Archief | februari 2020

De denker die geen stilte wil.

Ik ervaar mezelf niet als intelligent, wat vraagt om de kunde, complexe zaken terug te kunnen brengen tot de kern van de eenvoud… en dat gaat me doorgaans goed af!

Een opmerking die ik veel hoor en die me fascineert:

Laten we de stilte zoeken en er in gaan.

Ik heb met mensen gesproken die dagelijks mediteren en uiteindelijk kreeg ik helder dat woorden misleidend kunnen werken. Mensen die dagelijks mediteren zijn er duidelijk in, dat ze al jaren bewust de stilte betreden en deze ervaren… ik ook, alleen niet bewust mediterend, al jaren, zonder de stilte te zoèken.

Stilte is voor zover ik weet, niet iets wat ik ooit gezocht heb. Zolang ik stilte benader als iets wat gezocht kan worden, zal ik er naar op zoek gaan, zoals velen op zoek zijn naar liefde en geluk… en deze nooit vinden.
Ik adviseer niemand, een zoektocht te beginnen naar iets wat je al je hele menselijke bestaan hier bènt..
Zoek niet langer naar iets wat je al bènt!

Ik ben hier niet in dit aardse leven gekomen om mijn geest tot stilstand te brengen, want mijn geest bestaat vanuit de zuivere bedoeling, om te den-ken!
De denker is tot stand gebracht om te denken.
De voeler is tot stand gebracht om te voelen.
De schaatser is tot stand gebracht om te schaatsen
De muzikant is tot stand gebracht om te musiceren.
De mens is tot stand gebracht om mens te zijn.
De hond is tot stand gebracht om hond te zijn… etc.

Mijn aandacht is er daarom bewust niet op gericht om mijn geest tot stilte te brengen. Ook ben ik bewust niet bezig met het zoeken naar de ruimte tussen 2 gedachten. Hoe bedenk je het! Alles wordt namelijk al waargeno-men door de stilte die ik feitelijk altijd al bèn. Door stilte te Zijn, heb ik het vermogen om beweging waar te nemen.
Ik ben net als jij als de oceaan en de beweging is er in de vorm van de golven… Waar veel mensen door worden gevangen, is dat, wat de golven voortstuwen, het gevolg van iets, zodanig, dat het vaak meer als een ach-tervolging lijkt dan op een vanuit plezier geleefd en ervaren spel.

Of ik dat nu wil of niet, ik kan er niets aan veranderen dat ik de stilte bèn. Ik kan zoeken wat ik wil en zodra ik stop met zoeken, kom ik terecht op de waarneming, dat ik de stilte ben… en het is de stilte die dat waarneemt.

Waarom ben ik hier…
Naast wat ik feitelijk ben, heeft mijn aanwezigheid hier ook weldegelijk een diep verscholen bedoeling, namelijk om verbeelding in zijn essentie te le-ren kennen. Met mijn verbeelding beschik ik namelijk over het vermogen om bewust leven te geven aan allerlei nu nog dode staten.

Ik creëer niets…
Ik schep helemaal niets…
en jij ook niet!
Ik schep niets, ik creëer niets, ik trek niets aan, ik ben hier louter om met mijn vermogen om te verbeelden, leven te geven aan nu nog dode staten.
De schepping, de volle creatie is al af, al sinds mensenheugenis. Alles wat er gecreëerd zou kunnen worden, is al gecreëerd… alles is er al, allang!
Ik en jij als mens, geef louter en alleen leven aan mogelijkheid, en dat doe ik vanuit de stilte die ik altijd al was. Dàt geeft leven aan beweging.

Wat mooi en fijn zou het zijn dat ook jij dit ontdekt, je hier bewust van wordt, door gewoon door je leven te wandelen en dit tot je door te laten dringen; simpelweg te Zijn, want het besef, bewust te Zijn, dat is IK BEN….

Dat is de stilte in mij, besef, bewustzijn, van alle inhoud.
Ik ben wat waarneemt, wat beseft, bewust is van… wat alles leven geeft.
Maar het is van belang, dat je dit gaat zien, gaat waarnemen en gaat be-seffen vanuit je diepste Zijn.

Stop maar met het zoeken naar stilte,
en met gericht zijn op de ruimte tussen 2 gedachten…

Alfabetsoep
Grappig gesteld is het vergelijkbaar met de in mijn jeugd op de markt ge-komen alfabetsoep. Mijn moeder maakte in de jaren 60 alfabetsoep, soep met vermicelli in de vorm van letters. Ik maakte woorden van de letters in de soep in mijn bord. Kortom, warme soep in een diep bord, met de opper-vlakte gevuld met vermicelliletters. Hier ontstond het spel, om er woorden van te maken.

Zie nu hier, dat de intentie om de stilte tussen mijn gedachten te vinden, me juist aanzet tot activiteit in plaats van tot stilte!
Het is als het vinden van de ruimte tussen de letters van mijn alfabetsoep.

Wat is nu het bijzondere?
IK BEN… de stilte.
Ik ben als de soep waar alle letters al in zitten. Ik hoef de soep niet te zoe-ken tussen de letters, maar de ruimte tussen de gedachten. Laat gedach-ten voortkomen uit de soep, dan hoor je de soep, waarmee je leven geeft aan de letters.
Ik ben… HET, wat leven geeft aan alles in mijn leven, ook aan dode staten!
Dit is waarom ik niets aantrek, niets schep en niets creëer.
Dit is waarom creatie, de volwaardige schepping, allang is afgerond en het mijn baan is hier om simpelweg leven te geven aan mijn leven hier met alles er in wat ik graag wil, zoals ik het wil.

Wees stil en WEET.
Ik ben… IK BEN… niet IK DOE, maar IK BEN…!

Zoek niet meer naar de stilte en tel ook niet langer je zegeningen of je ademhalingen. Dit is mijn en jouw speelveld, het veld, de soep, om te ont-dekken, te beseffen, bewust te worden, bewust bewustzijn te zijn.

Geniet van je reis.

Hans Oelen

 

Ben jij zelf de baas?

Ben jij van mening dat er één bron is voor alles wat er in de wereld gebeurt of ben jij de mening toegedaan dat er twee tegenovergestelde, elkaar tegenwerkende, krachten zijn met de naam God en de duivel, hemel en hel of goed en kwaad… één die het beste met je voor heeft en eentje helemaal niet?

Lees bovenstaande tekst nu nog eens een keer grondig door en geef het dan kort de tijd om goed tot je door te kunnen dringen. Het antwoord op deze vraag is namelijk belangrijk. Het heeft te maken met de mogelijke macht die jij en ik hebben op ons eigen leven. Als er twee krachtige krachten met elkaar zouden strijden in het universum, zouden wij dan niet gewoon de derde speler zijn, pionnen die volledig afhankelijk zijn van het ‘spel’ wat deze krachten spelen?
Je zou in dat geval heel zorgvuldig een kant dienen te kiezen en vervolgens louter wensen en hopen, dat je voor de juiste partij gekozen hebt, want zou het uiteindelijk de verkeerde blijken te zijn, dan leef je in alle opzichten een volledig verloren partij, een partij die jou levensnaam draagt.

Pech, geluk, toeval…
In dat scenario, ben je werkelijk machteloos. Wie kan jou in dat geval dan kwalijk nemen dat je een verliezer bent?

Hoe zit het anderzijds als je voor een ander script kiest? Een script waarbij je ervan uitgaat dat er slechts één macht bestaat en dat deze macht neutraal is. Je zelf helemaal kunt kiezen hoe het zich presenteert en hoe het wordt weergegeven, helemaal op basis van jouw bloedeigen gedachten en acties die je inzet. Je bepaalt de resultaten daarmee dan helemaal zelf! Hoe klinkt dat voor je?
Je hebt in dat geval dan tegelijkertijd geen enkele ruimte meer voor een excuus wanneer het resultaten voortbrengt die niet zo fraai en gelukzalig zijn als jij graag zou willen of zoals je ze zelfs had verwacht. Jij, en niemand en niets anders bepaalt met dit door jou gekozen script de uitkomst, niets en niemand anders. Pech, geluk en toeval zijn hierin waarden die daarin niet kunnen bestaan, omdat ze pertinent al niet kunnen bestaan, want het zijn verzinsels, verzonnen vanuit de menselijke beperkende geest.

Weet je wat dat script dan betekent? Het is een ander woord voor de kracht van jouw gedachten. Je kunt de macht van- en over je leven weggeven, of je neemt de volle verantwoordelijkheid ervoor en erover.

Kijk naar je leven nu. Zeg, “Ik heb dat laten ontstaan!” Zijn er delen die je wel of juist niet bevallen? Jij, en alleen jij, beschikt namelijk over het vermogen, noem het wat mij betreft de macht, om ze te veranderen. Er leeft een algemene geaccepteerde overtuiging dat je als mens niet in staat bent om je verleden te wijzigen, maar laten we helder zijn, niets is minder waar! Je beschikt over het vermogen om je toekomst naadloos te ontwerpen en het tot uiting te laten komen… en hetzelfde geldt voor je verleden!
Dit betekent dus, wat mij betreft… jij bepaalt!

Ik wens je veel plezier.

Hans Oelen

%d bloggers liken dit: