Archief | juni 2014

De brug naar geluk

1111Ben jij gelukkig?

Als je gelukkiger wilt zijn dan nu, wees dan dankbaar… niet meer en niet minder!
Ja, zo eenvoudig is het!

Gelukkig zijn kan nooit een doel zijn,
het is een resultaat!

Het is je vast weleens opgevallen dat gelukkige mensen altijd iets goeds hebben te zeggen over elke situatie. Gelukkige mensen hebben de kwaliteit om onder alle omstandigheden het beste te zien in een situatie, terwijl niet gelukkige mensen het tot kwaliteit verheven hebben om altijd het slechtste in een situatie te zien.
Kortom, een vrij opmerkelijk verschil, vind je niet?

Eigenschappen van gelukkige mensen
Gelukkige mensen klagen niet, geven anderen niet de schuld, bekritiseren anderen niet en ook veroordelen ze anderen over het algemeen niet.
Zij nemen eigendom voor hun eigen omstandigheden en geven anderen het voordeel van de twijfel.
Ze is ze vanuit hun grondhouding ingegeven om situaties en omstandigheden vanuit andermans perspectief te bekijken.

Ongelukkige mensen daarentegen, besteden hun mentale en emotionele energie aan het klagen en het blijvend beschuldigen van externe krachten voor hun eigen ellende, in plaats van het nemen van verantwoordelijkheid voor het feit dat ze hun eigen ervaring maken.
Ja, dat lees je goed.
Ieder mens, ook jij en ik, maakt zijn eigen ervaring!
Gelukkige mensen zijn gelukkig omdat ze ervoor kiezen het te zijn! Ze hebben te maken met dezelfde situaties, maar het gaat er om, hoe gelukkige mensen waarnemen en er mee om gaan, wat hun staat van geest bepaalt.

Ieder mens beslist, bewust of niet, of een situatie hem positief of negatief zal en gaat beïnvloeden.
Ieder mens beslist, bewust of niet, om te kijken naar de zonnige kant of om zich te concentreren op de probleemkant van iets.
Ieder mens beslist, bewust of niet, voor het denken van, ‘Ik heb er van geleerd’ of voor gedachten en een daar aan gekoppeld gevoel van frustratie en mislukking.

In het dagelijks leven is het niet geluk wat je dankbaar maakt,
het is juist dankbaarheid wat je gelukkig maakt!

* Dankbaar zijn maakt gelukkiger, het is de brug naar geluk.
* Dankbaar zijn leert je om het goede te zien in elke situatie;
* Het leert je om de lessen te zien in jouw ‘mislukkingen’;
* Het leert je om mensen vanuit liefde en mededogen te zien;
* Het leert je afscheid te nemen van veroordeling en kritiek;
* Het leert je om overvloed te zien waar je nu nog alleen maar gebrek ziet;
* Het leert je om de schoonheid in alles te zien;
* Het leert je de betekenis van de inherente lessen in alles te begrijpen;
* Het leert je te begrijpen dat elke ontbering er is als een geschenk wat jou helpt om verder te groeien.

Gelukkige mensen begrijpen dit. Je kent vast de uitdrukking ‘schoonheid zit in de ogen van de toeschouwer.’
Wat dit werkelijk betekent is: zie dat wat je werkelijk wilt zien.

Als je ervoor kiest om het slechte te zien, dan zie je het slechte.
Als je ervoor kiest om het goede te zien, zie je het goede.

Dankbaarheid opent de deur naar de wereld, om te zien hoe mooi en overvloedig alles is. En zeer binnenkort, zal jouw fysieke wereld samensmelten, overeenkomstig met je innerlijke wereld van geluk, goedheid en overvloed.

Je zult ontwikkelen van een grondhouding van ‘dingen overkomen me’, naar ‘dingen gebeuren voor mij.’

Dit levert je een enorm belangrijke verschuiving op in jouw persoonlijke groei!
WEET, dat gelukkige mensen in dezelfde wereld leven als niet gelukkige mensen. Ze kiezen er enkel bewust voor om te focussen op wat goed is in plaats van wat slecht is. Ze zijn daardoor dus standaard gelukkiger!

Waar de ongelukkige strijd en overleving ziet, is een gelukkige persoon dankbaar voor de uitdagingen die hem uit z’n comfortzone halen en hem toestaan om te groeien.
Waar de ongelukkige persoon ‘niet genoeg’ ziet, is de gelukkige persoon dankbaar voor alles wat hij heeft, en dat ervaart en beleeft als ‘meer dan genoeg’.

Cultiveer jouw geluk
door het nemen van ten minste één of meerdere malen per dag tijd
om dankbaarheid te beleven.

– Zeg bijna zwijgend en met gevoel ‘dank je wel’ als er dingen goed gaan.
– Zeg OOK ‘dank je wel’ wanneer dingen misgaan, want in elke tegenslag zit een les verscholen.
– Zeg ‘dank je wel’ voor de klein lijkende dingen die je dagelijks voor lief neemt.

Zelfs het feit dat jij je realiseert dat je jouw leven positief kunt beïnvloeden, enkel en gewoon door dankbaar te zijn, nodigt uit tot het zeggen van…’dank je wel!’

Hans Oelen
Lifecoach

In welk leven voel jij je het beste thuis?

ext (2)Vanuit de zekerheid, dat het voor ons allemaal geldt, dat het leven een aaneenschakeling is van keuzes, ben ik ervan overtuigd dat we drie basisvormen van leven kunnen vaststellen, die mensen leven in deze wereld.

Reactief
De meest voorkomende vorm, is het leven waarin mensen gewoon hun dagelijkse bestaan leven. Het elke dag ondergaan van de bewegingen van het leven, net zoals de dag van gisteren en van vorige week. De naam van de schrijver is mij ontgaan, maar hij karakteriseerde dit leven als:

‘het levende leven vanuit een stille wanhoop.’

Het is een leven waarin begrippen als pech of geluk en toeval kunnen bestaan en daarom dagelijks voorbij komen.

Ambitie
De tweede vorm is het leven waarin ambitie centraal staat.
Deze mensen leven hun leven met als missie om groots succesvol te willen zijn. Het slagen in het leven op een overweldigende manier, waarbij hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld ervan afhankelijk lijken te zijn, omdat het gebouwd is op de vraag of ze er voldoende in slagen.

Zelf heb ik het gevoel dat het leven van een dergelijk leven gelijk staat aan een ‘survival of the fittest’, waarin het leven wordt ervaren als een gevaarlijk en ondoordringbaar oerwoud wat overwonnen dient te worden. In een dergelijk leven zie je ook vaak dat geld wordt verheven tot doel, wat voor velen ongewenst kan leiden tot een status van ‘rijk, maar ongelukkig!’ Een dergelijk leven heeft dan als motto:

‘Hij die sterft met het meeste speelgoed, heeft gewonnen!’

De kwaliteit van het leven wordt hier afgemeten aan het aantal bezittingen en de mate van macht.

Helpen, bijdragen en bouwen
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de derde vorm. In plaats van het alleen maar bestaan of het beklimmen van de hoogste en lastigste bergen, vind ik het heerlijk om iets te bouwen, en dan niet zomaar iets, maar het bouwen van een leven waar mijn hart van gaat en blijft zingen.

Ik wil graag kijken hoe succesvol we kunnen zijn, niet door succes af te meten aan de vergaarde hoeveelheid speelgoed of macht, maar door het verschil wat we hebben kunnen maken in de wereld en door de hoeveelheid anderen die we hierin met ons mee hebben weten te nemen.

Ik denk dat dit het verschil is wat we kunnen maken in dit bestaan, namelijk dat mensen die leven op basis van een sterk en onvoorwaardelijk vertrouwen, dingen kunnen bouwen die ervoor zorgen dat de wereld een steeds betere plek is voor een ieder om zijn talenten tot uitdrukking te brengen. Een wereld waar ieder individu tot zijn recht komt.

Ik nodig je daarom graag uit om soortgelijke bewuste keuzes te maken, je hart te volgen, je intenties te kennen en nooit te stoppen met het veranderen van de wereld, want het is jouw en onze wereld.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: