brengen. Creëer betrokkenheid en openheid in een open gesprek en je zult ervaren dat dit één van de meest waardevolle en krachtige manieren is om te ander tot gewenste actie aan te zetten.

Zingevende doelstellingen
Wanneer mensen dingen doen, zonder geraakt te worden door het waarom ze de dingen doen die ze doen, dan gaat gaandeweg het leven er uit. Doelen zijn absoluut belangrijk, maar mensen zijn altijd op zoek naar zingeving. Wees je er daarom altijd van bewust, dat het waarom, wat achter het doel zit, altijd veel belangrijker meer inspireert is, dan het doel zelf.

Door begeleiding, ondersteuning en waardering
Dit is feitelijk wat de betere coaches doen, namelijk door middel van vragen, aanmoedigen en waarderen hun cliënten te helpen nieuwe constructieve keuzes te laten maken.

Door je acties.
Je krijgt als vanzelf het respect van mensen, op het moment dat je als leider, alles wat je uitspreekt, ook belichaamd in je eigen handelen en functioneren. Dit betekent dat wanneer jij succesvol bent, je een sterk inspirerende werking hebt vanuit je acties. Je woorden en alles wat hierboven is genoemd, is van groot belang, maar niets heeft zo’n sterke beïnvloedende werking als je acties.

Consistentie
Inspiratie heeft altijd een tijdelijke werking, want we maken dagelijks nieuwe keuzes.
Wanneer je dus mensen wilt helpen om geïnspireerde keuzes te maken, dan zul je jezelf ertoe aan moeten zetten om dagelijks te inspireren, te herinneren, scherp te houden en ze blijvend te waarderen en aan te moedigen.
Inspireren is niet een eenmalige actie van eens per maand of eens in de zoveel tijd, het is van het grootste belang dat het onderdeel is van je systeem en van je software als leider, als manager.

Hans Oelen
Businesscoach

Wezenlijke levensaspecten

“Iedere vader zou zich moeten realiseren dat zijn zoon op een dag zijn voorbeeld zal volgen, en niet zijn wijze raad en opvoedingslessen”

Gaat dit artikel over management en leidinggeven? Ja en nee. Het gaat over wezenlijke levensaspecten, waar leiderschap een belangrijk onderdeel van uitmaakt.

Heb jij je ooit afgevraagd waarom je juist geboren bent in het gezin waar je geboren bent?

Sommige mensen groeien op met de gedachte dat ze leven in de meest fantastische familie die ze zich maar kunnen wensen, terwijl anderen ervan overtuigd zijn dat ze direct na de geboorte in het ziekenhuis moeten zijn verwisseld met een andere baby.

Ik geloof erin dat we zélf, voordat we geboren worden , de mensen kiezen bij wie we willen opgroeien. Dit vanuit de overtuiging dat de mensen die we kiezen naadloos aansluiten op de levenslessen die we willen leren in het aankomende leven.

Hoe je hier zélf ook over denkt, één ding is in ieder geval duidelijk; je familie is verantwoordelijk voor het overgrote deel aan overtuigingen en gedragspatronen die je leert en vanuit je jeugd meekrijgt, en die ons automatisch sturen zolang we hier nog niet bewust van zijn.

Dit betekent dus eigenlijk ook dat het grootste deel van het leven bestaat uit het leren wat je wilt vasthouden en wat je wilt loslaten om het te kunnen vervangen door iets anders en/of beters.
Zoals het statement waar ik mee begon al zegt, we leren van het gedrag van onze ouders, en niet zozeer van de wijze raad die ze ons dagelijks meegaven.

Vaak doen we onbewust precies hetzelfde als wat onze ouders deden, en soms ook bewust het tegenovergestelde! Wanneer mensen er echter voor kiezen om het tegenovergestelde te doen, doen ze dat meestal vanuit de intentie om vrij en onafhankelijk te willen zijn.

Maar het grappige is dan wel, dat je door bewust het tegenovergestelde te doen, je in feite nog steeds je familie laat bepalen welke keuzes je maakt in het leven. Herken je dat?
Daarom, wees je ouders altijd dankbaar voor dat wat ze hebben bijgedragen aan je leven, want ouders doen dat in de meeste gevallen vanuit liefde, zorg en bescherming.

Wees ze dankbaar, heb ze lief en waardeer ze, en maak pas dan je eigen keuzes, want dat is tenslotte hun taak en verantwoordelijkheid geweest; je kinderen leren een gelukkig leven op te bouwen, zonder anderen daarbij te schaden.

Met dankbare groet

Hans Oelen
Succes coach

Wonderen verwachten

“Met een sterk verlangen in je hart voor alles wat je verlangt, is altijd het Universum wat op je deur klopt van je bewustzijn, met een werkelijk oneindig aanbod”.

De meeste mensen komen uiteindelijk nergens, omdat ze gewoon niet weten wat ze willen.
Oh, ze hebben wel lange lijsten met dingen waarvan ze denken dat ze die verwezenlijkt zouden willen zien, maar ze hebben er geen idee van dat en hoe het scheppende proces werkt. Ze denken dat willen en wensen alleen maar te maken heeft met het kunnen ontvangen, maar dat is maar een deel van het proces.
De echte kracht van het willen ligt in het geven!

Willen, wensen en het geven?
Yep, zoals: “Wat wil je geven?”
Hoe wil je een bijdrage leveren aan deze wereld?
Op welke manier wil je van de deze wereld een betere plek maken?

Je bijdrage hoeft niet groots te zijn, het gaat hier om de vraag hoe je iets kunt toevoegen in de vorm van plezier, geluk, schoonheid, liefde of succes in iemands leven.
Wanneer je het juiste antwoord krijgt ingegeven, dan zul je dat met zekerheid voelen. Maak je daarom nu nog geen zorgen over wat je gaat doen en hoe je het gaat doen, zorg er gewoon voor dat je helder krijgt wat jouw bijdrage zal zijn. Pas dan kan je de volgende stap zetten, en je zult als vanzelf weten welke stap dat is!
Dat verlangen wordt je ingegeven door het Universum, wat op je hart zal kloppen.
Ga er voor!

Oh ja, nog even over al die andere dingen die je op je wensenlijstje hebt staan, die komen daarna vanzelf, als bijproduct van dat wat je geeft / bijdraagt en toevoegt aan de wereld.
Dus op de vraag, wat wil je? Antwoord dit en ga dan gewoon maar wonderen verwachten!

Hans Oelen Succescoach

Verkopen tijdens een recessie

Veel verkopers gaan er vanuit, bewust of onbewust, dat je de juiste omstandigheden nodig hebt om succesvol te kunnen zijn , zoals een goed draaiende economie, de goede tijd van het jaar, goede contacten en grote netwerken….etc.

Ondanks het feit dat al deze zaken best meetellen, ervaar ik telkens weer dat er eigenlijk maar één omstandigheid is die allesbepalend is, en dat is de manier waarop het bij jou intern allemaal georganiseerd is.
Bij dit interne doel ik dan niet op de manier waarop het binnen je bedrijf georganiseerd is, maar binnenin jou, in jezelf.

Misschien een vreemde beeldvorming, maar wanneer je een goudvis, die gewend is om al jaren te zwemmen in een vissenkom, verplaatst naar een groot meer, dan zal die kleine vis in hetzelfde kleine rondje blijven zwemmen als die hij gebruikte in de vissenkom.

Hoe dat komt?Omdat de goudvis heeft geleerd, dat wanneer hij verder zwemt, hij zijn neus zal stoten tegen het glas van de vissenkom.
De vis heeft dit altijd al zo gedaan en kennelijk is hij ervan overtuigd geraakt, dat een andere manier om zijn levensruimte uit te breiden, “onmogelijk”is!
De goudvis is door zijn ervaringen geprogrammeerd……. en verschilt daarin niet bijster veel van de manier zoals het ook bij ons en in het verkoopvak werkt.

Wanneer jij je eigen geloofssysteem, dus je overtuigingen, gaat onderzoeken, ga dan nu eens gericht op zoek naar je beperkingen.
Wanneer je overtuigingen je dienen en je helpen in het tot stand brengen van je wensen, namelijk het realiseren van groei in je verkoopcijfers en het afsluiten van steeds meer orders en omzet, dan zullen ze de toetsing doorstaan.
Wanneer ze echter de ondervraging niet zullen doorstaan, dan is het tijd om ze los te laten en te verwijderen en ze te vervangen door nieuwe overtuigingen, die je wél dienen in alles wat jij wilt bereiken.

Voorbeeld: Je zou een overtuiging kunnen hebben die zegt dat je geld nodig hebt om geld te maken, of, het is moeilijk om commercieel een recessie te overleven, of, in dit soort tijden kun je alleen scoren met de laagste prijzen, of, telefonische acquisitie werkt niet meer, of, dat er teveel obstakels liggen op jouw weg naar succes, of, dat het een gegeven feit is dat het de komende maanden nog niet beter zal worden…….. want zo werkt het nu eenmaal en zo zal het tijdens mindere tijden ook altijd blijven!

Vergelijkbaar met de goudvis die wordt vrijgelaten in het grote meer, blijven we vaak maar denken in beperkingen, omdat het TOT OP HEDEN nooit anders is geweest.
Maar……., de beperkingen die je in het dagelijks leven ervaart, zijn en worden ALTIJD gecreëerd door je eigen programmering en je overtuigingen. De binnenkant bepaalt dus de buitenkant!

De vraag die mensen me met regelmaat stellen is:
“Hoe kan ik nu met zekerheid weten of dat wat ik denk en waar ik uit ervaring van overtuigd ben geraakt, echt waar zijn of juist niet?”
Dat is dan echt heel eenvoudig, want de enige vraag die je richting je overtuigingen kunt stellen is…….

“Helpt deze overtuiging mij in het bereiken van dat wat ik bereiken wil?”

Het gaat er in het geheel niet om of je overtuigingen ‘ waar’ of ‘niet waar’ zijn, waar het om gaat is de vraag of je overtuigingen, datgene wat jij wenst en waar jij van droomt, naar je toe halen of ze juist verder van je af brengen.

Kortom, als jij inschat dat een overtuiging je niet dient, dus je wens om succesvol te zijn, zelfs in de huidige economie, verder van je afbrengt en bij je weghoudt, verwijder dan die overtuiging en vervang ‘m door een overtuiging die je dient.

Hans Oelen
Succescoach

Contemplatie is de hoogste vorm van activiteit.

Contemplatie is de hoogste vorm van activiteit.
Aristoteles

Het is een gangbare menselijke gedachte, dat om iets voor elkaar te krijgen, we altijd geneigd zijn om aan het werk te gaan, door iets te gaan doen.
We spenderen volledige dagen en weken met het druk zijn, druk, druk, druk, om er vervolgens achter te komen dat onze – things to do list – maar niet korter wordt.

Echter, het is een grote waarheid, dat we werken, hard werken, in de plaats hebben gezet van iets wat contempleren heet, wat diep nadenken betekent, het diep en grondig overdenken van iets.

Daardoor krijgt ons leven de vorm van een ballon, die ver wordt opgeblazen en daarna wordt losgelaten. Het vliegt wild door de kamer, maar brengt ons uiteindelijk verder helemaal niets.

Herkenbaar?De enige remedie tegen deze waanzin, is door dagelijks tijd vrij te maken om te contempleren. Om grondig en diep over je leven na te denken en met een verlangende blik richting de toekomst te denken en nu al te genieten van hoe je het allemaal hebben wilt.
Contemplatie is dus feitelijk de mentale kracht, die aan de basis staat van alles wat we scheppen. Het is daarmee een scheppende kracht.

Sterker nog, dat wat je contempleert, is dat wat je aantrekt.
Daarom is het van essentieel belang, te contempleren over wat je van het leven verlangt, en pertinent niet contempleert over wat je niet wilt, angst voor hebt of je zorgen over maakt.

Ik geloof en ik heb inmiddels de ervaring, dat het stellen van vragen binnen het proces van contempleren uitermate krachtig is. Onze geest haat onbeantwoorde vragen, daarom is het effectief om te contempleren over vragen, om de antwoorden te vinden en daarmee de uitkomsten te scheppen.
Neem daarom gedurende de dag enkele contemplatiemomenten en zie wat er gaat gebeuren, want daarmee verhoog je allereerst al de kwaliteit van leven.

Ik wens je mooie overdenkingen

Hans Oelen
Succescoach

Train je geest

Voordat een idee kan werken in je leven, moet het eerst geaccepteerd zijn in je onderbewustzijn. Wanneer een idee is geaccepteerd in je onderbewustzijn, MOET het werken in je leven.
Kennis vanuit je bewustzijn alleen, heeft geen enkel effect op je leven en je gedrag.
Pas wanneer het is opgeslagen in de diepere niveaus van je geest, krijgt het de noodzakelijke werking en dynamiek.
Emmet Fox

Eén van de kernopvattingen die ik heb geleerd was over de werking en de importantie van het onderbewustzijn. Het is het meest krachtige onderdeel van onze geest.
Het bepaalt uiteindelijk zo’n 97% van onze totale mogelijkheden.

Maar, ondanks het feit dat ons bewustzijn het enige is waar we mee werken, blijft het onderbewustzijn het geheel aansturen vanuit de achtergrond.

We zullen daarom nooit in staat zijn het leven te leiden wat we verlangen, totdat we leren hoe we gebruik moeten maken van het onderbewustzijn, om er voor te zorgen dat het ons ondersteunt.
Anders zullen we elke dag afsluiten en ons afvragen waarom we niet hebben gedaan wat we hadden moeten en/of willen doen.

Daarom, hoe krijgen we nu een nieuw idee geaccepteerd in de lagere niveaus van onze geest, zoals de opening van dit schrijven aangeeft?

Twee dingen:
Herhaling en emotie.
Houd het verlangen in je gedachten met zoveel mogelijk positieve energie als mogelijk, zoals plezier, opwinding, enthousiasme, liefde, resultaatgerichtheid en vastberadenheid.
Blijf gefocust op het goede en het gewenste, wat het je oplevert als je het ontvangt.
Wanneer je even van het spoor afraakt, dan kom je terug met nog meer positieve emoties. Daarna komt als vanzelf de ingeving richting het ondernemen van actie.

Ondanks het feit dat vele trainingen er op zijn gericht om je intenties op te schrijven, zal dit geen effect hebben op je onderbewustzijn.

Het enige wat werkt is:
Herhaling en sterke positieve emotie……
en actie zal vervolgens zorgen dat het nieuwe het jouwe wordt.

Hou altijd rekening met een maand tussen het nu en het verlangde, afhankelijk van hoe intensief je er mee aan het werk gaat.

Wat helpt is jezelf de vraag te stellen, wat je graag wilt gaan ervaren.
Stel jezelf dan DAT voor!
Stel jezelf dat, aangevuld met zoveel mogelijk details voor, tot aan het moment van je ingeving tot geïnspireerde actie.

Hans Oelen
Succescoach

Verhalen vertellen

We praten elke dag met allerlei mensen en binnen elk gesprek vertellen we een verhaal, ons verhaal. Verhalen zijn in feite een opeenvolging van gedachten. Gedachten waar we diep van binnen van overtuigd zijn. Het kunnen verhalen zijn vanuit ons verleden, onze toekomst, maar ze kunnen ook gaan over het heden. Het kan gaan over dingen die we nog moeten doen, hoe alles kan gaan worden, wat er veranderd kan worden en over wie en wat we zijn, doen en hebben.

Verhalen zijn niet getest, het zijn als het ware niet onderzochte persoonlijke theorieën of veronderstellingen, die vertellen wat dingen en situaties voor ons betekenen.
Het probleem echter is dat we ons niet lijken te realiseren dat de meeste van onze verhalen slechts aannames zijn.

Ik heb nog nooit een stressvol gevoel meegemaakt dat niet werd veroorzaakt door de verbinding aan een onware gedachte of verhaal.

In plaats van inzicht te krijgen in de oorspronkelijke oorzaak, proberen we onze
stressvolle gevoelens te wijzigen, door te kijken naar het gebied buiten onszelf.
Het is gemakkelijk om overweldigende gevoelens van je af te schudden, maar het is nuttiger om alle stressvolle gevoelens te zien en tegemoet te treden als een medelevende boodschapper die je vertelt:

“Pas op,
je bent nu een gevangene geworden van je eigen verhaal”.

Depressie, pijn, angst, twijfel en zorgen zijn daarom eigenlijk geschenken die je zeggen “neem nu direct eens een kijkje naar wat je op dit moment denkt.
Je leeft op dit moment in een verhaal wat niet waar is voor jou.”

Wanneer we verstrikt raken in een droom of een illusie, proberen we het stressvolle gevoel te veranderen, kwijt te raken of te manipuleren, in plaats van op zoek te gaan naar de gedachte erachter.
Dat is waarom ik zeg dat elke negatieve emotie een soort wekker is, die is ontworpen om je wakker te maken en je te laten realiseren dat er een gedachte is die vraagt om onderzoek, zodat je je van deze gedachte kunt ontdoen en bevrijden.
Onderzoek van alle niet ware gedachten leiden je namelijk altijd terug naar een staat van geluk en de persoonlijkheid wie je werkelijk bent en wilt zijn.

Zelfonderzoek is de manier om al je strijd en lijden te beëindigen en vrijheid te gaan beleven, zelfs in een wereld van schijnbare chaos. Boven alles, zelfonder-zoek gaat over het besef dat alle antwoorden die je ooit nodig zult hebben
zich binnenin je bevinden en altijd beschikbaar zijn voor je, als je bereid bent je eigen verhaal te veranderen.

Hans Oelen

%d bloggers liken dit: