Tagarchief | leiderschap

Motiverende kracht

magic-ball-1172018Gevoelens zijn de drijvende kracht achter motivatie.
Wanneer je medewerkers wilt bewegen tot de juiste actie, dan is het nodig om het contact te leggen op gevoelsniveau.
Hun gedrevenheid, ambitie en waardigheid ligt tenslotte op dat vlak.
Een effectieve manier om dat te doen is om het gesprek met aan te gaan.

De reden waarom ik hier de nadruk op leg, is dat er nog steeds veel….heel veel leidinggevenden en managers zijn die niet de gewenste resultaten halen of juist de gewenste resultaten afdwingen op een niet constructieve manier.
Ze kiezen er voor om hun medewerkers per brief of mail aan te spreken of ze brengen alle medewerkers bijeen en communiceren middels een presentatie en een ingestudeerde toespraak.

Ik heb niets tegen presentaties en prachtige toespraken, alleen is het belangrijk te onderkennen dat je hiermee alleen informatie overdraagt….en dat is niet genoeg om je mensen te bewegen.
Door te kiezen voor een gesprek, bereik je in alle gevallen veel meer, omdat je naast de informatie die je wilt overbrengen tevens de gelegenheid hebt om een diepere en emotionele binding te bewerkstelligen met de mensen met wie je jouw klus moet klaren.

Leidinggevenden en managers die op emotioneel en intermenselijk niveau niet uit de voeten kunnen, zijn daarom pertinent niet geschikt om een groep mensen aan te sturen. Veel gehoorde uitspraken van medewerkers en verkopers is dat ze hun manager eigenlijk nooit zien, alleen tijdens een vergadering of tijdens het jaarlijks verplichte functioneringsgesprek.
Hij zit op kantoor en wat hij daar doet weet eigenlijk niemand van zijn medewerkers.

Ik ken hem niet en hij kent waarschijnlijk alleen mijn naam en waarschijnlijk wat ik per maand verdien. Wie ik ben en hoe ik ben, wie hij is en hoe hij is, daar hebben we het nooit over.

Een leidinggevende of manager die zich isoleert op zijn kantoor, doet zichzelf, maar zeker ook zijn medewerkers te kort, want het verschil wat het verschil maakt binnen leiderschap is en blijft het aspect motivatie. Bij het vermogen om mensen te motiveren is binding, relatie en persoonlijke aandacht de naam van het spel. Als grote afwezige is het hem dan niet gegeven om hier inhoud aan te kunnen geven!
Daarom…..kom naar buiten, zoek je mensen op en manifesteer jezelf als proactief inspirerend, proactief geïnteresseerd en proactief waarderend, want hiermee bouw je aan jezelf, je mensen en aan de uitkomst.

In basis is iedereen gemotiveerd, alleen de leidinggevende kan die iedereen helpen om dit tot uitdrukking te brengen… en dat is zijn primaire taak en verantwoordelijkheid!

Wanneer je hier als leidinggevende of manager moeite mee hebt, neem dan actie, zoek een trainer of coach die je hierin kan helpen en ondersteunen, want doe je dit niet en je gaat door op de geïsoleerde manier, dan is je invloed als alcohol….je maakt meer stuk dan je lief is.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Bewust zijn en blijven…

weer-in-zeeland1

Soms lijkt het alsof we voortdurend bezig zijn met het streven naar ongrijpbare dromen… altijd bezig nieuwe wensen te manifesteren en dan is iets nog maar net gerealiseerd en vervolgens zijn we alweer actief met het vaststellen van het volgende doel.

Deze focus zou ervoor kunnen zorgen dat je het gevoel krijgt, niet bijster goed te zijn in het realiseren en krijgen van wat je wilt. Maar die misvatting is net als datgene waar we naar kijken bij het nieuws… het lijkt alsof er immens veel negatieve dingen gebeuren op de wereld en in ons land en zelfs in ons leven, terwijl het in werkelijkheid zo is, dat er dagelijks heel erg veel meer dingen goed gaan!

Hetzelfde geldt voor je dromen. Er zijn een heleboel grote verlangens die je al hebt bereikt en die je even gemakkelijk neigt te vergeten, wanneer je voortdurend gericht bent op wat de toekomst je te bieden heeft en wat je allemaal nog ‘moet’ doen.
Ik nodig je daarom uit om vandaag een moment te besteden aan jezelf. Tijd reserveren en vrij maken voor jezelf om een lijst te maken met de volgende titel: ‘Mijn gemanifesteerde dromen’.

Ik nodig je hier toe uit, om je te helpen, gewoon om dingen in het juiste perspectief te blijven zien en jezelf eraan te herinneren dat je echt goed bent in het krijgen en realiseren van dat wat je wilt zijn, doen en hebben.

Deze focus ondersteunt je op twee levens-veranderende manieren:
1) het maakt het nog gemakkelijker voor de komende dromen die je wilt manifesteren, omdat je telkens weer vibreert ‘ik kreeg wat ik wilde’
2) het helpt je te genieten van wat er al is, wat soms gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.

Ter illustratie geef ik je hierbij een beeld van hoe mijn beginnerslijst eruit zag… Ooit wat ik wenste, wat ik graag wilde zijn, doen en hebben voor meer dan om het even wat:

• Een eigen huis in jaren dertig stijl met een grote oprit en een ruime tuin
• Een eigen praktijk met veel klanten
• Mensen helpen in het vinden van hun levenspad en levensmissie
• Mental health coaching optima forma op de kaart zetten
• Leiders helpen met leiderschap, verkopers commercieel te laten excelleren
• Een auto van mijn dromen
• Klanten en opdrachten die moeiteloos op mijn pad komen
• Gezondheid en fysiek alles kunnen doen wat ik wil
• Een boek schrijven en dit uitgeven in eigen beheer
• Vanuit mijn kennis, kunde en ervaring, beginnend ondernemers op weg helpen
• Mensen met een terminale aandoening helpen hun kwaliteit van leven vast te houden
• Voor alles wat ik doe goed betaald worden.
• … en nog veel meer!!

Voor de meeste van deze verlangens heb ik me in eerste instantie wel afgevraagd of ze voor mij waren weggelegd. Ze voelden aan als – ver-weg fantasieën-. Maar de vindingrijkheid van het kunnen bewees zich moeiteloos.
Wij wonen in de gedroomde prachtige mooie jaren dertig woning met een ruime oprit en tuin. Klanten en opdrachten komen moeiteloos op mijn weg en ik ben gezonder en voel me vitaler als ooit tevoren.
Ik heb inmiddels meerdere boeken uitgegeven en biedt met regelmaat al mijn relaties gratis e-boeken aan met diverse thema’s en boodschappen. Ik help terminale mensen op hun pad en ik leef een heerlijk, gelukkig en moeiteloos bestaan.

En ook voor mij geldt, dat ik de meeste van deze in mijn leven gerealiseerde dingen vaak gewoon voor lief neig te nemen, vergetend hoeveel dromen waarheid worden en al bestaan in mijn dagelijkse leven. Er is niets mis met het je te concentreren op wat het volgende is, maar laat je niet het genot van wat zich al heeft ontvouwd gaandeweg afnemen!… daarmee neig je namelijk automatisch ook een grote hoeveelheid levensgenot en geluk te vergeten.

Schrijf je lijst en geef jezelf het krediet wat je verdient voor het ZIJN van een krachtige manifestor. En als je jouw lijst met me wilt delen, dan ontvang ik ‘m heel erg graag.

Hans Oelen
Succescoach

Leiderschap en visie

Leiderschap gaat niet over controle over mensen, maar over de zorg voor mensen.
Het gaat er juist om, een hulpmiddel te zijn voor je mensen, ze te ondersteunen en de gewenste voorwaarden te scheppen,
waarmee je mensen de gelegenheid krijgen hun eigen ‘levensverhaal’ te schrijven… en dat is geen sinecure!

Leiderschap is ook vooral niet de baas (willen) zijn, maar er zijn voor je mensen en samen met hen een gemeenschap op te bouwen binnen het werk.

Leiderschap is nadrukkelijk een keus… en geen positie.
Het nodigt niet uit tot territoriumdrift, maar het vraagt om het loslaten van je ego en het naar boven brengen van je beste authentieke zelf.

Leiderschap is ook geen peptalk, maar het creëren van een inspirerende en motiverende omgeving waarin je mensen met optimaal gebruik van hun unieke kennis, kunde en persoonlijke talenten optimaal hun werk kunnen doen. Betekenis en zin kunnen geven aan hun werk.

Leiderschap is, net als het leven zelf, vooral een kwestie van aandacht voor- en oprechte interesse in je mensen. Deze vorm van leiderschap werkt in elke organisatie. Het is met nadruk niet soft, want het werkt, maar…, het is allesbehalve de gemakkelijkste en eenvoudigste weg… integendeel!!

De basis van leiderschap is karakter en visie
Groei, zelfmanagement en werk zijn de pijlers voor leiderschap. Investeren in jezelf. Het gaat om het ZIJN, je karakter en je drijfveren, wie je bent als mens.
Dat kan zich alleen manifesteren in je gedrag. Zijn en gedrag zijn dus de grondvesten van succesvol leiderschap.

Kenmerken van een leider:
Als leider ben je:
Authentiek.
Dit betekent allereerst dat je jezelf moet leren kennen voordat je jezelf kunt zijn. Authenticiteit komt namelijk uit je diepste, waarste zelf en vereist diepgaand onderzoek vanuit de vraag: Wie ben ik?

Sterk door een kwetsbare opstelling.
Je stelt je kwetsbaar op. Dit betekent dat je eerlijk en open bent over je twijfels, je angsten, onzekerheden en bedenkingen over iets of iemand. Je geeft je fouten openlijk toe, met name tegenover je medewerkers.
Het paradoxale is dat hier veel moed voor nodig is, omdat je de oude opvatting over controle los moet kunnen laten. Neem maar eens voorgoed afstand van de illusie, dat je greep moet hebben op zaken in een Westerse prestatiemaatschappij waarin je bent geconditioneerd om niet kwetsbaar en niet authentiek te zijn. Kwetsbaarheid heeft een dimensie van inlevingsvermogen, de vaardigheid om jezelf in een ander te verplaatsen en de wereld vanuit het perspectief van de ander te bekijken.

Ontvankelijk.
Je neemt niet zonder meer andermans ideeën aan, maar aanvaardt ze wel als waardevol om te bespreken.
Je richt je daarbij altijd op het idee en niet op degene die het idee inbrengt.

Aanwezig.
Je richt je op het hier en nu als startpunt voor de toekomst en je bent op elk moment volledig beschikbaar voor jezelf en voor je mensen. Je integreert hiermee al je waarden in alles wat je doet.

Nuttig.
Je bent nuttig omdat je dienstbaar bent aan je mensen.
Een primaire functie van een leider, is dat je ervoor zorgt dat je mensen de middelen hebben om optimaal hun werk te doen.

Visie
De drie aspecten van visie
De visie van een afdeling, als onderdeel van de visie van de onderneming dient te worden gezien als iets waarin drie verwante, maar afzonderlijke aspecten samenvloeien, namelijk het doel, de missie en de waarden.

Doel:
Het doel is altijd het antwoord op de vraag:

“Waarom zijn we hier?”
Voor de beeldvorming, winst maken kan nooit een doel zijn, het is een manier om het doel te realiseren. Het antwoord op de vraag moet altijd zo geformuleerd zijn, dat het mensen helpt hun eigen betrokkenheid te definiëren en hun eigen betekenis op één lijn te krijgen met de betekenis van de onderneming.

Missie:
Dit wordt duidelijk wanneer het antwoord op de vraag wordt gegeven:

“Wat doen we om onze betekenis te realiseren?”
De missie kan om allerlei redenen veranderen, maar de betekenis verandert zelden of nooit.

Waarden:
Waarden zijn het antwoord op de vraag:

“Hoe verhouden we ons tot elkaar, terwijl we onze missie uitvoeren, om ons doel te verwezenlijken?”

De waarden binnen de organisatie komen voort uit de mensen, maar in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de leider, om de ontwikkeling van waarden te leiden tot een gedragskader dat gunstig is voor de organisatie en haar mensen.
Een leider onderzoekt daarom zijn waarden door zich af te vragen:

“Ik wil werken in een organisatie die waarde hecht aan ….
en met mensen die waarden hechten aan ….”

De aspecten van visie, doel, missie en waarden gelden voor de organisatie, maar ook voor de persoonlijke visie.
Als leider vorm je dus ook jouw persoonlijke visie door antwoorden te vinden op de vragen:

1. Wat is mijn betekenis op deze wereld, in dit leven, in dit beroep, in deze baan?

2. Wat is nodig om mijn missie uit te voeren, om mijn betekenis te realiseren?

3. Hoe wil ik zijn, me gedragen en hoe wil ik mijn waarden uitdragen tegenover anderen, terwijl ik mijn missie uitvoer
om mijn betekenis te verwezenlijken?

Wanneer je als leider dit concept van visie beheerst, dan ben je in staat je mensen te helpen hun persoonlijke visie te ontwikkelen en zich steeds verder te ontwikkelen.
De mate waarin je persoonlijke visie samenvloeit en op één lijn komt met de visie van de afdeling en/of de totale organisatie, dan raak je een cruciale factor van succes.

En bovenal… als leider ben je natuurlijk pas succesvol,
wanneer je medewerkers dat zijn!

Hans Oelen
Succescoach

Verzuim versus leiderschap

 

Gezondheid
De afgelopen decennia is het thema –gezondheid- in het personeelsbeleid van veel organisaties vooral gedefinieerd als:
‘de afwezigheid van klachten, problemen en symptomen’.
De focus ligt daarbij met name op de gevolgen van stress, burnout en ziekteverzuim.

Vitaliteit
De laatste jaren is deze visie op gezondheid gelukkig aan het veranderen.
Het accent verschuift van – klachtenvrij – naar – duurzaam vitale medewerkers.
Dit is niet alleen een preventieve en daarmee kostenbesparende benadering, maar met name in essentie ook een veel positievere dan voorheen.

Bevlogenheid en bezieling
Vitaliteit betekent echter veel meer dan – niet ziek zijn- . Het betekent energie hebben, betrokken zijn, toegewijd zijn, doen wat bij je hoort en bevlogen zijn. Het hangt sterk samen met andere kwaliteiten zoals authenticiteit en bezieling.
Als mensen kunnen werken vanuit die eigen kracht, boeken ze ook krachtige resultaten.

Niet voor niets zetten organisaties zich in om een werkomgeving te creëren waarin die kwaliteiten gestimuleerd worden.
De aandacht bij deze belangrijke thema’s gaat vaak uit naar de medewerkers, maar is dit niet juist het thema waarin ook het leiderschap de aandacht dient te hebben?

Ik stel deze vraag, want is het in plaats van het bestrijden van stress en burnout niet veel effectiever om er preventief voor te gaan zorgen dat medewerkers het onvoorwaardelijk naar hun zin hebben?
Hierbij ter inspiratie wat onderzoekszaken om leiderschapsgedrag te toetsen.

Leiderschapsgedrag
Medewerkers neigen geestelijk voor 45% af te haken, op het moment dat ze te weinig persoonlijke aandacht krijgen en/of het gevoel hebben genegeerd te worden en niet van belang te zijn.
Wanneer een medewerker niet genegeerd, maar wel bekritiseerd wordt, daalt dit percentage naar 20%. Dit komt, omdat los van de kritiek die de medewerker krijgt, toch signalen ontvangt dat er op hem gelet wordt. Mensen ontvangen dus liever kritiek, dan dat ze genegeerd worden.
Wanneer medewerkers gerichte aandacht krijgen van hun leidinggevende die gericht is op hun kwaliteiten en ze zich uitgenodigd voelen om hun sterke kanten te kunnen laten zien, dan gebeurt er iets moois. Wanneer medewerkers namelijk een positie krijgen waarbinnen ze hun sterke kanten kunnen etaleren, dan daalt de mate van niet betrokkenheid tot onder de 1%!

Leiderschap
Ik kom dan automatisch met m’n gedachten uit op de stijl waarmee een leider uiting geeft aan zijn leiderschap – leiderschap –
Leiderschap vanuit een beproefde, praktische filosofie om daadkrachtig en duurzaam mensen de gelegenheid en de juiste begeleiding en ruimte te bieden om zichzelf als mens en als professional te ontwikkelen, gericht op het duurzaam ontwikkelen van mens, organisatie en maatschappij.

Een dergelijk leider werkt voortdurend aan zijn of haar eigen ontwikkeling en stimuleert ook anderen daartoe, door allereerst zijn ‘radar’ te ontwikkelen, waarmee hij voortdurend zoekt naar dat wat op elk moment ècht belangrijk is voor verdere ontwikkeling van mens, organisatie en de maatschappij als geheel. En tegelijkertijd werkt hij aan zijn ‘stuwkracht’, het vermogen om dat te kunnen doen wat daadkrachtig en duurzaam bijdraagt aan de toekomst van alle betrokkenen.
Dat dit wezenlijk iets anders is dan de geluiden die ik met regelmaat vanuit de ‘praktijk’ van alle dag hoor:

‘Mijn personeel elke dag een ‘goedemorgen’ wensen, daar heb ik echt geen tijd voor.’
‘We komen hier niet om te praten, maar om te werken.’’
‘Er zijn weken dat ik mijn mensen niet eens zie.’
‘Hij werkt hier al jaren, maar voor hem tien anderen…’
‘Gesprekjes? Daar heb ik het te druk voor. Ik wordt afgerekend op andere zaken!’
‘Ik heb geen idee of hij kinderen heeft. Hij is wel getrouwd volgens mij.’

Kortom…. er is nog veel te doen.

Hans Oelen
Trainer/coach

Visie en missie 2012

Zullen we op voorhand nu al samen 2012 afsluiten met de woorden:
‘2012 was een topjaar?!’

Het lijkt er vaak op dat goed nieuws niet verkoopt. Graag laat ik u daarom vanuit Palaver een wezenlijk mooier geluid horen dan u in de media voorgeschoteld krijgt, te beginnen met onderstaande beeldvorming:

Terwijl hij op de vlucht is voor een tijger, strandt een man bij een diep ravijn. Als laatste redmiddel grijpt hij de tak van een wijnstok vast en springt over de rand. Hij schrikt zich rot, want onder in het ravijn staat tijger nummer twee verlekkerd op hem te wachten. Terwijl hij zich krampachtig vasthoudt aan de tak, ziet de man hoe boven hem twee muizen aan zijn tak beginnen te knagen. Dan ziet hij plotseling een prachtige volrode wilde aardbei hangen binnen grijpafstand. Hij laat zonder nadenken met één hand de tak los, pakt de aardbei en steekt hem vervolgens in zijn mond: wow, die is lekker!!…

– Hoe kijkt u naar 2012?
– Bent u goed voorbereid op 2012?
– Hebt u er al zin in of ziet u er eigenlijk een beetje tegenop?

Mogelijkheden en kansen
Voor mij is 2012 nu al een prachtig jaar met alleen mogelijkheden en kansen. Als coach en trainer is het een noodzaak om voor te blijven in een markt die sterk in ontwikkeling is. Dat betekent dat persoonlijke groei en ontwikkeling dagelijks onderhoud behoeft… en dat is waar ik me in het afgelopen jaar ook weer strikt aan verbonden en met plezier aan gehouden heb.
Mijn persoonlijke en tegelijkertijd ook zakelijke visie, daar waar ik voor ga, en mijn missie, daar waar ik voor sta, draagt in zich, dat ik met Palaver-trainingen geen volger wil zijn, maar beïnvloeder.
Beïnvloeder in het aanbieden van diensten die vernieuwend zijn en die wérken. Diensten die vanuit de kern zaken aanpakken en u en/of uw mensen helpen te veranderen en daardoor te verbeteren. Niet met goed doordachte technieken en trucs, maar met een aanpak die tot werkelijk gewenst resultaat leidt.
Daar is vertrouwen en lef voor nodig… en dat heb ik!

– Wat is uw visie, kortom, waar gaat u voor?
– Wat is uw missie, waar staat u voor?
en voor uw organisatie is het ook van essentieel belang te weten:
– Wat is de persoonlijke en professionele visie van uw medewerkers?
– Wat is de persoonlijke en professionele missie van uw medewerkers?

Waar uw kansen en mogelijkheden liggen
– Wat levert 5% minder ziekteverzuim in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer productiviteit in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% minder verloop aan behoud van kennisen en ervaring u op?
– Wat levert 5% minder kosten in 2012 u allemaal op?
En voor u in het bedrijfsleven
– Wat levert 5% minder waste in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer omzet in 2012 aan mogelijkheden u allemaal op?
– Wat levert 5% meer rendement in 2012 u op?

Leiderschap
Daarom is 2012 voor mij en voor Palaver-trainingen een jaar waar ik managers help om leiders te worden, door hun leiderschap in de vorm van beïnvloeding te versterken. Dit met als doel, hun medewerkers te kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Niet door ze harder en meer te laten werken, maar door ze te leren begeleiden op de aspecten die er werkelijk toe doen.
* Visie
* Missie
* Bevlogenheid
* Bezieling
Medewerkers laten stralen en gelukkig te laten zijn in wat ze doen en hoe ze het kunnen doen, is tenslotte een voorwaarde voor persoonlijk en zakelijk succes.

Ondernemers en Zzp’ers
Ik ga nog meer dan nu ondernemers en zzp’ers helpen hun organisatie verder uit te bouwen op het gebied van commercie, omzet, service, uitstraling, rendement, kwaliteit van dienstverlening, met als doel, duurzaam succes. Nieuwe klanten aantrekken, versterken van de relatie met bestaande klanten en minder doen en meer resultaten behalen zijn hier de sleutelbegrippen.

Verkopers
Nog meer dan nu ga ik verkopers begeleiden in ‘Het nieuwe verkopen’.
Traditioneel verkopen werkt nog steeds, maar het kan veel beter.
Meegroeien met ontwikkelingen binnen de markt, stoppen met verkopen, en werkelijk contact = verbinding leggen met je klanten. Je haalt je successen niet op basis van verkooptechnieken en vlekkeloze vraagstellingen, je successen komen voort uit wie je als mens bent en hoe je in het leven staat.

Blijvende verlaging ziekteverzuim
Ik help organisaties, ondernemers, leiders en medewerkers in het structureel borgen van gezondheid. Veel ziekteverzuim is onnodig en staat voor extreem hoge kosten. Bezieling, betrokkenheid en je verbonden voelen zijn probaat en bewezen aspecten die ziekteverzuim voorkomen. Dit is een keus!
Het vraagt om effectuering van ondernemerschap, bedrijfscultuur en leiderschap. Een aanpak die aanmerkelijk goedkoper is dan ziektedagen, vervanging, medicatie en externe hulp in de vorm van coaching en psychologische hulp… en de effecten werken organisatiebreed en zijn blijvend!
Wie wil dat nu niet?

Mental Health Coching
Ik blijf medewerkers, die desondanks toch uitvallen door (mentaal)verzuim, snel en adequaat en met veel enthousiasme en plezier helpen weer op hun gewenste spoor te komen, en dan sterker als ooit tevoren!

En wat nog meer……
Ik blijf daarnaast inspirerende, uitdagende, aansprekende en onderscheidende artikelen en nieuwsbrieven schrijven waar een ieder die dat wil zijn/haar persoonlijke en zakelijke voordeel mee kan doen.

Boeken
Ik ga, mede aangemoedigd door de successen van mijn eerdere boeken, ZIJN…wat je wilt worden, Het nieuwe verkopen, De twijfel voorbij, Wetenschap en spiritualiteit en AIKI Breincontrole, weer stappen maken voor een nieuw boek, puur omdat schrijven en het delen van kennis en ervaringen zo leuk is.
Daarnaast komt er met zekerheid nog veel meer op m’n pad, waar ik nu nog geen idee van heb, maar ook dat zal ik met enthousiasme en dankbaarheid ontvangen.

Ik verheug me nu al op 2012 en wanneer u denkt dat ik een resultaatgerichte bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke en/of zakelijke succes en plezier in het komende jaar, dan hoor ik dat graag van u.

Ik wens u een gezond en succesvol 2012

Hans Oelen

%d bloggers liken dit: