Archief | april 2016

De leidinggevende als dief

voelenGevoelens zijn drijvende krachten achter motivatie en persoonlijke ontwikkeling. Om je medewerkers aan te zetten tot de juiste actie, is het nodig om contact te leggen op gevoelsniveau. Hun gedrevenheid, ambitie, waardigheid en talenten ligt tenslotte op dat vlak.

Een effectieve manier om dat te doen is om het persoonlijke gesprek met ze aan te gaan.
De reden waarom ik hier de nadruk op leg, is dat er nog steeds veel….heel veel leidinggevenden en managers zijn, die het moeilijk vinden om hun medewerkers te helpen, het potentieel, wat iedere medewerker meedraagt, tot uiting te laten komen. Iedere leidinggevende, iedere manager, die hier niet toe in staat is of dit om welke reden dan ook laat liggen, pleegt een vorm van diefstal; deze leidinggevende zal niet in staat blijken om zijn/haar medewerkers in hun kracht te zetten met alle nadelige consequenties die dit heeft voor de medewerkers en uiteraard ook voor de organisatie! De gewenste resultaten komen dan niet op natuurlijke en moeiteloze wijze tot stand, maar ze zullen afgedwongen worden op een niet constructieve manier.

Vaak zie je dat dit soort managers uit persoonlijke onmacht en onkunde ervoor kiezen om medewerkers per brief of per mail aan te spreken of om alle medewerkers bijeen te brengen en toe te spreken middels een PowerPoint presentatie en een ingestudeerde toespraak. Nu heb ik helemaal niets tegen inspirerende presentaties en prachtige toespraken, alleen is het belangrijk te onderkennen, dat je hiermee alleen informatie overdraagt…; vaak wordt er dan niet de oh zo essentiële mens tot mens verbinding tot stand gebracht en de even zo belangrijke mentale voeding aangeboden, en dat blijkt dan uiteindelijk niet genoeg te zijn om je mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Verbinden en waarde toevoegen
Door te kiezen voor een individueel gesprek, bereik je in alle gevallen veel meer, omdat je naast de informatie die je wilt overbrengen tevens de gelegenheid hebt om een diepere en emotionele binding te bewerkstelligen met de mensen met wie je de klus wilt klaren.

Hoeveel namen van medewerkers
staan er nu al in jouw planning
voor de komende 4 weken?

Leidinggevenden en managers die op emotioneel en intermenselijk niveau niet uit de voeten kunnen, zijn daarom pertinent niet geschikt om een groep mensen constructief en effectief aan te sturen. Veel gehoorde uitspraken van medewerkers en verkopers is dat ze hun manager eigenlijk nooit zien, alleen tijdens een vergadering en tijdens het jaarlijkse verplichte nummertje, het functioneringsgesprek. Hij zit op kantoor en wat hij daar doet weet eigenlijk geen van zijn medewerkers.

‘Ik ken hem eigenlijk niet.
Ik vermoed dat hij alleen mijn naam kent
en waarschijnlijk wat ik verdien.
Wie ik ben,
wat mijn drijfveren zijn,
hoe ik ben en wie hij is,
waar hij voor staat en hoe hij is,
daar hebben we nog nooit over gesproken!’

Persoonlijke aandacht
Een leidinggevende of manager die zich isoleert op zijn kantoor, doet zichzelf, maar zeker ook zijn medewerkers te kort, want het verschil wat het verschil maakt binnen leiderschap is en blijft het aspect, persoonlijke band en motivatie. Bij het vermogen om mensen te motiveren is binding, relatie en persoonlijke aandacht de naam van het spel. Als grote afwezige is het je dan als leidinggevende niet gegeven om hier inhoud aan te kunnen geven!

Daarom…, kom naar buiten, zoek je mensen op en manifesteer jezelf als proactief inspirerend, proactief geïnteresseerd en proactief waarderend, want hiermee bouw je aan jezelf, je mensen en aan de uitkomst.

In basis is iedereen gemotiveerd, alleen de leidinggevende kan die iedereen helpen om dit tot uitdrukking te brengen……en dat is zijn/haar primaire taak en verantwoordelijkheid!

Wanneer je hier als leidinggevende of manager moeite mee hebt, neem dan actie, zoek een boek waarmee je op ideeën wordt gebracht of ga het gesprek aan met je werkgever of je HR manager. Doe je dit niet en je gaat door op de jou geëigende geïsoleerde manier, dan ligt het voor de hand, dat jouw invloed gaat werken als alcohol….je maakt meer stuk dan je lief is.

Wees je bewust van de volgende uitspraak:

Als jij als professioneel leider
niet je medewerker helpt om zijn/haar talenten te ontdekken
en deze in het belang van de persoon, de organisatie en de samenleving tot uiting te laten komen,
pleeg je vanuit jouw verantwoordelijke positie

in feite diefstal
op iemands aanwezigheid in deze samenleving!

Hans Oelen
Palaver-trainingen

%d bloggers liken dit: