Tagarchief | missie

Ben jij een succes?

Mental health‘Je bent een succes wanneer je vroeg opstaat in de ochtend,
’s avonds laat naar bed gaat
en tussendoor doet wat je wilt doen
en daarmee een bijdrage levert aan het welzijn van anderen.’
Bob Dylan

Als salescoach is het me inmiddels duidelijk, dat er verschillende manieren bestaan, om binnen de verkoop je succes te meten, maar Dylan legt zijn magische vinger wel héél sterk op een belangrijke plek, want…
Hoe meet jij de mate waarop je succesvol bent, of sterker nog, hoe kun jij weten of je succesvol bent of juist niet?
Dit is niet zomaar een vrijblijvende vraag, want als je kiest voor de verkeerde maat, dan is de kans groot dat je telkens weer eindigt met het vernietigende gevoel dat je een mislukking bent.

Je hebt bijvoorbeeld niet die einde voorjaarsbonus gekregen, die uitdagende promotie is aan je neus voorbij gegaan, die prachtige opdracht of de gigantische order is op het laatst gecanceld, de gewenste salarisverhoging zat er dit jaar niet in en tegelijkertijd mocht je uiteindelijk niet de door jou gewenste leaseauto bestellen, omdat deze, ondanks de lage bijtelling, ver boven het gestelde budget lag…
Het is je ook niet gelukt om 300.000 volgers op Twitter te krijgen en je hebt het al helemaal niet klaargespeeld om journalistiek Nederland zover te krijgen dat ze jou gaan stalken, omdat alles wat je zegt verheven wordt tot wereldnieuws…

Een paar vragen…
Maar laten we eens naar Dylan’s definitie van succes kijken.
Maak jij anno 2016 een wezenlijk verschil in de commerciële wereld van vandaag, door de manier waarop jij leeft, denkt en handelt?
Kan jij voor jezelf bevestigen, dat je tussen het opstaan en het slapen gaan, de dingen doet die jij graag wilt doen… en dat in ieder geval 5 dagen per week?

In feite is de prachtige waarheid die in de definitie van Dylan verscholen ligt, dat iedereen, die iets wezenlijks voor deze wereld heeft betekend, volgens deze definitie leefde. Een groot deel van de mensen in de westelijke wereld besteedt tegenwoordig gelukkig ook regelmatig tijd aan het overdenken van hun handelen en de daaraan gekoppelde resultaten, waarbij ook bezinning op leven werk en missie vaak de aandacht heeft.

Is ons succesbeeld helder?
Waarom blijven we er altijd maar vanuit gaan dat je pas meetelt op het grote wereldpodium wanneer je beschikt over extreem veel geld, bekendheid en roem? Is het namelijk niet zo, dat alles wat je nodig hebt om volop succesvol te zijn, datgene is wat Dylan beschrijft, namelijk het tussen wakker worden en slapen gaan, doen wat je graag wilt doen, het doen van de dingen die je hart heeft en je daarmee een bijdrage levert aan het welzijn van anderen?

Het enige wat je dus nodig hebt is de moed te hebben om op te staan in de ochtend en te doen wat je intuïtie je dagelijks ingeeft te doen!

Kun jij je voorstellen hoe jouw wereld er dan uit zou zien, wanneer je volgens die wetmatigheid zou leven en handelen en je prospects en klanten zou bezoeken?

Ik kan dromen, en jij kunt dat ook, daarom…

waarom niet?

Hans Oelen
Salescoach

Leiderschap en visie

Leiderschap gaat niet over controle over mensen, maar over de zorg voor mensen.
Het gaat er juist om, een hulpmiddel te zijn voor je mensen, ze te ondersteunen en de gewenste voorwaarden te scheppen,
waarmee je mensen de gelegenheid krijgen hun eigen ‘levensverhaal’ te schrijven… en dat is geen sinecure!

Leiderschap is ook vooral niet de baas (willen) zijn, maar er zijn voor je mensen en samen met hen een gemeenschap op te bouwen binnen het werk.

Leiderschap is nadrukkelijk een keus… en geen positie.
Het nodigt niet uit tot territoriumdrift, maar het vraagt om het loslaten van je ego en het naar boven brengen van je beste authentieke zelf.

Leiderschap is ook geen peptalk, maar het creëren van een inspirerende en motiverende omgeving waarin je mensen met optimaal gebruik van hun unieke kennis, kunde en persoonlijke talenten optimaal hun werk kunnen doen. Betekenis en zin kunnen geven aan hun werk.

Leiderschap is, net als het leven zelf, vooral een kwestie van aandacht voor- en oprechte interesse in je mensen. Deze vorm van leiderschap werkt in elke organisatie. Het is met nadruk niet soft, want het werkt, maar…, het is allesbehalve de gemakkelijkste en eenvoudigste weg… integendeel!!

De basis van leiderschap is karakter en visie
Groei, zelfmanagement en werk zijn de pijlers voor leiderschap. Investeren in jezelf. Het gaat om het ZIJN, je karakter en je drijfveren, wie je bent als mens.
Dat kan zich alleen manifesteren in je gedrag. Zijn en gedrag zijn dus de grondvesten van succesvol leiderschap.

Kenmerken van een leider:
Als leider ben je:
Authentiek.
Dit betekent allereerst dat je jezelf moet leren kennen voordat je jezelf kunt zijn. Authenticiteit komt namelijk uit je diepste, waarste zelf en vereist diepgaand onderzoek vanuit de vraag: Wie ben ik?

Sterk door een kwetsbare opstelling.
Je stelt je kwetsbaar op. Dit betekent dat je eerlijk en open bent over je twijfels, je angsten, onzekerheden en bedenkingen over iets of iemand. Je geeft je fouten openlijk toe, met name tegenover je medewerkers.
Het paradoxale is dat hier veel moed voor nodig is, omdat je de oude opvatting over controle los moet kunnen laten. Neem maar eens voorgoed afstand van de illusie, dat je greep moet hebben op zaken in een Westerse prestatiemaatschappij waarin je bent geconditioneerd om niet kwetsbaar en niet authentiek te zijn. Kwetsbaarheid heeft een dimensie van inlevingsvermogen, de vaardigheid om jezelf in een ander te verplaatsen en de wereld vanuit het perspectief van de ander te bekijken.

Ontvankelijk.
Je neemt niet zonder meer andermans ideeën aan, maar aanvaardt ze wel als waardevol om te bespreken.
Je richt je daarbij altijd op het idee en niet op degene die het idee inbrengt.

Aanwezig.
Je richt je op het hier en nu als startpunt voor de toekomst en je bent op elk moment volledig beschikbaar voor jezelf en voor je mensen. Je integreert hiermee al je waarden in alles wat je doet.

Nuttig.
Je bent nuttig omdat je dienstbaar bent aan je mensen.
Een primaire functie van een leider, is dat je ervoor zorgt dat je mensen de middelen hebben om optimaal hun werk te doen.

Visie
De drie aspecten van visie
De visie van een afdeling, als onderdeel van de visie van de onderneming dient te worden gezien als iets waarin drie verwante, maar afzonderlijke aspecten samenvloeien, namelijk het doel, de missie en de waarden.

Doel:
Het doel is altijd het antwoord op de vraag:

“Waarom zijn we hier?”
Voor de beeldvorming, winst maken kan nooit een doel zijn, het is een manier om het doel te realiseren. Het antwoord op de vraag moet altijd zo geformuleerd zijn, dat het mensen helpt hun eigen betrokkenheid te definiëren en hun eigen betekenis op één lijn te krijgen met de betekenis van de onderneming.

Missie:
Dit wordt duidelijk wanneer het antwoord op de vraag wordt gegeven:

“Wat doen we om onze betekenis te realiseren?”
De missie kan om allerlei redenen veranderen, maar de betekenis verandert zelden of nooit.

Waarden:
Waarden zijn het antwoord op de vraag:

“Hoe verhouden we ons tot elkaar, terwijl we onze missie uitvoeren, om ons doel te verwezenlijken?”

De waarden binnen de organisatie komen voort uit de mensen, maar in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de leider, om de ontwikkeling van waarden te leiden tot een gedragskader dat gunstig is voor de organisatie en haar mensen.
Een leider onderzoekt daarom zijn waarden door zich af te vragen:

“Ik wil werken in een organisatie die waarde hecht aan ….
en met mensen die waarden hechten aan ….”

De aspecten van visie, doel, missie en waarden gelden voor de organisatie, maar ook voor de persoonlijke visie.
Als leider vorm je dus ook jouw persoonlijke visie door antwoorden te vinden op de vragen:

1. Wat is mijn betekenis op deze wereld, in dit leven, in dit beroep, in deze baan?

2. Wat is nodig om mijn missie uit te voeren, om mijn betekenis te realiseren?

3. Hoe wil ik zijn, me gedragen en hoe wil ik mijn waarden uitdragen tegenover anderen, terwijl ik mijn missie uitvoer
om mijn betekenis te verwezenlijken?

Wanneer je als leider dit concept van visie beheerst, dan ben je in staat je mensen te helpen hun persoonlijke visie te ontwikkelen en zich steeds verder te ontwikkelen.
De mate waarin je persoonlijke visie samenvloeit en op één lijn komt met de visie van de afdeling en/of de totale organisatie, dan raak je een cruciale factor van succes.

En bovenal… als leider ben je natuurlijk pas succesvol,
wanneer je medewerkers dat zijn!

Hans Oelen
Succescoach

Visie en missie 2012

Zullen we op voorhand nu al samen 2012 afsluiten met de woorden:
‘2012 was een topjaar?!’

Het lijkt er vaak op dat goed nieuws niet verkoopt. Graag laat ik u daarom vanuit Palaver een wezenlijk mooier geluid horen dan u in de media voorgeschoteld krijgt, te beginnen met onderstaande beeldvorming:

Terwijl hij op de vlucht is voor een tijger, strandt een man bij een diep ravijn. Als laatste redmiddel grijpt hij de tak van een wijnstok vast en springt over de rand. Hij schrikt zich rot, want onder in het ravijn staat tijger nummer twee verlekkerd op hem te wachten. Terwijl hij zich krampachtig vasthoudt aan de tak, ziet de man hoe boven hem twee muizen aan zijn tak beginnen te knagen. Dan ziet hij plotseling een prachtige volrode wilde aardbei hangen binnen grijpafstand. Hij laat zonder nadenken met één hand de tak los, pakt de aardbei en steekt hem vervolgens in zijn mond: wow, die is lekker!!…

– Hoe kijkt u naar 2012?
– Bent u goed voorbereid op 2012?
– Hebt u er al zin in of ziet u er eigenlijk een beetje tegenop?

Mogelijkheden en kansen
Voor mij is 2012 nu al een prachtig jaar met alleen mogelijkheden en kansen. Als coach en trainer is het een noodzaak om voor te blijven in een markt die sterk in ontwikkeling is. Dat betekent dat persoonlijke groei en ontwikkeling dagelijks onderhoud behoeft… en dat is waar ik me in het afgelopen jaar ook weer strikt aan verbonden en met plezier aan gehouden heb.
Mijn persoonlijke en tegelijkertijd ook zakelijke visie, daar waar ik voor ga, en mijn missie, daar waar ik voor sta, draagt in zich, dat ik met Palaver-trainingen geen volger wil zijn, maar beïnvloeder.
Beïnvloeder in het aanbieden van diensten die vernieuwend zijn en die wérken. Diensten die vanuit de kern zaken aanpakken en u en/of uw mensen helpen te veranderen en daardoor te verbeteren. Niet met goed doordachte technieken en trucs, maar met een aanpak die tot werkelijk gewenst resultaat leidt.
Daar is vertrouwen en lef voor nodig… en dat heb ik!

– Wat is uw visie, kortom, waar gaat u voor?
– Wat is uw missie, waar staat u voor?
en voor uw organisatie is het ook van essentieel belang te weten:
– Wat is de persoonlijke en professionele visie van uw medewerkers?
– Wat is de persoonlijke en professionele missie van uw medewerkers?

Waar uw kansen en mogelijkheden liggen
– Wat levert 5% minder ziekteverzuim in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer productiviteit in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% minder verloop aan behoud van kennisen en ervaring u op?
– Wat levert 5% minder kosten in 2012 u allemaal op?
En voor u in het bedrijfsleven
– Wat levert 5% minder waste in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer omzet in 2012 aan mogelijkheden u allemaal op?
– Wat levert 5% meer rendement in 2012 u op?

Leiderschap
Daarom is 2012 voor mij en voor Palaver-trainingen een jaar waar ik managers help om leiders te worden, door hun leiderschap in de vorm van beïnvloeding te versterken. Dit met als doel, hun medewerkers te kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Niet door ze harder en meer te laten werken, maar door ze te leren begeleiden op de aspecten die er werkelijk toe doen.
* Visie
* Missie
* Bevlogenheid
* Bezieling
Medewerkers laten stralen en gelukkig te laten zijn in wat ze doen en hoe ze het kunnen doen, is tenslotte een voorwaarde voor persoonlijk en zakelijk succes.

Ondernemers en Zzp’ers
Ik ga nog meer dan nu ondernemers en zzp’ers helpen hun organisatie verder uit te bouwen op het gebied van commercie, omzet, service, uitstraling, rendement, kwaliteit van dienstverlening, met als doel, duurzaam succes. Nieuwe klanten aantrekken, versterken van de relatie met bestaande klanten en minder doen en meer resultaten behalen zijn hier de sleutelbegrippen.

Verkopers
Nog meer dan nu ga ik verkopers begeleiden in ‘Het nieuwe verkopen’.
Traditioneel verkopen werkt nog steeds, maar het kan veel beter.
Meegroeien met ontwikkelingen binnen de markt, stoppen met verkopen, en werkelijk contact = verbinding leggen met je klanten. Je haalt je successen niet op basis van verkooptechnieken en vlekkeloze vraagstellingen, je successen komen voort uit wie je als mens bent en hoe je in het leven staat.

Blijvende verlaging ziekteverzuim
Ik help organisaties, ondernemers, leiders en medewerkers in het structureel borgen van gezondheid. Veel ziekteverzuim is onnodig en staat voor extreem hoge kosten. Bezieling, betrokkenheid en je verbonden voelen zijn probaat en bewezen aspecten die ziekteverzuim voorkomen. Dit is een keus!
Het vraagt om effectuering van ondernemerschap, bedrijfscultuur en leiderschap. Een aanpak die aanmerkelijk goedkoper is dan ziektedagen, vervanging, medicatie en externe hulp in de vorm van coaching en psychologische hulp… en de effecten werken organisatiebreed en zijn blijvend!
Wie wil dat nu niet?

Mental Health Coching
Ik blijf medewerkers, die desondanks toch uitvallen door (mentaal)verzuim, snel en adequaat en met veel enthousiasme en plezier helpen weer op hun gewenste spoor te komen, en dan sterker als ooit tevoren!

En wat nog meer……
Ik blijf daarnaast inspirerende, uitdagende, aansprekende en onderscheidende artikelen en nieuwsbrieven schrijven waar een ieder die dat wil zijn/haar persoonlijke en zakelijke voordeel mee kan doen.

Boeken
Ik ga, mede aangemoedigd door de successen van mijn eerdere boeken, ZIJN…wat je wilt worden, Het nieuwe verkopen, De twijfel voorbij, Wetenschap en spiritualiteit en AIKI Breincontrole, weer stappen maken voor een nieuw boek, puur omdat schrijven en het delen van kennis en ervaringen zo leuk is.
Daarnaast komt er met zekerheid nog veel meer op m’n pad, waar ik nu nog geen idee van heb, maar ook dat zal ik met enthousiasme en dankbaarheid ontvangen.

Ik verheug me nu al op 2012 en wanneer u denkt dat ik een resultaatgerichte bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke en/of zakelijke succes en plezier in het komende jaar, dan hoor ik dat graag van u.

Ik wens u een gezond en succesvol 2012

Hans Oelen

%d bloggers liken dit: