Archief | maart 2020

Mentale leegte

Behoefte, hebzucht en angst zijn misschien wel de drie meest nadrukkelijke en doordringende krachten in onze wereld van vandaag. Eén derde van de 7,6 miljard bewoners van onze planeet is voortdurend op zoek naar het vervullen van de basisbehoeftes van het leven, terwijl de mensen in de zogenaamd ontwikkelde westerse wereld steeds meer gestuwd lijken te worden door zaken als macht, hebzucht, positie en imago.

Wat nu zo interessant is, is dat we onszelf bijna allemaal, waar dan ook op deze aardbol, begeven in een wereld die wordt geleid vanuit geld, macht en politiek, terwijl juist dat het tegenovergestelde is van de ware levensnormen die alle grote leraren van nu en vanuit de geschiedenis ons al meer dan duizend jaren duidelijk willen maken, namelijk, dat het leven voorbij angst, hebzucht, illusies, haat en afgunst voldoen aan de voorwaarden voor het realiseren van het leven vanuit je optimale ZELF en een leven vanuit pure liefde.

Mentale leegte
In vroeger tijden had ik met regelmaat last van ‘mentale leegheid’, een zo nu en dan aanwezige chronische perceptie van gebrek. In plaats van het tellen van mijn zegeningen, had ik alleen maar oog voor wat ik niet had…
Het is verrassend eenvoudig om in dat foute denken terecht te komen en er vervolgens in te blijven hangen. We zijn omringd door ontelbaar veel goeds en een overvloed aan spullen, maar alles wat ik op dergelijke momenten of zelfs dagen kon bedenken, ging over van alles en nog wat, wat ik niet had. Gelukkig hoeven dit soort valkuilen niet zo diep te zijn en hoeft de mentale leeghoofdigheid niet lang te duren.

Aandachtige aandacht
Eén van de meest belangrijke principes, die ik heb geleerd is, is dat ik leven geef aan dat, waar ik mijn focus op richt en dat juist dàt uitgroeit in mijn leven. Dus als ik in mijn mentale leeghoofdigheid stap, maak ik het gevoel en het ervaren van gebrek alleen maar groter. Ik zeur dan net zo lang en heb net zo lang medelijden met mezelf, dat ik uiteindelijk helemaal niet meer in de buurt van mezelf wil verkeren, omdat ik mezelf uiteindelijk niet meer om me heen kan verdragen!

Dankbaarheid
Toen ik me uiteindelijk realiseerde, dat een gevoel van dankbaar zijn voor wat ik allemaal al heb en ervaar, me toestaat om meer te ervaren van goede en mooie mensen, ervaringen, plaatsen, omstandigheden en dingen die ik in mijn leven wil, maakte dat voor mij het verschil wat het verschil maakt in deze wereld voor mij.
Dat heeft mij uiteindelijk geleerd, dat dankbaarheid voor wat ik ben, wat ik doe en wat ik heb, de toegangspoort is tot het door mij gewenste leven, inclusief een sprankelende en bruisende gezondheid.

Is dat voor jou niet hetzelfde?

Hans Oelen
Coach

Is er iets veranderd?

Wat staat mij als mens te doen?
Wat is wijsheid om te doen?
Wat kan ik doen om me te midden van deze maatschappelijke angst veilig en vredig te voelen? Ik vraag dat, omdat ik in een overbevolkt land woon met ogenschijnlijk een alsmaar groeiende angst om besmet te worden.

Ik weet, dat het er niet toe doet waar ik nu ben, in welk land en in welke provincie en in welke stad ik ben en woon.
Ook gaat het niet om het nieuws, niet om de mediagekte, niet om waar ik verblijf, wat de kwaliteit van de gezondheidszorg is waar ik ben en ook niet om wie er nu regeert en heel nadrukkelijk aan de touwtjes trekt.…
Waar het om gaat, is hoe ik reageer op het nieuws, op hoe ik reageer op de stimuli.

Eigenlijk heb ik hier ook helemaal geen tijd voor! Ik ben namelijk veel te druk met het bewust leven geven aan de mooie en gewenste dingen, dàt wat mij het gevoel oplevert van vrijheid, vreugde en overvloed, waaronder gezondheid!

Wetten der natuur
Er is een universele wetmatigheid, het is er en het is er ook altijd al geweest. Een bindende altijd aanwezige en in opperste werking zijnde wetmatigheid, die altijd en onder alle omstandigheden werkt; daarom heet het een universele wet. Deze wetmatigheid werkt 24/7, zonder mankeren en het laat zich niet beïnvloeden door ook maar iets in de wereld die wij waarnemen met onze zintuigen.

Deze wet is:

Wat ik zaai, zal ik oogsten…!

Ook is deze wet bekend met andere namen, waaronder:
De wet van oorzaak en gevolg…
De wet van karma…
De wet van aantrekking…

Tuinman/vrouw
Ik ben dus als het ware de tuinman van mijn eigen ‘tuin’ (mijn eigen leven met alles erin.) Ik bepaal helemaal zelf of er onkruid in mijn tuin groeit of in plaats daarvan de mooiste planten, bloemen en struiken.
Als ik mijn ‘tuin’ zonder gerichte aandacht laat overwoekeren door onkruid, dan geef ik aan alles de mogelijkheid, de vrijheid, om in mijn tuin te groeien en in dat geval is het uiteindelijk het onkruid wat bepalend gaat zijn, wat de baas zal worden in mijn denkbeeldige tuin, mijn leven, waaronder het lichaam wat ik draag en de kwaliteit en weerbaarheid van dat lichaam!

Als ik daarentegen een bewuste en liefdevolle tuinman of tuinvrouw ben en ik van meet af aan mijn ‘tuin’ beheer…. dan mag jij schetsen wat hiervan het stellige resultaat is!

Ik leef in een circulaire wereld. Een wereld waar ik onlosmakelijk te maken heb met liefde en angst, crisis, armoede, dreiging, oorlog, geweld, hongersnood, watersnood, droogte, ziektes, virussen, vergiftiging, straling…etc.
Dit zijn allemaal zaken die ik niet dien te negeren. Hiermee geef ik mezelf ook dagelijks de boodschap mee, om het geen leven te geven; in tegenstelling tot dat kies ik ervoor om louter leven te geven aan dat wat ik als liefdevol ervaar!

Is het virus de oorzaak?
Is het virus de oorzaak of toch uiteindelijk in essentie niet?
Het is nu de maatschappelijk gedragen theorie, dat het Coronavirus de oorzaak is van alle ellende. Dit is de theorie die is gekoppeld aan het virus en daarmee wordt er ruimte gegeven aan de conclusie, dat besmetting ons overkomt.
Maar wat is al sinds het ontstaan van het universum, duizenden of misschien wel miljoenen jaar geleden, de wetmatigheid waar we 24/7 mee te maken hebben… de wet die in het hele universum, in alle hoeken en gaten van dit immense universum, 24/7 werkt?
– Alles beweegt zich van binnen naar buiten…
– Dat wat ik zaai zal ik oogsten
– De wet van oorzaak en gevolg… karma… aantrekking.

Is dat niet de altijd geldende universele essentie?
Niemand kan zich onttrekken aan de wetmatigheid van het universum, van de wetten die de natuur besturen. Deze wetmatigheid kent met stelligheid geen willekeur! Geen mens, hoe groot zijn/haar vermogen ook maar is, kan dat beïnvloeden! De wetmatigheid werkt zoals die altijd al gewerkt heeft en ook altijd zal werken! Stellig, zonder willekeur!

Het is echter in tegenstelling tot het voorgaande weldegelijk een feit, dat een theorie wèl willekeur kent, want in het geval van dit virus, is de besmettelijkheid ervan geen vaststaand feit gebleken, want de ene persoon krijgt het wel en de andere krijgt het niet…

HOE KAN DAT?

Menseigen ontstaan er vervolgens ook alsmaar meer theorieën op theorieën op theorieën op theorieën, aangevuld zelfs met allerlei boosaardige complottheorieën, die met steeds grotere frequentie over ons heen worden gerold. Theorieën, die stuk voor stuk in tegenstelling tot de universele wetten, wèl willekeur kennen!
Weet ook, dat er sinds het jaar 2000 al 66 pandemieën over de wereld zijn geraasd… en dit is er eentje van.

Nogmaals lieve mensen, ik bagatelliseer niets, ik negeer het niet, ik ontkracht niets, ik neem het uiterst serieus en ik ben er tegelijkertijd echter ook terdege van bewust, dat de wetten van de natuur altijd gelden, dat ze bepalen, ook vandaag, ook nu… 

Dat wat je zaait, zal je oogsten.

Continue zelfreflexie
Ik stel mezelf dagelijks met regelmaat de vraag:

Wat zaai ik NU?
Want… is het virus de oorzaak of ben ik met mijn gedachten en veronderstellingen de oorzaak?

Ik ben echt heel erg druk met het bewust leven geven aan dàt wat ik lief heb, wat ik koester… ik zou het leuk vinden, als jij net als ik pas op de plaats maakt en ook weer bewust de tuinman/tuinvrouw wordt van jouw eigen tuin, door je weer bewust te zijn, wat jij zaait.
Ik neem mijn verantwoordelijkheid, om bewust de persoon te zijn, die mij blij maakt!

Waarom?
Omdat ik daarmee zaai, wat ik wil oogsten!

Ik wens je een prachtige en liefdevolle dag in jouw tuin!

Hans Oelen

Wees iemand… gezond.

Rond het jaar 1977 was psychiatrie mijn werkveld.
Jan Foudraine, een destijds bekend Nederlands psychiater en auteur van het boek ‘Wie is van hout’ schreef een anekdote die hij als Sannyassin (volgeling) uit de mond hoorde van Osho, zijn leermeester, toen nog Bhagwan genoemd, ik citeer: ‘Als de mensheid ooit een tijd meemaakt dat we de hersenen van overledenen kunnen implanteren, kies dan hersens van politici, want die zijn spiksplinternieuw; ze zijn nooit gebruikt!’
Zou hier ondertussen zo’n 40 jaar na dato al iets in zijn veranderd?

We maken in ons bestaan hier op deze aarde van alles mee. Armoede, rijkdom, ziekte en gezondheid, oorlog en vrede, zorgen en geluk en tijden van angst en veiligheid en tijden van rondwarende virussen.

Je bent hier gekomen met een doel, geboren als mens met een missie, een intentie wellicht.
Als je naar het bovenstaande kijkt, dan kunnen we van alles ervaren, van alles wat wij bewust of onbewust hebben laten groeien. We kunnen, als we dat willen, armoede in ons aardse leven laten groeien, we kunnen ziekte laten groeien, we kunnen oorlog laten groeien en ook kunnen we de aanwezigheid van potentiële gevaren laten groeien op het gebied van gezondheid, succes en welzijn.
Hoe?
Simpel, maar eerst nog even dit…
Je kunt het bovenstaande wegpoetsen onder het mom van verzinsels en flauwekul, zonder je er ooit in te hebben verdiept, er iets over gelezen te hebben of je er ooit in te hebben geïnteresseerd… het kan allemaal.
Alles in het leven heeft een reden, een doel, het bevestigt en het dient ons!

Je laat iets bewust of onbewust groeien, door het als het ware leven te geven.

Als je in angst leeft, dan geef je leven aan iets waar je bang voor bent, iets wat je niet wilt, iets waar je wakker van ligt. Je geeft het leven, door er veel aandacht aan te geven. Kijk maar eens even naar jezelf en signaleer waar jouw dominante aandacht vandaag op gericht is… dat wat jij nu al dagenlang leven geeft. Je geeft leven aan angst, aan ziek kunnen worden, aan dood kunnen gaan aan een onbekend virus en aan een ernstig tekort aan toiletpapier…
Wat zou er nu gebeuren in jouw leven en met jouw leven, als je leven geeft aan van alles wat je wél heel graag wilt, zoals veiligheid, gezondheid, voldoende inkomsten, plezier, geluk en een overvloed aan toiletpapier?

Wat zou er met jouw leven gebeuren als je bewust leven geeft aan dat wat jou blij maakt?

Feitelijk kan je stellen: Er zijn vandaag in jouw leven duizenden dingen goed gegaan, en er is in jouw leven vandaag waarschijnlijk maar één ding niet gegaan zoals jij dat graag zou hebben gewild… en wat laat jij vervolgens gebeuren?
Al die duizenden dingen die goed zijn gegaan, heb je gelaten voor wat het was en je hebt ze daarmee geen leven gegeven, je hebt ze genegeerd! En juist dat ene ding, wat niet gaat zoals jij het wilt, heb je alle leven gegeven, je hebt het heeeeel groot en eng gemaakt.
– Ziekte
– Dood
– Gevaar
– Stagnerende inkomsten
– Failliet gaan
Waar of niet waar?
… en waar zijn al die goed verlopen ervaringen gebleven?

Weet… dat een virus op zoek is en het beste gedijt in een angstig en onevenwichtig lichaam, bijvoorbeeld een lichaam van iemand die zich zorgen maakt, bang is en daarmee leven geeft aan juist dàt, wat je bang maakt!

Volg de vanuit de overheid gegeven handreikingen, de instructies en de adviezen waaronder het voorkomen van lichamelijk contact, het gezond te eten en te bewegen, om te blijven bouwen aan je fysieke en mentale weerstand. 
Denk tegelijkertijd na en ga leven geven aan alles wat je blij en gelukkig maakt, want dan ben je bezig met de werkelijke reden waarom je ooit geboren bent! Realiseer je dat politici hierin niet deskundig zijn! Ze bestaan louter om het land te besturen. Het zijn geen gedragswetenschappers, geen mensenkenners, geen medici en geen… het zijn gewoon hard werkende mensen die vergelijkbaar zijn met de bestuursleden van verenigingen of van bedrijven, in dit geval van de BV Nederland, meer niet… en waarschijnlijk zijn ze ondertussen al net zo bang als de meerderheid van de mensen die ze zelf ook al bang gemaakt hebben…

Kortom, neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en je lichaam, behoudt en koester deze verantwoordelijkheid en zorg goed voor jezelf, zowel qua beweging, qua voeding en drinken en met name ook qua denken en voelen.

Wees iemand, … die jou blij maakt!

Natuurlijk ben je gelukkig!

Jij, als mens, bent van nature gelukkig. Je hoeft je helemaal niet druk te maken om geluk, want het is er al. Je hoeft alleen maar te stoppen met het ongelukkig te zijn; zet het mechanisme wat jou telkens ongelukkig maakt, stil.

Niemand lijkt hier klaar voor te zijn. Ik hoor veel mensen zeggen, ‘Ik wil zo graag gelukkig zijn.’ Het is net alsof je doorgaat met het zeggen, ‘ik wil gezond zijn’ terwijl je je ondanks die wens blijft vastklampen aan je ziekte, jezelf ondertussen niet de vrijheid gevend om de ziekte te laten verdwijnen.
Als de arts je een medicijn voorschrijft, gooi je het medicijn weg, want je volgt geen enkel voorschrift. Je maakt nooit een ochtendwandeling, je gaat niet zwemmen, je gaat niet een paar kilometer rennen op het strand, je doet geen fysieke en al helemaal geen mentale oefeningen en ondertussen
ga je maar door met het veel en ongezond eten en drinken; je gaat maar door met het beschadigen van je gezondheid en telkens weer vraag je je af waar je gezondheid en geluk kunt vinden.
Je verandert het mechanisme niet dat ongezondheid veroorzaakt.

Gezondheid is niet iets dat je ergens kunt halen of krijgen, het is geen iets of een object buiten jou. Gezondheid is niet meer en niet minder dan het resultaat van een totaal andere manier van denken, voelen en handelen, leven.

Gelukkig zijn
Er komen mensen bij me die aangeven dat ze graag gelukkig willen zijn, maar ze kunnen hun jaloersheid, hun sombere gedachten, hun wedijver, hun ego-denken…etc. niet loslaten. Als je deze aangeleerde manieren van denken, voelen en handelen niet kunt loslaten, kan liefde, je oorsprong, nooit groeien. Het onkruid van jaloezie, somber denken, wedijver, competitie…etc. zal de roos van de liefde vernietigen. En als liefde voor jezelf niet kan groeien, zal je niet gelukkig zijn, met stellige zekerheid niet. Want hoe kan iemand gelukkig zijn, zonder dat er liefde groeit?

Tenzij die roos in je bloeit, tenzij die geur wordt verspreid, kun je niet gelukkig zijn.

Nu willen we allemaal geluk, maar alleen door te willen, zal je het niet krijgen. Willen is niet genoeg. Je zult naar het verschijnsel van je ellende dienen te kijken, hoe je het creëert, ja JIJ, hoe je om te beginnen ellendig wordt, hoe je elke dag doorgaat ellendig te blijven en hoe je helemaal en alleen zelf telkens weer die heerlijke momenten van geluk en succes en harmonie met jouw denken om zeep helpt…
Wat is jouw patroon hierin?

Geluk is een natuurlijk verschijnsel; als iemand gelukkig is, is dat geen bekwaamheid of kunde. Dieren zijn gelukkig, bomen zijn gelukkig, vogels zijn gelukkig… het hele bestaan is gelukkig, behalve de mens, dat wezen met dat enorme brein.
Alleen de mens is kennelijk zo slim om ongelukkig zijn te creëren. Dus als je gelukkig bent is het eenvoudig, het is onschuldig, niets om over op te scheppen. Maar, als je ongelukkig bent, dan doe je grote dingen voor jezelf, je doet je best… kortom,
wees of wees niet… doe in ieder geval nooit meer je best!

Hans Oelen


%d bloggers liken dit: