Tagarchief | Ondernemerschap

Hoe je cliënten aantrekt voor je coachpraktijk?

Geef simpelweg uiting aan het weten, dat je verbeelding, je voorstellingsvermogen, altijd vooraf gaat aan jouw realiteit in de wereld van de ervaring. Ik adviseer je daarom om een mentale scène samen te stellen die impliceert, dat je nu al meer dan voldoende opdrachtgevers en cliënten hebt en dit in je verbeelding te voelen als waarachtig. Op deze manier maak je energetisch duidelijk dat je brandende verlangen vervuld is, het gedaan is en het geklaard is, gerealiseerd.

Ik begeleide een online coach, die klanten wilde manifesteren en dit niet gedaan kreeg.
Ze had een opvallende button op diverse plaatsen op haar website geplaatst, die je tegenwoordig bij veel coaches ziet. Een opzichtige button met de tekst:

‘Neem contact met me op voor een gratis consult.
Je ontvangt gratis een coachingsessie van 90 minuten,
zodat je achteraf kan zien of we een klik hebben
en dat ik je verder kan helpen’.

Deze button geeft weliswaar uiting aan een mooie en dienstbare grondhouding van waaruit ze haar deskundigheid als coach uitdraagt, maar…, wat ze hiermee tegelijkertijd feitelijk en onbewust ook uitstraalt, is niet iets waar ze uiteindelijk blij en succesvol van wordt en wat haar zal brengen waar ze naar verlangt…  Ze is zich er in haar manier van handelen niet van bewust dat ze net als ieder ander, beschikt over de macht om leven te geven aan…
– Leven geven aan bewust succesvol ondernemerschap…
– Leven geven aan een sprankelende coachingpraktijk…
– Leven geven aan bewust intern leiderschap…
– Leven geven aan geluk, welzijn en overvloed…

Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk!
Gemakkelijk… moeiteloos, vanuit het weten, dat je altijd voeding geeft aan iets… in het kader van wat je zaait zul je oogsten.
En dat wat je leven geeft, is altijd één van de volgende twee dingen…

Je geeft alsmaar voeding aan je nog niet vervulde verlangen…
of
je voedt de vervuldheid van je verlangen.

Je voedt je nog niet vervulde verlangen door alleen maar aan en over je nog niet gerealiseerde wens te denken, of je voedt de al gerealiseerde wens, door vanuit die vervuldheid te denken.

Denk vanuit dat wat je wilt, want daarmee geef je vanuit vertrouwen voeding aan de JOU die je wilt zijn… de coach met de succesvolle praktijk.

Toen ik begon te denken vanuit de vervuldheid van mijn ondernemerschap, kwamen de eerste klanten en opdrachten nagenoeg als vanzelf naar me toe, binnen een tijdsbestek van een week. In tegenstelling tot dat, draagt de coach die mijn cliënt werd, uit naar zichzelf en de rest van de wereld, dat ze als ondernemer (ongewenst) beschikt over heel veel vrije tijd om met veel mensen te praten en haar kennis en kunde in te zetten, zonder dat ze daar betaald voor krijgt. Wat er nu uiteindelijk is gebeurd, is dat ze inmiddels anderhalf jaar een actieve coachpraktijk heeft, door telkens weer cliënten die gebruik maken van de button, echter zonder ook nog maar één betalende opdrachtgever of cliënt.

Dan nu het alternatief…
Ik adviseer je het volgende…:
Geef bewust leven aan je coachpraktijk door het te voeden met aandachtige gedachten in de strekking van…:
Coach mensen.
Iedere Facebookpost die ik schrijf, staat voor IK die hiermee mensen inspireert en coacht.
Elk artikel dat ik publiceer, staat voor IK die hiermee mensen inspireert en coacht.
Elk boek dat ik uitgeef staat voor IK die hiermee mensen inspireert en coacht.
Elke reactie die ik schrijf op LinkedIn staat voor IK die hiermee mensen inspireert en coacht.
Elke presentatie en lezing die ik geef, staat voor IK die hiermee mensen inspireert en coacht…, want,
Ik bèn coach!!!
En wat doe je als coach? Je coacht, dus ik coach!
Ik ben geen met de handen over elkaar zittende wachter…
En omdat ik geen wachter ben, hou ik me niet bezig met wachten.

Ik heb veel te doen…
Ik doe waar ik intens van hou en…
ik ontvang er goed geld voor…
Samen met de mensen die ik begeleid, die ik coach… bereik ik structureel resultaten die voorbij de oorspronkelijk vastgestelde doelen liggen…
Ik ben professioneel en kundig coach die bijdraagt aan het vermogen van cliënten, hun welzijn, succes en geluk te vinden en te belichamen, mede door te zoeken en te vinden op de enig juiste plaats.

Zet je verbeelding aan het werk, want zoals je als kundig coach dient te weten, komt van daaruit alles voort en jij en jou dromen zijn dat waard!
Wees je ervan bewust, niet je wens, maar juist de vervuldheid ervan te voeden.
Ik roep iedereen op om dit in praktijk te brengen.
Elk verlangen bevat zijn eigen vervulling om gevoed te worden.
Het is helemaal aan jou. Je mag je honger voeden door te denken aan de heerlijkste denkbeeldige gerechten waarmee je het kunt voeden, je kunt echter alleen daadwerkelijk je wens in de wereld van de fysieke ervaring tot stand laten komen, door je aandachtige aandacht nu al te richten op het al vervuld zijn van je verlangen… jij als succesvol coach die vanuit opperste waardering de ene hug na de andere highfive krijgt van je cliënten, omdat jij je clienten zo goed hebt geholpen.

Hans Oelen
Wees je er altijd van bewust dat jij leven geeft aan….
Jij de operationele macht in jouw leven bent…!
Jij degene bent die verkiest om niet het schaap, maar de herder te zijn!

Investeren op je kwaliteit

Als je elke dag van het jaar, gedurende 15 minuten per dag leest,
dan heb je aan het eind van het jaar 20 boeken uit.
Lees je 5 boeken over één onderwerp,
dan behoor je tot ‘s werelds meest gespecialiseerde autoriteiten op dat gebied.
Als je maar 1 non-fictieboek per maand leest,
dan behoor je al tot de top 25 van de intellectuelen ter wereld.

Harvey Mackay

Er is in ieder geval één overeenkomst bij de succesvolle verkopers van deze aardbol, en dat is dat het allemaal frequente lezers zijn.
Allemaal lezen ze boeken over hun vakgebied, maar ook nieuwsbrieven en salesgerichte artikelen en tijdschriften.
Ze zijn geïnteresseerd in leren. Dat ligt aan de basis van hun succes.
Er is namelijk zo onvoorstelbaar veel vakkennis beschikbaar, dat het echt waanzin is om elk commercieel probleem wat op je pad komt, zélf te willen oplossen, terwijl een ander allang de oplossing bedacht heeft.

Ikzelf heb een behoorlijke boekenkast op mijn kantoor en ik weet inmiddels dat hier een scala aan oplossingen in beschreven staat.

Mijn meest verkochtte boek, ‘Het nieuwe verkopen’ heb ik geschreven door er elke dag een half uurtje aan te besteden.
Wat zou jij met een dergelijk gerichte investering van een half uur per dag kunnen doen?

Het blijkt dat ongeveer 88% van de boeken die worden uitgegeven, na twee jaar weer door de papierversnipperaar worden gehaald, omdat er geen of maar een enkel exemplaar van wordt verkocht!
Bijna al deze boeken vallen in de categorie non-fictie en gaan over ondernemerschap en sales!

Worden er dan teveel van gedrukt of blijken verkopers niet geinteresseerd in zelfontwikkeling?

De reden dat deze boeken niet worden verkocht, heeft niets met de inhoud en de kwaliteit van het geschrevene te maken. Nee, het heeft alles te maken met het feit dat de gemiddelde verkoper niets over zijn vak leest…, en daar ligt nu juist een uitgelezen mogelijkheid om tot je onderscheidend vermogen te komen.

Wanneer jij als ondernemer en/of als salesprofessional deze boeken wél leest en al je collega’s en concurrenten niet, dan ben je ze mooi een stapje of twee voor.

Investeren in je kennis over het vak, je kennis op het gebied van vaardigheden en inzichten, zet je op scherp en het heeft nog een sterk motiverende werking ook.
Kennis leidt namelijk altijd weer tot nieuwe kennis, wat maakt, dat je hiermee tot nieuwe verfrissende ideeën komt en daarmee je klanten ook weer nieuws te bieden hebt.

Kortom, het levert je nieuwe ideeën op, je komt steeds makkelijker tot oplossingen en nieuwe paden en mogelijkheden dienen zich vervolgens als vanzelf aan.

Ik wens je veel leesplezier en… zet die flatscreen maar eens uit.

Hans Oelen
Succescoach

Ondernemerschap versus verkoopleiders

Ondernemerschap
Wat betekent voor jou als verkoopleider het woord intern ondernemerschap en op welke wijze kijk en handel jij er nu al naar?

Mijn naam is Hans Oelen
Ik ben directeur/eigenaar/trainer/coach van Palaver-Trainingen.
Ik ben ondernemer, maar………………wat is dat nu eigenlijk?

Graag wil ik, in het kader van het ontwikkelingsproject waar we samen inzitten, aan de hand van dit schrijven met jullie van gedachten wisselen over:

Uiting geven aan
– Intern ondernemerschap –

Het grappige is dat ik vaak gebruik maak van het woord – ondernemerschap – maar me nu met dit artikel realiseer, dat ik er niet één twee drie een kernachtige betekenis of definitie aan kan geven. Het heeft enerzijds een zakelijk en professioneel karakter, anderzijds is het meer een gevoel.
Het betekent dat je ergens leidend in wilt zijn, eigen baas wilt zijn, dat je zelfstandig wilt zijn en dat je op die manier uiting wilt geven aan zaken die meer aan de emotionele kant liggen, namelijk aan je passie, een droom hebben en die tot werkelijk brengen.
Iemand zijn die volledig achter zijn idee of plan staat en die de ideeën in actie kan omzetten.

Ik realiseer me dat dit allemaal mooie woorden zijn en de vele woorden komen dan ook uit mijn gevoel.

De essentie van ondernemerschap echter is voor mij waarde toevoegen aan de wereld, aan de mensen in die wereld, aan mensen binnen bedrijven en aan mensen die naar die waarde op zoek zijn.
Het gaat mij niet primair om waarde waarvan ikzelf denk dat het waardevol is, maar waar ook andere mensen de waarde van inzien en in zo’n mate dat ze ook nog bereid zijn om er iets voor terug te geven, bijvoorbeeld geld.
Dat is voor mij waar het bij ondernemerschap om draait; Het creëren van waarde.

Ondernemerschap beperkt zich niet alleen tot die mensen die er voor kiezen een eigen bedrijf te starten, het geldt zelfs en misschien nog wel in sterkere mate voor mensen in dienstverband.
Uiting willen geven aan je unieke persoonlijke talenten en kwaliteiten en daarmee toegevoegde waarde creëren voor je organisatie, het management en met name ook voor je medewerkers en alle externe partners waar je dagelijks mee te maken hebt.

Je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat intern ondernemerschap een ‘way of life’ is, een manier waarop je omgaat met de prikkels die je vanuit jezelf en van buiten krijgt.

Wanneer ik hier aan denk, dan kom ik automatisch bij een aantal essentiële persoonlijke eigenschappen, karaktereigenschappen en dan denk ik aan zaken als:
 proactief zijn
 passie hebben
 zelfstandigheid
 creatief zijn
 echt iets willen realiseren
 moed hebben en uitdragen
 doorzettingsvermogen
 volhardend zijn
 ………………

En laten we ook niet vergeten dat je als intern ondernemer moet weten wat je wilt, hoe je dat wilt realiseren en welke middelen je daar voor nodig hebt.
Je er dan vervolgens in vastbijten en volhardend zijn met vol vertrouwen dat je het gaat realiseren, net zolang tot dat je het hebt bereikt……, dat, wat je in je droom of in je hoofd had om te realiseren.

Wanneer ik nu kijk wat een ondernemer naar zichzelf toe moet kunnen, dan is het heel erg belangrijk dat hij naadloos in kan spelen op de behoeftes van zijn omgeving.
Zicht hebben op zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden en helder zijn in wat hij wel en niet kan, is vervolgens het verschil wat het verschil maakt.

Vaardigheden
Over welke vaardigheden moet je als intern ondernemer beschikken?
Duidelijk is dat hij managementvaardigheden moet hebben, maar hij moet ook sociale vaardigheden hebben. Hij moet kunnen samenwerken en hij moet goed contacten kunnen leggen en onderhouden.
Vanuit zijn persoonlijkheid ziet hij verandering nooit als een bedreiging, maar juist als een kans, want met kansen kan hij weer mogelijkheden creëren, hier waarde aan geven en mensen gelukkig mee maken en er iets voor terug krijgen.

Een veelheid aan beelden die je koppelen aan intern ondernemerschap en nog steeds heb ik het voor mijn gevoel niet sluitend.
Echter, volstaat het naar mijn idee voldoende om hier iets mee te doen, bijvoorbeeld aan jou een paar persoonlijke vragen voorleggen:

Herken jij jezelf hierin als verkoopleider?

Wat herken je wél en wat nog niet, bij jezelf?

Aan welke aspecten en/of kwaliteiten voldoe je al en …………..
hoe ziet en merkt je omgeving dit?

Ik ben gewoon benieuwd.

%d bloggers liken dit: