Archief | februari 2014

Hoe vaak doe jij het?

Klagen1Het is een misvatting dat mensen het nodig hebben om te klagen omdat ze anders zouden ontploffen. Maar als het hardop klagen echt noodzakelijk zou zijn voor menselijk geluk, zou dat dan niet betekenen, dat de grootste klagers zouden behoren tot de gelukkigste mensen op aarde…? Hoe kom ik dan toch aan dat vermoeden, dat we allemaal wel weten dat dit echt niet het geval is?

Onderzoek en spelregels.
Een Amerikaans universitair docent besloot om dit uit te vinden. Hij bracht een aantal studenten bij elkaar en gaf ze allemaal een paarse rubberen armband en daagde hen uit om te onderzoeken hoe lang ze het zonder klagen konden stellen. Weet hierbij, dat een nietige opmerking als… ‘koud hè?’ al als een klacht bezien dient te worden.

De opdracht die de studenten kregen was in basis simpel:
‘Doe de armband om je rechter pols en hou vast aan jouw intentie, om 21 dagen lang te leven zonder ook maar één enkele keer te klagen.. Als je vervolgens toch klaagt, doe de armband dan aan de andere pols en begin overnieuw.’

Hoe lang verwacht jij om het vol te houden, niet te klagen?
Hoe lang denk jij de armband te moeten dragen voordat je in staat bent om het 21 dagen onafgebroken te moeten stellen zonder ook maar één enkele klacht?
Realiseer je goed, dat dit niet zomaar en alleen een testspelletje is, het belang van dit zelfonderzoek nodigt je uit om zicht te krijgen op jouw werkelijke gevoel van geluk over jouw leven.

Resultaten
De meeste mensen blijken 5 tot 8 maanden nodig te hebben om de armband 21 achtereenvolgende dagen aan één en dezelfde pols te dragen, omdat ze pas dan in staat blijken 21 dagen onafgebroken niet te klagen.
Alleen al jouw pure bewustzijn, hoe vaak je onbewust klaagt in een dagtijd, kan een levensveranderende ontdekking zijn. Je kunt het zelf testen, want het enige wat je ervoor nodig hebt is een rubberen armband, twee polsen en de intentie het onderzoek eerlijk te vervullen…

…en het zal je verrassen.

Hans Oelen
Succescoach

De kracht van uitstelgedrag

Inspi22‘Wanneer je twijfelt, adviseer ik je altijd te wachten.’

De titel van dit artikel komt je misschien enigszins vreemd voor, vooral in de maand februari, wanneer het lijkt alsof iedereen elkaar nog even wil aanzetten tot het vast blijven houden aan de grote veranderingen die velen zichzelf bij aanvang van het nieuwe jaar hebben voorgenomen.

Maar realiseer je goed, dat wanneer je merkt dat je bepaalde acties uitstelt, dit altijd van binnenuit gebeurt. Je innerlijke maakt je duidelijk dat je er gewoon nog niet klaar voor bent om actie te ondernemen… en dat is, omdat jouw gewone denken nog niet in overeenstemming is met wat je wilt zijn, doen of hebben.

Gemotiveerde actie
Actie die wordt ondernomen vanuit angst of twijfel of vanuit motivaties die niet echt in jouw eigen belang zijn, maar die je onderneemt ten gunste van iemand of iets anders, noem ik gemotiveerde actie en zal je nooit in de richting brengen van datgene wat je wilt bereiken.

Waarom?
Omdat gedachten gevoelens veroorzaken.

Wanneer je vervolgens gedachten denkt, voortkomend uit een ‘moeten doen’ en die veroorzaken dat jij je niet goed voelt, dan is dat een trefzeker teken dat je ongemerkt bent afgestapt van de voltooiing van jouw eigen verlangens en sterker nog, dat je hier alsmaar verder afstand van neemt.
Op deze momenten zijn jouw gedachten gewoon niet meer in harmonie met de verlangens die je wilt bereiken. In plaats daarvan zijn jouw gedachten zelfs gericht op de afwezigheid of het ontbreken van die dingen die je verlangt, en door deze aandacht trek je nog meer van al dat gebrek aan.

Zal ik je hier een voorbeeld van geven?
– Je richt al jouw aandacht op die baan die je wenst en je stelt jezelf voor dat je nu al op die plek zit en je geniet er nu al optimaal van… het geeft je nu al een fantastisch en bekrachtigend gevoel…
– Je richt al jouw aandacht op het (nog) niet hebben van die oh zo gewenste nieuwe baan en doordat je gericht bent op het niet hebben, overspoel je jezelf met gevoelens van wanhoop, ongeluk, onzekerheid en pessimisme…
Eén onderwerp, één verlangen, op twee tegenovergestelde manieren met aandacht benadert!

Dus het dwingen van jezelf om actie te ondernemen wanneer jouw gedachten je door een ‘moeten’ worden ingegeven omdat ze negatief zijn gericht, heeft dus in het geheel geen zin!

Geïnspireerde actie
Aan de andere kant betekent dit altijd, dat wanneer je juist wel over dat goede gevoel beschikt, je direct in actie moet springen, zelfs tot intense, grote, grote actie, maar het leuke is nu, dat je dit geen enkele moeite zal kosten, en dat noemen we dan geïnspireerde actie. Actie die je wordt ingegeven door ‘willen’.

‘Wees niet en nooit bang om een plotselinge en radicale verandering te maken
als de mogelijkheid zich presenteert en je na ampele overweging voelt
dat dit de juiste gelegenheid is om…,
… maar onderneem nooit plotselinge of radicale actie
wanneer je ook maar enigszins twijfelt aan de wijsheid om het te doen.’

Waar het echt op aan komt, is gewoon je aandacht te besteden aan je ware zelf, de innerlijke gids die je altijd laat weten wat echt goed is voor je, ongeacht wat iemand anders of iets buiten jezelf om ook maar kan denken. En de eenvoudigste manier om te ‘luisteren’ naar die gids, is gewoon om aan jezelf te vragen:
– Hoe voel ik me nu?
– Hoe voel ik me wanneer ik deze gedachte denk?

Luister en voel wat goed is.
Als jouw gedachte je vervult met vreugde, blijdschap, enthousiasme, liefde of iets anders dat geweldig voelt, dan zijn jouw gedachten geharmoniseerd met jouw mentale gewenste toekomstbeelden en ben je moeiteloos in staat om krachtige actie te ondernemen.

En als jouw gedachte je vervult met angst, schuld, schaamte, ongeluk, of iets anders dat onaangenaam voelt, wat wil dat gevoel jouw dan vertellen?

Macht staat tot je dienst en om elke handeling efficiënt te doen,
hoef je er alleen maar kracht in te brengen.

Dit levert je daardoor een wezenlijk andere kijk op als we het hebben over uitstelgedrag. Werd dit voorheen doorgaans afgekeurd en bestempeld als iets passiefs, blijkt nu dat het gewoon je ware innerlijke zelf is die jou via jouw gevoel wil laten weten, dat elke actie die je op dat moment overweegt te nemen, niet krachtig en efficiënt zal zijn en volledig tegengestelde resultaten zal opleveren.

Als dit aan de orde is bij jou, schakel dan direct over op die grootste kracht die jou gegeven is, namelijk de kracht van jouw geest, om je gerichte aandacht te richten op gedachten die je vreugde brengen en je gelukkig laten voelen en die je weer in de hoogste versnelling aanzetten tot geïnspireerde actie. En dan…, als je dat kunt, dan ben je echt machtig!

Hans Oelen
Succescoach

De succesbepalende factor

dankjewelDe natuur kent vele wetten, waarvan de wet van de zwaartekracht wel de bekendste is. Minder bekend is de wet van dankbaarheid, en als je de resultaten in je werk en je leven die je zoekt wilt kunnen bereiken, is het niet primair van belang om hier hard voor te werken, maar is het juist absoluut noodzakelijk dat je deze wet kent en er naar leeft.

Ik schreef mijn dagelijkse dankbaarheidsjournaal vorige week, waarin ik een citaat heb opgenomen wat mij er dagelijks aan helpt herinneren, dat geluk niet afkomstig is van het krijgen van iets nieuws, maar van het bewust en opzettelijk waarderen van wat ik nu al heb!

De meeste mensen met wie ik dit intensief heb gedeeld en die dit vervolgens serieus genoeg nemen om ernaar te leven, zijn achteraf aangenaam verrast met de ontdekking, hoe goed het voelt om de mensen, de plaatsen, de ervaringen en de dingen te waarderen in hun leven.
Realiseer je dat je feitelijk een persoon bent in andermans leven. Hoe zou het voelen als ze jou opmerken, bekijken en je vervolgens hoogstens voor lief nemen?

Dat voelt niet fijn, neem ik zomaar even aan. Waardering en gewaardeerd worden aan de andere kant voelt super.
Waardering verbindt je met twee zeer krachtige onderbewuste niveaus in jouw mentale programma als sociale wezen.

Acceptatie
De eerste is acceptatie. De bevestiging dat je de goedkeuring hebt van de groep waar je graag toe behoort en daarmee de bevestiging krijgt waar je door gesterkt wordt. Waardering maakt een groot onderdeel uit van acceptatie en maakt dat jij je ronduit goed voelt wanneer je dat krijgt.

Wederkerigheid
Ten tweede, creëert dit een krachtig effect wat bekend staat als wederkerigheid. Wanneer je echt uiting geeft aan het waarderen en het loven van iemand, door die persoon met name ook publiekelijk te bedanken, dan heeft die persoon het gevoel dat hij graag en uiteindelijk iets voor je terug wil doen. Waardering is dan ook een grondhouding en een energie die aan de basis staat van het bouwen aan een coöperatieve eenduidige gemeenschap.

In jouw werk, met jouw visie, jouw intentie én jouw doelstellingen, bestaat er een soortgelijk effect. Zoals al genoemd, is dit de wetmatigheid van dankbaarheid. Hoe meer, in de vorm van vaker en intenser, je dankbaar bent voor wat je hebt, hoe meer hiervan je zult gaan ervaren. Niet alleen gevoelsmatig, met name ook tastbaar. Je trekt het als het ware aan, omdat het inmiddels een publiek geheim is, dat dat, waar jij je dominante aandacht op richt, als vanzelf op jouw pad komt.

Aan jou daarom de keus… Dankbaar zijn voor alles wat je al hebt, inclusief de successen in jouw werk, of je dagelijks beklagen over het uitblijven van de successen en het tekort aan inkomsten en omzet…

Sta je geest, je denken, niet toe zich te beklagen of voortdurend kritiek te hebben op je huidige werkresultaten, je leven en levensomstandigheden, maar maak vanaf nu optimaal gebruik van jouw vermogen, te denken wat je denken wilt. Gids jouw geest daarom zodanig, dat jij jezelf leert je te concentreren op al de goede dingen die je nu al hebt.

Ter afsluiting iets wat raar klinkt…
Dit omvat tegelijkertijd en gek genoeg ook het dankbaar kunnen zijn voor de huidige problemen en nog ongunstige omstandigheden waar nu nog sprake van is, want deze omstandigheden dragen de lessen in zich die je nog te leren hebt en die je uiteindelijk alsmaar krachtiger, succesvoller en gelukkiger maken.

Het zal absoluut aandachtige aandacht en energie vragen om te komen waar je wilt zijn,  maar het is de moeite waard, dat verzeker ik je.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: