Archief | 22 december 2011

Je doet het helemaal zelf!

Het leven, je carrière of je eigen onderneming werkt op dit moment mogelijk niet op de manier waarop je u graag zou willen dat het werkt.
De werking van je leven, carrière en je onderneming werken echter nooit op zichzelf.
Het zijn hoogstens de gemanifesteerde resultaten en omstandigheden, als directe reflectie op de energetische trillingen die jij uitzendt . Nog anders gesteld, jouw resultaten op de gehele linie zijn de “som” van al je gedachten en daaraan gekoppelde gevoelens die aan de basis staan van de trillingen die je uitzendt.

De meeste mensen zijn zich niet bewust dat het manifesteren een AUTOMATISCH en daardoor onvrijwillige proces is, net als ademhalen of het knipperende met je ogen. Je hebt echter wel degelijk de mogelijkheid om controle uit te oefenen op dit automatische en onvrijwillige proces. Je kunt namelijk bewust je adem inhouden en ook kun je bewust een tijdje je ogen open houden zonder te knipperen.
Realiseer je daarom nu ook maar eens, dat je ook de controle kunt nemen over het manifestatieproces. Jij bent in staat om de door jou gewenste situaties en omstandigheden te manifesteren. Dit betekent concreet, dat je moet leren om controle te hebben over de totale som van al je gedachten en daaraan gekoppelde gevoelens, want deze laatste veroorzaken de “trilling” die je uitzendt. En dat wat je uitzendt, ontvang je één op één terug.

Hoog of laag
Wanneer je hoge vibraties uitzendt, zul je gegarandeerd alleen maar grote en overvloedige omstandigheden en situaties aantrekken. Echter, als je niet de controle hebt over je gedachten en gevoelens, en door zorgen, twijfel en angst voor de toekomst zend je lage vibraties uit, dan trek je met diezelfde garantie omstandigheden en situaties aan, waar je alles behalve gelukkig van wordt.

Nu is het niet zo dat je heel erg rigide controle over je denken moet zien te krijgen, maar het is zeker van belang en het levert je alleen maar voordeel op om zo veel mogelijk je gedachten te leren bewaken.

Hoe doe je dat?
Wanneer een gedachte of een gevoel of een sfeer er voor zorgt dat je je ongemakkelijk voelt, stel je dan de vraag: Wil ik datgene waar ik nu aan denk, over 3 minuten graag manifesteren als omstandigheid of situatie?
Wanneer je hier met een NEE op antwoord, gooi die gedachte dan direct weg! Verleg je gedachten dan direct naar iets wat je juist wel wilt, waardoor je direct ook je gevoelens en je stemming verlegt naar de positieve kant.

Tegelijkertijd raad ik aan om die nieuwe gedachte een paar keer te bevestigen met een daarbij passende affirmatie, want dat helpt je om die gedachte vast te houden.
Het is het alert zijn en blijven op alles wat je denkt en voelt, omdaarmee je trillingen te kunnen besturen. Noem het het leren monitoren en evalueren van je eigen denken.

Het lot, geluk, voorbestemming en zelfs God zijn het NIET die de omstandigheden scheppen en veroorzaken in je leven. Wanneer jij echter de overtuiging bent toegedaan dat ze juist wel verantwoordelijk zijn, dan nog zijn het jouw eigen gedachten en gevoelens die de veroorzakers zijn… en je gedachten en je gevoelens dat ben…JIJ.
Niets, helemaal niets in je werk en je leven wordt veroorzaakt door krachten van buitenaf.
Al je omstandigheden worden door jezelf, op bewust en/of onderbewust niveau veroorzaakt.
Daarom, maak vanaf nu je eigen werkelijkheid.

Hans Oelen
Succescoach

Een self-fulfilling Prophecy

De belangrijkste reden dat mensen problemen ervaren bij het manifesteren van omstandigheden die ze graag willen of het gevoel hebben dat hun wensen en verlangens niet worden “beantwoord”,  … is dat ze niet kunnen geloven dat wat zij wensen, ze ook daadwerkelijk zullen ontvangen. 

Toch is het oh zo voor de hand liggend en bewezen, dat het echt zo werkt, want het gebeurt op elk moment van hun en ons leven. Het gebeurt ons allemaal!
Er zijn zo veel versies van deze simpele waarheid beschikbaar, want het ‘overkomt’ je ieder moment van de dag.

Versie na versie van dit fundamentele bewijs wordt je al gepresenteerd in je hele leven, maar veel mensen raken in de war over hoe deze waarheid werkt.
Sommigen zeggen dat ze weten dat het waar is, en toch lijken ze niet met succes de omstandigheden te kunnen manifesteren die ze werkelijk en oh zo graag willen in hun leven.

Ik zeg je met stelligheid dat de reden hiervan is, dat deze mensen (nog) niet geloven dat ze zelf groots zijn en daardoor in staat zijn gebruik te maken van die grootse en unieke macht, hun eigen omstandigheden te kunnen scheppen door hun dagelijkse gedachten.

Als zij vorm zouden kunnen geven aan dat ene geloof, zou dat ene geloof gegarandeerd leiden tot alle door hun gekoesterde wonderen in hun leven.

Succesvolle manifestatie kan namelijk gezien worden als niet meer en minder dan een self-fulfilling prophecy.

Hans Oelen
Succescoach

De snelheid van het denken

Met de vele niveaus die het super bewustzijn kent, maken verlangen en wensen hier geen onderdeel van uit. In de droomstaat, lijkt het er namelijk op dat de wil van het individuele bewustzijn onmiddellijk gevolgd en opgevolgd wordt. Je manifesteert meteen, direct op het moment dat je het droomt en voor je ziet.
Je produceert je gewenste en verlangde ervaringen onmiddellijk, zodra je het bewustzijn richt op je verlangens.

Op het fysieke vlak lijkt er echter altijd een tijdsverschil te zitten tussen het verlangen en de werkelijke fysieke ervaring van manifestatie.
Dat tijdsverschil kan een gevolg zijn van allerlei gemengde signalen die worden verstuurd op innerlijke niveaus van het ene deel van het bewustzijn naar de andere deel. Een deel van je bewustzijn regisseert, terwijl een ander deel de fysiek georiënteerde omstandigheden vormt. We gebruiken onze wensen en verlangens als een wegenkaart of een signaal, om duidelijk te maken aan ons “zelf” wat we willen en om richting te geven aan onze wensen.

Je hebt misschien weleens gespeeld met de beschouwing van de snelheid van het geluid of de snelheid van het licht, maar de snelheid van het denken is niet meetbaar te maken door middel van dergelijke tabellen, vergelijkingen of verwijzingen.
Echter, de materiële wereld trilt op basis van snelheden die dramatisch langzamer gaan dan de snelheid van het denken.
Dit alles mag op het eerste gezicht niet veel voor je betekenen, maar je ontkomt er niet aan, dat ook jij een superwezen bent, die zich bezighoudt met de constante overgangsregelingen tussen gedachte-energie en de fysieke realiteit.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: