Tagarchief | gezondheid

Natuurlijk ben je gelukkig!

Jij, als mens, bent van nature gelukkig. Je hoeft je helemaal niet druk te maken om geluk, want het is er al. Je hoeft alleen maar te stoppen met het ongelukkig te zijn; zet het mechanisme wat jou telkens ongelukkig maakt, stil.

Niemand lijkt hier klaar voor te zijn. Ik hoor veel mensen zeggen, ‘Ik wil zo graag gelukkig zijn.’ Het is net alsof je doorgaat met het zeggen, ‘ik wil gezond zijn’ terwijl je je ondanks die wens blijft vastklampen aan je ziekte, jezelf ondertussen niet de vrijheid gevend om de ziekte te laten verdwijnen.
Als de arts je een medicijn voorschrijft, gooi je het medicijn weg, want je volgt geen enkel voorschrift. Je maakt nooit een ochtendwandeling, je gaat niet zwemmen, je gaat niet een paar kilometer rennen op het strand, je doet geen fysieke en al helemaal geen mentale oefeningen en ondertussen
ga je maar door met het veel en ongezond eten en drinken; je gaat maar door met het beschadigen van je gezondheid en telkens weer vraag je je af waar je gezondheid en geluk kunt vinden.
Je verandert het mechanisme niet dat ongezondheid veroorzaakt.

Gezondheid is niet iets dat je ergens kunt halen of krijgen, het is geen iets of een object buiten jou. Gezondheid is niet meer en niet minder dan het resultaat van een totaal andere manier van denken, voelen en handelen, leven.

Gelukkig zijn
Er komen mensen bij me die aangeven dat ze graag gelukkig willen zijn, maar ze kunnen hun jaloersheid, hun sombere gedachten, hun wedijver, hun ego-denken…etc. niet loslaten. Als je deze aangeleerde manieren van denken, voelen en handelen niet kunt loslaten, kan liefde, je oorsprong, nooit groeien. Het onkruid van jaloezie, somber denken, wedijver, competitie…etc. zal de roos van de liefde vernietigen. En als liefde voor jezelf niet kan groeien, zal je niet gelukkig zijn, met stellige zekerheid niet. Want hoe kan iemand gelukkig zijn, zonder dat er liefde groeit?

Tenzij die roos in je bloeit, tenzij die geur wordt verspreid, kun je niet gelukkig zijn.

Nu willen we allemaal geluk, maar alleen door te willen, zal je het niet krijgen. Willen is niet genoeg. Je zult naar het verschijnsel van je ellende dienen te kijken, hoe je het creëert, ja JIJ, hoe je om te beginnen ellendig wordt, hoe je elke dag doorgaat ellendig te blijven en hoe je helemaal en alleen zelf telkens weer die heerlijke momenten van geluk en succes en harmonie met jouw denken om zeep helpt…
Wat is jouw patroon hierin?

Geluk is een natuurlijk verschijnsel; als iemand gelukkig is, is dat geen bekwaamheid of kunde. Dieren zijn gelukkig, bomen zijn gelukkig, vogels zijn gelukkig… het hele bestaan is gelukkig, behalve de mens, dat wezen met dat enorme brein.
Alleen de mens is kennelijk zo slim om ongelukkig zijn te creëren. Dus als je gelukkig bent is het eenvoudig, het is onschuldig, niets om over op te scheppen. Maar, als je ongelukkig bent, dan doe je grote dingen voor jezelf, je doet je best… kortom,
wees of wees niet… doe in ieder geval nooit meer je best!

Hans Oelen


Over gezondheid…

 

rustWees niet bang en voel je niet wanhopig vanwege de grote massa aan dagelijks vernieuwende levensinzichten; al het werk om te worden en te leren leven conform die nieuwe inzichten is niet aan jou. Laat het gebeuren! Lever geen strijd meer met jouw probleem, want jouw probleem kan slechts leven en bestaan, zolang jij je ervan bewust bent. Haal je aandacht weg bij je probleem en de veelheid aan door jou bedachte redenen, waarom jij je idealen en verlangens niet zou kunnen realiseren.
Concentreer daarom je volledige aandacht op dat wat je wenst en verlangt!

Relatie lichaam en geest
Eén van de eerste vereisten voor een gelukkig en succesvol leven is natuurlijk een goede gezondheid. Je kunt onmogelijk gezond zijn als je in je leven een haven biedt aan de vijanden van de noodzakelijke verbondenheid, de eenheid van lichaam en geest, namelijk angst, wrok, egoïsme en schuld.

Ik ben een persoon die vanuit persoonlijke ervaring dankbaar is voor de kennis en de deskundigheid van de moderne geneeskunde, ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van menselijke aandoeningen waar ook de hedendaagse medische wereld nog geen antwoord op heeft. Enkelen daarvan heb ik opgenomen in de alinea hierboven en het zal je opvallen dat elk van deze aandoeningen hun oorsprong vinden op telkens weer diezelfde plek, namelijk in onze eigen gedachten.

Deze aandoeningen bewegen ons ertoe om de ervaringen van het leven te vrezen en ons leven af te sluiten voor de liefde en de steun van anderen. Ik heb gaandeweg mijn leven heel wat van dergelijk in hun leven staande mensen meegemaakt, mensen waar velen eigenlijk liever niets mee te maken willen hebben omdat ze uitnodigen om hun zware en donkere energie waar mogelijk te ontlopen.

Oorzaak en gevolg
Omdat zij nog niet weten om te gaan met hun eigen onzekerheden, voelen zij zich veilig door anderen te overheersen en te intimideren. Het is een ronduit armoedige manier van leven.
Als jij vaststelt dat je problemen hebt met om het even welke van de vier soorten hierboven vermelde vijanden van verbondenheid en eenheid, zet de hele boel dan eens een moment op stop en neem de situatie dan eens grondig onder de loep.

Herken de vaak schadelijke consequenties die angst, wrok, egoïsme en schuld toebrengen aan je geest en je lichaam en houd er daarom mee op. Als je kunt, adviseer ik je je hierin te laten begeleiden door een professionele coach die je met wat hulpmiddelen kan helpen om de spanningen in je werk en leven effectief te leren beheren. Als het niet jou betreft maar iemand die je kent of met wie je samenwerkt, maak hen dan opmerkzaam op dit blog-artikel. Het zou best een goede aanzet kunnen zijn tot een waanzinnige verandering in hun werk en leven… en natuurlijk in jouw leven ook.

Hans Oelen
Succescoach

Hoge en lage vibraties

energie1Waar zijn jouw gedachten op gericht op dit moment?
Denk je na over het verleden?
Ben je, ingegeven door angst en paniek, aan het dromen en fantaseren wat er allemaal in de toekomst fout kan gaan?
Hoe vaak ben jij in het moment en is jouw aandacht gericht op het NU, het heden?

Ik vraag je dit, omdat ik je ervan bewust wil maken, dat de bron van jouw oneindig scheppende vermogen niet werkt in de toekomst of in het verleden, want daar zit het niet. De bron van jouw oneindig scheppende vermogen woont alleen maar in het NU.

Nu je dit weet, is het ook van belang te weten wat dan NU de twee MEEST belangrijke dingen zijn die je in elk moment kunt doen?
1. Met volle aandachtige aandacht in het huidige moment stappen, het NU
2. Jouw vibratie alsmaar meer verhogen…

Wanneer je in het huidige moment bent, is het alsof je in dezelfde kamer zit als de bron van jouw oneindig scheppende vermogen. En wanneer jij jouw  vibraties verhoogt, is het net alsof je de bron van jouw oneindig scheppende vermogen uitnodigt om naar je toe te komen om met je te praten.
Verbind je met deze bron en alles wat je wenst wordt onmiddellijk mogelijk…

Besteed vervolgens aandachtige aandacht aan je dag en wees opmerkzaam wanneer je geest naar het verleden of naar de toekomst afdwaalt. Als dit gebeurt, breng het dan soepel en liefdevol direct terug naar het NU en verhoog vervolgens je vibraties.

Het verhogen van je vibraties… hoe doe je dat?
Het verhogen van je vibratie kun je realiseren door voor positieve gedachten en fijne positieve gevoelens te kiezen. Met deze gedachten en gevoelens help je jezelf beter en steviger af te stemmen op het grotere geheel.
Er zijn echter nog duizenden andere manieren om je vibratie te verhogen, waarbij gezegd moet worden, dat de sleutel bij al deze manieren altijd is, je bewust te zijn van wat je doet.

Lage trillingen
Angst gerelateerde trillingen zijn de lagere trillingen en resulteren in leed, ongewenste situaties en omstandigheden. Lage trillingen nodigen uit tot negatieve gedachten, zoals klagen, excuses zoeken, schuld zoeken en geven en als vanzelf negatieve emoties zoals woede, angst, schaamte, jaloezie, schuld, verdriet…etc.
Dat dit je steeds vaker en meer negatieve uitkomsten oplevert zoals conflicten, pijn, ziekte, verlies, ongevallen, trauma’s, drama’s…etc. behoeft verder dan ook geen nadere uitleg .

Hoge trillingen
Hogere trillingen daarentegen leiden tot meer liefde en nodigen uit tot steeds meer positieve gedachten, dankbaarheid, waardering en overvloed én uiteraard positieve gevoelens zoals vrede, vreugde, compassie, acceptatie met als gevolg steeds positievere uitkomsten, zoals gezondheid, geluk, succes en voorspoed.

Je gevoel
Hoe je je voelt is wel de meest belangrijke duiding voor de hoogte van jouw vibratie.
De emotionele trilling die je uitstraalt trekt situaties en scenario’s aan, die naadloos overeenkomen en matchen met jouw uitstraling.
Wat je uitstraalt en uitdraagt is namelijk altijd wat je terug krijgt.

Waarom de ene wel en de andere niet?
Het universum waarin we leven is neutraal, wat betekent, dat het niemand bevoordeelt. Het geeft een ieder precies dat, waar hij of zij om vraagt in de vorm van de trillingen die hij of zij uitzendt!

Handvatten
Zoals gezegd zijn er een veelheid aan bewuste manieren om je vibratie te kunnen verhogen om daarmee een steeds hoger niveau van leven, liefde, gezondheid, compassie, waardering en overvloed te bewerkstelligen.

Ik geef je hierbij graag een aantal voorbeelden waar jij je voordeel mee kunt doen:
• Richt bewust je aandacht op het verhogen van je vibratie…
• Wees zo vaak als mogelijk bewust aanwezig in het NU…
• Stel ’s ochtends je intenties vast voor de dag en neem ze serieus…
• Word je bewust van de kracht van je lichaam en je sterke gezondheid…
• Heb oog voor de natuur en de dieren, verbind je er mee en geniet ervan…
• Luister naar… maak en geniet van muziek…
• Dans, speel, beweeg, strek, spring en lach veel, heel veel…
• Lach, maak grappen, betuig humor en bovenal laat je zien…
– Bevestig jezelf en anderen vanuit je grondhouding dat je er mag zijn…
• Leef vanuit hartstocht in elk moment, en voeg waarde toe aan dat moment…
• Accepteer alles als een cadeautje… in volle dankbaarheid…
• Verbind je met anderen, zeg iedereen gedag en spreek je waardering uit…
• Vergeef en laat bewust gemakkelijker en vaker los…
• Onderneem nieuwe dingen, daag jezelf uit en geniet…
• Geniet van gezond voedsel en drink veel water en sappen…
• Help en ondersteun anderen, zonder er verwachtingen aan te koppelen. Geniet…
• Lees inspirerende teksten en boeken geniet van alles wat je doet…
• Inspireer jezelf en anderen…
• Erken je successen én de successen van anderen en benader ze met waardering…

Weet…,
dat je alleen de ervaring kunt beleven, die jouw vibratie jou toestaat om te ervaren.
Verhoog daarom jouw vibratie en zie vervolgens de groei van jouw ervaringen als mens.

Hans Oelen
Succescoach

<span>%d</span> bloggers liken dit: