Archief | maart 2015

Ondernemerschap… gaat het over geld of iets anders?

watermerkWaarom ben jij ooit ondernemer geworden?
Waarom ben jij ooit verkoper geworden?

Ik stel je deze vraag, omdat ik met regelmaat over de vloer kom bij ZP’ers en eigenaren en directeuren van MKB-bedrijven en wat me dan opvalt, is dat velen met mij praten over omzet/winst-optimalisatie, omdat het oorspronkelijke succes al enige tijd is vervlogen. De oorzaak hiervan blijkt in veel gevallen uiteindelijk te liggen in het feit, dat er na verloop van enige jaren nog maar weinig ondernemers echt actief gericht zijn gebleven op hun oorspronkelijke droom.

Van droom naar iets anders
Op een bepaald moment is men onbewust overgestapt van het vervullen van hun droom naar het werken aan meer omzetgroei en winstoptimalisatie.
De aandeelhouder is gericht op het financieel rendement.
De directeur-eigenaar meet het ondernemerssucces af aan de jaarcijfers.
De commercieel directeur wordt niet primair afgerekend op wat hij doet, maar wat het de onderneming uiteindelijk aan cijfermateriaal oplevert…
en vervolgens volgt de doodsteek voor nagenoeg iedere onderneming, namelijk het jaarlijkse gesprek met de verkoper, aan wie de vraag wordt voorgelegd wat hij het komende verkoopjaar qua omzetgroei verwacht te gaan doen, en wanneer de door de verkoper genoemde groei-inschatting niet aansluit op de door het management vooraf afgestemde groeiprocenten, dan worden die er per definitie bovenop gelegd.

Doodlopende weg
Kortom, voor we het weten,bevinden we ons op een doodlopende weg die zich laat omschrijven als de weg waar zingevende en duurzame doelen zijn vervlogen en waar het resultaat is verworden tot het commerciële heiligdom waar het allemaal om lijkt te draaien… geld!

Waar het ooit mee begon
Was het niet ooit één van de grootste ondernemerswensen, dat klanten in de rij zouden staan voor dat wat met liefde, enthousiasme en bevlogenheid werd aangeboden… en dat juist dit nog de core-business van de onderneming werd genoemd… en dat het de onderneming veel heeft gebracht…. totdat ongemerkt de afstand ontstond tot die missie, dat prachtige doel, die integere intentie om mensen en bedrijven met jouw dienst of product te helpen met…. en dat het helaas, oh zo aansprekende doel, bij vele ondernemingen al enige tijd niet meer bestaat?

Wat uiteindelijk nog rest is het gewenste financiële resultaat… niet meer helpen, maar verkopen, meer, meer en nog meer.
Terwijl het oorspronkelijke succes ooit begon met het helpen van de klant, door juist niet klakkeloos te bieden wat de klant vroeg, maar door samen vast te stellen wat de klant nodig had en juist dat te leveren.
Vraag jezelf daarom met regelmaat af, wat je werkelijke doel is, wat de reden en de motivatie is dat je bestaat en waarom je doet wat doet.

Waar het in de kern om gaat
Het lijkt hier te gaan om een verschuiving van willen naar moeten; het met bevlogenheid willen helpen van de klant in het leveren van datgene wat hij écht nodig heeft naar het vanuit vrees voor enig tekort op de resultaatladder moeten vervullen van de omzetdruk, waar het alleen nog maar lijkt te gaan om het scoren van de order.
Een bezinningsmoment waarop de –waarom-vraag – weer zijn belang bewijst, want waar het om gaat is het waarom, het kennen en het handelen vanuit je diepste drijfveren waarom te doen wat je doet en ook daardoor te weten en te willen weten waarom de klant jouw dienst / product zomaar ineens niet meer wil.

Dat wat nodig is…, meer door minder
Als het waarlijk en oprecht helpen van klanten de drijfveer van jouw organisatie is, en het daardoor ook voor jou, in je positie als eigenaar, ondernemer of verkoper, jouw drijfveer is, dan maakt niemand zich meer druk om de omzet, omdat niemand dat nog hoeft te doen. Je zult dagelijks ontdekken dat klanten op je pad komen en iedereen binnen de organisatie erop vertrouwd dat jouw klanten de toegevoegde waarde herkennen waardoor de omzet nagenoeg als vanzelf het daarop volgende resultaat is… en is het andersom, dan maak je je druk om de omzet, om van daaruit te ‘vergeten’ gericht te zijn op het helpen van de klant.
Dat maakt, dat omzet en geld nooit tot doel verheven dienen te worden, omdat het louter en altijd een resultaat is van iets anders.

Hans Oelen
Businesscoach

Persoonlijke groei, scholing en vertrouwen

 

vogel1Het is allemaal begonnen met de manier waarop er op school wordt gekeken naar proefwerken. Bij het terugkrijgen van mijn proefwerk, was ik alleen maar gericht op de rode aantekeningen, want alles wat ROOD was, was FOUT.
Heb jij ooit een proefwerk teruggekregen waar op stond geschreven hoeveel GOEDE antwoorden je had opgeschreven?
Ik hoor het mijn leraar nog letterlijk zeggen:
‘Hans, zes fout, niet gek gedaan!’

Aandacht richten
De reden dat ik hierover schrijf, is dat deze manier van denken en kijken, die we mede van school meekrijgen, ons ‘helpt’ om onze aandacht te richten op het slechte, het niet positieve, het negatieve, het niet goede, het niet gewenste.
We gaan hierin zelfs zo ver, dat wanneer iets goed is gegaan, we dit negatief neigen te belonen: ‘Dat ging niet verkeerd’ of ‘da’s niet zo gek!’
We leren hiermee onbewust onze fouten en misstappen bij elkaar op te tellen en onze successen over het hoofd te zien.

Ik heb mensen begeleid, die niet eens in staat waren om ook maar één ding op te noemen die ze goed vonden van en aan zichzelf!
Dat is toch tragisch?

Deze programmering is onderdeel geworden van de cultuur waarin we leven, want veel ouders zijn op dezelfde wijze geprogrammeerd, waardoor deze manier van denken wordt overgedragen van generatie op generatie.

– Waar we onze aandacht op richten, krijgt energie en wordt alleen maar groter –
– Ralph Waldo Emerson –

Ik loop met regelmaat met mijn vrouw door het stadcentrum en ik geniet daar van. Niet zozeer om van winkel naar winkel te gaan en te kijken wat er allemaal wordt aangeboden, maar juist omdat ik het heerlijk vind om naar mensen te kijken. Kijken en observeren naar de manier waarop ze lopen, de manier waarop ze staan, hoe ze kijken, hoe ze praten, de woorden die ze gebruiken en met name wat ze uitstralen.

Bewust van uitstraling
Natuurlijk, het is een interpretatie van momenten, maar wat kom ik dan toch weinig jonge mensen tegen die kracht, power en zelfvertrouwen uitstralen in hun houding, de manier waarop ze staan, lopen, kijken…..etc. De gedachte beroerd me dan tegelijkertijd, wat graag ik met die vele jonge mensen, onze volgende generatie, een paar keer een wandeling zou willen maken om ze bewust te laten worden van de onaangeroerde krachten die in ieder mens en dus ook in hen schuilgaan.
Wat graag zou ik ze vervolgens graag helpen om dát te realiseren, maar ja…….misschien willen ze dat helemaal niet, omdat ze dat natuurlijk ook niet hoeven te willen.

Ik zou ze graag willen leren hoe eenvoudig en plezierig het is om zelfvertrouwen te hebben, tevreden en gelukkig te zijn met zichzelf, mogelijkheden en persoonlijke kansen te zien, makkelijk contacten te kunnen leggen en zichzelf te presenteren, hun mening te kunnen uiten en al wat niet meer zij.

Kan het anders?
Ik vraag me ook vaak af hoe de volgende generatie met zichzelf en hun omgeving zou omgaan, wanneer we er als ouders en leerkrachten voor zouden kiezen om het anders te gaan doen? Door ons niet alleen maar te richten op het aanbieden van letters en cijfers, in de vorm van kennis en cognitieve aspecten, maar met name de kinderen te leren kijken naar het goede, het positieve, het mogelijke, het universele.

Afwegende overdenking
Wat zou er gebeuren wanneer we er als ouders een cultuurgewoonte van zouden maken, om tijdens het naar bed brengen en direct na het verhaaltje voorlezen, aan onze kinderen te vragen en daarmee hun aandacht te leren richten op:
– Wat vond jij allemaal leuk vandaag?
– Wat maakte jou blij vandaag?
– Waar was je trots op vandaag?
Wat zouden we in de ontwikkeling van onze kinderen positief kunnen beïnvloeden, wanneer we ook de leerkrachten van alle scholen zouden kunnen bewegen om aan het eind van elke schooldag dergelijke vragen te stellen?

We creëren of leggen hiermee in ieder geval een degelijke fundering, stap voor stap, voor een cultuur, waarin we zowel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten uitnodigen om steeds meer te leren te kijken naar mogelijkheden, naar groei, naar gelukkig zijn en met name een fundament neer te leggen voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

En wat te doen met iedereen die nu niet meer op school zit en die niet meer met een verhaaltje naar bed wordt gebracht?
Wij kunnen hetzelfde doen, door er een gewoonte van te maken, aan het eind van elke dag minstens 5 zaken te benoemen waar je blij, gelukkig en/of dankbaar voor bent geweest vandaag.
Vul deze 5 punten aan met nog eens 5 zaken waarvan jij vindt dat jij ze goed hebt gedaan en die je kinderen vandaag goed hebben gedaan en sta jezelf toe om trots te mogen zijn op wat jij en zij hebben bereikt, hoe klein en minuscuul die successen soms ook kunnen zijn.

Ook dan gaat de spreuk van Ralph Waldo Emerson in optimale vorm op, maar dan in positieve richting.

Ik wens je veel blijheid.

Hans Oelen
Succescoach

De macht van verlangen

Verlangen1Ik lig nu al een paar jaar in alle vriendelijkheid te rollebollen met de wetenschap der psychologie, want in mijn optiek behoren niet de emoties woede en angst tot de meest basale menselijke emoties, maar is het juist de emotie – verlangen – wat naar mijn overtuiging aan de basis ligt van het gevoelsspectrum. Het is de wens, de instinctieve impuls die ons er toe aanzet te willen verwerven waar we waarde aan koppelen en wat ons motiveert en aanzet tot het ondernemen van actie…. en volgens mij komen na dit stadium pas angst en woede in beeld.

We kunnen de waarheid van het bovenstaande terugzien in het dagelijks leven van een zuigeling. Een zuigeling is in het geheel nog niet bekend met de emotie angst en ook woede is ongekend. De zuigeling kent echter wel de emotie – verlangen -.
Zuigelingen verplaatsen zich met kruipachtige bewegingen over grote ruimtes om naar een licht en glanzend object aan de andere kant van de kamer te komen. Nieuwsgierigheid veroorzaakt verlangen en wens nodigt uit tot actie… tenminste voor een tijdje.

Bestraffen of belonen
Het trieste is nu, dat voor veel mensen geldt, dat deze stimulans om actie te ondernemen gaandeweg onze jeugd is ontkoppeld van hun persoonlijke macht en terug in de kast is verdwenen.
We hebben, als we ouder worden, meermalen ervaren, dat wij niet kregen wat we zo graag wilden, als resultaat op ons verlangen, ons juichen en onze nieuwsgierigheid en wens.
‘Je moet niet altijd alles willen hebben!’, hebben we al van papa en mama geleerd op jonge leeftijd. In tegenstelling tot dat zouden we juist aangemoedigd moeten zijn voor onze nieuwsgierigheid en ons verlangen, maar nee, dat zijn we vaak niet. We werden er zelfs voor bestraft, waardoor veel vertrouwen en zoete dromen zijn verdwenen en een harde dood zijn gestorven.

Ontkoppeling
Als resultaat hiervan heb ik door de jaren heen inmiddels vele mensen mogen begeleiden, waaronder zelfs ondernemers, die mij aanvankelijk niet konden vertellen wat ze willen, wat hun verlangens zijn en zelfs niet konden vertellen waar ze goed in zijn!
Ik ontmoette een jonge vrouw, een succesvol psycholoog, die me verwonderde door geen enkel ding te kunnen vertellen waar ze goed in was! Ze was zich niet bewust van haar kwaliteiten, kunnen en kunde.
Was het omdat ze niet goed was in wat ze deed? Nee, nee, ze was zelfs erg goed in haar vak. Haar vervolgens helpen weer daar te komen waar ze kon erkennen dat ze zichzelf kon zijn en zichzelf mocht prijzen, terwijl ze hier in haar jeugdjaren min of meer voor werd bestraft, bleek toen dan ook uiterst lastig.

Met die achtergrond, denk je dat ze zichzelf toestond om mooie en grote dingen te verlangen?
Nee nee, die kans was destijds wel heel erg klein.
‘Doe maar gewoon, gewoon simpel, dan doe je al gek genoeg.’

Falen?
Als je problemen ondervindt bij het overdenken en formuleren van grote en belangrijke doelen, dan kan het dus best zo zijn dat je onbewust geleid wordt door ‘de angst om je te schamen’, een programmering vanuit vroeger, wat naadloos verbonden blijkt aan de angst om te mislukken. Wellicht een andere uitleg van iets wat we falen noemen.

Wees je ervan bewust, dat het toch vaak de succesvolle mensen zijn die het meest falen in hun leven, omdat ze een heleboel verschillende dingen ondernemen, totdat ze uiteindelijk ontdekken wat werkt en wat niet!
Kortom, sta jezelf toe te verlangen naar ‘glimmende objecten’, want je zult nooit ook maar één geaccepteerde reden ontdekken, die je legaal vrijpleit, om dingen te verlangen, te wensen en te ondernemen.
Stel daarom vandaag nog een lijst samen met ambitieuze en diep gekoesterde doelen, verlangens en wensen wat je wilt zijn, doen en hebben, want je bent het meer dan waard.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Over gezondheid…

 

rustWees niet bang en voel je niet wanhopig vanwege de grote massa aan dagelijks vernieuwende levensinzichten; al het werk om te worden en te leren leven conform die nieuwe inzichten is niet aan jou. Laat het gebeuren! Lever geen strijd meer met jouw probleem, want jouw probleem kan slechts leven en bestaan, zolang jij je ervan bewust bent. Haal je aandacht weg bij je probleem en de veelheid aan door jou bedachte redenen, waarom jij je idealen en verlangens niet zou kunnen realiseren.
Concentreer daarom je volledige aandacht op dat wat je wenst en verlangt!

Relatie lichaam en geest
Eén van de eerste vereisten voor een gelukkig en succesvol leven is natuurlijk een goede gezondheid. Je kunt onmogelijk gezond zijn als je in je leven een haven biedt aan de vijanden van de noodzakelijke verbondenheid, de eenheid van lichaam en geest, namelijk angst, wrok, egoïsme en schuld.

Ik ben een persoon die vanuit persoonlijke ervaring dankbaar is voor de kennis en de deskundigheid van de moderne geneeskunde, ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van menselijke aandoeningen waar ook de hedendaagse medische wereld nog geen antwoord op heeft. Enkelen daarvan heb ik opgenomen in de alinea hierboven en het zal je opvallen dat elk van deze aandoeningen hun oorsprong vinden op telkens weer diezelfde plek, namelijk in onze eigen gedachten.

Deze aandoeningen bewegen ons ertoe om de ervaringen van het leven te vrezen en ons leven af te sluiten voor de liefde en de steun van anderen. Ik heb gaandeweg mijn leven heel wat van dergelijk in hun leven staande mensen meegemaakt, mensen waar velen eigenlijk liever niets mee te maken willen hebben omdat ze uitnodigen om hun zware en donkere energie waar mogelijk te ontlopen.

Oorzaak en gevolg
Omdat zij nog niet weten om te gaan met hun eigen onzekerheden, voelen zij zich veilig door anderen te overheersen en te intimideren. Het is een ronduit armoedige manier van leven.
Als jij vaststelt dat je problemen hebt met om het even welke van de vier soorten hierboven vermelde vijanden van verbondenheid en eenheid, zet de hele boel dan eens een moment op stop en neem de situatie dan eens grondig onder de loep.

Herken de vaak schadelijke consequenties die angst, wrok, egoïsme en schuld toebrengen aan je geest en je lichaam en houd er daarom mee op. Als je kunt, adviseer ik je je hierin te laten begeleiden door een professionele coach die je met wat hulpmiddelen kan helpen om de spanningen in je werk en leven effectief te leren beheren. Als het niet jou betreft maar iemand die je kent of met wie je samenwerkt, maak hen dan opmerkzaam op dit blog-artikel. Het zou best een goede aanzet kunnen zijn tot een waanzinnige verandering in hun werk en leven… en natuurlijk in jouw leven ook.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: