Tagarchief | Palaver-trainingen

Aandacht

000‘Denken zonder bewustzijn,
is één van de belangrijkste dilemma’s van het menselijk bestaan.’

Eckhart Tolle

Elke dag maak ik enkele wandelingen met de hond. We wonen aan de rand van de stad en dat heeft als voordeel, dat we direct in het groen van de polder terechtkomen. Flow, onze hond, kan zich niet gehinderd door een hondenriem, in volle vrijheid en naar eigen goeddunken volop vermaken in deze overvloed aan alles wat ze op haar pad aantreft en met iedereen die ze ziet.
Ik ook…, met dat verschil, dat ik voorheen elke keer vergat, om dat waar ik net voor de wandeling mee bezig was, op kantoor achter te laten. Ik nam het onderwerp waarmee ik aan het werk was, in mijn aandacht met me mee, met als consequentie, dat ik meerdere malen per dag door het mooie ‘groen’ heenliep, zonder ervan te genieten en zonder het zelfs ook maar heel even waar te nemen. Ik had er gewoonweg geen aandacht voor, want al mijn aandacht werd, zonder me daar bewust van te zijn, in beslag genomen door andere dingen, waaronder de alom gevreesde en overbekende waan van de dag.

Er zijn tot op de dag van vandaag nog steeds heel wat dingen die we doen, zoals de mens ze ooit oorspronkelijk heeft geleerd op de savannes van Afrika in het begin van onze evolutionaire reis. Niet van alle van deze dingen kunnen we nog stellen dat ze ons dienen in ons normale leven. Eén van die dingen is dat wanneer een waargenomen bedreiging of probleem zich aandient in ons leven, we de neiging hebben om onze aandacht te verkleinen en onze focus volledig te richten op de bedreiging of het probleem.

Deze actie zou een fantastisch idee zijn geweest als we te maken hadden met de aanval van een leeuw of een tijger, maar laten we eerlijk en realistisch zijn, dat we met dit soort bedreigingen gelukkig niet elke dag te maken hebben. Wanneer we onze aandacht verkleinen, vallen we ten prooi aan de fout die Eckhart Tolle zo kernachtig beschrijft. We zijn zo hardleers gericht op de mogelijke problemen die op ons pad terecht zouden kunnen komen en we hebben zo weinig vertrouwen in alles wat mogelijk is zonder er fysiek ons best voor te hoeven doen, dat wij daardoor ons bewustzijn grotendeels hebben gesloten. We staan niet meer open voor de enorme reeks aan oplossingen, kansen en mogelijkheden.

Het statement van Tolle is daarom zeer waardevol. Om het leven ten volle te leven, nodig ik je van harte uit om jouw bewustzijn volledig uit te vouwen. Wees je bewust van alles wat er in jouw leven en jouw directe omgeving plaatsvindt en wat er allemaal gaande is en stel je ook open voor alle ideeën uit welke richting dan ook. Wees je bewust van je eigen kracht. Heb vertrouwen in jouw vermogen. Word ontspannen en aanwezig voor het heden en de wereld om je heen. Meng je denken met bewustzijn en je leven krijgt zo veel meer vrede. Geen leven vrij van problemen, maar wel een leven wat zich laat herkennen als dankbaar en vreedzaam, waardoor oplossingen, kansen en mogelijkheden veel gemakkelijker te vinden zijn en zich op jouw weg aandienen.

Hoe zou je dat vinden?

Hans Oelen
Succescoach

Invloed

Waardering3De kans is groot dat mensen vergeten wat je hebt gezegd,
en wat je hebt gedaan.
Mensen vergeten echter nooit welk gevoel je ze hebt gegeven.

Dit artikel is me ingegeven door de vraag die ik ontving via email:
‘Beste Hans, ik ben sinds kort bedrijfsleider en ik wil graag mijn invloed versterken.
Kan jij me daar bij helpen?’

Met dank voor deze mooie vraag, want het bracht me het volgende:

Elke dag dat je omgaat met andere mensen, laat je een stempel na op de ontmoeting.

De andere wereld
Ik reed door de stad, terwijl ik niet lekker in m’n vel zat. Ik was geïrriteerd. Alles ging anders dan anders op die ochtend en met name ook anders dan ik wou. Mijn stemming was één op één af te lezen aan de felle manier waarop ik reed. Ik wilde overal dwars doorheen rijden, maar dat kon niet, want uit elk weggetje van rechts kwam wel iets of iemand die het recht had en claimde op voorrang en ook alle zebrapaden werden, juist op deze ochtend, extra druk gebruikt… Toen kwam ik tegelijk met iemand anders bij een kruising, en ik wilde net nog even hard doorrijden, voorrang of niet, toen er iets wonderlijks gebeurde. De automobilist van rechts glimlachte breeduit en vriendelijk en gebaarde mij om voor te gaan…

Drie straten verderop trof mij dit voorval, wat als een denkbeeldige baksteen met een donderslag op z’n plaats viel. Die man, die medeweggebruiker in die andere auto, leefde in een geheel andere wereld dan de wereld waarin ik leefde! Ik was geschokt. De boost aan bewustzijn die dit inzicht teweeg bracht op dat moment, over het bestaan van een andere, maar oh zo fantastische waarheid, dat het ook voor mij is weggelegd op een wezenlijk andere en positief bewustere manier in het leven te staan…

Je gaat om met jouw gezin, jouw klanten, jouw collega’s, vrienden en waarschijnlijk ben jij je heel goed bewust hoe belangrijk deze mensen voor jou zijn.
Maar daarnaast heb je ook nog contact met de caissière in de supermarkt, de portier bij het bedrijf wat je bezoekt, de serveerster die je de koffie brengt en zelfs heb je contact met die oudere dame direct voor je, die in haar eigen beleving met de 70 kilometer per uur die ze rijdt, over de snelweg raast.

Hoe voel jij je over hen, en welk gevoel laat je bij hen achter?
Zijn deze mensen gewoon anonieme wezens en dienaren, of zijn het voor jou zelfs obstakels op je pad?
Laat jij je frustreren door hen of worden juist zij het slachtoffer van de frustratie die jij toch al had?

Hoe het ook zij, ze zullen dit nooit vergeten.

Met het geven van een fooi zul je de serveerster best blij maken, maar door haar te vertellen hoe je dat wat ze deed, oprecht waardeert, zul je haar gelukkig maken en zal ze dat moment, door het gevoel wat jij haar bezorgde, nooit meer vergeten.
Daarom, vind een manier om iedereen te waarderen waar je direct of indirect mee te maken hebt…. en doe dat niet soms, maar doe het altijd. Maak hier je grondhouding van. Oprecht, vanuit je hart, niet vanuit je hoofd, want dan is het een truc.

Je schenkt hiermee een goed gevoel aan anderen en je krijgt dat goede gevoel direct ook zelf terug, in verdrievoudigde vorm.

Sterker kun je je invloed niet maken!

Hans Oelen
Succescoach

Wat ben jij waard?

Ik ontving onlangs een mailbericht van iemand, die mij voorhield, dat mensen als ik, die anderen helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, hier eigenlijk geen geld voor zouden mogen vragen…

Dit is eigenlijk best een interessant onderwerp, want er zijn inderdaad veel coaches en aanbieders van allerlei diensten op het gebied van zelfontwikkeling en professionele ondersteuning, die voor hetgeen ze doen, geen of in ieder geval heel erg weinig vergoeding of geld (durven) vragen.

Maar de vraag is en blijft natuurlijk: Hoe zit dat dan bij mij?
Hoe kijk ik hier naar en waarom vraag ik er wel de hoofdprijs voor?
Ik heb de afgelopen 25 jaar veel tijd, aandacht en energie geïnvesteerd in- en ben tot op de dag van vandaag nog steeds uiterst intensief aan het werk met groei en ontwikkeling, om te weten en te kunnen wat ik nu doe.
Deze investering in aandacht, tijd en energie heb ik gebruikt om dagelijks te bouwen aan de kwaliteit waar ik nu voor sta, en waar ik in gewaardeerd wordt, met de wens om hiermee anderen verder te kunnen helpen op hun weg.

Hans,
als ik jou niet had leren kennen,
dan was mijn bedrijf, waar ik 22 jaar liefde en aandacht in heb gestopt,
nu verleden tijd geweest.
Ik ben je dankbaar!!

Waarde aan de wereld
Daarnaast is het zo, dat alles wat we doen en ondernemen, een bepaalde waarde vertegenwoordigt voor de wereld in z’n algemeenheid. Het maakt niet uit wat je huidige situatie ook maar is, zelfs niet wanneer je op dit moment een baan hebt die je liefde niet heeft. Je levert er hoe dan ook een bepaalde waarde toe aan de wereld.

Wanneer je hier je gedachten eens over laat gaan, stel jezelf dan ook eens de vraag:
“Hoeveel ben ik eigenlijk waard?”

Hoeveel ben jij waard in werkelijk alles wat je doet en onderneemt?
Wat voeg jij toe aan anderen?

Ik stel je deze vraag, omdat nogmaals, alles zijn waarde heeft, en jouw prijs is gebaseerd op de waarde die jij jezelf toekent.
Wanneer jij jouw waarde (er)kent die jij hebt voor de wereld, en jij vindt werkelijk en oprecht dat dit hoger is dan het gemiddelde van wat er door collega’s wordt gevraagd, dan begin jij vanaf dat specifieke moment de waarde, het succes en de welvaart aan te trekken die jij verlangt en verwacht.

Wat heb jij anderen te bieden?
Wanneer jij de wereld iets te bieden hebt wat jouw liefde, aandacht en passie heeft, dan ben je al snel in staat om succes naar je toe te halen. Dit is helemaal niets nieuws, want het is de afgelopen 6000 jaren al meer dan eens bewezen.
Kijk wat dat betreft maar eens naar je eigen computer en het gemak en het plezier wat je dagelijks hebt van je Microsoft- of Apple machine. De mensen die dit met visie, liefde, aandacht en passie hebben ontwikkeld zijn/waren al jaren vervult met succes en welvaart.

Wat kan jij betekenen voor de wereld?
Wat heb jij in je om anderen te helpen en/of van dienst te zijn. Wat is je eigenlijke reden van bestaan, welke unieke talenten heb jij om anderen te dienen in het verhogen van hun waarde?
Stel jezelf deze vraag telkens weer en het enig juiste antwoord zal als vanzelf naar boven borrelen. En zodra je het antwoord ontdekt op deze vraag en je hier op gaat focussen, hoe meer zekerheden je hierin opbouwt, hoe meer succes en welvaart je naar jezelf toetrekt.

Hou voor altijd vast, dat alles zijn prijs heeft, zolang je anderen ermee kunt helpen.
Weten wat je waard bent, schept waarde in jouw leven en in het leven van anderen, en vervolgens komt dat in de vorm van succes en welvaart weer bij je terug.

Ik wens je veel waarde!

Hans Oelen
Succescoach van Palaver-trainingen

Effectief plannen, een introductie naar timemanagement

Alle deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de kortste en meest effectieve training timemanagement aankijkend, lachte ik als trainer vriendelijk en zei:
“Okay, laten we beginnen met een kleine quiz”.

Ik pakte een groot dik en stevig glas met een wijde opening met een inhoud van circa 1 liter en zette deze boven op de tafel. Daarna pakte ik uit een krat een aantal keien, allemaal ter grootte van een vuist en legde die heel voorzichtig in het glas tot deze gevuld was tot aan de rand.

“Is het glas nu vol?” vroeg ik vervolgens.
Iedereen in de groep antwoordde met overtuiging “Ja”.

“Echt waar?” vroeg ik en pakte ondertussen uit dezelfde krat een zak met fijn grint en goot dat leeg in hetzelfde glas.
Ik schudde het glas heen en weer, waardoor het grint de wet van de zwaartekracht volgde en vulde het glas vervolgens tot aan de rand.

“Is het glas nu vol?” vroeg ik weer.
De deelnemers waren nu wat voorzichtiger in hun antwoord. “Ja, nu wel”, werd er gezegd.
“Nee, nog niet helemaal”, reageerde ik, ondertussen een zakje fijn zand uit de krat halend die ik vervolgens ook in het glas goot en wat z’n weg vond naar beneden tussen de keien en het grint door.

Weer vroeg ik: “Is het glas nu vol?”
“NEE” riepen bijna alle deelnemers in koor.
“Helemaal goed”, lachte ik en pakte een literkan met water en vulde het glas tot aan de rand.

Weer vroeg ik: “Is het glas nu vol?”
“Ja”, riep de hele groep in koor.

“Wat is nu de essentie van deze demonstratie?” vroeg ik vervolgens.
Eén deelnemer stond op en antwoordde:
“Het maakt niet uit hoe verschrikkelijk druk je het hebt, wanneer je écht je best doet, kunnen er altijd nog wel wat belangrijke taken of activiteiten bij in je agenda!”

“Ik zou je gelijk geven, wanneer we hier voor een training – Hoe raak ik zo snel mogelijk Burnout – zouden zitten”, antwoordde ik.
“Wat deze demonstratie jullie wil leren”, zei ik, “is dat wanneer je niet begint met de grote keien, die je grootste prioriteiten vertegenwoordigen, als eerste in het glas te doen, je ze er op een later moment nooit meer inkrijgt!”

Dagelijkse planning
Kijk eens kritisch naar je dagelijkse planning en evalueer nu eens hoe jij dagelijks je glas vult?
Wat zijn jouw ‘grote keien’ en stop jij die altijd als eerste of als laatste in het glas?

Wanneer je hebt vastgesteld wat jouw ‘grote keien’ zijn, schrijf ze dan direct in je planner of je takenoverzicht, want alleen het herkénnen van je grote keien brengt je niets! Ze opnemen in je planning is de eerste stap naar de afronding en realisatie van je plannen.

Maak hier voor een maand lang maar eens je dagelijkse gewoonte van en je zult merken dat het ‘grint’,‘het zand’ en ‘het water’ steeds minder de kans krijgen, om als storende elementen, je dagelijkse tijd op te vreten.

Ik wens je veel effectieve tijd.

Hans Oelen
Palaver-trainingen

Het richten van je focus

“Je wordt waar je dominant aan denkt.”
– Earl Nightingale –

***

“Waar je voor kiest je focus op te richten in je geest, is kritisch,
want waar je het meest op focust, wordt je toekomst.”
– Noel Peebles –

***

“Er hoeft maar één ding te veranderen om geluk en succes in je leven toe te staan, namelijk het richten van je focus daarop.”
– Greg Anderson –

***

Een paar jaar geleden was ik nauw betrokken bij een goede kennis van me,die een zaak  startte in de fastfood.
Met gedrevenheid en enthousiasme begon hij allerlei nieuwe snacks uit te vinden en z’n zaak begon al snel te lopen als een tierelier. Alles liep goed, hij kreeg veel mond op mondreclame en hij verstuurde wekelijks prachtige folders in zijn omgeving.
Hij was gelukkig en uiterst tevreden met z’n omzet.

Een tweede speler
Een paar maanden na zijn opstart kreeg hij echter concurrentie, want in de buurt opende ook een andere snackbar. Mijn vriend begon zich toen zorgen te maken, want hij was bang dat hij daardoor klanten zou gaan verliezen, terwijl er natuurlijk voor beide locaties genoeg klanten zouden zijn.

Van succes naar niet willen falen
Zonder dat hij er erg in had, begon hij zijn focus te veranderen van ‘succes’ naar ‘niet willen falen’. Al snel begon zijn omzet te dalen en zelfs te stagneren.
In plaats van zijn focus te blijven richten op wat hij wilde en verlangde, namelijk groei in klanten en omzet, ging zijn focus naar hoe slecht het allemaal ineens ging en hoeveel van zijn klanten hij niet meer terug zag komen in zijn snackbar.

Risicozone
Hij begon zich steeds meer zorgen te maken en angst en twijfels begonnen zijn ‘vrienden’ te worden. Hij had gewoon niet in de gaten dat hij met zijn aandacht gewoon creëerde wat hij helemaal niet wilde en hiermee alleen maar het aftakelingsproces versnelde.

Hij stond zijn twijfels onbewust toe de baas over hem te worden en met zijn focus aan te trekken wat hij zélf helemaal niet wilde, namelijk weinig klanten, weinig omzet en een op komst zijnde faillissement.
Was hij hier mee doorgegaan, dan was zijn zaak nu allang verleden tijd geweest. Gelukkig riep hij tijdig hulp in en heb ik hem kunnen helpen met het herstellen van zijn focus, van waaruit hij weer langzaam en stap voor stap begon te herstellen en te groeien.

Vorig jaar heeft hij de zaak verkocht met een waanzinnige winst, want het was weer een gezond bedrijf geworden.

Kernboodschap
Wat is nu de kernboodschap van deze ervaring: Waar is jouw focus op gericht, op ‘succes en groei’ of op ‘overleven en niet verliezen’? (sowieso maar met name ook gezien de komst van een concurrent bij jou in de buurt?)

Hans Oelen
Succescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

%d bloggers liken dit: