Tagarchief | oorzaak

Is er iets veranderd?

Wat staat mij als mens te doen?
Wat is wijsheid om te doen?
Wat kan ik doen om me te midden van deze maatschappelijke angst veilig en vredig te voelen? Ik vraag dat, omdat ik in een overbevolkt land woon met ogenschijnlijk een alsmaar groeiende angst om besmet te worden.

Ik weet, dat het er niet toe doet waar ik nu ben, in welk land en in welke provincie en in welke stad ik ben en woon.
Ook gaat het niet om het nieuws, niet om de mediagekte, niet om waar ik verblijf, wat de kwaliteit van de gezondheidszorg is waar ik ben en ook niet om wie er nu regeert en heel nadrukkelijk aan de touwtjes trekt.…
Waar het om gaat, is hoe ik reageer op het nieuws, op hoe ik reageer op de stimuli.

Eigenlijk heb ik hier ook helemaal geen tijd voor! Ik ben namelijk veel te druk met het bewust leven geven aan de mooie en gewenste dingen, dàt wat mij het gevoel oplevert van vrijheid, vreugde en overvloed, waaronder gezondheid!

Wetten der natuur
Er is een universele wetmatigheid, het is er en het is er ook altijd al geweest. Een bindende altijd aanwezige en in opperste werking zijnde wetmatigheid, die altijd en onder alle omstandigheden werkt; daarom heet het een universele wet. Deze wetmatigheid werkt 24/7, zonder mankeren en het laat zich niet beïnvloeden door ook maar iets in de wereld die wij waarnemen met onze zintuigen.

Deze wet is:

Wat ik zaai, zal ik oogsten…!

Ook is deze wet bekend met andere namen, waaronder:
De wet van oorzaak en gevolg…
De wet van karma…
De wet van aantrekking…

Tuinman/vrouw
Ik ben dus als het ware de tuinman van mijn eigen ‘tuin’ (mijn eigen leven met alles erin.) Ik bepaal helemaal zelf of er onkruid in mijn tuin groeit of in plaats daarvan de mooiste planten, bloemen en struiken.
Als ik mijn ‘tuin’ zonder gerichte aandacht laat overwoekeren door onkruid, dan geef ik aan alles de mogelijkheid, de vrijheid, om in mijn tuin te groeien en in dat geval is het uiteindelijk het onkruid wat bepalend gaat zijn, wat de baas zal worden in mijn denkbeeldige tuin, mijn leven, waaronder het lichaam wat ik draag en de kwaliteit en weerbaarheid van dat lichaam!

Als ik daarentegen een bewuste en liefdevolle tuinman of tuinvrouw ben en ik van meet af aan mijn ‘tuin’ beheer…. dan mag jij schetsen wat hiervan het stellige resultaat is!

Ik leef in een circulaire wereld. Een wereld waar ik onlosmakelijk te maken heb met liefde en angst, crisis, armoede, dreiging, oorlog, geweld, hongersnood, watersnood, droogte, ziektes, virussen, vergiftiging, straling…etc.
Dit zijn allemaal zaken die ik niet dien te negeren. Hiermee geef ik mezelf ook dagelijks de boodschap mee, om het geen leven te geven; in tegenstelling tot dat kies ik ervoor om louter leven te geven aan dat wat ik als liefdevol ervaar!

Is het virus de oorzaak?
Is het virus de oorzaak of toch uiteindelijk in essentie niet?
Het is nu de maatschappelijk gedragen theorie, dat het Coronavirus de oorzaak is van alle ellende. Dit is de theorie die is gekoppeld aan het virus en daarmee wordt er ruimte gegeven aan de conclusie, dat besmetting ons overkomt.
Maar wat is al sinds het ontstaan van het universum, duizenden of misschien wel miljoenen jaar geleden, de wetmatigheid waar we 24/7 mee te maken hebben… de wet die in het hele universum, in alle hoeken en gaten van dit immense universum, 24/7 werkt?
– Alles beweegt zich van binnen naar buiten…
– Dat wat ik zaai zal ik oogsten
– De wet van oorzaak en gevolg… karma… aantrekking.

Is dat niet de altijd geldende universele essentie?
Niemand kan zich onttrekken aan de wetmatigheid van het universum, van de wetten die de natuur besturen. Deze wetmatigheid kent met stelligheid geen willekeur! Geen mens, hoe groot zijn/haar vermogen ook maar is, kan dat beïnvloeden! De wetmatigheid werkt zoals die altijd al gewerkt heeft en ook altijd zal werken! Stellig, zonder willekeur!

Het is echter in tegenstelling tot het voorgaande weldegelijk een feit, dat een theorie wèl willekeur kent, want in het geval van dit virus, is de besmettelijkheid ervan geen vaststaand feit gebleken, want de ene persoon krijgt het wel en de andere krijgt het niet…

HOE KAN DAT?

Menseigen ontstaan er vervolgens ook alsmaar meer theorieën op theorieën op theorieën op theorieën, aangevuld zelfs met allerlei boosaardige complottheorieën, die met steeds grotere frequentie over ons heen worden gerold. Theorieën, die stuk voor stuk in tegenstelling tot de universele wetten, wèl willekeur kennen!
Weet ook, dat er sinds het jaar 2000 al 66 pandemieën over de wereld zijn geraasd… en dit is er eentje van.

Nogmaals lieve mensen, ik bagatelliseer niets, ik negeer het niet, ik ontkracht niets, ik neem het uiterst serieus en ik ben er tegelijkertijd echter ook terdege van bewust, dat de wetten van de natuur altijd gelden, dat ze bepalen, ook vandaag, ook nu… 

Dat wat je zaait, zal je oogsten.

Continue zelfreflexie
Ik stel mezelf dagelijks met regelmaat de vraag:

Wat zaai ik NU?
Want… is het virus de oorzaak of ben ik met mijn gedachten en veronderstellingen de oorzaak?

Ik ben echt heel erg druk met het bewust leven geven aan dàt wat ik lief heb, wat ik koester… ik zou het leuk vinden, als jij net als ik pas op de plaats maakt en ook weer bewust de tuinman/tuinvrouw wordt van jouw eigen tuin, door je weer bewust te zijn, wat jij zaait.
Ik neem mijn verantwoordelijkheid, om bewust de persoon te zijn, die mij blij maakt!

Waarom?
Omdat ik daarmee zaai, wat ik wil oogsten!

Ik wens je een prachtige en liefdevolle dag in jouw tuin!

Hans Oelen

Salesmanagement tijdens economische omstandigheden

Tijdens goede economische omstandigheden mogen we aannemen dat iedereen in de verkoop een acceptabele tot goede boterham moet kunnen verdienen. Wanneer echter de eerste signalen zich aandienen, dat economisch mindere tijden zich aankondigen, of wanneer door wat voor reden dan ook de prijs van een product verhoogt moet worden, dan blijven vaak alleen de échte verkopers bovendrijven.
Dit is ook de periode dat het kaft zich scheidt van het koren, wanneer het over de kwaliteit van salesmanagers en verkoopleiders gaat.

Een artikel wat uitnodigt tot zelfreflexie.
Gelijk aan de uitspraak: ’verkopen begint vanaf het moment dat de klant NEE zegt’ , zal vanaf het eerste economische signaal dié verkoopleider zich onderscheiden ten opzichte van de rest, die hier het juiste antwoord op heeft en zijn verkoopteam op essentiële gronden weet te coachen!

Bij welke categorie salesmanagers of verkoopleiders hoor jij?
Wat doet een doorsnee verkoper wanneer het steeds minder gaat?
Hij pakt zijn mobiele telefoon, die hem ter beschikking is gesteld door zijn werkgever, om vervolgens negatieve bevestiging te zoeken bij zijn collega-verkopers die ook al door zijn werkgever wordt betaald. “Gaat het bij jou ook zo slecht? Ik sprak vanmiddag nog met…………..en in zijn rayon gebeurt ook niets meer!”

Hiermee zoekt hij voor zichzelf een verantwoord excuus…….dat het toch echt niet aan hem kan liggen, want al zijn collega’s zitten met hetzelfde probleem??!! Hij realiseert zich waarschijnlijk niet, dat hij met de mobiele telefoon van zijn werkgever, het negatieve ‘aan ons ligt het niet’ virus verspreidt, wat de omzet voor zijn werkgever alleen maar verder doet dalen. Dit mag je met klem – schijten in eigen nest – noemen.

Herken je dit gedrag?
Zodra vervolgens de hoogste ambtenaar van de Nederlandse bank, gevolgd door de regering een periode later haar eigen gevoerde economische beleid (terecht of onterecht) weer gaat promoten en aangeeft dat de economie, dank zij hun doordachte beleid, weer groeiend is en de media een paar mensen op straat aanspreekt over het vertrouwen in de toekomst en hier een positief artikel over schrijft, dan groeit het aantal inschrijvingen bij de Kamer van koophandel weer, verkopen trekken weer aan en omzetten gaan weer de hoogte in?!
Het leuke is, dat wanneer je deze telkens terugkerende processen als verkoopleider doorziet en je niet meer laat besmetten met deze mediavirussen, je aan den lijve zult ervaren dat je hier totaal geen last van hoeft te hebben.
Heeft dit nu te maken met een wetmatigheid of is hier sprake van perceptie of negatieve beïnvloeding?

Je voorstellingen bepalen je gedrag.
Het verwachten van een negatieve uitkomst leidt automatisch tot een andere houding, met andere keuzes en gedrag, met als resultaat, dat de uitkomsten overeenstemmen met de verwachtingen.
Je gaat je namelijk richten op dat wat fout gaat en je verwacht het ook.
Je concentreert je op wat je niet kunt doen i.p.v. wat je wél kunt doen.
Je denkt en praat en klaagt over alles wat niet goed loopt in plaats van over alles wat (nog) wel goed gaat.
En alweer….je verkopen lopen steeds meer terug.

Klanten kopen steeds minder.
Je werkgever is steeds minder tevreden en begint je vervolgens onder druk te zetten.
Je vindt je werk steeds minder leuk, je begint te twijfelen aan jezelf of geeft de rest van de wereld de schuld.

Is het bovenstaande te voorkomen?
Ja natuurlijk, want al eeuwen gaat de economie op en neer en ook al eeuwen zijn er mensen en bedrijven die hier last van hebben. Aan de andere kant zijn er ook altijd verkopers, verkoopleiders en bedrijven geweest aan wie al die zogenaamde sores voorbij ging.

Wat is dan het verschil tussen deze mensen en bedrijven, ondanks het feit dat ze werken in hetzelfde economische klimaat?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in datgene waar mensen hun focus op richten, wat ze verwachten, wat ze intens verlangen, waar ze over praten en wat ze doen.
Veel van wat er buiten ons om gebeurt, kunnen we managen door processen die niet buiten ons, maar in ons werken, namelijk ons eigen denken en voelen.
* Ik kan er niets aan doen
* Het ligt buiten mijn invloed
* De huidige situatie is onomkeerbaar en niet te beinvloeden
* Dat waren de zeven vette jaren, nu beginnen de zeven magere jaren
* Ik zal me hier bij neer moeten leggen

Wat je wél kunt doen, wat ik je zelfs adviseer om te doen, is het volgende:
Herhaal, elke dag op stille en/of rustige momenten, telkens stilletjes en met gevoel het zinnetje: SUCCES, en er is veel meer!

Blijf dit in stilte maar met gevoel herhalen als een soort liedje. SUCCES, en er is veel meer
Je zult na verloop van enkele dagen versteld staan van de resultaten, want dit is maar één voorbeeld van de veelheid aan magisch lijkende vermogens van je onderbewustzijn.
Neem gewoon nu het onderscheidende besluit om langs deze makkelijke weg succesvol te zijn, louter en alleen door het creëren van je eigen succesbewustzijn. Het heeft alles te maken met de wetmatigheid van Oorzaak en gevolg, waarbij succes altijd het gevolg is van ons denken, als de oorzaak.

Dat is namelijk wat in essentie succes voortbrengt, niets anders dan dat.
Communicatie- en verkoopvaardigheden zijn ondanks hun grote belang, hier ondergeschikt aan.

Succesvol zijn in wat je doet en het consequent behalen van goede resultaten vereist een overeenkomstige overtuiging die in je onderbewustzijn staat gegrift.
Bouw daarom het idee, de overtuiging van jouw succes in jouw onderbewustzijn, als blauwdruk in je geesteshouding.

Nogmaals, herhaal gedurende minimaal vijf minuten voor het slapen gaan het woordje SUCCES zacht en rustig en met gevoel voor jezelf, want in je onderbewustzijn zit jouw persoonlijke programmering en daarmee je bestemming.


Bezit jij al een succesbewustzijn?

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: