Tagarchief | businesscoach

Ondernemerschap… gaat het over geld of iets anders?

watermerkWaarom ben jij ooit ondernemer geworden?
Waarom ben jij ooit verkoper geworden?

Ik stel je deze vraag, omdat ik met regelmaat over de vloer kom bij ZP’ers en eigenaren en directeuren van MKB-bedrijven en wat me dan opvalt, is dat velen met mij praten over omzet/winst-optimalisatie, omdat het oorspronkelijke succes al enige tijd is vervlogen. De oorzaak hiervan blijkt in veel gevallen uiteindelijk te liggen in het feit, dat er na verloop van enige jaren nog maar weinig ondernemers echt actief gericht zijn gebleven op hun oorspronkelijke droom.

Van droom naar iets anders
Op een bepaald moment is men onbewust overgestapt van het vervullen van hun droom naar het werken aan meer omzetgroei en winstoptimalisatie.
De aandeelhouder is gericht op het financieel rendement.
De directeur-eigenaar meet het ondernemerssucces af aan de jaarcijfers.
De commercieel directeur wordt niet primair afgerekend op wat hij doet, maar wat het de onderneming uiteindelijk aan cijfermateriaal oplevert…
en vervolgens volgt de doodsteek voor nagenoeg iedere onderneming, namelijk het jaarlijkse gesprek met de verkoper, aan wie de vraag wordt voorgelegd wat hij het komende verkoopjaar qua omzetgroei verwacht te gaan doen, en wanneer de door de verkoper genoemde groei-inschatting niet aansluit op de door het management vooraf afgestemde groeiprocenten, dan worden die er per definitie bovenop gelegd.

Doodlopende weg
Kortom, voor we het weten,bevinden we ons op een doodlopende weg die zich laat omschrijven als de weg waar zingevende en duurzame doelen zijn vervlogen en waar het resultaat is verworden tot het commerciële heiligdom waar het allemaal om lijkt te draaien… geld!

Waar het ooit mee begon
Was het niet ooit één van de grootste ondernemerswensen, dat klanten in de rij zouden staan voor dat wat met liefde, enthousiasme en bevlogenheid werd aangeboden… en dat juist dit nog de core-business van de onderneming werd genoemd… en dat het de onderneming veel heeft gebracht…. totdat ongemerkt de afstand ontstond tot die missie, dat prachtige doel, die integere intentie om mensen en bedrijven met jouw dienst of product te helpen met…. en dat het helaas, oh zo aansprekende doel, bij vele ondernemingen al enige tijd niet meer bestaat?

Wat uiteindelijk nog rest is het gewenste financiële resultaat… niet meer helpen, maar verkopen, meer, meer en nog meer.
Terwijl het oorspronkelijke succes ooit begon met het helpen van de klant, door juist niet klakkeloos te bieden wat de klant vroeg, maar door samen vast te stellen wat de klant nodig had en juist dat te leveren.
Vraag jezelf daarom met regelmaat af, wat je werkelijke doel is, wat de reden en de motivatie is dat je bestaat en waarom je doet wat doet.

Waar het in de kern om gaat
Het lijkt hier te gaan om een verschuiving van willen naar moeten; het met bevlogenheid willen helpen van de klant in het leveren van datgene wat hij écht nodig heeft naar het vanuit vrees voor enig tekort op de resultaatladder moeten vervullen van de omzetdruk, waar het alleen nog maar lijkt te gaan om het scoren van de order.
Een bezinningsmoment waarop de –waarom-vraag – weer zijn belang bewijst, want waar het om gaat is het waarom, het kennen en het handelen vanuit je diepste drijfveren waarom te doen wat je doet en ook daardoor te weten en te willen weten waarom de klant jouw dienst / product zomaar ineens niet meer wil.

Dat wat nodig is…, meer door minder
Als het waarlijk en oprecht helpen van klanten de drijfveer van jouw organisatie is, en het daardoor ook voor jou, in je positie als eigenaar, ondernemer of verkoper, jouw drijfveer is, dan maakt niemand zich meer druk om de omzet, omdat niemand dat nog hoeft te doen. Je zult dagelijks ontdekken dat klanten op je pad komen en iedereen binnen de organisatie erop vertrouwd dat jouw klanten de toegevoegde waarde herkennen waardoor de omzet nagenoeg als vanzelf het daarop volgende resultaat is… en is het andersom, dan maak je je druk om de omzet, om van daaruit te ‘vergeten’ gericht te zijn op het helpen van de klant.
Dat maakt, dat omzet en geld nooit tot doel verheven dienen te worden, omdat het louter en altijd een resultaat is van iets anders.

Hans Oelen
Businesscoach

Ik onderneem succesvol

Ik begeleid (beginnend) ondernemers, om zich een stabiele plaats binnen de markt te verwerven, en tijdens de intake komen met regelmaat de volgende aspecten naar voren:

‘Ik beschik over alle noodzakelijke kennis, kunde en ervaring, maar mijn bedrijf komt maar niet van de grond. Ik weet gewoon niet hoe ik aan klanten kan komen. In eerste instantie was ik razend enthousiast en gedreven, maar op een bepaald moment werd ik overvallen door twijfel. Ik begin dan te denken dat er niemand op mij zit te wachten, want er zijn al meerdere van het soort bedrijven als die van mij’.

Uiteindelijk dreigen veel initiatieven, die met enthousiasme zijn begonnen, nooit van de grond te komen, omdat angst en onzekerheid bij de ondernemer de boventoon zijn gaan voeren… en dat is triest… en onnodig!

We leven in een door overtuigingen gedreven wereld.
De overtuigingen die we hebben, waarvan het merendeel ons onbewust zijn, bepalen wat we zien en ook wat we juist niet zien… en dat is essentiële informatie.
We interpreteren namelijk alles om ons heen, door de lens van onze persoonlijke filters. Filters die worden veroorzaakt door onze persoonlijke overtuigingen.
Zodra je je bewust wordt van jouw filters en overtuigingen, ben je als ondernemer in staat om deze te veranderen. Na verandering zul je ervaren dat je ineens een overvloed aan mogelijkheden en kansen gaat zien. Je zult merken en tevens inzien, dat al die mogelijkheden er allang waren, maar dat de manier waarop jij er naar keek, er bedreigingen van maakte.

Perceptie veranderen
Ik durf daarom met stelligheid te beweren, dat er voor alle ondernemers, alle zzp’ers, alle verkopers, zelfs in de huidige economie, een goede stabiele plek te verwerven is, maar dat je die plek pertinent niet zult zien, totdat je je perceptie verandert, die het mogelijk maakt, om te zien wat er allemaal te zien en te bereiken is.

Onze maatschappij en onze economie is er een, waar iedereen het recht heeft op een succesvolle positie. Toch hoor ik regelmatig aankomende klanten klagen dat het ze niet lukt om hun bedrijf succesvol op de markt te zetten en hun producten en/of diensten aan de man te brengen. Dit, terwijl ze er wel van overtuigd zijn dat ze net zo goed of zelfs nog beter beschikken over de talenten, kennis, kunde en ervaring dan soortgelijke bedrijven in hun vakgebied die juist heel erg succesvol zijn.

Succesvol zijn is in tegenstelling tot het gangbare denken echter niet direct afhankelijk van kennis, kunde en ervaring, maar veel meer van je mindset en je geloof, in de vorm van je overtuiging.  
Natuurlijk moet je weten waar je het over hebt en moeten je talenten en kunde aan bepaalde eisen voldoen, maar bovenal heeft het te maken met hoe je er als mens en als ondernemer/verkoper in staat.

Hoe dan wel?
Succesvolle ondernemers en verkopers denken niet na hoe ze zaken op de rit krijgen, ze krijgen zaken op de rit.
Ze denken ook niet na hoe ze het zakelijke spel kunnen spelen, ze spelen het gewoon.
Ze hopen niet op een goede dag, een goede week, een goede maand, ze gaan per definitie uit van een goede dag, week, maand en jaar, zonder twijfel.

Wanneer jij er van overtuigd bent dat je niet succesvol,
welvarend en overvloedig kunt worden,
handel je onbewust automatisch naar die innerlijke overtuiging,
die je ervan zal weerhouden,
te worden wat je echt graag wilt, met als tragische resultaat…
dat je gelijk krijgt!

Hans Oelen
Succes/businesscoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

De allesbepalende macht van ons denken

‘Er is geen arbeid, waar de meeste mensen meer moeite mee hebben
dan met het bewust vormen van duurzame en opeenvolgende constructieve
en scheppende gedachten.
Het is zonder mankeren het allerzwaarste werk in de wereld.’
Wallace Wattles

Dit is een uitspraak die allesbepalend is op weg naar succes.
Sommigen neigen het zelfs een geheim te noemen, maar een gekoesterd geheim
zal het nooit worden, want laat deze uitspraak ergens open en bloot liggen, en de
meeste mensen zullen er zondermeer aan voorbij gaan.
Niet wetend hoe essentieel deze uitspraak is.

De uitspraak richt zich op het beheersen van je gedachten. Je bewust zijn waar je aan denkt en bovenal zelf bepalen waar je aan denkt.

Het gaat over het beheersen van je gedachten, door gericht te blijven op de stappen van waar je nu bent naar daar waar je wilt zijn, zonder ooit gedachten van angst, twijfel en onzekerheid toe te laten.

Je zult merken en ervaren, dat dit een hoge moeilijkheidsgraad heeft.
Dit komt, omdat we de neiging hebben om aan alle verschijnselen die we ervaren in de zichtbare en tastbare wereld, een beeld en een gedachtegang te koppelen in ons hoofd. Al het nieuws daarom over de economie, rampen, oorlogen, armoede, ziekten, ongelukken en andere persoonlijke en maatschappelijke problemen en onheil, veroorzaken automatisch gedachten in ons hoofd, die ons niet dienen op de route naar het succes.

Ben jij al zo getraind dat jij je alleen weet open te stellen voor gedachten van overvloed, gezondheid, liefde, vreugde en vriendelijkheid?
Ik vraag je dit, want zodra je op dat niveau bent, dan is succesvol zijn een feit en trek je alles aan wat je wenst.

Hans Oelen
Businesscoach

Veel leidinggevenden als duurste medewerker van de baas.

Wat is jouw visie op leidinggeven?
Wat is jouw motivatie geweest om leidinggevende te willen zijn?
Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren als leidinggevende?

Wanneer ik deze vragen tijdens een training aan leidinggevenden voorleg, dan is het mijn dagelijkse ervaring dat veel mensen in een leidinggevende positie hier niet het antwoord op weten. Ik ontvang allerlei stereotype antwoorden die, wanneer ik er enkele dieptevragen op los laat, vervliegen in de wind. Veel leidinggevenden hebben er kennelijk geen enkele notie van wat hun dagelijks werk en verantwoordelijkheid inhoudt.

Wanneer ik vervolgens de vraag stel hoe hun gemiddelde dag- en weekplanning er uitziet, dan valt op dat hun medewerkers hier geen plek in hebben. Men pretendeert leidinggevende te zijn, dit staat zelfs op hun visitekaartje, maar degene aan wie men leiding geeft, de medewerker, daar hebben ze geen tijd voor.

Controle is ingegeven door angst
Leidinggevenden hebben het druk, ze lopen van hot naar her en zijn met van alles bezig, maar daar waar ze in essentie verantwoordelijk voor zijn, het helpen en coachen van hun medewerkers in het zo optimaal mogelijk functioneren, daar komen ze niet aan toe.

Ze zitten achter hun bureau, achter de computer of aan de vergadertafel, lopen rond met allerlei rapportages en houden lijstjes bij. Voornamelijk zijn dit controlelijstjes, want veel leidinggevenden richten zich niet op hun mensen en hun potentieel, maar controleren processen waar medewerkers inhoud aan dienen te geven. Wanneer vervolgens processen niet de gewenste resultaten bieden, dan worden er nieuwe regels en procedures bedacht en in het leven geroepen, die moeten gaan uitsluiten dat er dingen gebeuren die niet gewenst zijn.

Visie en vertrouwen
Succes op alle gebieden is altijd een resultaat van visie, gekoppeld aan vertrouwen.

Controleren echter doe je nooit op basis van vertrouwen, want dan zou controle volledig overbodig zijn. Controle wordt je altijd ingegeven door angst, en angst en succes zijn twee tegenpolen die nooit bij elkaar zullen komen.

Waak daarom voor controlerende leidinggevenden, want die berokkenen de organisatie en met name hun medewerkers vaak meer schade dan profijt.

Leidinggevenden die geen visie hebben en daardoor te druk zijn om gerichte aandacht aan hun medewerkers te geven, zijn met nadruk geen leidinggevenden, maar de duurste medewerkers van de baas.

Hans Oelen
Businesscoach

%d bloggers liken dit: