Tagarchief | Palaver-trainingen

De gevolgen van je eigen gedachten

scheppend2Alles wat je gaandeweg de dag ervaart, is niet meer en niet minder dan een directe weerspiegeling van hoe het er aan je binnenkant aan toe gaat. Als jij je namelijk goed voelt, ervaar je alles wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en aanraakt als mooi, plezierig en inspirerend. Je hebt dan geduld en humor en bent in staat om dingen te nemen zoals ze zich aandienen, zelfs moeilijke dingen.

Het tegenovergestelde hiervan is ook waar.
Als jij je onbeduidend voelt, ontevreden, gejaagd door de noodzaak om dingen binnen een tijdslijn af te moeten hebben, als jij je overweldigd voel door allerlei losse eindjes, dan, met name dan, ervaar je de wereld als een plaats van spanning, ontbering en bedreiging.
Een wereld die je als allesbehalve vriendschappelijk ervaart.

Je ziet dan mensen die uitproberen om je een poot uit te draaien, je ziet boosheid, hardheid en wreedheid om je heen, en allerlei nare vervelende dingen.
Je voelt je op deze momenten niet bepaald geamuseerd door wat dan ook. Jouw leven, met alles wat er mee te maken heeft, voelt dan zwaar en ernstig, bijna ondraaglijk.

Keuzes maken
Je verkiest veruit de plezieriger benadering, maar gek genoeg is dat niet altijd de benadering die je kiest. En toch heb je geleerd om nota te nemen van je sombere momenten en gemoedstoestand, en te ontdekken en erkennen, dat het niets te maken heeft met om het even wat zich in jouw zintuiglijk waarneembare buitenwereld afspeelt. Als jij je niet voelt zoals jij je wilt voelen, moet je juist aan jouw binnenkant kijken.

Je moet er stil voor gaan zitten en eerlijk zijn tegen jezelf. Contact leggen met je ware zelf en helder krijgen, welk deel van jezelf scheef is komen te liggen.
Als je dat zo snel als mogelijk doet, dan bewijs jij jezelf een dienst, want pas dan krijg je helder in beeld, dat jouw beeld van het leven zich hersteld en kan je de waanzinnige ontdekking doen, dat het leven op zich, nooit is veranderd, maar dat de verandering zich louter heeft plaatsgevonden binnen in jou, in jouw denken!

Het leven op zich veranderd nooit;
verandering vindt louter plaats binnen in jou,
en wordt veroorzaakt door jouw denken!

Als je gestoord en ontevreden bent, heb je een welomlijnd aandeel in de rol van jouw eigen drama en is het noodzakelijk om jouw eigen aandeel daarin te herkennen, zodat je kan stoppen met het uitvoeren van dit drama. Over sommige dingen heb je geen controle. Echter, wanneer het jouw ervaring van het leven betreft, heb je keuzes te over en de mogelijkheid om jouw perceptie te allen tijde te veranderen.

Je kunt kiezen uit dankbaarheid, geduld, vergeving en liefde. Je kunt alles benaderen en ontvangen vanuit waardering en dankbaarheid, wat er ook gebeurt.. En als je dat doet, zal jij je onmiddellijk beter tot heel goed voelen.
Je legt nooit de verantwoordelijkheid van jouw nare momenten en stemmingen en problemen bij anderen. Je accepteert het eigenaarschap van de manier waarop jij je leven ervaart.

Hans Oelen
Coach

De kunde van de volle aandacht

klok

“Leven…

is wat ons per ongeluk overkomt,
wanneer we elk moment van de dag druk zijn
met het maken van andere plannen”

John Lennon

Laten we vaststellen dat dit statement van John Lennon sterk van toepassing is op ‘t leven van velen van ons. De wetenschap heeft ontdekt, dat mensen gemiddeld zo’n 30.000 tot 40.000 gedachten denken per etmaal. Veel mensen zijn zelfs in staat om dit aantal te ver-dubbelen. Voordat je nu de neiging krijgt om dit te benoemen als een kwaliteit, een kunde, nodig ik je uit om verder te lezen, want niets blijkt minder waar te zijn. Hier is geen sprake van een ontwikkelde kwaliteit, maar van iets wat mensen overkomt, dag in, dag uit.

De veelheid aan gedachten die dagelijks de revue passeren, hebben de werking, je meer te ontzeggen dan dat ze je bieden. Het kan duiden op een vanuit extreme angst ingegeven behoefte aan controle op alles, inclusief het leven zelf. Moeite hebben je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van jezelf en het leven, zoals het lastig vinden om aan anderen jouw vertrouwen te geven… misschien wel, omdat je vindt, dat het leven nooit goed genoeg voor jou is…?

  • Ben jij ook altijd en overal bezig met plannen maken en het blijven denken aan van alles wat je nog moet doen?
  • Heb jij ook van die dagen, dat het gevoel zich aandient, dat je op de dag waarvan je net voor het slapen gaan afscheid neemt, vergeten bent om het leven in volheid te plukken?
  • Wil jij alle dingen die je belangrijk vindt in het leven, de aandachtige aandacht geven die ze verdienen, maar kom je er niet aan toe?
  • Wil ook jij leren om bewuster jouw leven te leven om zodanig in het leven te staan, dat alle dingen die je doet in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en/of wilt zijn?
  • Heb jij ook het verlangen, om met steeds meer rust, kalmte, genot, vrijheid en aandachtige aandacht jouw leven te leven en toch die fantastische (zakelijke en ondernemers) resultaten verwezenlijken?

De kunde van de volle aandacht
Leven in volle aandacht is een kunde. De kunst en kunde om naar iets te kijken en je gedachten hier voor 30 seconden op vast te houden…

Hij stond midden op het podium, de oude monnik, die het in alle rust had over – aandacht -. Honderden toehoorders hingen in doodse stilte aan zijn lippen… terwijl hij niets zei! Helemaal niets! Hij liet zich niet meeslepen door de vele prikkels die al die mensen onbewust op hem afvuurden, hij koos er bewust voor, zijn aandacht gericht te blijven richten op de vlam van het brandende lange luciferstokje die hij in zijn hand hield.

Aandachtig
Aandachtige aandacht is de kunde om bewust aanwezig te zijn in het NU, het huidige moment. Het is de voortdurende oefening, om ieder moment in diep con-tact te zijn met jezelf, het NU, het ware leven. Niet het verdriet van het verleden en de zorg voor de toekomst, maar het werkelijke aardse menselijke leven in het NU.

Aandachtig zijn betekent levend zijn, aanwezig zijn. Eén met jezelf, met de mensen om je heen, met de natuur om je heen en met dat waar je mee bezig bent. Door aandachtig te zijn, breng je  lichaam en geest met elkaar in harmonie en verbinding, gewoon terwijl je wandelt, fietst, auto rijdt, aan het sporten bent en ook wanneer je onder de douche staat.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik boos en geïrriteerd was. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen ik tegelijk met iemand anders bij een kruising aan-kwam en ik net nog even hard door wou rijden, voorrang of niet, gebeurde er iets wonderlijks. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…!!!

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man in die andere auto leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Met aandacht naar succes
Ooit las ik in een boek dat je van werken niet rijk en niet gelukkig kunt worden. Zou dit wel het geval zijn, dan zou het grootste deel van de wereldbe-volking het zijn, en niets is minder waar dan dat. Als je dus kijkt naar de werkelijke oorzaak van het succes van velen, dan kom je niet terecht op datgene wat ze doen en hebben ondernomen, maar gaat het om alles wat ze denken en bovenal gelet op de manier waarop ze met die gedachten omgaan. Allemaal hebben ze gemeen, dat ze een manier hebben gevonden om zich los te maken van die mallemolen die er dagelijks voor zorgt dat duizenden gedachten je aandacht bepa-len. Het is ze gelukt om bewust vast te houden aan hun eigen ware en zuivere intentie.

Mijn wereld kent alles wat is verbonden aan mijn drie waarden:

  • – Vrijheid
  • – Vreugde
  • – Overvloed

Dat, met uitzondering van het weinige wat er nog ongemerkt tussendoor sijpelt, wat geen verbinding heeft met mijn drie waarden, krijgt geen geldig entreebewijs om mijn wereld binnen te mogen stappen.

Hoe ziet jouw wereld eruit? Wat mag erin en wat vindt een gesloten deur?

Hans Oelen
Uw wegwijzer naar succes

Motiverende kracht

magic-ball-1172018Gevoelens zijn de drijvende kracht achter motivatie.
Wanneer je medewerkers wilt bewegen tot de juiste actie, dan is het nodig om het contact te leggen op gevoelsniveau.
Hun gedrevenheid, ambitie en waardigheid ligt tenslotte op dat vlak.
Een effectieve manier om dat te doen is om het gesprek met aan te gaan.

De reden waarom ik hier de nadruk op leg, is dat er nog steeds veel….heel veel leidinggevenden en managers zijn die niet de gewenste resultaten halen of juist de gewenste resultaten afdwingen op een niet constructieve manier.
Ze kiezen er voor om hun medewerkers per brief of mail aan te spreken of ze brengen alle medewerkers bijeen en communiceren middels een presentatie en een ingestudeerde toespraak.

Ik heb niets tegen presentaties en prachtige toespraken, alleen is het belangrijk te onderkennen dat je hiermee alleen informatie overdraagt….en dat is niet genoeg om je mensen te bewegen.
Door te kiezen voor een gesprek, bereik je in alle gevallen veel meer, omdat je naast de informatie die je wilt overbrengen tevens de gelegenheid hebt om een diepere en emotionele binding te bewerkstelligen met de mensen met wie je jouw klus moet klaren.

Leidinggevenden en managers die op emotioneel en intermenselijk niveau niet uit de voeten kunnen, zijn daarom pertinent niet geschikt om een groep mensen aan te sturen. Veel gehoorde uitspraken van medewerkers en verkopers is dat ze hun manager eigenlijk nooit zien, alleen tijdens een vergadering of tijdens het jaarlijks verplichte functioneringsgesprek.
Hij zit op kantoor en wat hij daar doet weet eigenlijk niemand van zijn medewerkers.

Ik ken hem niet en hij kent waarschijnlijk alleen mijn naam en waarschijnlijk wat ik per maand verdien. Wie ik ben en hoe ik ben, wie hij is en hoe hij is, daar hebben we het nooit over.

Een leidinggevende of manager die zich isoleert op zijn kantoor, doet zichzelf, maar zeker ook zijn medewerkers te kort, want het verschil wat het verschil maakt binnen leiderschap is en blijft het aspect motivatie. Bij het vermogen om mensen te motiveren is binding, relatie en persoonlijke aandacht de naam van het spel. Als grote afwezige is het hem dan niet gegeven om hier inhoud aan te kunnen geven!
Daarom…..kom naar buiten, zoek je mensen op en manifesteer jezelf als proactief inspirerend, proactief geïnteresseerd en proactief waarderend, want hiermee bouw je aan jezelf, je mensen en aan de uitkomst.

In basis is iedereen gemotiveerd, alleen de leidinggevende kan die iedereen helpen om dit tot uitdrukking te brengen… en dat is zijn primaire taak en verantwoordelijkheid!

Wanneer je hier als leidinggevende of manager moeite mee hebt, neem dan actie, zoek een trainer of coach die je hierin kan helpen en ondersteunen, want doe je dit niet en je gaat door op de geïsoleerde manier, dan is je invloed als alcohol….je maakt meer stuk dan je lief is.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Waardeer al jouw leraren!

facebook_1887479515De stilte heb ik geleerd van de spraakzame…,
Het tolerante heb ik van de beperkende kortzichtige…
Het vriendelijke heb ik van de boos kijkende onaardige…,
Het zonnige heb ik van de ontevredene…,
Het zachte lieflijke heb ik van de harde veroordelende…,
Het empatisch meevoelende heb ik van de egoïstische…,
Het willen delen heb ik van de jaloerse en afgunstige…,
Het leergierige heb ik van de persoon die alles denkt te weten…,
… en schokkend en vreemd genoeg, realiseer ik mij nu, dat ik tot op dit moment nog steeds niet dankbaar ben geweest richting al deze waardevolle en onvergetelijke leraren.

We denken graag aan leraren, als zij, die je leven zomaar binnenkomen en je zachtjes komen begeleiden richting een nieuwe en betere manier van denken. Ah, hoe mooi is dat!
Wat nu echter, wanneer dat helemaal niet het geval blijkt te zijn?
Wat nu als de voor jou belangrijkste leraren juist diegenen zijn die gewoon op al jouw kwetsbaarheden en allergieën duwen en je geïrriteerd en totaal ontwricht achterlaten?

Zijn we vreemd ondankbaar voor deze hulp, terwijl in feite door modellering van het gedrag voor ons, deze leraren ons helpen te zien dat deze dingen helemaal niet werken?

Vaak staan we al klaar om advies te geven, mede ook omdat de kwaliteit om te zwijgen en te luisteren niet iedereen gegeven is.
Hoe essentieel is het echter, dat alleen maar door te luisteren, je kunt ontdekken of het altijd kant en klare advies de juiste en de meest accurate en nauwkeurige is…?!

Dat is de reden waarom ik waardering heb gekregen voor de berichten van abonnees die ik ontvang, waarin wordt aangegeven, dat ze zich juist wel of in het geheel niet kunnen vinden in het door mij geschrevene of zelfs een geheel ander gezichtspunt willen suggereren.

Inderdaad, dit kon in vroeger jaren door mijn ego soms best als gênant ervaren worden, maar graag wil ik je er nu van bewust maken, dat het echt waardevol en nuttig is om iemand te hebben, die niet je levenspartner is, om je erop te wijzen, dat je niet altijd zo briljant bent als je zou graag zou denken dat je dat bent!

Dus kijk en luister naar lastige, veeleisende, moeilijke en vervelende mensen in je leven en DANK hen er mentaal voor, jou eraan te herinneren, dat jij bewust niet doet wat zij wél doen.
Jouw andere vrienden zullen dit hooglijk waarderen.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Volwassenitis

intentieHeb jij of één van je medewerkers of collega’s last van chronische volwassenitis?
Volwassenitis is een verraderlijke aandoening, veroorzaakt door het meedragen van te veel verantwoordelijkheid, moeten-thema’s, druk en stress, veroorzaakt door het jezelf vaak te serieus te nemen en niet meer genoeg te spelen… en weet je wie in dit geval altijd de desstructurerende hoofdrol opeist? Je bloedeigen ego!
Het ego is het virus, het ziekteverwekkende ingrediënt wat leidt tot dat vernietigende volwassenitis.

Evenwicht
In het meeste van de dingen die we doen, zien we best in dat we een evenwicht zouden willen vinden in enerzijds explosies van het moeten werken, met anderzijds van die heerlijke kiesmomenten van rust en het kunnen en mogen spelen. Echter, kunnen we zo betrokken raken in wat we moeten aangevuld met allerlei noodzakelijkheden, dat ons ego ons helemaal weet weg te trekken bij die diepe wens om evenwicht te beleven… en dat gaat ogenschijnlijk allemaal goed, totdat ons lichaam ermee stopt ten gevolge van een totale mentale en fysieke verwaarlozing en uitputting.

Het versmallende ego
Het is van belang om te weten dat je ego samen met de stress die het veroorzaakt, onder alle omstandigheden altijd je gezichtsveld versmalt, waardoor het enige wat je uiteindelijk nog ziet, alleen nog maar je problemen zijn. Je vermogen om te zien in grote lijnen en oplossingen op te laten borrelen, is dan ernstig beperkt.

Deepak Chopra, Indiaas arts en schrijver van boeken over alternatieve geneeskunde en Ayurveda, heeft ooit gezegd over zijn ego, dat hij niet de intentie heeft zich van het ego te verlossen, maar ervan bewust te willen zijn hoe het hem stuurt en met name ook waarheen.

Het ego heeft namelijk het doel om je af te leiden, wanneer jij van de gangbare paden af neigt te wijken. Het zet zich in om je dan af te leiden van wat je graag wilt.
Het trekt je aandacht continu uit het nu, naar het verleden of naar angstaanjagende toekomstbeelden.
Als je gaat visualiseren of mediteren, wil je ego niet dat je je aandachtige aandacht richt, focust, en zal met grote kracht allerlei andere gedachten in beeld brengen om je af te leiden van waar je graag naar toe wilt.. Waarom het ego dat doet? Het wil je beschermen door je binnen de geprogrammeerde beperkende, veilige en zekerheid biedende paden te houden.

Als je je hier niet van bewust bent, leidt het je via een onzichtbaar pad naar volwassenitis. Geen plezier meer maken, niet meer spelen, niet meer los gaan vanuit jezelf, want als je uiteindelijk dan toch weer eens los gaat, dan heb je er hulpmiddelen bij nodig in de vorm van bijvoorbeeld alcohol… en het begint al vroeg in het leven, denk maar eens aan de groepen met jeugd die alvorens ze gaan stappen, eerst vinden dat ze ‘in moeten drinken’!?

Doe wat!
Word je bewust, neem pauzes en ga weer spelen, wetende dat een ontspannen geest de cruciale basis is voor een creatieve geest. Stress richt zich recht op het probleem, terwijl spel en ontspanning je gezichtsveld weer openen, verdiepen en verbreden, waardoor oplossingen zich als vanzelf weer onthullen.
Bovendien, zijn de slopende en vaak onzichtbare effecten van voortdurende stress op je lichaam en geest beschadigend. Fysiek, mentaal en emotioneel, eist stress steeds meer ruimte op in je lichaam. Stress in je leven kun je nagenoeg onmogelijk vermijden, maar je kunt met bewust gekozen pauzes en spel je geest en lichaam de voeding geven op basis waarvan het zich snel weer kan en zal herstellen.

Leren van kinderen
Kinderen doen dat als vanzelf heel goed en ook automatisch. Als zij gestresseerd, teleurgesteld of gefrustreerd raken, geven ze daar direct uiting aan door bijvoorbeeld even te gaan huilen. Vervolgens stappen ze al na 5 minuten weer op iets anders over, waardoor ze weer in de wereld van spel en plezier terechtkomen. Ze hechten zich, zoals volwassenen dat neigen te doen, niet vast aan de stress en hun veroorzakers. Daarom, leer je bewust te worden en van daaruit de juiste keuzes te maken. Neem afscheid van de chronische volwassenitis en ga in de leer bij je kinderen!

Hans Oelen
Mental Health coach

De macht van verlangen

Verlangen1Ik lig nu al een paar jaar in alle vriendelijkheid te rollebollen met de wetenschap der psychologie, want in mijn optiek behoren niet de emoties woede en angst tot de meest basale menselijke emoties, maar is het juist de emotie – verlangen – wat naar mijn overtuiging aan de basis ligt van het gevoelsspectrum. Het is de wens, de instinctieve impuls die ons er toe aanzet te willen verwerven waar we waarde aan koppelen en wat ons motiveert en aanzet tot het ondernemen van actie…. en volgens mij komen na dit stadium pas angst en woede in beeld.

We kunnen de waarheid van het bovenstaande terugzien in het dagelijks leven van een zuigeling. Een zuigeling is in het geheel nog niet bekend met de emotie angst en ook woede is ongekend. De zuigeling kent echter wel de emotie – verlangen -.
Zuigelingen verplaatsen zich met kruipachtige bewegingen over grote ruimtes om naar een licht en glanzend object aan de andere kant van de kamer te komen. Nieuwsgierigheid veroorzaakt verlangen en wens nodigt uit tot actie… tenminste voor een tijdje.

Bestraffen of belonen
Het trieste is nu, dat voor veel mensen geldt, dat deze stimulans om actie te ondernemen gaandeweg onze jeugd is ontkoppeld van hun persoonlijke macht en terug in de kast is verdwenen.
We hebben, als we ouder worden, meermalen ervaren, dat wij niet kregen wat we zo graag wilden, als resultaat op ons verlangen, ons juichen en onze nieuwsgierigheid en wens.
‘Je moet niet altijd alles willen hebben!’, hebben we al van papa en mama geleerd op jonge leeftijd. In tegenstelling tot dat zouden we juist aangemoedigd moeten zijn voor onze nieuwsgierigheid en ons verlangen, maar nee, dat zijn we vaak niet. We werden er zelfs voor bestraft, waardoor veel vertrouwen en zoete dromen zijn verdwenen en een harde dood zijn gestorven.

Ontkoppeling
Als resultaat hiervan heb ik door de jaren heen inmiddels vele mensen mogen begeleiden, waaronder zelfs ondernemers, die mij aanvankelijk niet konden vertellen wat ze willen, wat hun verlangens zijn en zelfs niet konden vertellen waar ze goed in zijn!
Ik ontmoette een jonge vrouw, een succesvol psycholoog, die me verwonderde door geen enkel ding te kunnen vertellen waar ze goed in was! Ze was zich niet bewust van haar kwaliteiten, kunnen en kunde.
Was het omdat ze niet goed was in wat ze deed? Nee, nee, ze was zelfs erg goed in haar vak. Haar vervolgens helpen weer daar te komen waar ze kon erkennen dat ze zichzelf kon zijn en zichzelf mocht prijzen, terwijl ze hier in haar jeugdjaren min of meer voor werd bestraft, bleek toen dan ook uiterst lastig.

Met die achtergrond, denk je dat ze zichzelf toestond om mooie en grote dingen te verlangen?
Nee nee, die kans was destijds wel heel erg klein.
‘Doe maar gewoon, gewoon simpel, dan doe je al gek genoeg.’

Falen?
Als je problemen ondervindt bij het overdenken en formuleren van grote en belangrijke doelen, dan kan het dus best zo zijn dat je onbewust geleid wordt door ‘de angst om je te schamen’, een programmering vanuit vroeger, wat naadloos verbonden blijkt aan de angst om te mislukken. Wellicht een andere uitleg van iets wat we falen noemen.

Wees je ervan bewust, dat het toch vaak de succesvolle mensen zijn die het meest falen in hun leven, omdat ze een heleboel verschillende dingen ondernemen, totdat ze uiteindelijk ontdekken wat werkt en wat niet!
Kortom, sta jezelf toe te verlangen naar ‘glimmende objecten’, want je zult nooit ook maar één geaccepteerde reden ontdekken, die je legaal vrijpleit, om dingen te verlangen, te wensen en te ondernemen.
Stel daarom vandaag nog een lijst samen met ambitieuze en diep gekoesterde doelen, verlangens en wensen wat je wilt zijn, doen en hebben, want je bent het meer dan waard.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Waar gaat het nu écht om…

imagesCA8CD3YRHeb jij het al ontdekt?

Van al het vele wat er bestaat op deze wereld, is er feitelijk maar één enkel ding wat iedereen eigenlijk alleen maar wenst, en dat is,… gelukkig zijn, dat heerlijke goede gevoel.

De menselijke aard Het ligt in de menselijke aard verscholen dat ze altijd dingen willen hebben die ze nu nog niet hebben, zoals een nieuwe auto, een groter huis, meer geld, nieuwe kleren…
of ze willen een nieuwe verhouding, een andere baan, bepaalde vaardigheden onder de knie hebben, meer talenten en kennis op bepaalde gebieden…
of ze willen meer vrijheid, erkenning, bekendheid, status of bewondering…
of ze willen ergens een trofee mee krijgen of een onderscheiding ontvangen… hoe zeldzamer en unieker hoe beter.
Vervolgens raken ze op een bepaalde manier gefixeerd op deze dingen, doen er van alles voor, hebben er van alles voor over met alle opofferingen van dien om het te krijgen en te realiseren en gaan zelfs door teleurstellingen en pijn heen om het uiteindelijk dan toch voor elkaar te krijgen.

Het nuchtere feit…
De reden waarom ze dit allemaal willen hebben en bereid zijn om er al die dingen voor te doen en te laten, is omdat ze denken, dat wanneer ze ontvangen wat ze willen, dat ze zich dan goed zullen voelen. Goed voelen in de zin van zich verlicht voelen, gelukkig zullen zijn, zich vervuld zullen voelen, zich veilig zullen voelen, vrij en waardig of welk ander heerlijk gevoel dan ook.

En wat nu als er een gemakkelijkere, snellere manier bestaat om je goed te voelen?
Is het je weleens opgevallen dat enkel een bepaalde gedachte of een verandering van gedachte je al een goed gevoel kan geven? Een zelfs wel heel erg goed gevoel? Heb je dat weleens ervaren?
Is dat niet een veel snellere en gemakkelijkere manier om je goed en beter te voelen?

Je creëert je eigen hemel of je eigen hel…
Je gedachten kunnen je gevangen nemen, maar je ook je vrijheid geven…
Vrijheid is pas mogelijk wanneer je je geest leert te beheersen.

Voor veel mensen is het leven als een wedstrijd zonder finish, met weinig tot geen plezier… en het enige wat ze hun leven lang achtervolgen is… dat goede gevoel, dat onbereikbaar lijkende gevoel van gelukkig zijn… iets wat heel eenvoudig en allang bereikt had kunnen worden… als ze hadden geweten wat jij hier nu leest.

… en weet je wat dan de volgende stap naar perfectie is?
Dat je zodanig in het leven staat, dat je niets meer van ‘buitenaf’, dus geen enkel extern iets meer nodig hebt, om dat heerlijke, fijne, goede, vervullende en gelukzalige gevoel te voelen en te beleven.
Bevrijd jezelf daarom van die sombere beperkende gedachten en ik wens je alle geluk.
Heb en hou ’t goed!

Hans Oelen
Succescoach

Werk in uitvoering

Wat maakt jou gelukkigWees gelukkig zonder reden.
het heeft namelijk geen reden nodig!
Als je gelukkig bent vanwege een reden,
realiseer je dan dat je een probleem hebt,
want de reden kan je worden afgenomen.

Als je gelukkig bent, waar heeft dat dan mee te maken?
Waardoor wordt dat heerlijke gevoel van gelukkig zijn veroorzaakt?
Denk jij dat je gelukkig bent, omdat dingen goed gaan?
Ben je gelukkig omdat op zijn minst dingen eens een keer niet verkeerd gaan?

Nee, geluk wordt nooit veroorzaakt door één van deze voorwaarden. Je kunt dit zelf weten. Bijvoorbeeld, heb jij ooit een probleemloos moment ervaren, terwijl je je nog steeds niet gelukkig voelde?
Ben je ooit geconfronteerd met iets, een aandoening of iemands gedrag, wat je niet plezierig vond, maar wat toch jouw humeur niet vernielde?
Dit is omdat geluk niet wordt veroorzaakt door voorwaarden, anderen, dingen en/of wat anderen zeggen of doen, of juist niet zeggen of niet doen.
Geluk en de ervaring van vrijwel elk goed gevoel, komt nooit voort vanuit iets wat buiten jou ligt, het is het resultaat van de gedachten die je denkt, overtuigingen die je gelooft of overpeinzingen die je overdenkt, wat aan de basis staat van het je gelukkig voelen of van andere gevoelens die hier sterk op lijken zoals vredig, rustig, kalm, sterk, opgelucht, vastberaden, ontspannen en gerustgesteld, enz.

Internaliseren
Dit is de reden waarom men zegt, “Geluk is een intern proces.”
Het is een intern proces omdat het zich voordoet wanneer je denkt op een bepaalde manier, en het niet werkt wanneer je dat niet doet.
Het is een intern proces, omdat het eigenlijk alleen maar afhangt van jouw denkproces, oftewel aan de binnenkant van jouw zelfwerk, als bevestiging dat jouw en mijn leven altijd een ‘werk in uitvoering is!

Gewoon iets om je bewust van te zijn en er verder over na te denken, wanneer je in één van die ‘ik voel me niet zo goed’ momenten zit en je denkt dat het is vanwege iets wat van buiten jou komt.

… Het is het niet. Het is geen van die dingen.

“Met jouw gedachten maak jij jouw wereld
en de kwaliteit er van.”

                                                                                                                                                                    De Boeddha

dus,… wat maakt jou gelukkig?

Hans Oelen
Mental health coach

Gebruik je vakantie om te dromen!

lelieDroom verheven dromen, want waar je over droomt, zul je worden.
Alle grootse prestaties zijn ooit begonnen met een droom. De eik sliep en ontwaakte uit de eikel, de vogel zat wachtend in het ei en in de hoogste visie van de ziel is het een wakende engel die zich roert. Dromen zijn dus zaadjes, voorafgaand aan de realiteit.

Deze beeldende woorden van James Allen zijn enkele van de mooiste en krachtigste die ik ooit heb gehoord. Hij nodigt je samen met mij uit om te dromen, met name ook in de komende vakantieperiode.  Geef jezelf de tijd en de aandacht om je gedachten de vrije loop te geven en laat ze dwalen. Dit,  om te visualiseren wat je wilt gaan doen met de komende tweede helft van het jaar en zelfs met de rest van jouw leven.

Waar droom jij over?
Toen ik nog een kind was, kreeg ik op school met regelmaat boze opmerkingen van mijn leerkracht op de momenten dat ik zat te dagdromen. Waardevolle momenten, zo weet ik nu, terwijl ik me toendestijds een schuldgevoel liet aanmeten, omdat ik op dergelijke momenten verondersteld werd om op te letten en bij de les te blijven.
Tot op de dag van vandaag wordt de kracht van het dagdromen door veel leerkrachten nog steeds niet begrepen.

Ik weet niet meer waar mijn dromen toen over gingen, maar ik heb nog elke dag mijn dagdroommomenten. De reden waarom ik die dromen blijf koesteren, is omdat ik WEET dat alles wat ik in mijn leven heb bereikt, ooit begonnen is met een droom. Veel van wat ik op school en gaandeweg mijn leven heb geleerd en ervaren, zijn de hulpmiddelen geweest om mijn dromen tot werkelijkheid te laten komen. Zo sterk zelfs, dat ik weet dat ik zonder mijn dromen niets zou hebben gehad om aan te ‘werken’.

In feite vertel ik hier niets vreemds, want vele groten der aarde deden dit op dezelfde manier en miljoenen zijn hun hier in gevolgd.

Denk aan Martin Luther King met zijn fameuze ‘I have a dream’ toespraak, John F. Kennedy met z’n ‘Ich bin ein Berliner’ rede, Microsoft-oprichter Bill Gates met zijn oorspronkelijke droom, dat er in iedere huiskamer op deze aardbol een computer zou staan en Apple tycoon Steve Jobs die droomde dat iedereen een handcomputer zou hebben in z’n broekzak… en zelfs ondernemer en bierbrouwer Freddie Heineken reserveerde bewust elke dag tijd, om tijdens werktijd een bad te nemen en te dromen.
Ze hebben het allemaal, alvorens het realiteit werd, eerst in hun dromen al zien gebeuren.
Zie je hier een patroon in verscholen?

Grote leiders blijken dagdromers.
Ze beelden zich grootse dingen in en fantaseren hierover. Vervolgens treden ze naar buiten om deze dromen tot leven te brengen. Ze dromen dus niet alleen over het gewenste leven…, ze leven hun dromen!

Verheven dromen
Ik vraag je daarom om jezelf de ruimte te geven om vanaf nu, desnoods beginnend in je zomervakantie, groot te gaan dromen, niet alleen van die kleine en nietige droompjes en fantasietjes, maar grootse verheven dromen!
Daar, waar jouw dromen gerealiseerd worden, wordt niet gedacht in termen van grootte en formaat. Grote dromen, kleine dromen, ze zijn allemaal hetzelfde. Droom gewoon groot, wetend, dat elke grote prestatie ooit iemands droom is geweest aan het begin.

Dromen zijn de zaadjes voor de uiteindelijke werkelijkheid, maar het voortbestaan en de ontwikkeling ervan vraagt weldegelijk onderhoud!
Droomzaadjes hebben water nodig en moeten telkens ontdaan worden van onkruid om goed te kunnen groeien en bloeien.  Ben jij bereid om dat werk te doen? Dan kun je het resultaat verwachten en zal jouw wakende engel zich scheppend roeren in moeiteloosheid.

Ik wens je daarom een mooie zomer, een fantastische vakantie met mooie verheven dromen!

Waar droom jij over?

Hans Oelen
Succescoach

Hoe vaak doe jij het?

Klagen1Het is een misvatting dat mensen het nodig hebben om te klagen omdat ze anders zouden ontploffen. Maar als het hardop klagen echt noodzakelijk zou zijn voor menselijk geluk, zou dat dan niet betekenen, dat de grootste klagers zouden behoren tot de gelukkigste mensen op aarde…? Hoe kom ik dan toch aan dat vermoeden, dat we allemaal wel weten dat dit echt niet het geval is?

Onderzoek en spelregels.
Een Amerikaans universitair docent besloot om dit uit te vinden. Hij bracht een aantal studenten bij elkaar en gaf ze allemaal een paarse rubberen armband en daagde hen uit om te onderzoeken hoe lang ze het zonder klagen konden stellen. Weet hierbij, dat een nietige opmerking als… ‘koud hè?’ al als een klacht bezien dient te worden.

De opdracht die de studenten kregen was in basis simpel:
‘Doe de armband om je rechter pols en hou vast aan jouw intentie, om 21 dagen lang te leven zonder ook maar één enkele keer te klagen.. Als je vervolgens toch klaagt, doe de armband dan aan de andere pols en begin overnieuw.’

Hoe lang verwacht jij om het vol te houden, niet te klagen?
Hoe lang denk jij de armband te moeten dragen voordat je in staat bent om het 21 dagen onafgebroken te moeten stellen zonder ook maar één enkele klacht?
Realiseer je goed, dat dit niet zomaar en alleen een testspelletje is, het belang van dit zelfonderzoek nodigt je uit om zicht te krijgen op jouw werkelijke gevoel van geluk over jouw leven.

Resultaten
De meeste mensen blijken 5 tot 8 maanden nodig te hebben om de armband 21 achtereenvolgende dagen aan één en dezelfde pols te dragen, omdat ze pas dan in staat blijken 21 dagen onafgebroken niet te klagen.
Alleen al jouw pure bewustzijn, hoe vaak je onbewust klaagt in een dagtijd, kan een levensveranderende ontdekking zijn. Je kunt het zelf testen, want het enige wat je ervoor nodig hebt is een rubberen armband, twee polsen en de intentie het onderzoek eerlijk te vervullen…

…en het zal je verrassen.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: