Tagarchief | angst

Over gezondheid…

 

rustWees niet bang en voel je niet wanhopig vanwege de grote massa aan dagelijks vernieuwende levensinzichten; al het werk om te worden en te leren leven conform die nieuwe inzichten is niet aan jou. Laat het gebeuren! Lever geen strijd meer met jouw probleem, want jouw probleem kan slechts leven en bestaan, zolang jij je ervan bewust bent. Haal je aandacht weg bij je probleem en de veelheid aan door jou bedachte redenen, waarom jij je idealen en verlangens niet zou kunnen realiseren.
Concentreer daarom je volledige aandacht op dat wat je wenst en verlangt!

Relatie lichaam en geest
Eén van de eerste vereisten voor een gelukkig en succesvol leven is natuurlijk een goede gezondheid. Je kunt onmogelijk gezond zijn als je in je leven een haven biedt aan de vijanden van de noodzakelijke verbondenheid, de eenheid van lichaam en geest, namelijk angst, wrok, egoïsme en schuld.

Ik ben een persoon die vanuit persoonlijke ervaring dankbaar is voor de kennis en de deskundigheid van de moderne geneeskunde, ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van menselijke aandoeningen waar ook de hedendaagse medische wereld nog geen antwoord op heeft. Enkelen daarvan heb ik opgenomen in de alinea hierboven en het zal je opvallen dat elk van deze aandoeningen hun oorsprong vinden op telkens weer diezelfde plek, namelijk in onze eigen gedachten.

Deze aandoeningen bewegen ons ertoe om de ervaringen van het leven te vrezen en ons leven af te sluiten voor de liefde en de steun van anderen. Ik heb gaandeweg mijn leven heel wat van dergelijk in hun leven staande mensen meegemaakt, mensen waar velen eigenlijk liever niets mee te maken willen hebben omdat ze uitnodigen om hun zware en donkere energie waar mogelijk te ontlopen.

Oorzaak en gevolg
Omdat zij nog niet weten om te gaan met hun eigen onzekerheden, voelen zij zich veilig door anderen te overheersen en te intimideren. Het is een ronduit armoedige manier van leven.
Als jij vaststelt dat je problemen hebt met om het even welke van de vier soorten hierboven vermelde vijanden van verbondenheid en eenheid, zet de hele boel dan eens een moment op stop en neem de situatie dan eens grondig onder de loep.

Herken de vaak schadelijke consequenties die angst, wrok, egoïsme en schuld toebrengen aan je geest en je lichaam en houd er daarom mee op. Als je kunt, adviseer ik je je hierin te laten begeleiden door een professionele coach die je met wat hulpmiddelen kan helpen om de spanningen in je werk en leven effectief te leren beheren. Als het niet jou betreft maar iemand die je kent of met wie je samenwerkt, maak hen dan opmerkzaam op dit blog-artikel. Het zou best een goede aanzet kunnen zijn tot een waanzinnige verandering in hun werk en leven… en natuurlijk in jouw leven ook.

Hans Oelen
Succescoach

Het richten van je aandacht

Bewuste aandachtDingen komen niet tot stand door dominante aandacht te geven aan hun tegenstellingen. Zo is de wens om gezondheid te bereiken nooit te vervullen door je aandacht te richten op de angst om ziek te zijn… en ook is er nog nooit iemand succesvol geworden door aandachtig gericht te zijn op mislukking en tegenslag…

Wanneer je een visie creëert van de carrière en het leven dat je wilt, is het van belang om deze wijze woorden te bewaren. Heb aandacht voor- en visualiseer wat je wilt, niet wat je niet wilt!

Wanneer je overdenkingen doet of je voorstellingen maakt over je leven, gebruikt jouw geest dat als een gids voor wat jij wilt. Zo is de mentale energie echt verspild aan het telkens maar terugblikken op je oude en ingebeelde tegenslagen, mislukkingen en rampen in plaats van op jouw successen van weleer en je verlangens die toekomstgericht zijn… erger nog, als je veel van je tijd en energie verdoet aan het denken over allerlei oude rampen en teleurstellingen, is de kans heel groot dat je ze waarschijnlijk opnieuw beleeft, omdat je ze recreëert!

Wees daarom echt duidelijk over wat je wilt en houd die visie vervolgens vast in je geest, speel ermee, draai het om en weer terug en bekijk het vanuit elke hoek, en geniet er nu al van, als ware het nu al realiteit!
Dat heet het maken van de geestelijke equivalent van het gewenste doel, een dwingend enthousiasmerend beeld in jouw geest.
De visie, gevoed door emotionele energie, zal dan beginnen te verhuizen naar tastbare vorm als je er consistent mee blijft spelen, er in je geest naar blijft kijken en er nu al van geniet en dit blijven doen.

Blijf alert op de subtiele duwtjes vanuit je oude patronen en onderneem actie als je daar via je intuïtie om gevraagd wordt.
Je kunt eindigen op een pad dat niet is zoals jij je hebt voorgesteld, maar het zal het beste pad zijn wat er te krijgen valt. Stel jezelf voor,  staande in de winnaarscirkel met de gouden medaille die wordt gedrapeerd rond je nek!

Het dagelijks maken van een goede start hiertoe, is er een gewoonte van te maken, jezelf elke ochtend een 5-tal vragen te stellen…

1. Waar ben ik dankbaar voor vandaag?
2. Wat heb ik nodig om voor mezelf te doen vandaag?
3. Hoe kan ik mezelf liefde geven vandaag?
4. Waar verheug ik me op vandaag?
5. Wat kan ik doen wat me gelukkig en blij maakt?

Neem na het bewust stellen van deze vragen een paar minuten rust en stilte en luister naar de antwoorden die je innerlijke wijsheid met jou zal delen.

Lucille Ball zei het al…,
Hou allereerst van jezelf ,
want dan zal alles op de juiste plaats vallen.
Hoe voelt dat voor jou?

Hans Oelen
Succescoach

Mijn ondernemers wereld

aandacht“Leven is wat ons per ongeluk overkomt,
wanneer we druk zijn met het maken van andere plannen”
John Lennon

Laten we eerlijk zijn en vaststellen, dat dit statement van John Lennon sterk van toepassing is op ‘t leven van velen van ons. De wetenschap heeft ontdekt, dat mensen gemiddeld zo’n 30.000 tot 40.000 gedachten denken per etmaal. Veel mensen zijn zelfs in staat om dit aantal te verdubbelen. Voordat je nu de neiging krijgt om dit te benoemen als een kwaliteit, een kunde, nodig ik je graag uit om nog even verder te lezen, want niets blijkt minder waar te zijn. Hier is namelijk geen sprake van een ontwikkelde kwaliteit, maar van iets wat mensen overkomt, dag in, dag uit. De veelheid aan gedachten die dagelijks de revue passeren, hebben de werking je meer te ontzeggen dan dat ze je bieden.
Het kan duiden op een vanuit extreme angst ingegeven behoefte aan controle op alles, inclusief het leven zelf. Moeite hebben je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van jezelf en het leven, zoals het lastig vinden om aan anderen jouw vertrouwen te geven… misschien wel, omdat je vindt, dat het leven nooit goed genoeg voor jou is…?

Ben jij ook altijd en overal bezig met plannen maken en het blijven denken aan van alles wat je nog moet doen?
Heb jij ook wel eens van die dagen, dat het gevoel zich aandient, dat je op de dag waarvan je net voor het slapen gaan afscheid neemt, vergeten bent om het leven in z’n volle volheid te plukken?

Wil jij alle dingen die je echt belangrijk vindt in het leven, de aandachtige aandacht en tijd geven die ze verdienen, maar kom je er steeds maar weer niet aan toe?

Wil ook jij leren om steeds bewuster jouw leven te leven om zodanig in het leven te staan, dat alle dingen die je doet, in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en/of wilt zijn?

Heb jij ook die wens, dat verlangen, om met steeds meer rust, kalmte, genot, vrijheid en aandachtige aandacht jouw leven te leven en toch die fantastische (zakelijke en ondernemers) resultaten verwezenlijken?

De kunde van de volle aandacht
Leven en ondernemen in volle aandacht is een kunde. Ik stond middenin het publiek, met een monnik op het podium, die in alle rust vertelde over – aandacht. De monnik zat, zoals gezegd, op een podium, en de meer dan honderd mensen om hem heen, hingen in doodse stilte aan zijn lippen… terwijl hij niets zei! Hij liet zich niet meeslepen door de vele prikkels die al die mensen onbewust op hem afvuurden, want hij koos er bewust voor, om zijn aandacht gericht te blijven houden op de vlam van de brandende lucifer die hij in zijn hand hield.

Aandachtig
Aandachtige aandacht is de kunde om bewust aanwezig te zijn in het NU, het huidige moment. Het is de voortdurende oefening, om ieder moment in diep contact te zijn met jezelf en je omgeving, het NU, het leven. Niet het verdriet van het verleden en de zorgen voor de toekomst, maar het werkelijke leven in het NU.

Aandachtig zijn betekent levend zijn, aanwezig zijn. Eén met jezelf, met de mensen om je heen, met de natuur om je heen en met dat waar je mee bezig bent. Door aandachtig te zijn, breng je lichaam en geest met elkaar in harmonie, gewoon terwijl je wandelt, fietst, auto rijdt, aan het sporten bent en ook wanneer je onder de douche staat.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik boos en geïrriteerd was. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name ook anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen kwam ik tegelijk met iemand anders bij een kruising, en ik wilde net nog even hard doorrijden, voorrang of niet, toen er iets wonderlijks gebeurde. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man in die andere auto leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Met aandacht naar succes
Ooit las ik in een managementboek dat je van werken niet rijk en niet gelukkig kunt worden. Zou je van (hard) werken rijk kunnen worden, dan zou het grootste deel van de wereldbevolking het zijn, en niets is minder waar dan dat. Als je dus kijkt naar de werkelijke oorzaak van het succes van velen, dan kom je niet terecht op datgene wat ze doen en hebben ondernomen, maar dat het gaat om alles wat ze denken en bovenal gelet op de manier waarop ze met die gedachten omgaan. Allemaal hebben ze gemeen, dat ze een manier hebben gevonden om zich los te kunnen maken van die mallemolen die er dagelijks voor zorgt dat duizenden gedachten de aandacht bepalen. Het is ze allemaal gelukt, om bewust vast te houden aan hun eigen ware en zuivere intentie.

Mijn wereld kent alles wat is verbonden aan de drie waarden:
– Vrijheid
– Vreugde
– Overvloed
Alles wat geen verbinding heeft met de bovenstaande drie waarden, krijgt geen entreebewijs om mijn wereld binnen te mogen stappen.

Hoe ziet jouw wereld eruit?
Wat mag erin bij jou en wat vindt een gesloten deur?

Hans Oelen
Succescoach

Vertrouwen in de toekomst van jezelf

Het is vandaag maandag 5 november 2012 en het nieuwe kabinet wordt vandaag geïnstalleerd. Nog nooit is dit gepaard gegaan met zoveel landelijke commotie. Bezuinigingen staan centraal in het regeerakkoord en angst is begonnen te regeren. De financiële consequenties die dit volgens velen gaat hebben, lijken desastreus…. De kranten en de andere media hebben het alleen nog maar hier over. Maar is dit zo?

Dreigen wij, bewoners van dit land, ondernemers, verkopers, managers, medewerkers en mensen zonder baan, nu inderdaad het slachtoffer te worden van de regeringsplannen?
Ik heb de overtuiging van niet, want volgens mij hebben we heel veel in eigen hand.

Misschien mag ik je een vraag stellen die er toe doet.
Jouw antwoord op deze vraag betekent alles! Het is dus allesbepalend… voor jou!

Speel jij het spel van het leven om te winnen…
of
speel je het spel om niet te verliezen?

Ik stel mensen met enige regelmaat deze vraag en krijg dan als eerste reactie:
‘Sorry Hans, maar wat is het verschil tussen die twee?”

Het verschil is alles… en ik bedoel dus écht alles… ondanks het feit dat beide opties veel op elkaar lijken te lijken.
Je antwoord kan verschillend zijn voor de verschillende gebieden van jouw leven… ik leg het je uit aan de hand van een paar voorbeelden.

Als het gaat om geld…
Ben jij gericht op het hebben van meer…. of op de angst om tekort te komen?

Als het gaat om relaties…
Ben jij gericht op je ware optimale geluk… of juist op de angst dat je ongelukkig zult worden?

Als het gaat om gezondheid…
Ben jij gericht op het optimale gezond zijn… of juist op de angst om ziek te worden?

Als het gaat over je carrière…
Ben jij gericht op groei, succes en ontwikkeling… of juist op de angst dat je je baan en/of je bedrijf verliest?

Kortom, als het gaat om jouw leven…
Speel je het spel dan om te winnen… of speel je het spel om juist niet te verliezen?

Dit is echt het verschil wat het verschil maakt.
Ga je vanuit een waar vertrouwen voor de resultaten die je dolgraag wilt bereiken, of ga je je wapenen om te voorkomen dat je datgene bereikt waar je doodsbang voor bent?

Nu is het zo, dat vertrouwen en angst zich ten opzichte van elkaar hetzelfde gedragen als water en lucht dat doen. Waar het één is, kan het andere niet zijn. Vervolgens, gewenste resultaten en succes groeien niet op een bodem van angst. Ze komen alleen voort vanuit vertrouwen.

Kortom het bouwen aan vertrouwen is hier de kern van de boodschap en het advies.

Maar hoe doe je dat?
Bouwen aan vertrouwen en het tegelijkertijd laten slinken van angst, doe je door zoveel mogelijk bevestiging te zoeken, dat je vertrouwen gegrond is.
Dankbaarheid kan hier de belangrijkste en sterkstwerkende sleutel toe zijn.

Dankbaarheid ontgrendelt je gevoel van vertrouwen,
het gevoel wat je nodig hebt om de door jouw gewenste resultaten te ervaren.
Maar…het gaat hier niet primair om het dankbaar zijn,
het gaat er juist om, dankbaarheid te VOELEN.

Wanneer je dagelijks alleen dingen en ervaringen benoemt waarvoor je denkt dankbaar te moeten zijn, maar je ervaart niet dat oppergelukkige en overweldigende gevoel van dankbaarheid, dan doe je wel heel erg je best, maar je schiet er niets mee op.

Dat is één van de redenen waarom zoveel mensen het gevoel hebben dat ze de angst in gedrukt worden, terwijl ze ondertussen heel erg hun best doen om te proberen dankbaar te zijn, maar dit niet te voelen.
Vaak wordt dit veroorzaakt omdat velen zich al zo diep in de stress voelen, met alle gevoelens van angst, onzekerheid, somberheid en zorg, dat ze geen oog en geen aandacht meer hebben voor dat vele wat nog steeds wél goed gaat.
En in plaats van de aandacht op wat ze allemaal hebben, gaan hun gedachten steeds meer naar alles wat ze niet (meer) hebben. Dit alles, zonder zich te realiseren, dat waar ze hun dominante aandacht op vestigen, ze juist regelrecht hun leven in trekken.

Ik weet en ken dit als geen ander
Ten overvloede misschien, maar ik ben hierin zelf ook ervaringsdeskundige. Ik weet als geen ander hoe het voelt om je best te moeten doen om dankbaar te zijn, terwijl het gevoel de overhand heeft, dat alles zo tegen zit, dat er niets meer is om dankbaar voor te zijn….. maar niets is minder waar!

Juist door je dankbare gevoelens weer boven te laten komen, ben je in staat om je zorgen, angst en doem scenarios steeds verder te verkleinen totdat ze helemaal uit je zichtveld verdwijnen… en dan is het vertrouwen wat weer verschijnt.

Dankbaarheid is een gevoel, het is pertinent geen gedachte!

En wanneer je vastloopt op allerlei resultaten die je niet wilt, die zijn veroorzaakt door de angsten die zijn ontwikkeld in je hoofd, dan staat je maar één ding te doen, en dat is vertrekken uit je hoofd!

Hans Oelen

Succescoach

Word geen slachtoffer van de recessie!

In een economische periode die zich kenmerkt met het predicaat recessie, zie en hoor je dat angst en zorgen een hoofdrol beginnen te spelen in het denken en handelen van veel ondernemers en verkopers.
Vaak realiseert men zich niet, dat ze zich hiermee ongewild keihard mee laten voeren met de richting die de economie heeft gekozen, namelijk naar beneden.
Angst staat aan de basis van zorgen en is de belangrijkste emotie die je tegenhoudt om juist met plezier en passie te ondernemen en de doelen te realiseren die je voorstaat.

Wat angst met je doet
Angst verlamt en zet je vast in de situatie en de omstandigheden waar je nu in zit, terwijl je daar juist helemaal niet wilt zijn.

– Je kunt je zorgen maken over de mogelijkheden tot succes.
– Je kunt bang zijn voor afwijzing.
– Je kunt bang zijn om te falen.
– Je kunt bang zijn voor het onzekere.
– Je kunt zelfs bang zijn voor al het bovenstaande en nog veel meer.

Hoe meer ruimte je geeft aan dergelijke gevoelens, hoe meer je alle mogelijkheden en kansen op succes van je wegduwt.
Maar ondanks alle uiterlijke omstandigheden, waaronder de stagnerende economie, voorzichtige klanten, dalende investeringen, omvallende bedrijven…etc. is het van groot belang je te realiseren, dat je altijd het vermogen hebt en houdt, om welke vorm van angst dan ook te overwinnen en het zelfs te elimineren. Ook jij beschikt over het vermogen om angst om te zetten in pure kracht…, los van de externe omstandigheden.

Ik ga er van uit dat je fantastische wensen en verlangens hebt en dat je intenties beresterk zijn.
Maar telkens is het zo, dat je met alle goede moed begint en dat angst, twijfel en onzekerheid het dan direct weer van je overnemen.
Vervolgens gebeurt, wat er elke keer gebeurt, namelijk dat je het bij de opstart al weer opgeeft. Hoe dit komt weet je niet, maar dat angst de hoofdrol overneemt, dat weet je wel.

Vervolgens begin je een paar dagen later opnieuw, en hetzelfde doet zich wéér voor.
Steeds hoop je dat het anders gaat verlopen, maar die droom wordt telkens weer hard de grond ingeboord.
Herkenbaar?

Allereerst is het goed om jezelf te realiseren dat je bij lange na niet de enige bent die dit ervaart. Zelfs de meest sterke persoonlijkheden kennen het.
De mensen die hier mee om hebben leren gaan, hebben een houding ontwikkelt van:

Angst zal nooit meer de baas over mij worden.

Daarom, het ervaren van angst in welke vorm dan ook is goed en ook normaal, maar het je erdoor laten verlammen en vastzetten is dat niet en dat vraagt dus om actie.

De functie van angst
Angst is zowel een uitdager als een signaal. Het maakt je namelijk duidelijk, dat je met je denken en je aandacht gericht bent op het verkeerde, het niet gewenste, op dat wat je juist niet wilt.
Stel je voor dat je bezig bent om je eigen bedrijf op te starten, maar je hebt totaal geen ervaring als zelfstandige, want je hebt tot op heden alleen maar ‘voor een baas’ in loondienst gewerkt.

Je begint, maar begint direct de angst en de onzekerheid voor het onbekende te voelen.
Je hebt er geen idee van wat er allemaal op je af zal komen en wat je allemaal nog meer kunt verwachten.
Vervolgens geef je ongewild en onbewust ruimte aan al je negatieve gedachten om groot en succesvol te worden en je gaat denken aan het ergste wat je in deze situatie kan gebeuren.
– Je denkt aan alles wat er mis kan gaan.
– Je twijfelt aan jezelf en aan je eigen kunnen.
– Je begint jezelf vragen te stellen als:
* Wat nu als ik ernstige fouten ga maken?
* Wat nu als ik al mijn geld hiermee verlies?
* Wat nu als mijn bedrijf straks failliet gaat?

Waarom je zo doet
De enige reden waarom je je door angst laat leiden en laat stoppen, is omdat je dat gewend bent om te doen. Je hebt je onderbewustzijn, de plek waar je persoonlijke programmering ligt opgeslagen, ongewild getraind om je te laten stoppen zodra je angstig of onzeker wordt.
Je kunt echter je onderbewustzijn leren om juist door te gaan wanneer je angst voelt.
Je kunt het zodanig instrueren, dat je het jezelf steeds makkelijker maakt.
Je kunt het instrueren om je in dergelijke gevallen te helpen de juiste keuzes te maken.

Met de juiste instructies help je je onderbewustzijn om onder alle omstandigheden gericht te blijven op alles wat je wilt en daardoor dwing je het onderbewustzijn om de oplossingen te vinden die jij wilt en die je nodig hebt.
Begin daarom nog vandaag met het elimineren van je zorgen en je angst.
Focus alleen nog op wat je wilt en neem afstand en adscheid van alle gedachten die de andere kant op gaan.
Richt je onderbewustzijn en je intuïtie erop om je angst te overwinnen, op weg naar je successen.

Het kan zijn dat je bang bent dat je niet goed genoeg bent. En als jij denkt dat je niet goed genoeg bent om succes te bereiken, dat zul het ook niet bereiken.
Je zult dan alle oorzaken bedenken waarom je het niet kunt bereiken, alleen omdat je maar blijft denken aan alle oorzaken die er te bedenken zijn die je tegen zullen werken.
Deze manier van zelfdestructie moet direct worden aangepakt, want ze zijn niet waar!

Ga daarom vanaf nu denken aan alle oorzaken die ervoor zullen zorgen dat je juist wél slaagt… en schrijf ze op!
De eerstvolgende keer dat je weer vanuit angst zit te denken, stop hier dan direct mee.
Schrijf alle redenen op die je kunt bedenken waarom je bang bent.
Kijk vervolgens naar elk thema met de vraag: Is dit realistisch?
Begin daarna met een nieuwe lijst, in dit geval met alle redenen waarom het je wél zal en gaat lukken.

Het was Albert Einstein die verkondigde:

“De definitie van krankzinnigheid is hetzelfde te doen, steeds maar weer,
en verschillende resultaten verwachten “.
Verschillende resultaten doen zich alleen voor, wanneer je de manier
waarop je dingen doet, steeds anders doet.

Hans Oelen
Succescoach

De allesbepalende macht van ons denken

‘Er is geen arbeid, waar de meeste mensen meer moeite mee hebben
dan met het bewust vormen van duurzame en opeenvolgende constructieve
en scheppende gedachten.
Het is zonder mankeren het allerzwaarste werk in de wereld.’
Wallace Wattles

Dit is een uitspraak die allesbepalend is op weg naar succes.
Sommigen neigen het zelfs een geheim te noemen, maar een gekoesterd geheim
zal het nooit worden, want laat deze uitspraak ergens open en bloot liggen, en de
meeste mensen zullen er zondermeer aan voorbij gaan.
Niet wetend hoe essentieel deze uitspraak is.

De uitspraak richt zich op het beheersen van je gedachten. Je bewust zijn waar je aan denkt en bovenal zelf bepalen waar je aan denkt.

Het gaat over het beheersen van je gedachten, door gericht te blijven op de stappen van waar je nu bent naar daar waar je wilt zijn, zonder ooit gedachten van angst, twijfel en onzekerheid toe te laten.

Je zult merken en ervaren, dat dit een hoge moeilijkheidsgraad heeft.
Dit komt, omdat we de neiging hebben om aan alle verschijnselen die we ervaren in de zichtbare en tastbare wereld, een beeld en een gedachtegang te koppelen in ons hoofd. Al het nieuws daarom over de economie, rampen, oorlogen, armoede, ziekten, ongelukken en andere persoonlijke en maatschappelijke problemen en onheil, veroorzaken automatisch gedachten in ons hoofd, die ons niet dienen op de route naar het succes.

Ben jij al zo getraind dat jij je alleen weet open te stellen voor gedachten van overvloed, gezondheid, liefde, vreugde en vriendelijkheid?
Ik vraag je dit, want zodra je op dat niveau bent, dan is succesvol zijn een feit en trek je alles aan wat je wenst.

Hans Oelen
Businesscoach

Veel verkopers zijn bang voor de NEE

Het is algemeen bekend dat veel verkopers bang voor zijn voor het woord NEE.

Het is een voor velen onbekende menselijke eigenschap, dat we een ingebakken patroon hebben, dat we in ons onbewuste automatische gedrag ALTIJD de richting kiezen van ‘PIJN’ af naar ‘PLEZIER’ toe.

Niemand houdt van teleurstelling, in dit geval het horen van de NEE, dus gaan we onbewust patronen ontwikkelen, waarmee we hopen dat die ons bij die pijn vandaan houden.
Een veel toegepaste werkwijze die veel verkopers hanteren, is dat ze het verkoopgesprek van A tot Z gaan uitschrijven, met als doel, de klant de mogelijkheid te ontnemen, om de NEE te kunnen uitspreken.

Dit uitgewerkte verkoopgesprek zorgt er voor dat de verkoper zoveel mogelijk aan het woord is om te voorkomen dat de klant een opening vindt om NEE te kunnen zeggen. De verkoper is nagenoeg de hele tijd, dat hij met de potentiële klant aan tafel zit aan het woord en de klant krijgt er geen speld tussen.

Is dit om de klant zo goed mogelijk te willen informeren?

Nee, want de verkoper stelt geen vragen en weet daarom ook nagenoeg niets van zijn klant, dus weet hij ook niet waarover de klant geïnformeerd wil worden. Het gedrag wordt ze ingegeven door een angststrategie om te voorkomen dat de klant NEE kan zeggen.

Weet je waar klanten/inkopers onder andere een hekel aan hebben?

 • Aan vooringenomen en pratende verkopers!
 • Aan verkopers die alleen gericht zijn op zichzelf en op de verkoop
 • Aan verkopers die niet geïnteresseerd zijn in hun gesprekspartner
 • Aan verkopers die zitten te pushen om de order

Even voor de goede orde, ik ben er van overtuigd dat dit soort verkopers absoluut hard werken, misschien wel keihard werken, echter zonder noemenswaardige resultaten.
Als salesmanager of salescoach is het daarom verstandig om deze verkoper te trainen en te begeleiden in de volgende vaardigheden:

 • Het stellen van open vragen
 • Het stoppen met praten en het actief leren luisteren
 • Aan de hand van wat de klant verteld, leren afstemmen op de oplossing die geboden kan worden

Is dit nu de oplossing?

In veel gevallen maar ten dele, omdat het probleem in essentie niet ligt in het ontberen van de noodzakelijke vaardigheden, maar in de angst voor afwijzing.

Hoe kunnen we deze verkopers nu helpen, hoe kunnen we ze ondersteunen op weg naar het succes wat ook zijzelf zo graag willen?

 • Adviseer ze om boeken te gaan lezen die er toe doen.
  maak ze duidelijk dat werken in de verkoop een keus in zich heeft, om elke dag te leren en jezelf te ontwikkelen.
 • Maak ze ook duidelijk dat verkoop niet primair wordt bepaald door de welwillende klant, maar dat succes de begeerlijke factor is die in de verkoper zelf zit.
 • Leer ze te kijken naar zichzelf, naar hun denken, naar hun overtuigingen, naar hun gevoel, naar het werkelijke vertrouwen wat ze in zichzelf hebben en leer ze om hulp te vragen en leer ze ook om zichzelf te leren waarderen.

 

Je kunt namelijk alle verkoopstrategieën onder hun aandacht brengen, je kunt ze het belang van vragen stellen en actief luisteren bijbrengen, je kunt ze volstoppen met productinformatie en vakkennis, echter, als de angst niet wordt weggenomen, zal er niets veranderen, want ze blijven gefocust op de ene, verschrikkelijke, angstaanjagende en alles wegbrekende….NEE.

En waar zit de angst dus verscholen? Precies, in de verkoper zélf.

Hans Oelen
Succescoach

<span>%d</span> bloggers liken dit: