Archief | oktober 2016

Jij bent in alles de operationele macht!

waterJij kunt alles, om het even wat, zijn, doen en hebben, vanuit de bewustzijnsstaat van de vervulde wens!
Denk hier eens grondig over na…
Je kunt met je hond wandelen, wetend, dat je sterker, vitaler en gezonder bent in je 80e levensjaar dan toen je nog 35 jaar was… je kunt ook met je hond wandelen, hopend dat het goed met je gaat, je nu al ongerust makend wat zich daar om de hoek afspeelt, ondertussen gedachten door je hoofd laten glijdend over van alles wat er fout kan gaan of boosaardige en misdadige agressieve gedachten die worden veroorzaakt door een staat van woede en onvermogen…

Je krijgt en beleeft niet wat veel mensen krijgen en beleven, vanuit het feit dat ze alle staten kunnen kiezen die zich aandienen om deze te belichamen, wetend, dat je in harde feiten ontvangt, waar je qua staat van bewustzijn leven aan geeft.
Sommige mensen houden van verwarring, onrust en negativiteit, vanuit de signalering, dat ze deze staat van IK BEN… alsmaar blijven koesteren en voeden. Anderen houden van de bewustzijnsstaat van… dankbaarheid of iets ander moois; en wij allen bewegen voort vanuit onze staat van bewustzijn… en dit grote weten, dit inzicht, draagt tegelijkertijd jouw en mijn huiswerk in zich mee….

Wees je er blijvend van bewust, wat er nu gaande is, wat er nu gebeurt. Dit bewustzijn is van belang, met je aandachtige aandacht gevestigd op dit
moment, want wat is de staat van bewustzijn, waar jij op dit moment van jouw leven, voeding dus leven aan geeft, door vanuit deze staat, naar die staat en via die staat te denken, te voelen en te handelen?!

Wanneer je écht in de gaten krijgt dat jij, en niemand en niets anders dan jij, met jouw staat, jouw veronderstellingen en jouw gevoelens gericht op de vervulde staat, de operationele macht bent… dan krijg je als vanzelf in de gaten, hoe onvoorstelbaar dwaas al het andere is.
Je hebt, in tegenstelling tot het gangbare en gebruikelijke denken, niets nodig vanuit de zogenaamde buitenkant; geen visionboards, geen sportschool om fysiek te beeldhouwen of juist om af te vallen, geen medicatie om gezond te worden en dit zo te houden of je bloedwaarden gecontroleerd te houden, geen relatiebemiddelingsbureaus om je de juiste liefde te brengen en geen… nee zelfs geen coach…, gewoon niets!

Je kunt alleen maar beginnen, op de plek en de positie waar je nu bent… je bewegend in de richting die je opzet in je veronderstellingen.
Jij als de operationele macht over je veronderstellingen, kunt je zelf vertellen en aangeven wat je gaat doen, zijn en hebben en waar je naar toe gaat, louter door naar je gedachten te kijken en van daaruit je gevoelens te ervaren.

Als bepaalde gebeurtenissen in jouw (recente) verleden onplezierig zijn en jij herinnert jezelf eraan, dan gebeurt er niets anders, dan dat JIJ je gedachten de opdracht geeft, je aan die (nare) ervaring te herinneren.

Als jij echter die ervaring bewust de rug toekeert door het te vergeten, door je aandacht bewust te richten op alles wat in het verschiet op je staat te wachten, waar je blij en gelukkig en dankbaar van wordt, dan zul je met alle eenvoud bewust inhoud geven aan de interne conversaties die je met jezelf gaat voeren, waarmee je steeds meer vorm en inhoud geeft aan dat waar je je intern actief mee bezig houdt en blij, sterk en positief van wordt.

Deze waarheid zal nooit weerlegd worden, maar blijf je bewust dat jij de operationele macht bent die dit tot uitvoer brengt.
Nogmaals, je hebt daartoe niets nodig vanuit de buitenkant, je kunt beginnen waar je nu bent; en vervolgens is het noodzaak dat je je in de richting beweegt die je in je verbeelding, in je veronderstellingen, inzet en voelt… als nu al vervuld… en voel dat vanaf nu ook écht zo!

Wees niet lijdzaam volgzaam aan de gedachten vanuit je staat…
Wees de initiatiefnemer…
de operationeel manager van jouw leven.
Kortom…
Wees de herder, niet het schaap.

Hans Oelen

Jouw wegwijzer naar succes

Het is nu tijd om je leven wakker te maken!

ochtendglorenVerander het concept wat je hebt van jezelf,
waardoor als vanzelf het fundament
voor je niet te controleren gedachten verandert,
en vervolgens ook je grondhouding,
waarop volgend ook je bewuste denken verandert
van waaruit automatisch dan ook je gevoel verandert
en je hiermee van binnenuit je transformatie tot stand hebt gebracht.

De strijd die we willens of wetens voeren
Onze dagelijkse strijd richt zich niet tegen vlees en bloed, maar vindt plaats binnen in onszelf. De strijd richt zich op het niveau van ons aller manier van denken, die is geprogrammeerd vanaf het moment van onze geboorte. Verander nu je manier van denken en je zet je leven voorgoed op een ander en meer gewenst spoor! Het is van belang om blijvend voor jezelf te staan, door het dagelijks consequent vernieuwen van je geest in alle opzichten, door gebruik te maken van de middelen die nodig zijn om je ware zelf te zijn.

We lijken er aan vast te zitten
Je zet de TV aan of de radio, gaat op internet surfen om daarna een e-boek te gaan lezen, bekijkt na elk auditief signaal de gebeurtenissen op je mobiel, bladert de tijdschriften door, leest de krant, volgt tot op detail de politieke ontwikkelingen, blijft minutieus op de hoogte van de maatschappelijke gang van zaken en blijft trouw aan de cultuur en de tradities waarin je bent grootgebracht, overal waar je bent en waar je gaat. Daarbij doen al de mensen om je heen altijd en overal hun uiterste best om hun ideeën, hun gedachten en de manier waarop zij zaken oppakken, aan jou te ‘verkopen’. Mensen willen op de één of andere manier altijd HUN concept aan jou kwijt als het beste wat er is, zelfs hun geloofsovertuigingen.

Oorzaak en gevolg
Huidaandoeningen, hoofd- nek-, rug- en beenpijnen…, ze komen niet van buitenaf. Kanker en hart- en vaatziekten evenmin. Alles zit al in jou en mij. Doe iets of zelfs alles of nog meer van wat ik hierboven heb beschreven en onlosmakelijk reageer je op hetgeen je aan negatieve of zorgelijke ervaringen of nieuwsgaring meekrijgt.
Die reactie veroorzaakt vervolgens een gevoel in beweging in de vorm van woede, bezorgdheid, frustratie of irritatie… en wanneer die door jou opgeroepen gevoelens wegebben, dan blijft louter de vraag over…: waar zijn ze nu gebleven? Zijn ze écht weg? Nee, ze zijn niet weg, dat lijkt maar zo te zijn. Ze vinden weer een slaapplekje, ergens binnen in jouw lichaam, in een spier, een orgaan, in bindweefsel, want jouw lichaam bevat jouw wereld met alles er in.

Als je leest over een onschuldige jongen die is vermoord en je gedachten en je lichaam reageert erop, dan activeer je iets binnenin jezelf. Het kan de tand- of maagpijn veroorzaken van morgen. Ik weet niet wat het zal zijn, maar er is altijd sprake van een oorzaak en een gevolg. Aangezien jij een reactie zaait, oogst je een handeling, zo werkt het universum en het universum, jouw lichaam én jij en ik zijn één.

Word wakker… wakker worden!!!
Het gehele wereldse controlesysteem is ontworpen om met programmering en deprogrammering ervoor te zorgen dat jij hier geestelijk verslaafd aan raakt en blijft… terwijl het nu de tijd is om hier 24/7 waakzaam op te zijn.
Bevrijd je geest van dit patroon, begin voor jezelf te denken en leer om je te laten leiden door de werkelijke waarheid, de waarheid in de vorm van jouw waarheid, in- en van je zelf! Ik raad je daarbij aan om de controle over je eigen bewuste geest terug te nemen en een begin te maken, consequent voor jezelf te gaan denken en je voor altijd te laten leiden door de geest van waarheid die in je zit. Ik gun je jouw manier van leven om alsmaar meer jou te leren zijn, voor nu en voor altijd!

Nogmaals, jij en ik voeren geen strijd met fysieke tegenstanders, wij voeren strijd tegen machten, overtuigingen, beheersers, intellectuelen en boosaardige op agressie gerichte wereldbeheersers en helse moralisten, die jij en ik in onze geest hebben geadopteerd en in ons ZIJN laten wonen en met wiens denkbeelden en waarheden wij ons kritiekloos verbonden hebben.
Daarom nogmaals de hartenkreet:

Maak je leven wakker!!

De quantumfysica leert ons dat we een lichaam zijn met een ziel, dus bezielde verharde energie. Ons lichaam is van energie gemaakt en gaat nadat het overlijdt ook weer terug in die vorm… alleen je lichaam! Tijdens ons aardse bestaan zijn wij spirituele bezielde wezens met menselijke ervaringen, in tegenstelling tot wat velen denken, dat we menselijke wezens zijn met spirituele ervaringen. Dit betekent, dat we vanuit ons spirituele ZIJN, onze verbeelding laten verharden, wat we vervolgens in onze menselijke zintuiglijke ervaring onze werkelijkheid noemen.
Leef daarom zo jouw leven, je hebt alleen vandaag, je hebt alleen NU.

De toekomst is nu en nu is mijn en jouw werkelijkheid.
Wij zijn werkelijkheid, wat verbeelding heet.
Veronderstel daarom altijd het allerbeste in alles!
Dit is de dag die de verbeelding voor mij gemaakt heeft
en ik ben er blij in.
Dank je wel, dank je wel, dank je wel, mijn dromende verbeelding,
ik ben dankbaar voor wat ik heb, doe en ben.

Hans Oelen
Coach

Ben jij al gaande met je transformatie?

transformIn het dynamische netwerk van ondernemers, bestuurders, managers, verkopers, leidinggevenden, docenten, professionals… waarin ik werk, spelen verkooptechnieken, leiderschapstechnieken, communicatietechnieken en het immense arsenaal aan slimmigheidjes en trucs, nagenoeg geen rol van betekenis meer als succesbepalende factor.

De verwachtingen van de mensen die de samenleving vormen waar we vanuit onszelf in leven en vanuit ons vak in werken, zijn aan het veranderen. Professioneel werken begint op veel plaatsen en bij veel professionals meer dan ooit oprecht mensenwerk te worden… gelukkig!

Zingeving en duurzame waarde
Gaandeweg is het inzicht ontstaan, dat professioneel effectief, klantgericht en succesvol handelen mensenwerk is; het gaat om zingeving, waarbij zowel de leidinggevende vanuit de binnenkant van de organisatie en de verkoper vanuit de buitenkant bijdragen om duurzame waarde toe te voegen aan de ander met wie wordt samengewerkt en met wie men graag wil samenwerken. Het als het ware in je houding én gedrag uiting geven aan de getransformeerde grondhouding:

What’s in for me?
is getransformeerd naar…
What’s in me for you?

Het tot stand brengen van waarde en het waarlijk leggen van verbinding vanuit de juiste intentie en energie. Het gaat niet meer primair om de taak, order, omzet of de opdracht, het gaat nu om de samenwerking, waarbij de mens in zijn functie bepalend is.

Eindelijk… de mens centraal
Het is de mens, in de vorm van de holistisch ontwikkelde mensgerichte persoonlijkheid, die het verschil maakt in het wel of juist niet willen samenwerken. Dit betekent, dat de wereld van het samenwerken, alsmaar authentieker, transparanter en volwassener wordt.
Kennis, kunde en vaardigheid spelen daarin nog steeds een belangrijke rol, maar het is de hoofdrol kwijtgeraakt; het doet dienst als de noodzakelijke onderlegger van dat, wat persoonlijkheid en werkelijk contact heet.

De volwassen wordende mens
Ik richt me daarom tijdens het trainen en coachen al jaren niet meer primair op het overdragen van kennis en kunde, want dat zegt louter iets over de ‘buitenkant’, terwijl de ‘buitenkant’ altijd ontstaat en de kracht meekrijgt vanuit de ‘binnenkant’.

Ik richt me bewust op de volwassen wordende mens, die vorm en inhoud geeft aan de functie…
De mens als ondernemer, directeur, leider, verkoper, manager, docent, professional, is de mens die op basis van zijn eigen unieke talenten, kennis, kunde, normen, waarden en drijfveren, uiting geeft aan dat, wat hij het liefste doet en moeiteloos ook het beste kan.

Dit nodigt uit tot het stellen van o.a. de volgende vraag:

Beste leidinggevende,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit, in het belang van de duurzame ontwikkeling van de ander met wie je samenwerkt?

Beste verkoper, accountmanager,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit en richt jij je in je verkoopgesprekken op de duurzame bouw van een trouwe relatie vanuit jouw persoonlijkheid in plaats vanuit je product?

Hans Oelen

Palaver-trainingen

%d bloggers liken dit: