Tagarchief | plezier

Handelen in een onzekere arbeidsmarkt

imagesCAVNE5Z5Ook in een gespannen en onzekere arbeidsmarkt kun je slagen.
Zogenaamd knappe koppen spreken over de noodzaak om hard te werken, te blijven kijken naar mogelijkheden, het nemen van berekende risico’s, het volgen van je passie, enzovoort… maar misschien is het goed om deze adviezen eens terzijde te leggen.
Ik ben er van overtuigd dat je juist aandacht dient te geven aan wat je NIET moet doen, vooral nu velen het gevoel hebben dat kansen lijken te krimpen.

Er zijn drie veel voorkomende fouten die mensen maken in hun carrières, niet alleen door onervaren jonge mensen die de arbeidsmarkt als starter betreden, maar met name ook ervaren mensen die van banen wisselen. Veel carrières worden onnodig geblokkeerd door beperkende overtuigingen en sombere percepties, waarbij de volgende drie dingen wel het ergst zijn wat je kunt doen als het je carrière betreft:
1. Je verwachtingen te laag instellen.
2. Het gevoel hebben dat je op zeker moet spelen.
3. Negeren van groei en ontwikkeling.

Lage verwachtingen
Maar een handjevol mensen denkt met brullend zelfvertrouwen te verwachten dat de wereld met smart op hen zit te wachten. De rest van de wereldbevolking ontbreekt het aan zelfvertrouwen en voelt zich onzeker. Ze willen zich veilig voelen en ze denken dat door het verlagen van hun verwachtingen, een gevoel van veiligheid op hun pad zal komen. Maar zo werkt het niet. Het laag instellen van verwachtingen brengt banen zonder enig perspectief. Voor iedere postkamerjongen die uiteindelijk hoofdredacteur wordt van de krant waar hij begon, elke lopendeband medewerker in een drukkerij die uiteindelijk een topscript voor een topfilm aan de man weet te brengen, zijn er miljoenen anderen die uiteindelijk blijven steken op de plek waarin ze ooit ook begonnen zijn… veroorzaakt door psychologische beperking in verwachtingen die te laag werd ingesteld.

Op zeker spelen
Mensen voelen zich zo ongemakkelijk bij onzekerheid, dat velen steeds weer naar zeker-heid grijpen, juist wanneer ze dat niet zouden moeten doen. Ze volgen het advies van hun omgeving, doen wat van hen wordt verwacht en voelen zich alleen veilig wanneer ze daar in passen. Echt succes is gebaseerd op het sluiten van vrede met onzekerheid, door het onbekende om te draaien en dit te bezien als het enig bestaande gebied van moge-lijkheden. Onder alle omstandigheden vraagt het bewuste inspanning om jezelf in de positie te plaatsen, waar dingen nog een open eind hebben.. en als je dat niet doet, sluit je automatisch de kansen en alternatieven af.

Negeren van groei en ontwikkeling
Sollicitatiegesprekken kennen vaak hetzelfde patroon. De sollicitant doet z’n best om zich te bewijzen. Een leeg ritueel, een opgedragen toneelstuk waarmee wordt verondersteld te beschikken over voldoende (zelf)vertrouwen. In werkelijkheid, zijn de grote carrières gebouwd op basis van groei. Het inzicht hebben in je eigen potentieel om te groeien is niet makkelijk, vooral als je nog jong bent, maar het is een vergissing om niet te zien dat je zult en kunt groeien. De toekomst heeft je dus veel te bieden. Wat je vandaag nog kunt doen, wat je weet en hoe ver je kunt zien, is allemaal voorlopig, in afwachting van het mysterieuze proces van groei.

De verbinding
Wat deze drie misvattingen verbindt, is ieders onvermogen om te voorspellen wat ze zullen zijn en doen in de toekomst. Onzekerheid, vrees en de door angst ingegeven druk om werk te houden, zijn krachten met macht. Ze verleiden je om te geloven dat je altijd zult voelen wat je nu voelt, altijd te denken zoals je nu denkt, altijd de wereld te zien op de manier waarop je nu alles doet. Het bezien van de wereld door de lens van het heden. De noodzaak om je veilig te voelen is wat veel mensen in de problemen brengt, dat is waarom de drie grote carrièrefouten van een zo groot en waardevol belang zijn.
De manier om deze valkuilen te vermijden is door gericht aan de slag te gaan met jouw basisovertuigingen. Wissel alles wat je beperkt in voor betere, die voldoen aan een toekomst zonder angst. Het verhogen van je verwachtingen betekent het benaderen van je volledige leven met open doelen, doelen die je plezier en voldoening brengen.
Onderstaand een paar geestelijke richtlijnen die je hierbij kunnen helpen:

– Het voelt sterk en krachtig om erachter te komen wie ik werkelijk ben.
– Ik stel mijn leven en carrière in het teken van uitbreiding en groei.
– Ik heb een visie die ik jaren kan blijven volgen en bij me past.
– Ik blijf ontwikkelen zonder limiet.
– Ik luister naar mijn omgeving en ik handel op basis van de ingevingen.
– Ik houd een open mening, doordat ik weet te leven met onzekerheid
– Ik luister van binnen om trouw aan mezelf te zijn.
– Ik geef toe als ik verkeerd ben en zet dit om in een stap vooruit.
– Ik laat me bovenal leiden door mijn gevoel… die kent de waarheid

Verbind je aan mensen die deze ideeën leven en blijf hen volgen. Je hoeft hierin geen formele mentorrelatie aan te gaan; in feite, zou het beter zijn als de mensen aan wie jij je verbind uit je eigen omgeving komen en van je eigen leeftijd zijn. Als groep kun je gedeelde overtuigingen vormen om elkaar te steunen en te stimuleren om elkaar te vormen.
Vervolgens is de baan die je vervuld, goed of slecht, van secundair belang. Primair is jouw gevoel van belofte, die op natuurlijke wijze groeit en ontwikkelt.
Dat is een ideaal waarmee je vandaag kunt beginnen om het te bereiken.

Hans Oelen
Succescoach

Hoe zwaar wil jij het hebben?

roosMaak er elke dag een gewoonte van om al jouw successen te vieren, ongeacht hoe groot of klein ze zijn.

Ik heb sinds enige tijd elke dag een enorm belangrijk item op mijn to-do lijst staan en die heb ik vandaag ook al weer gevierd! Dat heeft me vervolgens aan het denken gezet over de vraag, waarom niet meer mensen dit doen en wat dit voor anderen kan betekenen.

Nee, ik bedoel hier niet mee om alsmaar meer en belangrijkere dingen gedaan te krijgen, ik doel hier juist op het bewust vieren van steeds meer dingen..!
De voltooiing van elke taak, ongeacht hoe klein ook, te zien als een gelegenheid om dit even te vieren.

Wat ik me realiseerde, is dat wanneer ik er een big deal van maak om elke volbrachte taak te vieren, ik hiermee een aantal keren per dag een sfeer creëer van plezier en vreugde rond het gedaan krijgen van dingen. Ik kan mezelf belonen, schouderklopjes geven en uiteindelijk steeds meer en veel meer gedaan krijgen!

Realiseer je namelijk goed, dat het dagelijks spelen van dit spel, zonder dat fantastische gevoel van plezier en positiviteit, elke taak is als een zware beklimmingen met een rugzak vol met stenen op de berghelling.

Hoe zwaar wil je het hebben
Ja, en vervolgens is het zo dat telkens als je de klus waar je mee bezig was hebt geklaard, ligt er alweer een andere stapel vol met ‘stenen’ voor je klaar… en dat is niet bepaald een beloningsgerichte manier van denken om na te streven!
Je kunt een spel maken van de veelheid aan steeds maar weer dezelfde taken en er wezenlijk verschillende resultaten mee bereiken, misschien niet in de taak zelf, maar wel in de manier waarop je je erover voelt en hoe je het beleeft. En hoe jij je voelt over jouw werk, heeft heel wat te doen met hoe jij je over het leven in z’n geheelheid voelt… en dat is nu precies de reden dat ik me al tijden geleden heb aangemeld voor de spelmatige aanpak van mijn werk en mijn leven!

Doe je mee?
Ik nodig je uit, want het voelt werkelijk veel beter dan ooit tevoren!
Het bepalen en vasthouden van jouw eigen stemming is tenslotte dè ultieme vorm van zelfmanagement!

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: