Tagarchief | ondernemer

Ondernemerschap… gaat het over geld of iets anders?

watermerkWaarom ben jij ooit ondernemer geworden?
Waarom ben jij ooit verkoper geworden?

Ik stel je deze vraag, omdat ik met regelmaat over de vloer kom bij ZP’ers en eigenaren en directeuren van MKB-bedrijven en wat me dan opvalt, is dat velen met mij praten over omzet/winst-optimalisatie, omdat het oorspronkelijke succes al enige tijd is vervlogen. De oorzaak hiervan blijkt in veel gevallen uiteindelijk te liggen in het feit, dat er na verloop van enige jaren nog maar weinig ondernemers echt actief gericht zijn gebleven op hun oorspronkelijke droom.

Van droom naar iets anders
Op een bepaald moment is men onbewust overgestapt van het vervullen van hun droom naar het werken aan meer omzetgroei en winstoptimalisatie.
De aandeelhouder is gericht op het financieel rendement.
De directeur-eigenaar meet het ondernemerssucces af aan de jaarcijfers.
De commercieel directeur wordt niet primair afgerekend op wat hij doet, maar wat het de onderneming uiteindelijk aan cijfermateriaal oplevert…
en vervolgens volgt de doodsteek voor nagenoeg iedere onderneming, namelijk het jaarlijkse gesprek met de verkoper, aan wie de vraag wordt voorgelegd wat hij het komende verkoopjaar qua omzetgroei verwacht te gaan doen, en wanneer de door de verkoper genoemde groei-inschatting niet aansluit op de door het management vooraf afgestemde groeiprocenten, dan worden die er per definitie bovenop gelegd.

Doodlopende weg
Kortom, voor we het weten,bevinden we ons op een doodlopende weg die zich laat omschrijven als de weg waar zingevende en duurzame doelen zijn vervlogen en waar het resultaat is verworden tot het commerciële heiligdom waar het allemaal om lijkt te draaien… geld!

Waar het ooit mee begon
Was het niet ooit één van de grootste ondernemerswensen, dat klanten in de rij zouden staan voor dat wat met liefde, enthousiasme en bevlogenheid werd aangeboden… en dat juist dit nog de core-business van de onderneming werd genoemd… en dat het de onderneming veel heeft gebracht…. totdat ongemerkt de afstand ontstond tot die missie, dat prachtige doel, die integere intentie om mensen en bedrijven met jouw dienst of product te helpen met…. en dat het helaas, oh zo aansprekende doel, bij vele ondernemingen al enige tijd niet meer bestaat?

Wat uiteindelijk nog rest is het gewenste financiële resultaat… niet meer helpen, maar verkopen, meer, meer en nog meer.
Terwijl het oorspronkelijke succes ooit begon met het helpen van de klant, door juist niet klakkeloos te bieden wat de klant vroeg, maar door samen vast te stellen wat de klant nodig had en juist dat te leveren.
Vraag jezelf daarom met regelmaat af, wat je werkelijke doel is, wat de reden en de motivatie is dat je bestaat en waarom je doet wat doet.

Waar het in de kern om gaat
Het lijkt hier te gaan om een verschuiving van willen naar moeten; het met bevlogenheid willen helpen van de klant in het leveren van datgene wat hij écht nodig heeft naar het vanuit vrees voor enig tekort op de resultaatladder moeten vervullen van de omzetdruk, waar het alleen nog maar lijkt te gaan om het scoren van de order.
Een bezinningsmoment waarop de –waarom-vraag – weer zijn belang bewijst, want waar het om gaat is het waarom, het kennen en het handelen vanuit je diepste drijfveren waarom te doen wat je doet en ook daardoor te weten en te willen weten waarom de klant jouw dienst / product zomaar ineens niet meer wil.

Dat wat nodig is…, meer door minder
Als het waarlijk en oprecht helpen van klanten de drijfveer van jouw organisatie is, en het daardoor ook voor jou, in je positie als eigenaar, ondernemer of verkoper, jouw drijfveer is, dan maakt niemand zich meer druk om de omzet, omdat niemand dat nog hoeft te doen. Je zult dagelijks ontdekken dat klanten op je pad komen en iedereen binnen de organisatie erop vertrouwd dat jouw klanten de toegevoegde waarde herkennen waardoor de omzet nagenoeg als vanzelf het daarop volgende resultaat is… en is het andersom, dan maak je je druk om de omzet, om van daaruit te ‘vergeten’ gericht te zijn op het helpen van de klant.
Dat maakt, dat omzet en geld nooit tot doel verheven dienen te worden, omdat het louter en altijd een resultaat is van iets anders.

Hans Oelen
Businesscoach

Mijn ondernemers wereld

aandacht“Leven is wat ons per ongeluk overkomt,
wanneer we druk zijn met het maken van andere plannen”
John Lennon

Laten we eerlijk zijn en vaststellen, dat dit statement van John Lennon sterk van toepassing is op ‘t leven van velen van ons. De wetenschap heeft ontdekt, dat mensen gemiddeld zo’n 30.000 tot 40.000 gedachten denken per etmaal. Veel mensen zijn zelfs in staat om dit aantal te verdubbelen. Voordat je nu de neiging krijgt om dit te benoemen als een kwaliteit, een kunde, nodig ik je graag uit om nog even verder te lezen, want niets blijkt minder waar te zijn. Hier is namelijk geen sprake van een ontwikkelde kwaliteit, maar van iets wat mensen overkomt, dag in, dag uit. De veelheid aan gedachten die dagelijks de revue passeren, hebben de werking je meer te ontzeggen dan dat ze je bieden.
Het kan duiden op een vanuit extreme angst ingegeven behoefte aan controle op alles, inclusief het leven zelf. Moeite hebben je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van jezelf en het leven, zoals het lastig vinden om aan anderen jouw vertrouwen te geven… misschien wel, omdat je vindt, dat het leven nooit goed genoeg voor jou is…?

Ben jij ook altijd en overal bezig met plannen maken en het blijven denken aan van alles wat je nog moet doen?
Heb jij ook wel eens van die dagen, dat het gevoel zich aandient, dat je op de dag waarvan je net voor het slapen gaan afscheid neemt, vergeten bent om het leven in z’n volle volheid te plukken?

Wil jij alle dingen die je echt belangrijk vindt in het leven, de aandachtige aandacht en tijd geven die ze verdienen, maar kom je er steeds maar weer niet aan toe?

Wil ook jij leren om steeds bewuster jouw leven te leven om zodanig in het leven te staan, dat alle dingen die je doet, in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en/of wilt zijn?

Heb jij ook die wens, dat verlangen, om met steeds meer rust, kalmte, genot, vrijheid en aandachtige aandacht jouw leven te leven en toch die fantastische (zakelijke en ondernemers) resultaten verwezenlijken?

De kunde van de volle aandacht
Leven en ondernemen in volle aandacht is een kunde. Ik stond middenin het publiek, met een monnik op het podium, die in alle rust vertelde over – aandacht. De monnik zat, zoals gezegd, op een podium, en de meer dan honderd mensen om hem heen, hingen in doodse stilte aan zijn lippen… terwijl hij niets zei! Hij liet zich niet meeslepen door de vele prikkels die al die mensen onbewust op hem afvuurden, want hij koos er bewust voor, om zijn aandacht gericht te blijven houden op de vlam van de brandende lucifer die hij in zijn hand hield.

Aandachtig
Aandachtige aandacht is de kunde om bewust aanwezig te zijn in het NU, het huidige moment. Het is de voortdurende oefening, om ieder moment in diep contact te zijn met jezelf en je omgeving, het NU, het leven. Niet het verdriet van het verleden en de zorgen voor de toekomst, maar het werkelijke leven in het NU.

Aandachtig zijn betekent levend zijn, aanwezig zijn. Eén met jezelf, met de mensen om je heen, met de natuur om je heen en met dat waar je mee bezig bent. Door aandachtig te zijn, breng je lichaam en geest met elkaar in harmonie, gewoon terwijl je wandelt, fietst, auto rijdt, aan het sporten bent en ook wanneer je onder de douche staat.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik boos en geïrriteerd was. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name ook anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen kwam ik tegelijk met iemand anders bij een kruising, en ik wilde net nog even hard doorrijden, voorrang of niet, toen er iets wonderlijks gebeurde. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man in die andere auto leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Met aandacht naar succes
Ooit las ik in een managementboek dat je van werken niet rijk en niet gelukkig kunt worden. Zou je van (hard) werken rijk kunnen worden, dan zou het grootste deel van de wereldbevolking het zijn, en niets is minder waar dan dat. Als je dus kijkt naar de werkelijke oorzaak van het succes van velen, dan kom je niet terecht op datgene wat ze doen en hebben ondernomen, maar dat het gaat om alles wat ze denken en bovenal gelet op de manier waarop ze met die gedachten omgaan. Allemaal hebben ze gemeen, dat ze een manier hebben gevonden om zich los te kunnen maken van die mallemolen die er dagelijks voor zorgt dat duizenden gedachten de aandacht bepalen. Het is ze allemaal gelukt, om bewust vast te houden aan hun eigen ware en zuivere intentie.

Mijn wereld kent alles wat is verbonden aan de drie waarden:
– Vrijheid
– Vreugde
– Overvloed
Alles wat geen verbinding heeft met de bovenstaande drie waarden, krijgt geen entreebewijs om mijn wereld binnen te mogen stappen.

Hoe ziet jouw wereld eruit?
Wat mag erin bij jou en wat vindt een gesloten deur?

Hans Oelen
Succescoach

Jezelf enthousiast verkopen

jezelf verkopenHet heeft weinig zin om mensen te vertellen wat je bent en wat je doet,
vertel ze juist wat de problemen zijn die je dagelijks voor anderen oplost.

Ik neem aan dat elke zichzelf respecterende ondernemer, zzp’er en professional inmiddels bekend is met de zogeheten ‘elevator pitch’, de kernachtige manier waarop je met minimale woorden omschrijft waar jij en/of jouw bedrijf voor staat. Vaak is het desondanks voor velen toch nog steeds lastig om het enthousiasme wat je zelf ervaart bij alles wat je doet, kort en krachtig over te brengen. Hierdoor blijven velen er nog steeds een te lang en niet aansprekend betoog van maken.

Andere insteek
Door nu als insteek te gebruiken, welke problemen je dagelijks voor anderen oplost, help je jezelf om de beschrijving krachtiger en beeldender te laten zijn. Dit werkt voor iedereen die weleens de vraag te horen krijgt: ‘Wat doe jij tegenwoordig?’

Wat doe jij?
De meeste mensen aan wie ik vraag wat ze doen voor de kost, geven antwoorden als:
– Ik ben accountant…
– Ik heb een eigen schildersbedrijf…
– Ik ben kwaliteitscontroleur bij een bedrijf in wandpanelen…

Hoe het jou vergaat bij het horen hiervan, kan ik natuurlijk niet weten, … mij raakt het in ieder geval allemaal van geen kanten. Ik voel er helemaal niets bij!

Hoe kan dit anders?
Wat nu, wanneer de accountant zou zeggen:
‘Ik help zelfstandig ondernemers aan de vrijheid, zich volledig te kunnen focussen op het doen van wat ze het liefste doen en het beste kunnen, namelijk ondernemen, door hen de zorg van alle boekhoudkundige handelingen en fiscale vraagstukken uit handen te nemen.’

Deze beschrijving is zo beeldvormend en neemt je als het ware gevoelsmatig al zo sterk mee in dat wat hij doet, dat het niet onwaarschijnlijk is dat hij hiermee uitnodigt tot een reactie in de strekking van: ‘dat is nu precies wat ik ook nodig heb, want boekhouding en ik zullen nooit vrienden worden!’

Wat nu, wanneer de eigenaar van het schildersbedrijf zou zeggen:

‘Ik zorg er voor dat huiseigenaren met een onderhoudscontract de zekerheid hebben dat al het buitenwerk van hun onroerend goed er qua verf in optimale conditie bijstaat, zonder dat ze zich hier ooit zorgen over hoeven te maken.

Wat nu, wanneer de kwaliteitscontroleur zou zeggen:
‘Ik help productiechefs en medewerkers om met meer plezier, sneller en efficiënter te produceren, met als resultaat een optimale kwaliteit en meer tevreden en steeds terugkomende klanten.’

Zou hij vanuit deze drijfveer niet veel meer waarde uitdragen naar zijn werkgever, dan louter door zijn functienaam van kwaliteitscontroleur?

Ik zou mezelf kunnen presenteren als trainer en coach, die professionals begeleid op het gebied van leiderschap, verkoop en persoonlijke ontwikkeling…. maar ook dit blijkt een presentatie te zijn waar niemand opgewonden van zal worden.

Wat nu, wanneer ik zou zeggen:
‘Met kennis, kunde, ervaring en veel enthousiasme help ik ondernemers en professionals binnen bedrijven en instellingen, omstandighedenoverstijgend, hun wensen en dromen te realiseren met werk waar ze van houden en waar ze in uitblinken, en dat op een zodanige manier vorm en inhoud te geven, dat ze er succes, een continue stroom aan klanten en veel geld mee realiseren?

Klinkt dat niet veel beter?
Hoe zit dat nu bij jou?

Welke problemen los jij dagelijks op?

Voor wie los jij deze problemen op?

Het zou best kunnen, dat wanneer je dat helder hebt, je nog meer enthousiasme ontmoet bij mensen aan wie je vertelt wat je professioneel doet.

Wie weet wat jou dat nog meer zou kunnen brengen?

Hans Oelen
Succescoach

Ik onderneem succesvol

Ik begeleid (beginnend) ondernemers, om zich een stabiele plaats binnen de markt te verwerven, en tijdens de intake komen met regelmaat de volgende aspecten naar voren:

‘Ik beschik over alle noodzakelijke kennis, kunde en ervaring, maar mijn bedrijf komt maar niet van de grond. Ik weet gewoon niet hoe ik aan klanten kan komen. In eerste instantie was ik razend enthousiast en gedreven, maar op een bepaald moment werd ik overvallen door twijfel. Ik begin dan te denken dat er niemand op mij zit te wachten, want er zijn al meerdere van het soort bedrijven als die van mij’.

Uiteindelijk dreigen veel initiatieven, die met enthousiasme zijn begonnen, nooit van de grond te komen, omdat angst en onzekerheid bij de ondernemer de boventoon zijn gaan voeren… en dat is triest… en onnodig!

We leven in een door overtuigingen gedreven wereld.
De overtuigingen die we hebben, waarvan het merendeel ons onbewust zijn, bepalen wat we zien en ook wat we juist niet zien… en dat is essentiële informatie.
We interpreteren namelijk alles om ons heen, door de lens van onze persoonlijke filters. Filters die worden veroorzaakt door onze persoonlijke overtuigingen.
Zodra je je bewust wordt van jouw filters en overtuigingen, ben je als ondernemer in staat om deze te veranderen. Na verandering zul je ervaren dat je ineens een overvloed aan mogelijkheden en kansen gaat zien. Je zult merken en tevens inzien, dat al die mogelijkheden er allang waren, maar dat de manier waarop jij er naar keek, er bedreigingen van maakte.

Perceptie veranderen
Ik durf daarom met stelligheid te beweren, dat er voor alle ondernemers, alle zzp’ers, alle verkopers, zelfs in de huidige economie, een goede stabiele plek te verwerven is, maar dat je die plek pertinent niet zult zien, totdat je je perceptie verandert, die het mogelijk maakt, om te zien wat er allemaal te zien en te bereiken is.

Onze maatschappij en onze economie is er een, waar iedereen het recht heeft op een succesvolle positie. Toch hoor ik regelmatig aankomende klanten klagen dat het ze niet lukt om hun bedrijf succesvol op de markt te zetten en hun producten en/of diensten aan de man te brengen. Dit, terwijl ze er wel van overtuigd zijn dat ze net zo goed of zelfs nog beter beschikken over de talenten, kennis, kunde en ervaring dan soortgelijke bedrijven in hun vakgebied die juist heel erg succesvol zijn.

Succesvol zijn is in tegenstelling tot het gangbare denken echter niet direct afhankelijk van kennis, kunde en ervaring, maar veel meer van je mindset en je geloof, in de vorm van je overtuiging.  
Natuurlijk moet je weten waar je het over hebt en moeten je talenten en kunde aan bepaalde eisen voldoen, maar bovenal heeft het te maken met hoe je er als mens en als ondernemer/verkoper in staat.

Hoe dan wel?
Succesvolle ondernemers en verkopers denken niet na hoe ze zaken op de rit krijgen, ze krijgen zaken op de rit.
Ze denken ook niet na hoe ze het zakelijke spel kunnen spelen, ze spelen het gewoon.
Ze hopen niet op een goede dag, een goede week, een goede maand, ze gaan per definitie uit van een goede dag, week, maand en jaar, zonder twijfel.

Wanneer jij er van overtuigd bent dat je niet succesvol,
welvarend en overvloedig kunt worden,
handel je onbewust automatisch naar die innerlijke overtuiging,
die je ervan zal weerhouden,
te worden wat je echt graag wilt, met als tragische resultaat…
dat je gelijk krijgt!

Hans Oelen
Succes/businesscoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onderscheidend vermogen

Je zou jezelf kunnen afvragen of het in de verkoop nu echt steeds moeilijker wordt om jezelf en je bedrijf te vertegenwoordigen, maar wanneer je er open naar kijkt, zul je hoogstens kunnen vaststellen dat het niet echt moeilijker wordt, maar wel anders.

Laat ik eens een keer beginnen met iets grappigs:
De eigenaar van een sportwinkel was hevig ontzet toen een andere sportwinkel direct naast hem zijn deuren opende, met een groot bord boven de deur met de tekst:
‘De allerbeste’.
Toen aan de andere kant ook een sportwinkel zijn deuren opende, met een nog groter bord boven de deur: ‘De allerlaagste prijzen’, begon hij te koken van woede en onmacht.
Toen kreeg hij een idee. Hij liet een bord maken wat groter was dan de borden van zijn concurrenten met de tekst: ‘Hoofdingang’.

Dit is niet alleen een grappige anekdote, maar tegelijkertijd bedoeld als bevestiging, dat we in de verkoop altijd te maken zullen hebben met concurrentie……..altijd en overal.
En omdat we altijd met concurrentie te maken hebben, is het een gegeven, dat je succes niet wordt bepaald door de hoeveelheid aan- en de vorm van de concurrentie, maar door de mate en jouw vermogen om je ten opzichte van deze concurrentie bij je doelgroep te onderscheiden.
De manier waarop je dat kunt doen, is door een expert te worden op jouw vakgebied.

Zijn…..wat je wilt worden
Als je wilt worden herkend als een expert op je vakgebied, dan is het een noodzaak om je ook als zodanig te gedragen.
Wanneer jij wilt worden ervaren en herkend als een expert op jouw vakgebied, dan is het onvoldoende om alles te weten over je producten en je diensten, want het gaat hier niet alleen over dat wat je weet en het kunnen beantwoorden van alle vragen die worden gesteld, het gaat er ook met name om hoe jij je gedraagt.

Je kennis en je gedrag dienen met elkaar in balans te zijn, want anders val je al snel door de mand en ben je weer één van de velen.
Je kent ze wel, verkopers die altijd en overal een mening of een oordeel over hebben, de verkopers die de tijd van hun prospect verdoen door allereerst over allerlei koetjes en kalfjes te praten en vervolgens breed uit gaan weiden over hun producten en diensten. Ze vergeten te luisteren en gericht te zijn op hun gesprekspartner……. en laten de ene na de andere verkooptechniek los, omdat ze aan tafel zitten met maar één doel….hun doel!

Wie ben je en wat kom je doen?
Wie ben je eigenlijk als verkoper, als expert en wat is je positie, wat is je missie, wat is je doel?
Dit zijn belangrijke vragen, want de antwoorden zijn bepalend voor je grondhouding, je attitude, de manier waarop je denkt en jezelf manifesteert en dus overkomt op de rest van de wereld, waaronder je prospects en je klanten.

Helpen
Als succesvolle ondernemer, verkoper, accountmanager, consultant…… ben je expert, en een expert doet niet meer en doet niet minder dan……helpen.
Klanten hebben problemen en/of behoeften en willen deze adequaat en op kwaliteit opgelost en/of ingevuld zien……en als expert ben jij de helper die dat kan.

Een expert, een helper, kenmerkt zich in ieder geval op twee gebieden:
Een expert is altijd gericht actief en heeft van zijn baan z’n vak gemaakt.
Een expert is altijd bezig met innovatie en onderscheidendheid op z’n vakgebied en zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Een expert onderhoud face to face contacten met zijn klanten en schrijft informatieve nieuwsbrieven, om daarmee uiteindelijk met één druk op de verzendknop zoveel mogelijk mensen te bereiken binnen zijn doelgroep.
Ook vindt een expert een plek binnen de mogelijkheden van het internet, door actief te zijn op de voor zijn doelgroep belangrijkste portals en sociale netwerksites, want hier zitten ook zijn klanten, prospects en mensen die hem daar naartoe kunnen verwijzen.

Kortom, als je wilt worden herkend als een expert, gedraag je dan als een expert!

Hans Oelen
Succescoach

<span>%d</span> bloggers liken dit: