Tagarchief | pech

Wie is hier de baas?

bewustwordingBen jij van mening dat er één bron is voor alles wat er in de wereld gebeurt of ben jij de mening toegedaan dat er twee tegenovergestelde, elkaar tegenwerkende, krachten zijn met de naam hemel en hel of goed en kwaad… één die het beste met je voor heeft en eentje helemaal niet?

Lees bovenstaande tekst nu nog een keer grondig door en geef het dan kort de tijd om goed tot je door te kunnen dringen. Het antwoord op deze vraag is namelijk heel belangrijk. Het heeft te maken met de mogelijke macht die jij en ik hebben op ons eigen leven. Als er twee krachtige krachten met elkaar zouden strijden in het universum, zouden wij dan niet gewoon pionnen zijn die volledig afhankelijk zijn van het ‘spel’ wat deze krachten spelen?
Je zou in dat geval heel zorgvuldig een kant moeten kiezen en vervolgens louter wensen en hopen, dat je de juiste partij gekozen hebt, want zou het uiteindelijk de verkeerde blijken te zijn, dan leef je in alle opzichten een volledig verloren partij, wat jouw leven heet.

Pech, geluk, toeval…
In dat scenario, ben je werkelijk machteloos. Wie kan jou in dat geval dan kwalijk nemen dat je een ander leven leeft met andere resultaten dan je ooit gewenst hebt? Hoe zit het anderzijds dat je voor een ander script kiest?
Een script waarbij je ervan uitgaat dat er slechts één macht bestaat en dat deze macht neutraal is. Je kunt zelf helemaal kiezen hoe het zich presenteert en hoe het wordt weergegeven, helemaal op basis van jouw bloedeigen gedachten en acties die je inzet. Je bepaalt de resultaten daarmee helemaal zelf! Klinkt goed, hè?
Nou…, ja en nee, want je hebt dan tegelijkertijd geen enkele ruimte meer voor een excuus wanneer het resultaten voortbrengt die niet zo zijn als jij graag zou willen of zoals je ze zelfs had verwacht. Jij, en niemand en niets anders bepaalt met dit door jou gekozen script de uitkomst, niets en niemand anders. Pech, geluk en toeval zijn hierin waarden die daarin niet kunnen bestaan.

Weet wat dat script dan betekent? Dat script is een ander woord voor de kracht van jouw gedachten en je gevoelens. Je kunt de macht van je leven weggeven, of je neemt de volle verantwoordelijkheid voor je leven. Kijk naar je leven nu. Zeg, ‘Ik deed dat!’… en dat geldt voor alles.
Zijn er delen die je (nog) niet bevallen? Jij, en alleen jij, hebt de macht om ze te veranderen. Het is je niet gegeven om jouw verleden te wijzigen, maar wel, dat je de toekomst kunt ontwerpen en tot uiting kunt laten komen door NU te handelen.

Ik wens je veel plezier.

Hans Oelen
Succescoach

Waarom besta jij?

voel je thuis1Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat we drie basisvormen van leven kunnen benoemen die mensen leven in deze wereld.

Afwachtend
De eerste vorm die tegelijkertijd ook het meeste voor komt is het leven waarin mensen gewoon hun dagelijkse bestaan leiden. Het elke dag ondergaan van de bewegingen van het leven, waarin alles hen overkomt, gekoppeld aan de overtuiging dat het leven het goed of slecht met je voor heeft en waarin het elke dag weer afwachten is of het een dag vol met pech en tegenslag is of dat het een dag is die voor de verandering de factor geluk maar eens op je pad brengt. De naam van de schrijver heb ik niet meer voor handen, maar hij karakteriseerde deze vorm van leven als:

‘het levende leven vanuit een stille wanhoop.’

Ambitieus
De tweede vorm is het leven waarin ambitie centraal staat.
Deze mensen leven hun leven met de missie van het succesvol worden. Het slagen in het leven op een overweldigende manier, waar zelfs hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld van afhankelijk zijn, omdat het bouwwerk, wat leven heet, gebouwd wordt op de vraag of ze er voldoende in zullen slagen.

Zelf heb ik het gevoel, dat het leven van een dergelijk leven gelijk staat aan een zware “survival of the fittest”, waarin het leven wordt ervaren als een gevaarlijk en ondoordringbaar oerwoud wat veroverd dient te worden. Een dergelijk leven lijkt een levensmotto mee te dragen als :’Degene die uiteindelijk sterft met het meeste speelgoed, heeft gewonnen’. De kwaliteit van dit leven wordt afgemeten aan vergaarde bezittingen en macht.

Voelen
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de derde vorm. In plaats van het alleen maar bestaan of het beklimmen van de hoogste en lastigste bergen, vind ik het heerlijk om een leven te bouwen, waar mijn hart van gaat zingen.
Dit doet me denken aan een mooie anekdote…

***

Jan komt een voormalig klasgenoot van de basisschool tegen, die jaren z’n uiterste best heeft gedaan om een ambitieus leven op te bouwen en het helemaal te maken, wat echter niet is gelukt. Uiteindelijk zit hij aan de grond.
Jan stopt hem wat geld toe en enige tijd later ontdekt hij dat zijn oude schoolvriend toch het geluk lijkt te hebben gevonden, want hij komt hem weer tegen op het moment dat hij zijn ronde doet om bij iedereen zijn schulden te betalen die hij in de loop der jaren gemaakt heeft. Op de vraag hoe hij deze omwenteling voor elkaar heeft gekregen, antwoord hij, dat hij tot voor kort altijd het leven van ‘de Ander’ leidde.

‘Wie is dan ‘die Ander’?’ vroeg Jan.
”De Ander’ zijn al die mensen die me geleerd hebben te zijn, wie ik eigenlijk nooit was. ‘De Ander’ meent dat het de plicht van ieder mens is om het leven te leiden vanuit het idee dat hij geld moet sparen om niet van de honger om te komen wanneer hij oud is. ‘De Ander’ moet ook altijd zoveel en denkt zoveel en maakt ook zoveel plannen, dat hij pas ontdekt dat hij leeft, wanneer zijn tijd op Aarde bijna voorbij is, maar dan is het altijd al te laat om nog te leven.’

‘En jij, wie ben jij dan nu?’, vroeg Jan.
‘Ik ben degene geworden die ieder van ons is, wanneer hij naar zijn hart luistert. Iemand die zich laat meevoeren door het mysterie van het leven, die openstaat voor wonderen en die blij en enthousiast is over wat hij doet, is en heeft.
‘De Ander’, die altijd bang is om teleurgesteld te worden, hield me altijd tegen om de achteraf juiste actie te ondernemen.’
‘Maar er bestaat toch ook altijd zoiets als tegenslag en lijden?’, vroeg Jan.
‘Ja, iedereen lijdt zijn nederlagen, niemand ontkomt daaraan. Daarom, is het niet veel beter om bij het verwezenlijken van je dromen een aantal veldslagen te verliezen, dan ten onder te gaan zonder te weten waarom je überhaupt lijdt?’

‘Is dat alles? vroeg Jan.
‘Ja. Toen ik dat inzag, werd ik wakker en was ik vastbesloten, vanaf dat moment, de persoon te zijn, die ik in werkelijkheid altijd al ben geweest. ‘De Ander’ liet ik achter. Ik heb hem nooit meer tot mij toegelaten. Hij probeerde mij nog een aantal keren schrik aan te jagen door me op de risico’s te wijzen van het niet aan de toekomst denken, maar vanaf het moment waarop ik ‘de Ander’ uit mijn leven heb gezet, is mijn leven opgeklaard.’

***

Ik wil graag kijken hoe succesvol ik kan zijn, en dan niet door mijn succes af te meten aan de vergaarde hoeveelheid speelgoed of macht, maar door het verschil wat ik heb kunnen maken in de wereld en door de hoeveelheid anderen die ik hierin met mij mee heb kunnen nemen.

Ik denk dat dit het verschil is wat wij met z’n allen kunnen maken in dit bestaan, namelijk dat mensen die leven op basis van een sterk en onvoorwaardelijk vertrouwen, dingen weten te bouwen die ervoor zorgen dat de wereld ook voor anderen een steeds betere plek is.
Volg daarom je hart, ken je doel en stop nooit met het veranderen van jouw wereld.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: