Archief | oktober 2014

Invloed door waardering

earth-sunriseDe kans is groot dat mensen vergeten wat je hebt gezegd hebt en wat je hebt gedaan.
Mensen vergeten echter nooit welk gevoel je ze hebt gegeven.
Sta jij er wel eens bij stil, dat je elke dag wanneer je omgaat met andere mensen, een stempel achterlaat op de ontmoeting?

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik niet lekker in m’n vel zat. Ik was geïrriteerd. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name ook anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht had en claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt.
Toen kwam ik nagenoeg tegelijk met iemand anders bij een kruising en ik wilde net nog even hard doorrijden, voorrang of niet, toen er iets wonderlijks gebeurde. De automobilist die van rechts kwam glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man, die medeweggebruiker in die andere auto, leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik op dat moment leefde!

Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te kunnen en mogen staan en daarmee mijn eigen fantastische wereld te kunnen en mogen scheppen.

Invloedsfeer
Je gaat om met jouw gezin, jouw klanten, jouw collega’s, vrienden en waarschijnlijk ben jij je heel goed bewust hoe belangrijk deze mensen voor jou zijn.
Maar daarnaast heb je ook nog contact met de medewerkers van de supermarkt, de portier bij het bedrijf wat je bezoekt, de serveerster die je de koffie brengt en zelfs heb je contact met die oudere dame direct voor je, die in haar eigen beleving met de 70 kilometer per uur die ze rijdt, over de snelweg raast.

Hoe voel jij je over hen en welk gevoel laat je bij hen achter?
Zijn deze mensen gewoon anonieme wezens en dienaren of zijn het voor jou zelfs obstakels op je pad?
Laat jij je frustreren door hen of worden juist zij het slachtoffer van de frustratie die jij toch al had?

Hoe het ook zij, zij zullen dit nooit vergeten!

Met het geven van een fooi zul je de serveerster best heel even blij maken, maar juist door haar te vertellen hoe je dat wat ze deed, oprecht waardeert en als bijzonder hebt ervaren, zul je haar gelukkig maken en zal ze dat moment, door het gevoel wat jij haar bezorgde, nooit meer vergeten.

Daarom, vind een manier om iedereen te waarderen waar je direct of indirect mee te maken hebt en doe dat niet soms, maar doe het altijd. Maak hier je grondhouding van. Oprecht, vanuit je hart, niet vanuit je hoofd, want dan is het een truc.

Je schenkt hiermee een goed gevoel aan anderen en je krijgt dat goede gevoel direct ook zelf weer terug, in verdrievoudigde vorm.

Sterker kun je je invloed niet maken!

Hans Oelen
Succescoach

Handelen in een onzekere arbeidsmarkt

imagesCAVNE5Z5Ook in een gespannen en onzekere arbeidsmarkt kun je slagen.
Zogenaamd knappe koppen spreken over de noodzaak om hard te werken, te blijven kijken naar mogelijkheden, het nemen van berekende risico’s, het volgen van je passie, enzovoort… maar misschien is het goed om deze adviezen eens terzijde te leggen.
Ik ben er van overtuigd dat je juist aandacht dient te geven aan wat je NIET moet doen, vooral nu velen het gevoel hebben dat kansen lijken te krimpen.

Er zijn drie veel voorkomende fouten die mensen maken in hun carrières, niet alleen door onervaren jonge mensen die de arbeidsmarkt als starter betreden, maar met name ook ervaren mensen die van banen wisselen. Veel carrières worden onnodig geblokkeerd door beperkende overtuigingen en sombere percepties, waarbij de volgende drie dingen wel het ergst zijn wat je kunt doen als het je carrière betreft:
1. Je verwachtingen te laag instellen.
2. Het gevoel hebben dat je op zeker moet spelen.
3. Negeren van groei en ontwikkeling.

Lage verwachtingen
Maar een handjevol mensen denkt met brullend zelfvertrouwen te verwachten dat de wereld met smart op hen zit te wachten. De rest van de wereldbevolking ontbreekt het aan zelfvertrouwen en voelt zich onzeker. Ze willen zich veilig voelen en ze denken dat door het verlagen van hun verwachtingen, een gevoel van veiligheid op hun pad zal komen. Maar zo werkt het niet. Het laag instellen van verwachtingen brengt banen zonder enig perspectief. Voor iedere postkamerjongen die uiteindelijk hoofdredacteur wordt van de krant waar hij begon, elke lopendeband medewerker in een drukkerij die uiteindelijk een topscript voor een topfilm aan de man weet te brengen, zijn er miljoenen anderen die uiteindelijk blijven steken op de plek waarin ze ooit ook begonnen zijn… veroorzaakt door psychologische beperking in verwachtingen die te laag werd ingesteld.

Op zeker spelen
Mensen voelen zich zo ongemakkelijk bij onzekerheid, dat velen steeds weer naar zeker-heid grijpen, juist wanneer ze dat niet zouden moeten doen. Ze volgen het advies van hun omgeving, doen wat van hen wordt verwacht en voelen zich alleen veilig wanneer ze daar in passen. Echt succes is gebaseerd op het sluiten van vrede met onzekerheid, door het onbekende om te draaien en dit te bezien als het enig bestaande gebied van moge-lijkheden. Onder alle omstandigheden vraagt het bewuste inspanning om jezelf in de positie te plaatsen, waar dingen nog een open eind hebben.. en als je dat niet doet, sluit je automatisch de kansen en alternatieven af.

Negeren van groei en ontwikkeling
Sollicitatiegesprekken kennen vaak hetzelfde patroon. De sollicitant doet z’n best om zich te bewijzen. Een leeg ritueel, een opgedragen toneelstuk waarmee wordt verondersteld te beschikken over voldoende (zelf)vertrouwen. In werkelijkheid, zijn de grote carrières gebouwd op basis van groei. Het inzicht hebben in je eigen potentieel om te groeien is niet makkelijk, vooral als je nog jong bent, maar het is een vergissing om niet te zien dat je zult en kunt groeien. De toekomst heeft je dus veel te bieden. Wat je vandaag nog kunt doen, wat je weet en hoe ver je kunt zien, is allemaal voorlopig, in afwachting van het mysterieuze proces van groei.

De verbinding
Wat deze drie misvattingen verbindt, is ieders onvermogen om te voorspellen wat ze zullen zijn en doen in de toekomst. Onzekerheid, vrees en de door angst ingegeven druk om werk te houden, zijn krachten met macht. Ze verleiden je om te geloven dat je altijd zult voelen wat je nu voelt, altijd te denken zoals je nu denkt, altijd de wereld te zien op de manier waarop je nu alles doet. Het bezien van de wereld door de lens van het heden. De noodzaak om je veilig te voelen is wat veel mensen in de problemen brengt, dat is waarom de drie grote carrièrefouten van een zo groot en waardevol belang zijn.
De manier om deze valkuilen te vermijden is door gericht aan de slag te gaan met jouw basisovertuigingen. Wissel alles wat je beperkt in voor betere, die voldoen aan een toekomst zonder angst. Het verhogen van je verwachtingen betekent het benaderen van je volledige leven met open doelen, doelen die je plezier en voldoening brengen.
Onderstaand een paar geestelijke richtlijnen die je hierbij kunnen helpen:

– Het voelt sterk en krachtig om erachter te komen wie ik werkelijk ben.
– Ik stel mijn leven en carrière in het teken van uitbreiding en groei.
– Ik heb een visie die ik jaren kan blijven volgen en bij me past.
– Ik blijf ontwikkelen zonder limiet.
– Ik luister naar mijn omgeving en ik handel op basis van de ingevingen.
– Ik houd een open mening, doordat ik weet te leven met onzekerheid
– Ik luister van binnen om trouw aan mezelf te zijn.
– Ik geef toe als ik verkeerd ben en zet dit om in een stap vooruit.
– Ik laat me bovenal leiden door mijn gevoel… die kent de waarheid

Verbind je aan mensen die deze ideeën leven en blijf hen volgen. Je hoeft hierin geen formele mentorrelatie aan te gaan; in feite, zou het beter zijn als de mensen aan wie jij je verbind uit je eigen omgeving komen en van je eigen leeftijd zijn. Als groep kun je gedeelde overtuigingen vormen om elkaar te steunen en te stimuleren om elkaar te vormen.
Vervolgens is de baan die je vervuld, goed of slecht, van secundair belang. Primair is jouw gevoel van belofte, die op natuurlijke wijze groeit en ontwikkelt.
Dat is een ideaal waarmee je vandaag kunt beginnen om het te bereiken.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: