Archief | augustus 2012

Effectief plannen, een introductie naar timemanagement

Alle deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de kortste en meest effectieve training timemanagement aankijkend, lachte ik als trainer vriendelijk en zei:
“Okay, laten we beginnen met een kleine quiz”.

Ik pakte een groot dik en stevig glas met een wijde opening met een inhoud van circa 1 liter en zette deze boven op de tafel. Daarna pakte ik uit een krat een aantal keien, allemaal ter grootte van een vuist en legde die heel voorzichtig in het glas tot deze gevuld was tot aan de rand.

“Is het glas nu vol?” vroeg ik vervolgens.
Iedereen in de groep antwoordde met overtuiging “Ja”.

“Echt waar?” vroeg ik en pakte ondertussen uit dezelfde krat een zak met fijn grint en goot dat leeg in hetzelfde glas.
Ik schudde het glas heen en weer, waardoor het grint de wet van de zwaartekracht volgde en vulde het glas vervolgens tot aan de rand.

“Is het glas nu vol?” vroeg ik weer.
De deelnemers waren nu wat voorzichtiger in hun antwoord. “Ja, nu wel”, werd er gezegd.
“Nee, nog niet helemaal”, reageerde ik, ondertussen een zakje fijn zand uit de krat halend die ik vervolgens ook in het glas goot en wat z’n weg vond naar beneden tussen de keien en het grint door.

Weer vroeg ik: “Is het glas nu vol?”
“NEE” riepen bijna alle deelnemers in koor.
“Helemaal goed”, lachte ik en pakte een literkan met water en vulde het glas tot aan de rand.

Weer vroeg ik: “Is het glas nu vol?”
“Ja”, riep de hele groep in koor.

“Wat is nu de essentie van deze demonstratie?” vroeg ik vervolgens.
Eén deelnemer stond op en antwoordde:
“Het maakt niet uit hoe verschrikkelijk druk je het hebt, wanneer je écht je best doet, kunnen er altijd nog wel wat belangrijke taken of activiteiten bij in je agenda!”

“Ik zou je gelijk geven, wanneer we hier voor een training – Hoe raak ik zo snel mogelijk Burnout – zouden zitten”, antwoordde ik.
“Wat deze demonstratie jullie wil leren”, zei ik, “is dat wanneer je niet begint met de grote keien, die je grootste prioriteiten vertegenwoordigen, als eerste in het glas te doen, je ze er op een later moment nooit meer inkrijgt!”

Dagelijkse planning
Kijk eens kritisch naar je dagelijkse planning en evalueer nu eens hoe jij dagelijks je glas vult?
Wat zijn jouw ‘grote keien’ en stop jij die altijd als eerste of als laatste in het glas?

Wanneer je hebt vastgesteld wat jouw ‘grote keien’ zijn, schrijf ze dan direct in je planner of je takenoverzicht, want alleen het herkénnen van je grote keien brengt je niets! Ze opnemen in je planning is de eerste stap naar de afronding en realisatie van je plannen.

Maak hier voor een maand lang maar eens je dagelijkse gewoonte van en je zult merken dat het ‘grint’,‘het zand’ en ‘het water’ steeds minder de kans krijgen, om als storende elementen, je dagelijkse tijd op te vreten.

Ik wens je veel effectieve tijd.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Verzuim versus leiderschap

 

Gezondheid
De afgelopen decennia is het thema –gezondheid- in het personeelsbeleid van veel organisaties vooral gedefinieerd als:
‘de afwezigheid van klachten, problemen en symptomen’.
De focus ligt daarbij met name op de gevolgen van stress, burnout en ziekteverzuim.

Vitaliteit
De laatste jaren is deze visie op gezondheid gelukkig aan het veranderen.
Het accent verschuift van – klachtenvrij – naar – duurzaam vitale medewerkers.
Dit is niet alleen een preventieve en daarmee kostenbesparende benadering, maar met name in essentie ook een veel positievere dan voorheen.

Bevlogenheid en bezieling
Vitaliteit betekent echter veel meer dan – niet ziek zijn- . Het betekent energie hebben, betrokken zijn, toegewijd zijn, doen wat bij je hoort en bevlogen zijn. Het hangt sterk samen met andere kwaliteiten zoals authenticiteit en bezieling.
Als mensen kunnen werken vanuit die eigen kracht, boeken ze ook krachtige resultaten.

Niet voor niets zetten organisaties zich in om een werkomgeving te creëren waarin die kwaliteiten gestimuleerd worden.
De aandacht bij deze belangrijke thema’s gaat vaak uit naar de medewerkers, maar is dit niet juist het thema waarin ook het leiderschap de aandacht dient te hebben?

Ik stel deze vraag, want is het in plaats van het bestrijden van stress en burnout niet veel effectiever om er preventief voor te gaan zorgen dat medewerkers het onvoorwaardelijk naar hun zin hebben?
Hierbij ter inspiratie wat onderzoekszaken om leiderschapsgedrag te toetsen.

Leiderschapsgedrag
Medewerkers neigen geestelijk voor 45% af te haken, op het moment dat ze te weinig persoonlijke aandacht krijgen en/of het gevoel hebben genegeerd te worden en niet van belang te zijn.
Wanneer een medewerker niet genegeerd, maar wel bekritiseerd wordt, daalt dit percentage naar 20%. Dit komt, omdat los van de kritiek die de medewerker krijgt, toch signalen ontvangt dat er op hem gelet wordt. Mensen ontvangen dus liever kritiek, dan dat ze genegeerd worden.
Wanneer medewerkers gerichte aandacht krijgen van hun leidinggevende die gericht is op hun kwaliteiten en ze zich uitgenodigd voelen om hun sterke kanten te kunnen laten zien, dan gebeurt er iets moois. Wanneer medewerkers namelijk een positie krijgen waarbinnen ze hun sterke kanten kunnen etaleren, dan daalt de mate van niet betrokkenheid tot onder de 1%!

Leiderschap
Ik kom dan automatisch met m’n gedachten uit op de stijl waarmee een leider uiting geeft aan zijn leiderschap – leiderschap –
Leiderschap vanuit een beproefde, praktische filosofie om daadkrachtig en duurzaam mensen de gelegenheid en de juiste begeleiding en ruimte te bieden om zichzelf als mens en als professional te ontwikkelen, gericht op het duurzaam ontwikkelen van mens, organisatie en maatschappij.

Een dergelijk leider werkt voortdurend aan zijn of haar eigen ontwikkeling en stimuleert ook anderen daartoe, door allereerst zijn ‘radar’ te ontwikkelen, waarmee hij voortdurend zoekt naar dat wat op elk moment ècht belangrijk is voor verdere ontwikkeling van mens, organisatie en de maatschappij als geheel. En tegelijkertijd werkt hij aan zijn ‘stuwkracht’, het vermogen om dat te kunnen doen wat daadkrachtig en duurzaam bijdraagt aan de toekomst van alle betrokkenen.
Dat dit wezenlijk iets anders is dan de geluiden die ik met regelmaat vanuit de ‘praktijk’ van alle dag hoor:

‘Mijn personeel elke dag een ‘goedemorgen’ wensen, daar heb ik echt geen tijd voor.’
‘We komen hier niet om te praten, maar om te werken.’’
‘Er zijn weken dat ik mijn mensen niet eens zie.’
‘Hij werkt hier al jaren, maar voor hem tien anderen…’
‘Gesprekjes? Daar heb ik het te druk voor. Ik wordt afgerekend op andere zaken!’
‘Ik heb geen idee of hij kinderen heeft. Hij is wel getrouwd volgens mij.’

Kortom…. er is nog veel te doen.

Hans Oelen
Trainer/coach

Waar ga jij voor?

Je leven en je carrière vorm en inhoud geven zoals jij dat wenst, is op zich heel eenvoudig, maar het is dan wel essentieel om eerst exact te weten wat je wilt.
Een krachtige en eenvoudige beschrijving van intentie naar realiteit.

1. Maak een lijst met alles wat je wenst

Dit betekent, alles… Al je gewenste vakanties, alle speeltjes, al je persoonlijke behoeften, al je emotionele wensen en behoeften… Alles wat je nu niet hebt of al wel hebt, maar waarvan je veel meer wilt.

2. Schaal ze in van 1 tot 100%

Neem nu al je wensen één voor één door en schaal ze in op basis van een percentage wat je ze toekent.
100% staat voor: “Dit is mijn grootste levenswens nu, want hier ga ik volledig voor…” Doe dit tot 60%, wat staat voor: “Dit wil ik heel graag, maar wanneer dit niet gebeurt, dan kan ik hier best mee leven…”

Je zult ervaren dat je waarschijnlijk niet onder de 60% uitkomt, want anders zouden het geen wensen zijn. Ook zul je merken dat ze niet allemaal passen in de eerste 10%, want als dat zo zou zijn, dan kom je ook nergens.
Daarom is het zo belangrijk je prioriteit aan je wensen te geven.

Wees echter voorzichtig om je onderlinge wensen een onterecht hoger percentage toe te kennen omdat je denkt dat je dat verplicht bent… op basis van: “Wat zou iemand anders hiervan denken?”
Hier gaat het niet om iemand anders, het gaat om jou en je zult volledig eerlijk moeten zijn tegen jezelf, want anders gaat dit proces voor jou niet werken.

3. Neem de 90 – 100% wensen apart en focus je daar op.
Gooi de wensen die binnen de 90 – 100% vallen nogmaals door de zeef en prioriteer ze nu definitief.
Zet de voor jou belangrijkste bovenaan en beperk je in je focus voor de komende periode alleen op de hoogste 10% wensen.
Neem ze stuk voor stuk weer intensief door en begin nu te voelen, hoe je verwacht je te voelen wanneer ze realiteit zijn.
Herschik je wensen wanneer blijkt dat het percentage wat je ze gegeven hebt niet goed voelt. Laat je gevoel dus nu je gids zijn, in de intensheid van wat je voelt, wanneer je je voorstelt hoe het zal voelen wanneer je deze wens hebt gerealiseerd.

Wat er nu kan gebeuren is dat je interne dialoog, wat feitelijk je ego is, zich laat horen met iets in de strekking van: “Ja, ja, maar dat zit er echt niet in, dat gaat je nooit lukken…” of iets gelijkwaardigs…
Neem dit soort meldingen van binnenuit niet serieus, want je ego wil je op basis van opgeslagen beperkende overtuigingen op je onderbewustzijn, alleen maar beschermen tegen teleurstellingen. Droom daarom gewoon verder en gaandeweg zal je ego er het zwijgen toe doen.

4. Voel je dankbaar
Voel je dankbaar voor elk van de verlangens in je top 10%. Voel opnieuw hoe het zou zijn om ze te hebben en vervolgens je dankbaar te voelen voor het hebben van hen. Verbind je vanaf nu aan dit gevoel van dankbaarheid.

Besteed genoeg tijd aan het voelen, zodat wanneer je denkt aan je verlangens, je direct dit heerlijke gevoel weer kunt oproepen en kunt inschakelen. Je creëert hiermee een herinnering aan hoe je je voelde om te hebben wat je wenst.

5. Bewaak je gedachten
Wees vanaf nu uiterst alert op alles wat je denkt. Schrijf je gedachten desnoods op, want het zal je gegarandeerd overkomen dat je gedachtes gaat krijgen in de strekking van: ‘Maar dat zit er voor mij niet in’ of ‘Ja maar, zou dit echt zo eenvoudig werken…? Neeeeee!’

Bewaak deze gedachten, maak vervolgens direct contact met je gevoelens die gekoppeld zijn aan je wensen, want het zijn juist deze beperkende gedachten, voortkomend uit je interne oude programmering, die je weghouden bij wat jij wenst, wanneer je ze serieus gaat nemen.

Weet, dat jij niet deze stem bent! Het is je ego die je vanuit oude beperkende programmering wil behoeden voor teleurstelling.
Het ego wil je overtuigen dat het gelijk heeft en heeft zelfs de macht om je al snel na het lezen van dit stukje in slaap te laten vallen. Wanneer jij niet het leven of de carrière hebt die jij verlangt, komt dit doordat jij (nog) niet de manager van je eigen geest en gedachten bent. Je hebt je hele leven een andere entiteit, je ego, toegestaan je gedachten te managen en te bepalen… en de enige manier om deze entiteit het zwijgen op te leggen, is alert te zijn en te blijven op wat voor gedachten het je wil ingeven en opleggen, en deze te blijven weerleggen met het nu al dankbaar voelen voor het ‘hebben’ van al je wensen.

6. Wees voorbereid om te ondernemen
Zodra je weet wat je belangrijkste wensen zijn, en je de dankbaarheid hebt gevoeld, wat je zult voelen wanneer je ze gerealiseerd hebt, ben je klaar om je intuïtie te volgen. Je hebt nu je onderbewustzijn duidelijk gemaakt wat je verlangens zijn en waar je naar toe wilt.

Je hebt je onderbewustzijn dit duidelijk gemaakt door uiting te geven aan je gevoelens van dankbaarheid. Je onderbewustzijn zal nu zijn taak oppakken, door wegen te vinden om deze nu nog fictieve realiteit om te zetten naar de werkelijke realiteit.
Wees voorbereid om te luisteren naar je intuïtie. Wees scherp op signalen en inspiratie van binnenuit die je zult ontvangen.

Zodra je deze ontvangt, maak dan eerst een analyse, want we kennen twee verschillende vormen van actie:
Gemotiveerde actie
Deze heeft een inhoud van, ‘als ik dit niet doe, dan…’ en vervolgens volgt er een negatief scenario.

Geïnspireerde actie
Deze actie word je ingegeven door je intuïtie en deze is altijd goed en in het belang van je wensen.
Voelt het als een ingeving die komt vanuit je intuïtie, dan geeft je dit een overweldigend goed gevoel.
Voelt het als een stem die zegt dat je dit of dat moet doen, negeer deze dan, want dat is je ego en die wil je de verkeerde kant weer uitsturen.

Dit was een korte weergave van de meest effectieve weg om je doelen, intenties en verlangens te realiseren.
Wanneer je de volledige uitleg wilt met alle subtiele onderdelen om je mindset helemaal goed op orde te krijgen, dan zul je zeker veel plezier beleven aan de uitgebreide beschrijving in mijn boek ‘ZIJN…wat je wilt worden’.
Dit boek helpt je gedetailleerd alle interne blokkades op te lossen en om te zetten in gedachten en overtuigingen en processen die je daadwerkelijke gewenste resultaten opleveren.
Het helpt je als geen andere, stap voor stap door het proces heen op weg naar de resultaten die jij wenst en voorstaat.

Liggen je verlangens meer op het vlak van je carrière of (beginnend) zelfstandig ondernemerschap, dan adviseer ik je het boek ‘Het nieuwe verkopen’ te lezen.
Dit boek heeft zichzelf al bij vele professionals, zzp’ers en ondernemers bewezen als hét handboek richting de successen die velen nastreefden en het nu zijn, zelfs in economisch mindere tijden.

Ik wil je hierbij niet aanmoedigen mij op mijn geschreven woord te geloven, hoe goed en onderscheidend deze boeken zijn en in wat het je allemaal kan en zal brengen…
In feite zou ik graag willen dat je mij juist niet gelooft, als aanzet tot actie die je nu gaat ondernemen, om bovenstaande uit te gaan voeren en/of de boeken te gaan lezen en de kennis en inzichten op te pakken en uit te voeren…,

Waar je ook maar voor kiest en wat je ook maar gaat doen, laat mij even weten wat het je gebracht heeft.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: