Archief | december 2013

Neem afscheid van de huidige economie…

economie1Afgelopen jaar, 2013, is voor mij een roerig en uiterst indrukwekkend jaar geworden. Niet ingegeven door de economische omstandigheden, maar vanuit uiterst diepe en persoonlijke drijfveren, heb ik mezelf gaandeweg voorgenomen, elke dag bewuster het leven te leven en met aandachtige aandacht te genieten van alles wat er op mijn pad komt. Deze aandachtige aandacht wordt mede veroorzaakt, doordat ik mezelf gaandeweg de dag vragen ben gaan stellen. De vraag, wat nu de boodschap is die achter de huidige economische omstandigheden schuil gaat, is er één van.

Wat het heeft gebracht…
Als we nu kijken naar wat ons al die voorliggende jaren van economische groei nu uiteindelijk heeft opgeleverd, dan moeten we de conclusie trekken, dan  we eigenlijk steeds verder van ons basis wensgevoel zijn afgeraakt, namelijk de intrinsieke behoefte om gelukkig te zijn. Draagt de huidige economie daarom wereldwijd niet de boodschap in zich,  dat we vanuit een andere grondhouding moeten gaan denken en handelen? Van ‘wat levert het mij op’ naar ‘wat draag ik hier aan bij’?

Wat heb ik op het gebied van geld en inkomen nu nog meer te wensen dan het maandelijks kunnen doen wat ik leuk vind en dan toch altijd nog een euro over te houden? Laten we daarom stoppen met geld als doel te koesteren en in plaats daarvan te gaan leven vanuit principes als duurzaamheid, gezamenlijkheid en zingeving. Stop die strijd en die tot fraude leidende intentie van meer en meer bezit en financieel gewin en laten we kijken hoe we juist met onze unieke kennis, kunde en talenten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij als geheel.

We komen allemaal uit gezinssituaties waar gedacht werd in termen van tekorten en beperking. Op dit uitgangspunt is zelfs een wetenschap ontstaan die we – Economie – noemen. Een wetenschap die nergens anders over gaat dan over tekorten. Het bizarre is vervolgens, dat wanneer je een dergelijke wetenschap uitdraagt, je mensen aanzet om vanuit angst en vrees goed en alsmaar beter voor louter zichzelf te willen gaan zorgen. De afgelopen jaren hebben ons vervolgens geleerd, dat veel mensen alleen maar zijn gaan denken en handelen vanuit hun eigen positie en winstbejag, door vooral hun eigen positie, legaal of illegaal, veilig te stellen.

Wat, hoe en waarom
Wat doe jij voor de kost?
Hoe doe jij dat wat je doet?
Twee redelijk normale vragen die we allemaal weleens gesteld krijgen. Vragen, gesteld vanuit de interesse van iemand anders, dus vragen van buiten naar binnen…

Waarom besta jij?
Waarom doe jij wat jij doet… zijn echter vragen van een wezenlijk andere orde. Deze vragen nodigen uit om de drijfveren te ontdekken die diep bij jou en bij ons allemaal van binnen zitten. Drijfveren die maar één enkel doel kennen, namelijk gelukkig te zijn en anderen te helpen gelukkig te worden…

Wat zou het nu betekenen voor jou en voor alle organisaties, groot en klein, als WIJ (weer) zouden gaan handelen conform onze eigen diepgewortelde integere maatschappelijke economische functie; Waarom besta ik als mens en Waarom bestaan wij als organisatie/bedrijf/onderneming?

Is het niet zo dat elke willekeurige onderneming bestaat vanuit de primaire intentie om duurzame arbeid te willen creëren en dat de medewerkers van de onderneming  zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk, hun inzetbaarheid en het belang wat ze dienen aan het adres van de maatschappij? Een situatie waarbij beiden hun belang kennen, dienen en uitdragen naar het grotere deel, de maatschappij.

Kunnen we van daaruit niet stellen, dat wanneer we beginnen onze grondhouding te veranderen in, – van nemen naar geven – we het nooit meer hoeven te hebben over de misleiding die – economie – genoemd wordt?

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: