Tagarchief | Denken

De kunde van de volle aandacht

klok

“Leven…

is wat ons per ongeluk overkomt,
wanneer we elk moment van de dag druk zijn
met het maken van andere plannen”

John Lennon

Laten we vaststellen dat dit statement van John Lennon sterk van toepassing is op ‘t leven van velen van ons. De wetenschap heeft ontdekt, dat mensen gemiddeld zo’n 30.000 tot 40.000 gedachten denken per etmaal. Veel mensen zijn zelfs in staat om dit aantal te ver-dubbelen. Voordat je nu de neiging krijgt om dit te benoemen als een kwaliteit, een kunde, nodig ik je uit om verder te lezen, want niets blijkt minder waar te zijn. Hier is geen sprake van een ontwikkelde kwaliteit, maar van iets wat mensen overkomt, dag in, dag uit.

De veelheid aan gedachten die dagelijks de revue passeren, hebben de werking, je meer te ontzeggen dan dat ze je bieden. Het kan duiden op een vanuit extreme angst ingegeven behoefte aan controle op alles, inclusief het leven zelf. Moeite hebben je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van jezelf en het leven, zoals het lastig vinden om aan anderen jouw vertrouwen te geven… misschien wel, omdat je vindt, dat het leven nooit goed genoeg voor jou is…?

  • Ben jij ook altijd en overal bezig met plannen maken en het blijven denken aan van alles wat je nog moet doen?
  • Heb jij ook van die dagen, dat het gevoel zich aandient, dat je op de dag waarvan je net voor het slapen gaan afscheid neemt, vergeten bent om het leven in volheid te plukken?
  • Wil jij alle dingen die je belangrijk vindt in het leven, de aandachtige aandacht geven die ze verdienen, maar kom je er niet aan toe?
  • Wil ook jij leren om bewuster jouw leven te leven om zodanig in het leven te staan, dat alle dingen die je doet in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en/of wilt zijn?
  • Heb jij ook het verlangen, om met steeds meer rust, kalmte, genot, vrijheid en aandachtige aandacht jouw leven te leven en toch die fantastische (zakelijke en ondernemers) resultaten verwezenlijken?

De kunde van de volle aandacht
Leven in volle aandacht is een kunde. De kunst en kunde om naar iets te kijken en je gedachten hier voor 30 seconden op vast te houden…

Hij stond midden op het podium, de oude monnik, die het in alle rust had over – aandacht -. Honderden toehoorders hingen in doodse stilte aan zijn lippen… terwijl hij niets zei! Helemaal niets! Hij liet zich niet meeslepen door de vele prikkels die al die mensen onbewust op hem afvuurden, hij koos er bewust voor, zijn aandacht gericht te blijven richten op de vlam van het brandende lange luciferstokje die hij in zijn hand hield.

Aandachtig
Aandachtige aandacht is de kunde om bewust aanwezig te zijn in het NU, het huidige moment. Het is de voortdurende oefening, om ieder moment in diep con-tact te zijn met jezelf, het NU, het ware leven. Niet het verdriet van het verleden en de zorg voor de toekomst, maar het werkelijke aardse menselijke leven in het NU.

Aandachtig zijn betekent levend zijn, aanwezig zijn. Eén met jezelf, met de mensen om je heen, met de natuur om je heen en met dat waar je mee bezig bent. Door aandachtig te zijn, breng je  lichaam en geest met elkaar in harmonie en verbinding, gewoon terwijl je wandelt, fietst, auto rijdt, aan het sporten bent en ook wanneer je onder de douche staat.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik boos en geïrriteerd was. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen ik tegelijk met iemand anders bij een kruising aan-kwam en ik net nog even hard door wou rijden, voorrang of niet, gebeurde er iets wonderlijks. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…!!!

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man in die andere auto leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Met aandacht naar succes
Ooit las ik in een boek dat je van werken niet rijk en niet gelukkig kunt worden. Zou dit wel het geval zijn, dan zou het grootste deel van de wereldbe-volking het zijn, en niets is minder waar dan dat. Als je dus kijkt naar de werkelijke oorzaak van het succes van velen, dan kom je niet terecht op datgene wat ze doen en hebben ondernomen, maar gaat het om alles wat ze denken en bovenal gelet op de manier waarop ze met die gedachten omgaan. Allemaal hebben ze gemeen, dat ze een manier hebben gevonden om zich los te maken van die mallemolen die er dagelijks voor zorgt dat duizenden gedachten je aandacht bepa-len. Het is ze gelukt om bewust vast te houden aan hun eigen ware en zuivere intentie.

Mijn wereld kent alles wat is verbonden aan mijn drie waarden:

  • – Vrijheid
  • – Vreugde
  • – Overvloed

Dat, met uitzondering van het weinige wat er nog ongemerkt tussendoor sijpelt, wat geen verbinding heeft met mijn drie waarden, krijgt geen geldig entreebewijs om mijn wereld binnen te mogen stappen.

Hoe ziet jouw wereld eruit? Wat mag erin en wat vindt een gesloten deur?

Hans Oelen
Uw wegwijzer naar succes

Denken is de… oorzaak

24-largeRealiseer je dat achter alles wat we waarnemen, altijd een stille oorzaak zit.
In jouw leven, is het jouw geest die deze stille oorzaak is.
Er is niets meer dan geest, wetend dat het leven pas beweegt, wanneer het door de geest in beweging wordt gebracht.
Dat wat de geest doet, hebben we – denken genoemd…
en op elk moment van je leven ben je bezig om met het denken, dingen naar je toe te trekken of dingen van je af te duwen.

Na het voeren van duizenden coachinggesprekken durf ik best te stellen dat verreweg de meeste mensen hier volledig aan voorbij gaan, omdat ze zich hier nog niet van bewust van zijn.

Onze geest flitst met het denken van onderwerp naar onderwerp en mist daardoor de gelegenheid, dat het onderliggende thema van het aardse leven ons pas duidelijk wordt als we ons doen en laten bewust zouden vertragen en meer zouden willen zien.

Zomaar een willekeurige veel gehoorde gedachte over werk…?
‘Mijn werkgever is niet duidelijk en transparant, kansen en promoties gaan doorgaans naar de populaire en meelopende collega’s, ook omdat ze goedkoop zijn, kortom, mijn werk is niet ideaal, maar ik zit in ieder geval niet werkloos thuis!’

Telkens echter als wij dergelijke gedachten denken, snijden wij een afgedwongen pad in onze geest, niet zozeer als spiegel van het NU, alswel als  voorspelling van wat komt.

Wij hebben het vermogen om te kiezen een ander leven te leven door een ander persoon te zijn/worden door bewust andere gedachten te onderhouden.
Kansen, mogelijkheden, steun, nieuwe ideeën, opwindende uitdagingen, dankbaarheid en voltooiing te zien op elk gebied!
Klinkt dit dan als het spel van een wensend kind wat we dan gaan spelen?
NEE… niets zou verder van de waarheid af liggen.

Het zijn met stelligheid de blijvende en steeds maar weer terugkomende gedachten die jouw en mijn toekomst gestalte geven en dit ook altijd al hebben gedaan.  Als we het aanvankelijk prachtig ogende idee wat zojuist heeft gefaald nu eens in dankbaarheid zien als een leerervaring in plaats van als een mislukking, zijn we nu al bewust onderweg en mag de verwachting worden geleefd, dat we mooie en grote successen tot stand zullen brengen.

Leven staat voor aantrekken en wegduwen…
en wij leven het effect vanuit dat, wat wij als oorzaak denken.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Salesmanagement tijdens economische omstandigheden

Tijdens goede economische omstandigheden mogen we aannemen dat iedereen in de verkoop een acceptabele tot goede boterham moet kunnen verdienen. Wanneer echter de eerste signalen zich aandienen, dat economisch mindere tijden zich aankondigen, of wanneer door wat voor reden dan ook de prijs van een product verhoogt moet worden, dan blijven vaak alleen de échte verkopers bovendrijven.
Dit is ook de periode dat het kaft zich scheidt van het koren, wanneer het over de kwaliteit van salesmanagers en verkoopleiders gaat.

Een artikel wat uitnodigt tot zelfreflexie.
Gelijk aan de uitspraak: ’verkopen begint vanaf het moment dat de klant NEE zegt’ , zal vanaf het eerste economische signaal dié verkoopleider zich onderscheiden ten opzichte van de rest, die hier het juiste antwoord op heeft en zijn verkoopteam op essentiële gronden weet te coachen!

Bij welke categorie salesmanagers of verkoopleiders hoor jij?
Wat doet een doorsnee verkoper wanneer het steeds minder gaat?
Hij pakt zijn mobiele telefoon, die hem ter beschikking is gesteld door zijn werkgever, om vervolgens negatieve bevestiging te zoeken bij zijn collega-verkopers die ook al door zijn werkgever wordt betaald. “Gaat het bij jou ook zo slecht? Ik sprak vanmiddag nog met…………..en in zijn rayon gebeurt ook niets meer!”

Hiermee zoekt hij voor zichzelf een verantwoord excuus…….dat het toch echt niet aan hem kan liggen, want al zijn collega’s zitten met hetzelfde probleem??!! Hij realiseert zich waarschijnlijk niet, dat hij met de mobiele telefoon van zijn werkgever, het negatieve ‘aan ons ligt het niet’ virus verspreidt, wat de omzet voor zijn werkgever alleen maar verder doet dalen. Dit mag je met klem – schijten in eigen nest – noemen.

Herken je dit gedrag?
Zodra vervolgens de hoogste ambtenaar van de Nederlandse bank, gevolgd door de regering een periode later haar eigen gevoerde economische beleid (terecht of onterecht) weer gaat promoten en aangeeft dat de economie, dank zij hun doordachte beleid, weer groeiend is en de media een paar mensen op straat aanspreekt over het vertrouwen in de toekomst en hier een positief artikel over schrijft, dan groeit het aantal inschrijvingen bij de Kamer van koophandel weer, verkopen trekken weer aan en omzetten gaan weer de hoogte in?!
Het leuke is, dat wanneer je deze telkens terugkerende processen als verkoopleider doorziet en je niet meer laat besmetten met deze mediavirussen, je aan den lijve zult ervaren dat je hier totaal geen last van hoeft te hebben.
Heeft dit nu te maken met een wetmatigheid of is hier sprake van perceptie of negatieve beïnvloeding?

Je voorstellingen bepalen je gedrag.
Het verwachten van een negatieve uitkomst leidt automatisch tot een andere houding, met andere keuzes en gedrag, met als resultaat, dat de uitkomsten overeenstemmen met de verwachtingen.
Je gaat je namelijk richten op dat wat fout gaat en je verwacht het ook.
Je concentreert je op wat je niet kunt doen i.p.v. wat je wél kunt doen.
Je denkt en praat en klaagt over alles wat niet goed loopt in plaats van over alles wat (nog) wel goed gaat.
En alweer….je verkopen lopen steeds meer terug.

Klanten kopen steeds minder.
Je werkgever is steeds minder tevreden en begint je vervolgens onder druk te zetten.
Je vindt je werk steeds minder leuk, je begint te twijfelen aan jezelf of geeft de rest van de wereld de schuld.

Is het bovenstaande te voorkomen?
Ja natuurlijk, want al eeuwen gaat de economie op en neer en ook al eeuwen zijn er mensen en bedrijven die hier last van hebben. Aan de andere kant zijn er ook altijd verkopers, verkoopleiders en bedrijven geweest aan wie al die zogenaamde sores voorbij ging.

Wat is dan het verschil tussen deze mensen en bedrijven, ondanks het feit dat ze werken in hetzelfde economische klimaat?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in datgene waar mensen hun focus op richten, wat ze verwachten, wat ze intens verlangen, waar ze over praten en wat ze doen.
Veel van wat er buiten ons om gebeurt, kunnen we managen door processen die niet buiten ons, maar in ons werken, namelijk ons eigen denken en voelen.
* Ik kan er niets aan doen
* Het ligt buiten mijn invloed
* De huidige situatie is onomkeerbaar en niet te beinvloeden
* Dat waren de zeven vette jaren, nu beginnen de zeven magere jaren
* Ik zal me hier bij neer moeten leggen

Wat je wél kunt doen, wat ik je zelfs adviseer om te doen, is het volgende:
Herhaal, elke dag op stille en/of rustige momenten, telkens stilletjes en met gevoel het zinnetje: SUCCES, en er is veel meer!

Blijf dit in stilte maar met gevoel herhalen als een soort liedje. SUCCES, en er is veel meer
Je zult na verloop van enkele dagen versteld staan van de resultaten, want dit is maar één voorbeeld van de veelheid aan magisch lijkende vermogens van je onderbewustzijn.
Neem gewoon nu het onderscheidende besluit om langs deze makkelijke weg succesvol te zijn, louter en alleen door het creëren van je eigen succesbewustzijn. Het heeft alles te maken met de wetmatigheid van Oorzaak en gevolg, waarbij succes altijd het gevolg is van ons denken, als de oorzaak.

Dat is namelijk wat in essentie succes voortbrengt, niets anders dan dat.
Communicatie- en verkoopvaardigheden zijn ondanks hun grote belang, hier ondergeschikt aan.

Succesvol zijn in wat je doet en het consequent behalen van goede resultaten vereist een overeenkomstige overtuiging die in je onderbewustzijn staat gegrift.
Bouw daarom het idee, de overtuiging van jouw succes in jouw onderbewustzijn, als blauwdruk in je geesteshouding.

Nogmaals, herhaal gedurende minimaal vijf minuten voor het slapen gaan het woordje SUCCES zacht en rustig en met gevoel voor jezelf, want in je onderbewustzijn zit jouw persoonlijke programmering en daarmee je bestemming.


Bezit jij al een succesbewustzijn?

Hans Oelen
Succescoach

Mijn ondernemers wereld

aandacht“Leven is wat ons per ongeluk overkomt,
wanneer we druk zijn met het maken van andere plannen”
John Lennon

Laten we eerlijk zijn en vaststellen, dat dit statement van John Lennon sterk van toepassing is op ‘t leven van velen van ons. De wetenschap heeft ontdekt, dat mensen gemiddeld zo’n 30.000 tot 40.000 gedachten denken per etmaal. Veel mensen zijn zelfs in staat om dit aantal te verdubbelen. Voordat je nu de neiging krijgt om dit te benoemen als een kwaliteit, een kunde, nodig ik je graag uit om nog even verder te lezen, want niets blijkt minder waar te zijn. Hier is namelijk geen sprake van een ontwikkelde kwaliteit, maar van iets wat mensen overkomt, dag in, dag uit. De veelheid aan gedachten die dagelijks de revue passeren, hebben de werking je meer te ontzeggen dan dat ze je bieden.
Het kan duiden op een vanuit extreme angst ingegeven behoefte aan controle op alles, inclusief het leven zelf. Moeite hebben je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van jezelf en het leven, zoals het lastig vinden om aan anderen jouw vertrouwen te geven… misschien wel, omdat je vindt, dat het leven nooit goed genoeg voor jou is…?

Ben jij ook altijd en overal bezig met plannen maken en het blijven denken aan van alles wat je nog moet doen?
Heb jij ook wel eens van die dagen, dat het gevoel zich aandient, dat je op de dag waarvan je net voor het slapen gaan afscheid neemt, vergeten bent om het leven in z’n volle volheid te plukken?

Wil jij alle dingen die je echt belangrijk vindt in het leven, de aandachtige aandacht en tijd geven die ze verdienen, maar kom je er steeds maar weer niet aan toe?

Wil ook jij leren om steeds bewuster jouw leven te leven om zodanig in het leven te staan, dat alle dingen die je doet, in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en/of wilt zijn?

Heb jij ook die wens, dat verlangen, om met steeds meer rust, kalmte, genot, vrijheid en aandachtige aandacht jouw leven te leven en toch die fantastische (zakelijke en ondernemers) resultaten verwezenlijken?

De kunde van de volle aandacht
Leven en ondernemen in volle aandacht is een kunde. Ik stond middenin het publiek, met een monnik op het podium, die in alle rust vertelde over – aandacht. De monnik zat, zoals gezegd, op een podium, en de meer dan honderd mensen om hem heen, hingen in doodse stilte aan zijn lippen… terwijl hij niets zei! Hij liet zich niet meeslepen door de vele prikkels die al die mensen onbewust op hem afvuurden, want hij koos er bewust voor, om zijn aandacht gericht te blijven houden op de vlam van de brandende lucifer die hij in zijn hand hield.

Aandachtig
Aandachtige aandacht is de kunde om bewust aanwezig te zijn in het NU, het huidige moment. Het is de voortdurende oefening, om ieder moment in diep contact te zijn met jezelf en je omgeving, het NU, het leven. Niet het verdriet van het verleden en de zorgen voor de toekomst, maar het werkelijke leven in het NU.

Aandachtig zijn betekent levend zijn, aanwezig zijn. Eén met jezelf, met de mensen om je heen, met de natuur om je heen en met dat waar je mee bezig bent. Door aandachtig te zijn, breng je lichaam en geest met elkaar in harmonie, gewoon terwijl je wandelt, fietst, auto rijdt, aan het sporten bent en ook wanneer je onder de douche staat.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik boos en geïrriteerd was. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name ook anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen kwam ik tegelijk met iemand anders bij een kruising, en ik wilde net nog even hard doorrijden, voorrang of niet, toen er iets wonderlijks gebeurde. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man in die andere auto leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Met aandacht naar succes
Ooit las ik in een managementboek dat je van werken niet rijk en niet gelukkig kunt worden. Zou je van (hard) werken rijk kunnen worden, dan zou het grootste deel van de wereldbevolking het zijn, en niets is minder waar dan dat. Als je dus kijkt naar de werkelijke oorzaak van het succes van velen, dan kom je niet terecht op datgene wat ze doen en hebben ondernomen, maar dat het gaat om alles wat ze denken en bovenal gelet op de manier waarop ze met die gedachten omgaan. Allemaal hebben ze gemeen, dat ze een manier hebben gevonden om zich los te kunnen maken van die mallemolen die er dagelijks voor zorgt dat duizenden gedachten de aandacht bepalen. Het is ze allemaal gelukt, om bewust vast te houden aan hun eigen ware en zuivere intentie.

Mijn wereld kent alles wat is verbonden aan de drie waarden:
– Vrijheid
– Vreugde
– Overvloed
Alles wat geen verbinding heeft met de bovenstaande drie waarden, krijgt geen entreebewijs om mijn wereld binnen te mogen stappen.

Hoe ziet jouw wereld eruit?
Wat mag erin bij jou en wat vindt een gesloten deur?

Hans Oelen
Succescoach

Economisch overstijgend denken

vertrouwen1Eén van de meest fundamentele, primaire redenen waarom we meer geld, succes, klanten, omzet, liefde en geluk willen, heeft niets te maken met geld, succes, klanten, omzet, liefde of geluk,  het is louter en alleen, om het heerlijke gevoel te beleven wat hier bij hoort.

De fundamentele, primaire redenen waarom je meer geld, meer succes, meer klanten, meer omzet, meer liefde en meer geluk wilt, is louter en alleen om het gevoel van vrijheid te ervaren.

Een andere reden dat je meer geld, meer succes, meer klanten, omzet, liefde en geluk wilt, is om die zo diep en diep gewenste gemoedsrust te kunnen ervaren.

Nog een andere reden waarom je meer geld, meer succes, klanten, omzet, liefde en geluk wilt, is om dat ultieme gevoel van gelukzaligheid te voelen en te ervaren.

Ook wil je zo graag dat gevoel van veiligheid en zekerheid voelen en ervaren en laten we dan ook niet dat intens gewenste gevoel van persoonlijke macht vergeten te noemen.

Maar…ironisch genoeg, bij het nastreven van geld, succes, geluk, status en erkenning doe je vaak precies het tegenovergestelde van wat je eigenlijk zou moeten doen.
Creëer jij namelijk ook niet heel regelmatig voor jezelf emotionele ervaringen zoals zorgen, angst, stress, irritatie, wrok, woede, onzekerheid, afgunst, jaloezie, ontmoediging en gevoelens van zwakheid en machteloosheid? En, is het dan ook niet zo, dat wanneer je dit doet, jij je daarmee volledig ontkoppelt van juist die dingen en die ervaringen die je o zo graag wilt en wenst?

Jaja, dit patroon legt eigenlijk een wel heel interessante paradox bloot, want des te gelukkiger en meer in vrede je kunt zijn, zelfs wanneer niets lijkt te gaan op de manier zoals jij dat graag wilt, des te meer je de dingen aantrekt die je zo graag wilt.

Het is best zinvol om hier eens goed over na te denken. Om namelijk te krijgen en te hebben wat je graag wilt, zonder moeite, pijn en strijd, dan is het van belang om je er nu al emotioneel aan te verbinden… en niet pas, zoals je gewend bent te doen, wanneer je het daadwerkelijk hebt ontvangen. NU al!

Wallace Wattles schreef aan het begin van de vorige eeuw al, dat wanneer je een verlangen hebt, het essentieel is, om nu al direct mentaal in het volledige genot van de dingen te stappen die je zo graag wilt.

Dit idee lijkt misschien nieuw te zijn of misschien vind je het zelfs wel heel erg bizar, maar het is zo’n dikke 2000 jaar geleden al concreet beschreven in het bekendste en meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel zegt het namelijk op de volgende manier, in Markus 11: 24,25:

 “Daarom zeg ik u:
Al wat gij bidt en vraagt,
geloof slechts dat gij het ontvangen hebt,
en het zal u ten deel vallen……”

 …wat betekent, dat zelfs voordat je fysiek en tastbaar het ding hebt ontvangen wat je wilt, je al moet geloven dat je het hebt ontvangen, door nu al in dat gevoel te kruipen. Nu lijkt het op het eerste gezicht onmogelijk om te geloven dat je iets hebt ontvangen, nog voordat je het vast kunt pakken, maar als je jouw in het verleden liggende ervaringen eens bekijkt, zul je er versteld van staan hoe vaak je dit met al je beleefde fantasieën en dagdromen al gedaan hebt.

Je hebt de mogelijkheid om dit toe te passen op allerlei relatief kleine wensen, maar met hetzelfde gemak ook op de ‘grotere’ dingen die je graag wilt, zoals meer geld, liefde, betere voorwaarden, meer klanten, omzet, enz.

Dus, wat wil je? Meer geld? De liefde van je leven? Een bijzondere omstandigheid? Status? Erkenning?
Verbind je er dan nu al emotioneel mee, door op deze manier in overeenstemming te gaan werken met de wetten van het universum. Wanneer je echt weet waarom je wilt wat het ook is wat je wilt, kortom, wanneer je begrijpt waarom je deze dingen wilt, dan zul je ontdekken dat je feitelijk gewoon een speciaal goed gevoel wilt voelen en ervaren.
Dus, is het zo, dat wanneer jij besluit om na te denken en actief te fantaseren op de manier die jou toelaat om je goed te voelen, zelfs als dat wat je wilt nog nergens in zicht is, jij jezelf nu al harmonieus verbind en jezelf met je gevoel in overeenstemming brengt met dat wat je wenst, dan ben je begonnen met het aantrekken van dat wat je wilt manifesteren en creëren.

Kortom, door je eigen gedachten en gevoelens tot in perfectie, consequent te laten overeenkomen met jouw wensen en verlangens, breng je jezelf de gewenste vreugde en vrede, met inbegrip van het tastbare wat je wenst. En ik beloof je dat jouw eigen vreugde en vrede de sleutels zijn tot alles wat je voor jezelf en voor anderen wilt.

En dan ter afsluiting nog een laatste overdenking…
Als het bovenstaande niet nieuw is, en dat is het ook niet, want het wordt al eeuwenlang door de schrijvers van de wereldgeschiedenis uitgedragen, waarom heeft de mensheid er op een grote schaal dan zoveel moeite mee om het in te passen in hun levens… getuige de huidige economische omstandigheden waar velen van ons zich toch een slachtoffer van voelen?

Ik voel me nu al rijk, omdat ik kan scheppen en creëren wat ik verlang.
Ik voel me nu al rijk, om dit allemaal met iedereen te kunnen en mogen delen.
Ik voel me rijk met alle overvloed in mijn leven.
Ik voel me rijk, want ik leef en ben kerngezond.

Hans Oelen

Een economie vol met kansen

economieZitten er goede kanten aan de huidige economie?
Ondanks de collectieve zorgen van dit moment, of je nu ondernemer, zzp’er, manager, verkoper of medewerker bent, is het verstandig je niet te laten overspoelen met de mediagestuurde angstgedachten, maar met name naar mogelijkheden te blijven kijken, want er zijn er nog steeds vele.

Realiseer je dat de huidige economische situatie absoluut niet fataal voor je is of hoeft te zijn, want wij zijn pertinent geen slaaf of slachtoffer van de economie.
Natuurlijk weet ook ik dat er vele banen verloren zijn gegaan, maar realiseer je ook dat er een veelheid aan nieuwe banen het levenslicht gaan zien.
Zo heeft dat de afgelopen decennia altijd gewerkt. Kijk alleen maar eens naar de ICT. Het woord was 25 jaar geleden nog niet eens uitgevonden, terwijl er nu 35% van de wereldbevolking in werkzaam is!

Een dikke 15% van de banen die nu niet meer zijn weg te denken, bestonden 10 jaar geleden nog niet eens! Banen en posities verdwijnen continu en ook komen er telkens weer andere voor in de plaats. Zo werkt het gewoon en zo behoort het ook te werken in een maatschappij die zich blijft ontwikkelen.

Zorgen komen voort uit onzekerheid.
Eén van de beste manieren om aan zorgen en onzekerheid te ontkomen, is op zoek te gaan naar concrete en meetbare feiten en kennis.
De wereld verandert, de economie verandert, mensen veranderen, gedrag en denkpatronen veranderen.
Niet opeens nu, nee, dit proces is al gaande sinds het ontstaan van de wereld.
Dit betekent dat er op dit moment, meer dan voorheen, een actief beroep op jou wordt gedaan om mee te veranderen.
We zullen allemaal integraal onze eigen verantwoordelijkheid op moeten pakken, door heldere keuzes te gaan maken.

Keuzes maken
De eerste en belangrijkste keus is te gaan bepalen wat je wilt zijn.
Hoe wil je gaan denken en hoe wil jij je gaan gedragen, als beïnvloeder of als slachtoffer.
Accepteer je elke baan en elke opdracht op basis van de behoefte aan zekerheid of ga je en/of blijf je doen wat je werkelijk wilt en kunt?

Ik stel deze vraag, omdat er op dit moment veel ondernemers en zzp’ers zijn, die geneigd zijn elke opdracht maar aan te pakken, om koste wat het kost omzet te kunnen maken, al levert het uiteindelijk geen cent winst op!
Ook medewerkers hebben de neiging om elke baan maar aan te grijpen, of de baan nu bij ze past of niet, puur om het ‘valse’ gevoel van zekerheid maar te beleven.
Alles onder het mom van: ‘wat ik nu doe is verre van wat ik kan en wil, maar ik zit in ieder geval niet meer werkloos thuis’.
Ik noem dit de ultieme vorm van slachtoffergedrag, waar je jezelf uiteindelijk alleen maar tekort mee doet……

Zet alles eens stil
Daarom, zet alles nu eens even op stil voor een moment en nodig jezelf eens uit om anders te gaan denken.
Geef je gedachten eens de mogelijkheid om, los van alles, in vrijheid over jouw gewenste toekomst na te denken.
Stel dat alles kan, dat je niet kunt falen… en ga dan nu eens kijken wat er allemaal uitkomt.
Doe het in je eentje, of nodig eens andere mensen uit om hier in vrijheid met je over van gedachten te wisselen.
Pak je moment en pak je verantwoordelijkheid, om nu eindelijk eens te beginnen om je eigen levensverhaal te kunnen gaan schrijven.

Anekdote
Misschien een leuke toepasselijke anekdote in deze tijd van economische onrust en ellende om ons heen:

‘Een ondernemer valt op zijn knieën,
want het fundament van zijn werkelijkheid en zekerheid
wordt onder hem weg geschud.
Terwijl hij terplekke uit pure wanhoop besluit tot God te bidden,
komt hij er achter,
dat het juist God was, die het schudden in gang had gezet.’

In basis is het simpel.
Alles hier op aarde verandert en ontwikkelt zich. Zo ook jij, want jij maakt onafscheidelijk deel uit van dit geheel.
Dit betekent dat ook jij mee zult moeten met deze groei en ontwikkeling.
Nogmaals, dit is altijd zo geweest en zal ook altijd zo zijn, of je het nu als plezierig ervaart of juist niet.
Het is daarentegen menselijk, om je hier tegen te willen verzetten, zelfs tegen het verliezen van een positie waar je misschien al jaren geen plezier en passie meer aan beleeft.
Zelfs de positie en verantwoordelijkheid waar je zo’n hekel aan hebt, geeft je tenslotte toch een gevoel van zekerheid en veiligheid, en dat is nu juist het gevoel wat we vaak willen.
Maar het zal je niet vreemd voorkomen, dat teveel veiligheid, er voor zorgt dat je leven min of meer opdroogt….. en dat is ook weer niet wat we willen.

Veranderen
Om je nu te helpen, verder te komen en in ieder geval weer de slaap te kunnen vatten en deze ook gedurende de hele nacht te kunnen vasthouden, wil ik je graag een paar simpele doch krachtige tips meegeven.
Ik zal niet zo flauw zijn om je te adviseren om te stoppen je nog langer zorgen te maken, want dat schiet natuurlijk niet op.

Help jezelf, door je focus, de richting waarin je denkt, te veranderen.
Het grappige is namelijk, dat één van de weinige dingen waar wij als mens controle over kunnen hebben, maar dit nooit hebben geleerd, zelfs niet op school, is het kunnen denken aan wat je wilt denken.
Verander dus bewust je focus en stel jezelf vervolgens de volgende vraag:
“Wat kan ik vandaag wel ondernemen, wat 10 jaar geleden nog onmogelijk was?”

Wanneer je deze vraag hebt beantwoord, REALISEER je dan terdege, dat wat vandaag nog niet kan, morgen een mogelijkheid is!
Door hiermee bezig te zijn, zet je jezelf in de modus van het kansendenken.
Denken in kansen creëert gegarandeerd mogelijkheden en creëert tevens het besef, dat er geen grenzen zijn in die oceaan aan mogelijkheden.

Stel jezelf vervolgens de vraag:
“Welke vaardigheid bezit ik, welke waarde vertegenwoordig ik en welk talent draag ik met me mee, wat tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig tot uiting is gekomen?”
Ik leg je deze vraag voor, omdat ik een veelheid aan mensen heb begeleid de afgelopen periode, die nu iets totaal anders doen, dan toen ze bij me aanklopten.
Achteraf bekennen ze nu allemaal, dat de problemen waar ze toen in vastzaten, nu worden gezien als één van de grootste cadeaus in hun hele leven. Het was de aanzet tot een noodzakelijke verandering in hun denken.

Inspiraties
Volgens onderzoek zullen in 2013 de 10 beroepen met de meeste vacatures de beroepen zijn, die in 2004 nog niet bestonden!
Dit betekent dat we voor de nabije toekomst mensen opleiden voor banen, die nu nog niet bestaan, met technologie die we nu nog niet uitgevonden hebben, om problemen op te lossen, waarvan we nu nog niet weten dat we ze hebben!

• Elke maand worden er bijna 3 miljard vragen gesteld aan Google! Aan wie stelden we deze vragen vroeger?
• Er worden nu per dag meer SMS berichten verstuurd dan er aardbewoners zijn.
• Elke dag worden er wereldwijd circa 3000 boeken gepubliceerd.
• Eén week NRC bevat meer informatie dan een mens in de 18e eeuw in zijn hele leven zou ontvangen.
• Ieder etmaal wordt er circa 600 uur film geüpload naar Youtube.
• Er bestaan anno 2012 circa 500 miljoen websites met 30 miljard pagina’s.
• Er wordt dit jaar 40 exabite (= 4 met negentien nullen) unieke nieuwe informatie gegenereerd. Dat is meer dan in de afgelopen 5000 jaar.
• De hoeveelheid nieuwe informatie verdubbelt iedere twee jaar. De verwachting is dat dit in 2013 elke 72 uur gebeurt.

Dit alles betekent dat we in een snel veranderende wereld leven.
Veel van wat we nu leren is daarom naar verwachting alweer verouderd wanneer we twee jaar verder zijn.

Daarom mijn vraag:
Hoe ziet jouw toekomst eruit en wat ga jij doen?

Hans Oelen
Succescoach

Hoe ver is het van hier naar succes?

Acquisitie en onderscheidende of toegevoegde waarde.

Veel verkopers zijn actief op het gebied van telefonische acquisitie. In hun gesprekken maken ze regelmatig gebruik van begrippen als – onderscheidend – en – onze toegevoegde waarde -. Maar… hoe onderscheidend ben je echt, en hoe voeg je nog iets toe, als je in de eerste kennismaking met jouw prospects massaal gebruik maakt van dezelfde containerbegrippen en massaal dezelfde instructies volgt van het trainers-legioen in de vorm van technieken, trics, elevatorpitches en triggers?

Techniek en vaardigheid en grondhouding
Misschien is het goed om de volgende overdenking eens zorgvuldig af te wegen in de roep om klanten en omzet.

We hebben in essentie nooit een omzetprobleem,
we hebben hoogstens een denkprobleem.

En wat mij betreft is dat een volledig juiste veronderstelling!

En wanneer je, deze voor mij, volledig ware veronderstelling eens grondig doortrekt en toepast op vrijwel elk ander gebied van je leven, waaronder je verkoperschap en/of ondernemerschap, je klanten, je succes, je relaties, je omstandigheden, je ideeën over jezelf en over je financiële en commerciële mogelijkheden…etc, dan ben je slechts één gedachte, één idee verwijderd van de door jou gewenste oplossing.
Of je nu verkoper bent, ondernemer, zzp’er, adviseur, trainer, coach…, dit geldt voor ons allemaal.
Je bent slechts één gedachte uit de buurt van vrijwel alles wat je wilt.

Waarom willen we wat we willen?
In feite willen we wat we willen, zoals omzet en meer klanten, omdat we geloven dat het hebben van dat wat we willen, ons een beter tot een goed gevoel zal gaan geven. Gevoelens als zekerheid, veiligheid, zorgenloosheid, geluk, importantie, aantrekkelijkheid, vreedzaamheid, beter in staat zijn tot……etc.

Kortom, welk materialistisch ding of omstandigheid we ook maar willen en verlangen, blijft, dat hetgeen we eigenlijk écht en vanuit essentie willen en verlangen, dat dat uiteindelijk dat goede gevoel is…… en dat goede gevoel is met waarheid hoogstens maar één enkele gedachte/idee bij je vandaan.

Gevoelens worden veroorzaakt door het denken
Met andere woorden, als jij je graag beter wilt voelen, is er ergens een gedachte die je zou kunnen gaan denken om je daadwerkelijk beter te gaan voelen.
Eén gedachte verwijderd van je goede en diep gewenste goede gevoel!

Maar stop nu niet met lezen, want misschien komt het belangrijkste nog.

Wanneer jij je beter voelt door die ene gedachte, dan zul je ervaren dat hetgeen je wenst, veel makkelijker naar je toekomt dan op momenten en dagen waarop je je rot en bezorgd voelt.

Als je je goed voelt…
Kijk maar eens naar een gewoon algemene dag waarop je je goed voelt, dan “lijkt’ ook alles beter en eenvoudiger te gaan.
Contacten leggen gaat eenvoudig en soepel, je gesprekken lopen soepel en eenvoudig, ideeën komen boven drijven zonder moeite en geen inkopersvraag is je te zwaar.

Als je je minder voelt…
En omgekeerd, als je je niet goed voelt, dan lijkt het alsof alles wat je wenst mijlenver van je verwijderd is. Het gaat ineens niet meer automatisch, je swung is weg, je hakkelt tijdens gesprekken en je straalt niet.
Herkenbaar?

Daarom, als jij iets wilt, waardoor je je goed gaat voelen, overweeg dan deze al eerder genoemde mogelijkheid:
Het is maar één gedachte van je verwijderd!

Maar dan, ook wanneer je schoorvoetend akkoord gaat met wat ik zeg, zul je op een bepaald moment gegarandeerd reageren met de welbekende ‘JA MAAR…’,
En deze – ja maar…- zal er waarschijnlijk ongeveer als volgt uitzien:
“Ja maar, hoe ga ik met dat betere gevoel mijn omzet wél realiseren of hoe gaan die klanten dan wél bij me binnenkomen?”

Door je beter te voelen, krijg je de dingen die je wilt beter en sneller voor elkaar, waaronder geld, omzet en klanten, want wanneer je je beter voelt, ben je per definitie effectiever aan de gang met de acties die nodig zijn en je creatieve ideeën stromen gemakkelijker naar buiten, omdat je gevuld bent met de juiste positieve energie, die leidt tot de door jou gewenste resultaten.

Als voorbeeld:
– Wanneer jij je goed voelt, zit je vol met de juiste energie.
– Wanneer jij je goed voelt, voelen mensen zich meer tot je aangetrokken.
– Wanneer jij je goed voelt, zie je er beter en energieker uit.
– Wanneer jij je goed voelt, ervaar je meer helderheid van geest.
– Wanneer jij je goed voelt, bruist er als vanzelf creativiteit uit je brein
– Wanneer jij je goed voelt, kun je beter denken, scheppen en creëren.
– Wanneer jij je goed voelt, reageer je alert en effectief op kansen.
– Wanneer jij je goed voelt, reageert en functioneert je lichaam ook beter.
– Wanneer jij je goed voelt, communiceer je sneller en efectiever.
– Wanneer jij je goed voelt, ben je veel sneller bereid om anderen te helpen.

Daarom nogmaals de constatering, dat datgene wat jou in staat stelt om je goed te voelen, omdat je succesvol bent, klanten aantrekt, rinkelende kassa’s hoort etc. heel vaak…

maar één enkele gedachte van je verwijderd is.

Hans Oelen
Succescoach

De snelheid van het denken

Met de vele niveaus die het super bewustzijn kent, maken verlangen en wensen hier geen onderdeel van uit. In de droomstaat, lijkt het er namelijk op dat de wil van het individuele bewustzijn onmiddellijk gevolgd en opgevolgd wordt. Je manifesteert meteen, direct op het moment dat je het droomt en voor je ziet.
Je produceert je gewenste en verlangde ervaringen onmiddellijk, zodra je het bewustzijn richt op je verlangens.

Op het fysieke vlak lijkt er echter altijd een tijdsverschil te zitten tussen het verlangen en de werkelijke fysieke ervaring van manifestatie.
Dat tijdsverschil kan een gevolg zijn van allerlei gemengde signalen die worden verstuurd op innerlijke niveaus van het ene deel van het bewustzijn naar de andere deel. Een deel van je bewustzijn regisseert, terwijl een ander deel de fysiek georiënteerde omstandigheden vormt. We gebruiken onze wensen en verlangens als een wegenkaart of een signaal, om duidelijk te maken aan ons “zelf” wat we willen en om richting te geven aan onze wensen.

Je hebt misschien weleens gespeeld met de beschouwing van de snelheid van het geluid of de snelheid van het licht, maar de snelheid van het denken is niet meetbaar te maken door middel van dergelijke tabellen, vergelijkingen of verwijzingen.
Echter, de materiële wereld trilt op basis van snelheden die dramatisch langzamer gaan dan de snelheid van het denken.
Dit alles mag op het eerste gezicht niet veel voor je betekenen, maar je ontkomt er niet aan, dat ook jij een superwezen bent, die zich bezighoudt met de constante overgangsregelingen tussen gedachte-energie en de fysieke realiteit.

Hans Oelen
Succescoach

De allesbepalende macht van ons denken

‘Er is geen arbeid, waar de meeste mensen meer moeite mee hebben
dan met het bewust vormen van duurzame en opeenvolgende constructieve
en scheppende gedachten.
Het is zonder mankeren het allerzwaarste werk in de wereld.’
Wallace Wattles

Dit is een uitspraak die allesbepalend is op weg naar succes.
Sommigen neigen het zelfs een geheim te noemen, maar een gekoesterd geheim
zal het nooit worden, want laat deze uitspraak ergens open en bloot liggen, en de
meeste mensen zullen er zondermeer aan voorbij gaan.
Niet wetend hoe essentieel deze uitspraak is.

De uitspraak richt zich op het beheersen van je gedachten. Je bewust zijn waar je aan denkt en bovenal zelf bepalen waar je aan denkt.

Het gaat over het beheersen van je gedachten, door gericht te blijven op de stappen van waar je nu bent naar daar waar je wilt zijn, zonder ooit gedachten van angst, twijfel en onzekerheid toe te laten.

Je zult merken en ervaren, dat dit een hoge moeilijkheidsgraad heeft.
Dit komt, omdat we de neiging hebben om aan alle verschijnselen die we ervaren in de zichtbare en tastbare wereld, een beeld en een gedachtegang te koppelen in ons hoofd. Al het nieuws daarom over de economie, rampen, oorlogen, armoede, ziekten, ongelukken en andere persoonlijke en maatschappelijke problemen en onheil, veroorzaken automatisch gedachten in ons hoofd, die ons niet dienen op de route naar het succes.

Ben jij al zo getraind dat jij je alleen weet open te stellen voor gedachten van overvloed, gezondheid, liefde, vreugde en vriendelijkheid?
Ik vraag je dit, want zodra je op dat niveau bent, dan is succesvol zijn een feit en trek je alles aan wat je wenst.

Hans Oelen
Businesscoach

%d bloggers liken dit: