Tagarchief | doelen

Verlangen

verlangenIk lig nu al een paar jaar in alle vriendelijkheid te rollebollen met de wetenschap der psychologie, want in mijn optiek behoren niet de emoties woede en angst tot de meest basale menselijke emoties, maar is het juist de emotie – verlangen – wat naar mijn overtuiging aan de basis ligt van het gevoelsspectrum. Het is de wens, de instinctieve impuls die ons er toe aanzet te willen verwerven waar we waarde aan koppelen en wat ons motiveert en aanzet tot het ondernemen van actie…. en volgens mij komen na dit stadium pas angst en woede in beeld.

We kunnen de waarheid in bovenstaand citaat terugzien in het dagelijks leven van een zuigeling. Een zuigeling is in het geheel nog niet bekend met de emotie angst en ook woede is ongekend. Ze kennen echter wel de emotie verlangen. Ze verplaatsen zich met kruipachtige bewegingen over grote ruimtes om naar een licht en glanzend object aan de andere kant van de kamer te komen. Nieuwsgierigheid veroorzaakt verlangen en wens nodigt uit tot actie… tenminste voor een tijdje.

Bestraffen of belonen
Het trieste nieuws is nu, dat voor veel mensen geldt, dat deze stimulans om actie te ondernemen gaandeweg is ontkoppeld van hun persoonlijke macht en terug in de kast is verdwenen.
We hebben, als we ouder worden, meermalen ervaren, dat wij niet kregen wat we zo graag wilden, als resultaat op ons verlangen, ons juichen en onze nieuwsgierigheid en wens.
“Je moet niet altijd alles willen hebben”, hebben we al van papa en mama geleerd op jonge leeftijd. In tegenstelling tot dat zouden we juist aangemoedigd moeten zijn voor onze nieuwsgierigheid en ons verlangen, maar nee, dat zijn we vaak niet. We werden er zelfs voor bestraft, waardoor vele zoete dromen zijn verdwenen en een harde dood zijn gestorven.

Ontkoppeling
Als resultaat hiervan heb ik door de jaren heen inmiddels vele mensen mogen begeleiden, waaronder zelfs ondernemers, die mij aanvankelijk niet konden vertellen wat ze willen, wat hun verlangens zijn en zelfs niet konden vertellen waar ze goed in zijn!
Ik ontmoette een jonge vrouw, een succesvol psycholoog, die me geen enkel ding kon vertellen waar ze goed in was! Ze was zich niet bewust van haar kwaliteiten, kunnen en kunde.
Was het omdat ze niet goed was in wat ze deed? Nee, nee, ze was zelfs erg goed in haar vak en in vele andere dingen ook. Maar haar weer daar krijgen waarin ze kon erkennen dat ze zichzelf kon zijn en zichzelf mocht prijzen, terwijl ze hier in haar jeugdjaren min of meer voor werd bestraft, blijkt dan uiterst lastig.
Met die achtergrond, denk je dat ze zichzelf toestaat om mooie en grote dingen te verlangen?

Nee nee, die kans is wel heel erg klein.
Doe maar gewoon, gewoon simpel, dan doe je al gek genoeg.

Falen?
Als je problemen ondervindt bij het overdenken en formuleren van grote en belangrijke doelen, dan kan het dus best zo zijn dat je onbewust geleid wordt door “de angst om je te schamen”, een programmering vanuit vroeger, wat naadloos verbonden is aan de angst om te mislukken. Wellicht een andere uitleg van iets wat we falen noemen.

Maar wees je ervan bewust, dat het toch vaak de succesvolle mensen zijn die het meest falen in hun leven, omdat ze een heleboel verschillende dingen ondernemen, totdat ze ontdekken wat werkt en wat niet!
Kortom, sta je volledig toe te verlangen naar “glanzende objecten”, want je zult nooit ook maar één geaccepteerde reden ontdekken, die je legaal vrijpleit, om dingen te verlangen, te wensen en te ondernemen.
Stel daarom vandaag nog een lijst samen met ambitieuze en diep gekoesterde doelen, verlangens en wensen, want je bent het waard.

Geduld

Geduld is een kwestie van kunnen wachten.
Niet passief wachten, want dat zou duiden op een vorm van luiheid.
Geduld betekent dat je ergens voor kunt blijven gaan, zelfs wanneer er geen beweging in het creatieproces lijkt te zitten.
Dat is geduld.

Hoe herkenbaar.
We kennen het allemaal.
Je stelt je doelen en je ambities vast, en gaandeweg het proces naar het realiseren ervan, komen we allemaal momenten tegen, waarop het bereiken ervan niet lijkt te lukken. En hier komt geduld, als eigenschap, maar met name als kwaliteit om de hoek kijken.
Degene die het er op deze momenten bij laat zitten, zal geen stap verder in de richting van het gewenste doel komen.

Niet alles wat we willen doen en bereiken valt altijd even gemakkelijk op zijn plaats. Sterker nog, op sommige dagen lijkt het zelfs dat alles stilstaat of zelfs dat het de verkeerde kant op lijkt te gaan.

Het is echter van belang om te begrijpen, dat hoe groter onze doelen zijn, hoe meer barricades we kunnen tegenkomen op weg naar het bereiken ervan.
Het is daarom bepalend voor het te bereiken succes, dat we ons toerusten met twee essentiële en noodzakelijke eigenschappen.

Van binnen naar buiten
Zoals je zou verwachten, zijn dit geen aangeleerde technieken, maar twee innerlijk verankerde eigenschappen, die we inzetten om vanuit onze binnenkant voor ons te laten werken.

Doorzettingsvermogen
De eerste is doorzettingsvermogen.
Doorzettingsvermogen is een innerlijke vastberadenheid om onvoorwaardelijk te blijven gaan voor datgene wat we willen bereiken.

Vastberadenheid.
De tweede eigenschap die je nodig hebt om geduld te kunnen uitoefenen, komt voort uit een intern proces, namelijk de innerlijke beslissing om je mentale krachten positief te houden en ze te stimuleren. Ook als je doel veel meer tijd vraagt dan je eigenlijke liever zou willen.

Het vereist het onvoorwaardelijke vertrouwen, het diepere weten, dat je met zekerheid uiteindelijk succesvol zult zijn. Geduld vanuit dit vertrouwen is wat je in staat stelt om tegenslagen, op mislukking lijkende resultaten en wegversperringen te weerstaan zonder dat je jezelf hierdoor laat ontmoedigen of zelfs teleurgesteld wordt.

Cultiveren
We kunnen geduld zelfs cultiveren door onszelf eraan te blijven herinneren,
dat hoe ambitieuzer het project waar we mee bezig bent, hoe onzekerder de uitkomstdatum kan zijn. En wanneer we ons geduld vervolgens combineren met dankbaarheid, als ultieme interne uiting van vertrouwen, dan werkt dit uiterst versnellend op de gewenste uitkomst.

Borgen
Zie elke zogenaamde hindernis daarom als een herinnering, dat er mogelijk nog betere manieren zijn om je doel te bereiken.
Als je dankbaar, positief en oplossingsgericht blijft, borg je dat je gedurende het gehele creatieve proces optimaal in staat bent jezelf volledig open en ontvankelijk te stellen voor inspiratie en het bedenken van steeds meer
originele uitvindingen en nieuwe wegen.

Pak daarom vanaf nu al je doelen, wensen, uitdagingen en opdrachten op met geduld in de ene hand en doorzettingsvermogen en vastberadenheid in de andere.

Hans Oelen
Succescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

%d bloggers liken dit: