Tagarchief | Palaver-blog

Overvloed en rijkdom

8728204Het volledige proces,

van mentale, spirituele en materiële rijkdom,
kan volledig worden samengevat in het woord
‘dankbaarheid’.

Wat betekent het nu als je dankbaarheid gaat zien als een proces?
Het is van belang je te beseffen dat effectieve dankbaarheid iets is wat aldoor aanwezig is, niet iets wat je gewoon maar even zo nu en dan, wanneer jij er aan denkt, voelt en het uitdraagt.
Sprekend in nuances, is het leven, denken en handelen vanuit constante dankbaarheid juist helemaal geen dankbaarheidsproces, het is een proces van rijkdom, mentale, spirituele en materiële rijkdom!

Wat bestaat er nog meer?

Ik denk dat dit alles wel zo’n beetje omvat… en hier is het hoe het werkt:
Je weet en kent de ervaring, dat wanneer er goede en gewenste dingen gebeuren, dat je dankbaar bent. Hoe meer goede dingen, hoe meer je dankbaar bent en hoe rijker je je voelt. Toch?
Dus als er alleen maar goede dingen met je gebeuren, zou je alleen maar dankbaar zijn hele tijd. Je zou je dan écht rijk voelen… en dat is wat ik met de aanhef bedoel; Het proces van rijkdom is niet een, maar hét proces van het dankbaar zijn voor alles.

De wet van de polariteit zegt dat in elke situatie er zowel goede als minder goede aspecten zitten.
Wat nu als jij je richt op het goede en je vindt dat in alles?
Wat als er iets is, een resultaat, in elke situatie om dankbaar voor te zijn?
Wat als jij je aandacht daarop zou richten?

Jij en ik, we hebben altijd een keuze tussen weerstand en dankbaarheid.
Welke keuze maakt nu dat jij je gegarandeerd beter voelt?

Kortom, wanneer jij je op het positieve richt, profiteer jij ervan en daarmee de hele wereld.
Geef jezelf daarom het cadeau van mentale, spirituele en materiële rijkdom, door het stap voor stap, vanaf nu, elke dag meer en intenser beleven van continue dankbaarheid.

Hans Oelen
Uw wegwijzer naar succes

Samenwerken

SamenwerkenHoe breng jij het beste in anderen?
Is het niet dat vleugje waardering wat de broodnodige voeding geeft aan samenwerking in welke zin en vorm dan ook?

Liefde is een innige samenwerking van twee unieke mensen die het beste in elkaar naar boven brengen, en die weten, dat hoewel ze altijd al prachtig zijn als individuen, ze samen zelfs beter dan dat zijn…

Dit is naar mijn idee de essentie van wat een gezonde familiaire, romantische en zakelijke relatie in zich draagt.
Zoals we allemaal wel weten, zijn gezonde relaties niet bepaald een automatisch en gemeenschappelijk goed, want als je zo om je heen kijkt, bestaan er nogal wat niet optimaal functionerende relaties.
De reden waarom zo veel relaties disfunctioneel zijn, is vanwege de psychologische schade die mensen ongewild geneigd zijn toe te brengen. Velen willen dat de ander veranderd, zodat de liefde kan blijven, omdat de ander dan precies voldoet aan hun ideale beeld. Ze hoeven dan nergens meer aan te sleutelen.

Binnenhalen of bijdragen
Eenzelfde dynamiek zie je ook vaak terug in zakelijke partnerschappen, met al de verwachtingen van alle betrokkenen van dien, waarbij iedereen gericht en gefocust lijkt op wat ze zelf willen, in plaats van wat ze kunnen brengen en bijdragen.

Hoe breng je nu het beste in mensen?
Door waardering te tonen en door steun en aanmoediging te bieden, zo vaak als je dat kunt. Laat mensen met wie je samenwerkt weten en voelen dat je in hen gelooft, en dat je grote dingen voor hen verwacht.
Vind dingen, daden, acties en ervaringen om over te juichen. Begroet mensen welgemeend en ondersteund met een glimlach met een ‘goeden dag’ en moedig mensen aan wanneer ze somber naar beneden staren. Waardeer elk succes.
De bijwerking van al deze aanmoedigingen zal worden dat jouw partnerschap, romantisch, familiair of zakelijk, leuker en steeds productiever zijn zal.
Alleen dat al zou goed zijn.

Hans Oelen
Uw wegwijzer naar succes

Waarom besta jij?

voel je thuis1Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat we drie basisvormen van leven kunnen benoemen die mensen leven in deze wereld.

Afwachtend
De eerste vorm die tegelijkertijd ook het meeste voor komt is het leven waarin mensen gewoon hun dagelijkse bestaan leiden. Het elke dag ondergaan van de bewegingen van het leven, waarin alles hen overkomt, gekoppeld aan de overtuiging dat het leven het goed of slecht met je voor heeft en waarin het elke dag weer afwachten is of het een dag vol met pech en tegenslag is of dat het een dag is die voor de verandering de factor geluk maar eens op je pad brengt. De naam van de schrijver heb ik niet meer voor handen, maar hij karakteriseerde deze vorm van leven als:

‘het levende leven vanuit een stille wanhoop.’

Ambitieus
De tweede vorm is het leven waarin ambitie centraal staat.
Deze mensen leven hun leven met de missie van het succesvol worden. Het slagen in het leven op een overweldigende manier, waar zelfs hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld van afhankelijk zijn, omdat het bouwwerk, wat leven heet, gebouwd wordt op de vraag of ze er voldoende in zullen slagen.

Zelf heb ik het gevoel, dat het leven van een dergelijk leven gelijk staat aan een zware “survival of the fittest”, waarin het leven wordt ervaren als een gevaarlijk en ondoordringbaar oerwoud wat veroverd dient te worden. Een dergelijk leven lijkt een levensmotto mee te dragen als :’Degene die uiteindelijk sterft met het meeste speelgoed, heeft gewonnen’. De kwaliteit van dit leven wordt afgemeten aan vergaarde bezittingen en macht.

Voelen
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de derde vorm. In plaats van het alleen maar bestaan of het beklimmen van de hoogste en lastigste bergen, vind ik het heerlijk om een leven te bouwen, waar mijn hart van gaat zingen.
Dit doet me denken aan een mooie anekdote…

***

Jan komt een voormalig klasgenoot van de basisschool tegen, die jaren z’n uiterste best heeft gedaan om een ambitieus leven op te bouwen en het helemaal te maken, wat echter niet is gelukt. Uiteindelijk zit hij aan de grond.
Jan stopt hem wat geld toe en enige tijd later ontdekt hij dat zijn oude schoolvriend toch het geluk lijkt te hebben gevonden, want hij komt hem weer tegen op het moment dat hij zijn ronde doet om bij iedereen zijn schulden te betalen die hij in de loop der jaren gemaakt heeft. Op de vraag hoe hij deze omwenteling voor elkaar heeft gekregen, antwoord hij, dat hij tot voor kort altijd het leven van ‘de Ander’ leidde.

‘Wie is dan ‘die Ander’?’ vroeg Jan.
”De Ander’ zijn al die mensen die me geleerd hebben te zijn, wie ik eigenlijk nooit was. ‘De Ander’ meent dat het de plicht van ieder mens is om het leven te leiden vanuit het idee dat hij geld moet sparen om niet van de honger om te komen wanneer hij oud is. ‘De Ander’ moet ook altijd zoveel en denkt zoveel en maakt ook zoveel plannen, dat hij pas ontdekt dat hij leeft, wanneer zijn tijd op Aarde bijna voorbij is, maar dan is het altijd al te laat om nog te leven.’

‘En jij, wie ben jij dan nu?’, vroeg Jan.
‘Ik ben degene geworden die ieder van ons is, wanneer hij naar zijn hart luistert. Iemand die zich laat meevoeren door het mysterie van het leven, die openstaat voor wonderen en die blij en enthousiast is over wat hij doet, is en heeft.
‘De Ander’, die altijd bang is om teleurgesteld te worden, hield me altijd tegen om de achteraf juiste actie te ondernemen.’
‘Maar er bestaat toch ook altijd zoiets als tegenslag en lijden?’, vroeg Jan.
‘Ja, iedereen lijdt zijn nederlagen, niemand ontkomt daaraan. Daarom, is het niet veel beter om bij het verwezenlijken van je dromen een aantal veldslagen te verliezen, dan ten onder te gaan zonder te weten waarom je überhaupt lijdt?’

‘Is dat alles? vroeg Jan.
‘Ja. Toen ik dat inzag, werd ik wakker en was ik vastbesloten, vanaf dat moment, de persoon te zijn, die ik in werkelijkheid altijd al ben geweest. ‘De Ander’ liet ik achter. Ik heb hem nooit meer tot mij toegelaten. Hij probeerde mij nog een aantal keren schrik aan te jagen door me op de risico’s te wijzen van het niet aan de toekomst denken, maar vanaf het moment waarop ik ‘de Ander’ uit mijn leven heb gezet, is mijn leven opgeklaard.’

***

Ik wil graag kijken hoe succesvol ik kan zijn, en dan niet door mijn succes af te meten aan de vergaarde hoeveelheid speelgoed of macht, maar door het verschil wat ik heb kunnen maken in de wereld en door de hoeveelheid anderen die ik hierin met mij mee heb kunnen nemen.

Ik denk dat dit het verschil is wat wij met z’n allen kunnen maken in dit bestaan, namelijk dat mensen die leven op basis van een sterk en onvoorwaardelijk vertrouwen, dingen weten te bouwen die ervoor zorgen dat de wereld ook voor anderen een steeds betere plek is.
Volg daarom je hart, ken je doel en stop nooit met het veranderen van jouw wereld.

Hans Oelen
Succescoach

<span>%d</span> bloggers liken dit: