Tagarchief | succes

Succes, door het stellen van de juiste vragen

Strand2Beslis wat je wilt. Hier begint je bewuste creatieproces mee.
Creëer dromen/doelstellingen die je wilt verwezenlijken en die je ervaren wilt.
Gebruik vervolgens jouw gekozen doelen als ‘bronnen van informatie.’
Met andere woorden, neem en investeer tijd om dieper na te denken over alles wat je wilt zijn, doen en hebben en maak er een prachtige gewoonte van om jezelf hier over te bevragen met verdiepende en bewustwordende vragen.

Contemplatie
Dit soort contemplatie (fantaseren, dagdromen, verwonderen, verbeelden en geestelijk verkennen) brengt de noodzakelijke neuroverbindingen vanuit jouw hersenen richting het universum tot stand, waarmee datgene wat je wilt zijn, doen en hebben zich ‘moeiteloos’ zal gaan manifesteren.

Stel jezelf vragen als:
–  Waarom wil ik dit écht?

–  Wat verwacht ik te voelen wanneer ik dit doe, heb of ben?
Deze vraag is belangrijk, vanuit het inzicht, dat we alleen willen wat we zo graag willen, vanwege de gevoelens
die we ermee verwachten te ervaren, wanneer het zich verwezenlijkt in de tastbare realiteit.
Het duidelijk krijgen welke gevoelens je wilt ervaren helpt je daarom om deze gevoelens NU al te ervaren.
Wanneer je de gewenste gevoelens die je zoekt NU al ervaart in jouw huidige moment, leg je de overeenkomende
verbindende innerlijke staat van resonantie en harmonie vast, die ervoor zorgt dat de wet van aantrekking werkt
in jouw voordeel.

– Wat zou er anders zijn in mijn huidige werkelijkheid, als ik mijn doel/droom gerealiseerd heb?
Hoe zou mijn leven zich dan in positieve zin verschillen met mijn leven NU?

– Wat zou ik dan doen wat ik nu niet doe?

– Welke nieuwe mogelijkheden zullen er zijn, als ik mijn doelen/dromen gerealiseerd heb?

– Wat kan ik vervolgens doen dat ik nu nog niet kan doen?

– Welke mogelijkheden en kansen zou dat voor mij openstellen?

– Hoe zou ik anders ZIJN dan ik nu ben?

– Hoe verwacht ik me anders te voelen over mezelf dan ik nu doe?

Niet oordelen
Eén ding waar ik over droom is het volledig niet-oordelend zijn.
Ik denk dat niemand minder wil zijn dan liefdevol, gelukkig, overvloedig en gezond, en dat het in tegenstelling tot dat handelen op minder dan liefdevolle of gezonde manieren, toe te schrijven is aan de programmering (overtuigingen) die wij onbewust ergens hebben opgepikt.
Ik geloof dat het niet-oordelend zijn me niet alleen zou bevrijden van het op een onterechte manier kijken naar anderen, maar het me ook bevrijdt van de vele zelfbeperkende ideeën en acties.
En ik heb de overtuiging dat dit kan worden bereikt door het correct begrijpen van het totale scheppende proces.

Hoe denk jij hierover?

Hans Oelen
Succescoach

Vertrouwen in de toekomst van jezelf

Het is vandaag maandag 5 november 2012 en het nieuwe kabinet wordt vandaag geïnstalleerd. Nog nooit is dit gepaard gegaan met zoveel landelijke commotie. Bezuinigingen staan centraal in het regeerakkoord en angst is begonnen te regeren. De financiële consequenties die dit volgens velen gaat hebben, lijken desastreus…. De kranten en de andere media hebben het alleen nog maar hier over. Maar is dit zo?

Dreigen wij, bewoners van dit land, ondernemers, verkopers, managers, medewerkers en mensen zonder baan, nu inderdaad het slachtoffer te worden van de regeringsplannen?
Ik heb de overtuiging van niet, want volgens mij hebben we heel veel in eigen hand.

Misschien mag ik je een vraag stellen die er toe doet.
Jouw antwoord op deze vraag betekent alles! Het is dus allesbepalend… voor jou!

Speel jij het spel van het leven om te winnen…
of
speel je het spel om niet te verliezen?

Ik stel mensen met enige regelmaat deze vraag en krijg dan als eerste reactie:
‘Sorry Hans, maar wat is het verschil tussen die twee?”

Het verschil is alles… en ik bedoel dus écht alles… ondanks het feit dat beide opties veel op elkaar lijken te lijken.
Je antwoord kan verschillend zijn voor de verschillende gebieden van jouw leven… ik leg het je uit aan de hand van een paar voorbeelden.

Als het gaat om geld…
Ben jij gericht op het hebben van meer…. of op de angst om tekort te komen?

Als het gaat om relaties…
Ben jij gericht op je ware optimale geluk… of juist op de angst dat je ongelukkig zult worden?

Als het gaat om gezondheid…
Ben jij gericht op het optimale gezond zijn… of juist op de angst om ziek te worden?

Als het gaat over je carrière…
Ben jij gericht op groei, succes en ontwikkeling… of juist op de angst dat je je baan en/of je bedrijf verliest?

Kortom, als het gaat om jouw leven…
Speel je het spel dan om te winnen… of speel je het spel om juist niet te verliezen?

Dit is echt het verschil wat het verschil maakt.
Ga je vanuit een waar vertrouwen voor de resultaten die je dolgraag wilt bereiken, of ga je je wapenen om te voorkomen dat je datgene bereikt waar je doodsbang voor bent?

Nu is het zo, dat vertrouwen en angst zich ten opzichte van elkaar hetzelfde gedragen als water en lucht dat doen. Waar het één is, kan het andere niet zijn. Vervolgens, gewenste resultaten en succes groeien niet op een bodem van angst. Ze komen alleen voort vanuit vertrouwen.

Kortom het bouwen aan vertrouwen is hier de kern van de boodschap en het advies.

Maar hoe doe je dat?
Bouwen aan vertrouwen en het tegelijkertijd laten slinken van angst, doe je door zoveel mogelijk bevestiging te zoeken, dat je vertrouwen gegrond is.
Dankbaarheid kan hier de belangrijkste en sterkstwerkende sleutel toe zijn.

Dankbaarheid ontgrendelt je gevoel van vertrouwen,
het gevoel wat je nodig hebt om de door jouw gewenste resultaten te ervaren.
Maar…het gaat hier niet primair om het dankbaar zijn,
het gaat er juist om, dankbaarheid te VOELEN.

Wanneer je dagelijks alleen dingen en ervaringen benoemt waarvoor je denkt dankbaar te moeten zijn, maar je ervaart niet dat oppergelukkige en overweldigende gevoel van dankbaarheid, dan doe je wel heel erg je best, maar je schiet er niets mee op.

Dat is één van de redenen waarom zoveel mensen het gevoel hebben dat ze de angst in gedrukt worden, terwijl ze ondertussen heel erg hun best doen om te proberen dankbaar te zijn, maar dit niet te voelen.
Vaak wordt dit veroorzaakt omdat velen zich al zo diep in de stress voelen, met alle gevoelens van angst, onzekerheid, somberheid en zorg, dat ze geen oog en geen aandacht meer hebben voor dat vele wat nog steeds wél goed gaat.
En in plaats van de aandacht op wat ze allemaal hebben, gaan hun gedachten steeds meer naar alles wat ze niet (meer) hebben. Dit alles, zonder zich te realiseren, dat waar ze hun dominante aandacht op vestigen, ze juist regelrecht hun leven in trekken.

Ik weet en ken dit als geen ander
Ten overvloede misschien, maar ik ben hierin zelf ook ervaringsdeskundige. Ik weet als geen ander hoe het voelt om je best te moeten doen om dankbaar te zijn, terwijl het gevoel de overhand heeft, dat alles zo tegen zit, dat er niets meer is om dankbaar voor te zijn….. maar niets is minder waar!

Juist door je dankbare gevoelens weer boven te laten komen, ben je in staat om je zorgen, angst en doem scenarios steeds verder te verkleinen totdat ze helemaal uit je zichtveld verdwijnen… en dan is het vertrouwen wat weer verschijnt.

Dankbaarheid is een gevoel, het is pertinent geen gedachte!

En wanneer je vastloopt op allerlei resultaten die je niet wilt, die zijn veroorzaakt door de angsten die zijn ontwikkeld in je hoofd, dan staat je maar één ding te doen, en dat is vertrekken uit je hoofd!

Hans Oelen

Succescoach

Yes you can

You canHet is je nooit verteld.
Hoe hebben ze dat nu kunnen doen?
Simpel, ze wisten het zelf ook niet.
En de meeste mensen die van je houden en om je geven weten het anno nu nog steeds niet.
Sterker nog, wat ze je onterecht wél hebben verteld, zijn dingen die achteraf helemaal niet kloppen en nergens op gebaseerd zijn.
– Dat het leven vaak geen feestje is.
– Dat je keihard moet werken om het financieel goed te hebben.
– Dat gelukkig zijn ook niet gemakkelijk is.
– Dat het leven een strijd is.
– Dat je in veel opzichten niet goed genoeg bent.
– Dat sommige mensen geluk hebben… en dat jij jammer maar helaas niet tot die groep behoort.

Hoe konden ze dat allemaal weten?
Hoe kwamen ze aan de wijsheid wat jij wel en niet zou kunnen?
Die wijsheid hadden ze helemaal niet.
Kortom, ze weten het niet.
En toch geloofde jij wat ze zeiden.
Daarom is je leven vaak ook zo lastig en zwaar.

Weet je wat erfelijk betekent?
Jij bent ook gaan denken wat zij denken en dachten.
Ze lijken zelfs gelijk te krijgen, want het lukt je inderdaad niet om veel geld te verdienen.
Ook lukt het je niet om echt gelukkig te zijn.
Het lukt je ook niet om die fantastische baan te vinden.
En bijna dagelijks wordt je bevestigd dat je eigenlijk toch niet goed genoeg bent.
Je bent er dus inmiddels wel van overtuigd dat je niet voor het geluk geboren bent.
En je twijfelt zelfs of je kansen ooit nog zullen keren…

Maar dat is niet zoals het hoeft en behoort te gaan.
Je behoort zelfs niets van al het bovenstaande te geloven!

Jij bent namelijk weldegelijk goed genoeg!
Je leven behoort leuk, gelukkig en gemakkelijk te gaan.
Jij hebt het in je om alles te bereiken waar je van droomt.
Natuurlijk heb jij het vermogen om te leven zoals jij dat graag wilt.
Natuurlijk heb ook jij het vermogen om onvoorwaardelijk gelukkig te zijn.
Natuurlijk loopt die fantastische levenspartner ergens rond te wachten op jou.
Natuurlijk kun je dat geld verdienen wat je altijd hebt gewenst.

Het is allemaal mogelijk… mits je erin geloofd.

Maar ja, je geloofd er niet in.
En de enige reden waarom je er niet in gelooft, is omdat er nog nooit iemand is geweest die je heeft verteld dat je er weldegelijk in kunt geloven.
Sterker nog, dat je er in behoort te geloven.

Ze hebben je vroeger nooit argumenten gegeven waarom je er WEL in moet geloven.
Ze gaven je alleen argumenten waarom je er NIET in kunt geloven.
Nog nooit is er iemand geweest die je vertelde dat jij al je doelen kunt bereiken.
Nog nooit heeft iemand je verteld dat je beschikt over unieke krachten en vermogens.
Dat wanneer je leert om die krachten en vermogens in te zetten, je in staat bent meer te hebben, meer te zijn, meer te bereiken en met veel meer gemak en plezier de dingen te doen waar je van houdt, wat dit ook maar is.

Je programmering
Weet je, de enige reden waarom je niet bent, waar je eigenlijk graag zou willen zijn in dit leven, waarom je niet hebt en bezit wat je graag zou willen hebben en bezitten, en waarom je niet in staat bent om dagelijks te genieten van de successen die je wenst, is omdat je geprogrammeerd en geconditioneerd bent met de beperkende overtuigingen en gedachten van al de mensen om je heen.

Natuurlijk kun besluiten te gaan verhuizen en andere mensen om je heen op te zoeken, maar daar schiet je niets mee op, want die overtuigingen zitten in je hoofd.
Ze stonden ingeprent op hun onderbewustzijn en ze hebben ze onwetend gekopieerd op jouw onderbewustzijn. Omdat jij ze hebt gekregen, zitten ze ook in jou verankerd en zul je op alle plekken in de wereld dezelfde resultaten ervaren. Dezelfde tegenslagen en dezelfde strijd… want zo ben jij geprogrammeerd.

Maar ondanks dat, wil je wat anders.
Je wilt meer, je wilt beter, want daar waar je nu bent, is niet meer goed genoeg voor je.

Dus wat moet je daar aan doen?
Verander je denken, verander je overtuigingen en verander daarmee je leven.
Instrueer je onderbewustzijn om te creëren wat je nu echt wilt, door met nieuwe overtuigingen, nieuwe scheppende gedachten afscheid te nemen van al die beperkende overtuigingen en beperkende gedachten.
Dit betekent dat je niet langer die zogenaamde waarheden accepteert die je ooit zijn wijsgemaakt in je jeugdjaren.

Vertel jezelf dat jij alles kunt wat je wilt.
Dat je alles kunt bereiken wat je werkelijk wilt, zodra je daar werkelijk in gelooft.
Je bent er veel te lang van overtuigd geweest dat je dat niet kon, en dat geloof heeft je alleen maar schade toegebracht. En het wordt steeds erger, want hoe langer je er in blijft geloven dat je het niet kunt en dat het niet voor je is weggelegd, hoe lastiger en zwaarder het wordt om die onzin van je af te schudden.

Begin daarom nu om alles te veranderen, stap voor stap.
Verander dat wat je is wijs gemaakt.
Accepteer niet langer dat zaken niet in jouw vermogen liggen.
Geloof dat je kunt en zult.
Inderdaad, jij kunt alles bereiken wat jij wilt.
Jij hebt alles in je, om te bereiken wat jij wilt, zelfs zonder moeite.
Jij bezit net als iedereen het vermogen om succesvol te zijn.
Jij bezit net als iedereen het vermogen om steeds meer geld te hebben en te kunnen doen wat jij graag wilt.
Begin daarom nu met het herinstrueren van je overtuigingen en begin te scheppen wat je altijd al graag hebt gewild.

Beeldvorming
Je moet er van overtuigd zijn, boven elke vorm van twijfel, dat je de mogelijkheden hebt om de doelen te bereiken die jij wilt bereiken.
Zodra jij deze overtuiging hebt, dan kan het niet anders dan dat jij je doelen bereikt!
Weet en vertrouw er op, dat wanneer je deze overtuiging hebt, dat je onderbewustzijn en alle krachten en vermogens die hier bij nodig zijn, automatisch met elkaar samenwerken om dat te realiseren wat jij graag wilt.
Het is alsof onzichtbaar duizenden handen zullen verschijnen om jou te helpen.
Ontelbare mogelijkheden en kansen zullen op je pad komen, mensen komen op je pad om je te helpen, … en dat zijn dan de tekenen dat je op het juiste spoor zit.
Dat is het moment dat je weet dat zaken zich ten goede keren.

Hans Oelen
www.Palaver-trainingen.nl/E-programma.html

Waak voor energievampiers

“Omring jezelf met louter positieve mensen,  die je ondersteunen en je blijvend sterken in je intenties, je zelfbeeld, je kunnen en je mogelijkheden”

Wat is dat ene ding dat je als mens, verkoper, (sales)manager of (startende) ondernemer met elkaar gemeen hebt?

Wat je met deze groep mensen gemeen hebt is eenvoudigweg het volgende:
Het succes of juist het ontbreken ervan in je werk en in je leven, want dat wordt in sterke mate bepaald door de mensen met wie je omgaat.

Wanneer je omgaat met allerlei mensen, zakelijk en privé, die het leven zien en ervaren als hard, regelmatig klagen, alle negatieve berichtgeving vanuit kranten en het tv-nieuws opzuigen als ware het de enige waarheid en ook nog dat ze succesvolle en geslaagde mensen zien als misdadigers en uitzuigers, die misbruik maken van alle mensen die het minder tot slecht hebben, dan ben je welhaast gedoemd tot mislukken.

Realiseer je dat wanneer jij streeft naar succes in wat voor branche dan ook, je met dit soort mensen in je omgeving, wordt gebeten door een energievampier. Ze zuigen niet je bloed, maar ze zuigen wel al de energie uit je die je nodig hebt om je wensen en ambities tot realiteit te brengen.
Wanneer je hier niet bewust mee omgaat, wordt hun invloed op jou zo sterk, dat je zonder het je tijdig te beseffen, wordt meegetrokken naar hun niveau…….. en dat was nu net waar je van vandaan wilde, neem ik aan!
Kortom, zitten er mensen in je omgeving die aan bovengenoemde voldoen, gooi ze eruit met onmiddellijke ingang.

Succesvolle mensen kun je onder andere herkennen door de voorzichtigheid in wie ze toelaten in hun leven. Succes vraagt energie, toewijding en bovenal een oneindige hoeveelheid enthousiasme, gedrevenheid, vertrouwen en inspiratie in alle mogelijkheden en passie. Het is verstandig om alleen mensen die je dát automatisch bieden toe te laten of juist onderdeel te worden van hun omgeving.
Zoek dus inspirators en gelijkgezinden, in plaats van saboteurs die het leven uit je zuigen.

Hans Oelen
Salescoach

Hoe ver is het van hier naar succes?

Acquisitie en onderscheidende of toegevoegde waarde.

Veel verkopers zijn actief op het gebied van telefonische acquisitie. In hun gesprekken maken ze regelmatig gebruik van begrippen als – onderscheidend – en – onze toegevoegde waarde -. Maar… hoe onderscheidend ben je echt, en hoe voeg je nog iets toe, als je in de eerste kennismaking met jouw prospects massaal gebruik maakt van dezelfde containerbegrippen en massaal dezelfde instructies volgt van het trainers-legioen in de vorm van technieken, trics, elevatorpitches en triggers?

Techniek en vaardigheid en grondhouding
Misschien is het goed om de volgende overdenking eens zorgvuldig af te wegen in de roep om klanten en omzet.

We hebben in essentie nooit een omzetprobleem,
we hebben hoogstens een denkprobleem.

En wat mij betreft is dat een volledig juiste veronderstelling!

En wanneer je, deze voor mij, volledig ware veronderstelling eens grondig doortrekt en toepast op vrijwel elk ander gebied van je leven, waaronder je verkoperschap en/of ondernemerschap, je klanten, je succes, je relaties, je omstandigheden, je ideeën over jezelf en over je financiële en commerciële mogelijkheden…etc, dan ben je slechts één gedachte, één idee verwijderd van de door jou gewenste oplossing.
Of je nu verkoper bent, ondernemer, zzp’er, adviseur, trainer, coach…, dit geldt voor ons allemaal.
Je bent slechts één gedachte uit de buurt van vrijwel alles wat je wilt.

Waarom willen we wat we willen?
In feite willen we wat we willen, zoals omzet en meer klanten, omdat we geloven dat het hebben van dat wat we willen, ons een beter tot een goed gevoel zal gaan geven. Gevoelens als zekerheid, veiligheid, zorgenloosheid, geluk, importantie, aantrekkelijkheid, vreedzaamheid, beter in staat zijn tot……etc.

Kortom, welk materialistisch ding of omstandigheid we ook maar willen en verlangen, blijft, dat hetgeen we eigenlijk écht en vanuit essentie willen en verlangen, dat dat uiteindelijk dat goede gevoel is…… en dat goede gevoel is met waarheid hoogstens maar één enkele gedachte/idee bij je vandaan.

Gevoelens worden veroorzaakt door het denken
Met andere woorden, als jij je graag beter wilt voelen, is er ergens een gedachte die je zou kunnen gaan denken om je daadwerkelijk beter te gaan voelen.
Eén gedachte verwijderd van je goede en diep gewenste goede gevoel!

Maar stop nu niet met lezen, want misschien komt het belangrijkste nog.

Wanneer jij je beter voelt door die ene gedachte, dan zul je ervaren dat hetgeen je wenst, veel makkelijker naar je toekomt dan op momenten en dagen waarop je je rot en bezorgd voelt.

Als je je goed voelt…
Kijk maar eens naar een gewoon algemene dag waarop je je goed voelt, dan “lijkt’ ook alles beter en eenvoudiger te gaan.
Contacten leggen gaat eenvoudig en soepel, je gesprekken lopen soepel en eenvoudig, ideeën komen boven drijven zonder moeite en geen inkopersvraag is je te zwaar.

Als je je minder voelt…
En omgekeerd, als je je niet goed voelt, dan lijkt het alsof alles wat je wenst mijlenver van je verwijderd is. Het gaat ineens niet meer automatisch, je swung is weg, je hakkelt tijdens gesprekken en je straalt niet.
Herkenbaar?

Daarom, als jij iets wilt, waardoor je je goed gaat voelen, overweeg dan deze al eerder genoemde mogelijkheid:
Het is maar één gedachte van je verwijderd!

Maar dan, ook wanneer je schoorvoetend akkoord gaat met wat ik zeg, zul je op een bepaald moment gegarandeerd reageren met de welbekende ‘JA MAAR…’,
En deze – ja maar…- zal er waarschijnlijk ongeveer als volgt uitzien:
“Ja maar, hoe ga ik met dat betere gevoel mijn omzet wél realiseren of hoe gaan die klanten dan wél bij me binnenkomen?”

Door je beter te voelen, krijg je de dingen die je wilt beter en sneller voor elkaar, waaronder geld, omzet en klanten, want wanneer je je beter voelt, ben je per definitie effectiever aan de gang met de acties die nodig zijn en je creatieve ideeën stromen gemakkelijker naar buiten, omdat je gevuld bent met de juiste positieve energie, die leidt tot de door jou gewenste resultaten.

Als voorbeeld:
– Wanneer jij je goed voelt, zit je vol met de juiste energie.
– Wanneer jij je goed voelt, voelen mensen zich meer tot je aangetrokken.
– Wanneer jij je goed voelt, zie je er beter en energieker uit.
– Wanneer jij je goed voelt, ervaar je meer helderheid van geest.
– Wanneer jij je goed voelt, bruist er als vanzelf creativiteit uit je brein
– Wanneer jij je goed voelt, kun je beter denken, scheppen en creëren.
– Wanneer jij je goed voelt, reageer je alert en effectief op kansen.
– Wanneer jij je goed voelt, reageert en functioneert je lichaam ook beter.
– Wanneer jij je goed voelt, communiceer je sneller en efectiever.
– Wanneer jij je goed voelt, ben je veel sneller bereid om anderen te helpen.

Daarom nogmaals de constatering, dat datgene wat jou in staat stelt om je goed te voelen, omdat je succesvol bent, klanten aantrekt, rinkelende kassa’s hoort etc. heel vaak…

maar één enkele gedachte van je verwijderd is.

Hans Oelen
Succescoach

Het richten van je focus

“Je wordt waar je dominant aan denkt.”
– Earl Nightingale –

***

“Waar je voor kiest je focus op te richten in je geest, is kritisch,
want waar je het meest op focust, wordt je toekomst.”
– Noel Peebles –

***

“Er hoeft maar één ding te veranderen om geluk en succes in je leven toe te staan, namelijk het richten van je focus daarop.”
– Greg Anderson –

***

Een paar jaar geleden was ik nauw betrokken bij een goede kennis van me,die een zaak  startte in de fastfood.
Met gedrevenheid en enthousiasme begon hij allerlei nieuwe snacks uit te vinden en z’n zaak begon al snel te lopen als een tierelier. Alles liep goed, hij kreeg veel mond op mondreclame en hij verstuurde wekelijks prachtige folders in zijn omgeving.
Hij was gelukkig en uiterst tevreden met z’n omzet.

Een tweede speler
Een paar maanden na zijn opstart kreeg hij echter concurrentie, want in de buurt opende ook een andere snackbar. Mijn vriend begon zich toen zorgen te maken, want hij was bang dat hij daardoor klanten zou gaan verliezen, terwijl er natuurlijk voor beide locaties genoeg klanten zouden zijn.

Van succes naar niet willen falen
Zonder dat hij er erg in had, begon hij zijn focus te veranderen van ‘succes’ naar ‘niet willen falen’. Al snel begon zijn omzet te dalen en zelfs te stagneren.
In plaats van zijn focus te blijven richten op wat hij wilde en verlangde, namelijk groei in klanten en omzet, ging zijn focus naar hoe slecht het allemaal ineens ging en hoeveel van zijn klanten hij niet meer terug zag komen in zijn snackbar.

Risicozone
Hij begon zich steeds meer zorgen te maken en angst en twijfels begonnen zijn ‘vrienden’ te worden. Hij had gewoon niet in de gaten dat hij met zijn aandacht gewoon creëerde wat hij helemaal niet wilde en hiermee alleen maar het aftakelingsproces versnelde.

Hij stond zijn twijfels onbewust toe de baas over hem te worden en met zijn focus aan te trekken wat hij zélf helemaal niet wilde, namelijk weinig klanten, weinig omzet en een op komst zijnde faillissement.
Was hij hier mee doorgegaan, dan was zijn zaak nu allang verleden tijd geweest. Gelukkig riep hij tijdig hulp in en heb ik hem kunnen helpen met het herstellen van zijn focus, van waaruit hij weer langzaam en stap voor stap begon te herstellen en te groeien.

Vorig jaar heeft hij de zaak verkocht met een waanzinnige winst, want het was weer een gezond bedrijf geworden.

Kernboodschap
Wat is nu de kernboodschap van deze ervaring: Waar is jouw focus op gericht, op ‘succes en groei’ of op ‘overleven en niet verliezen’? (sowieso maar met name ook gezien de komst van een concurrent bij jou in de buurt?)

Hans Oelen
Succescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onderscheidend vermogen

Je zou jezelf kunnen afvragen of het in de verkoop nu echt steeds moeilijker wordt om jezelf en je bedrijf te vertegenwoordigen, maar wanneer je er open naar kijkt, zul je hoogstens kunnen vaststellen dat het niet echt moeilijker wordt, maar wel anders.

Laat ik eens een keer beginnen met iets grappigs:
De eigenaar van een sportwinkel was hevig ontzet toen een andere sportwinkel direct naast hem zijn deuren opende, met een groot bord boven de deur met de tekst:
‘De allerbeste’.
Toen aan de andere kant ook een sportwinkel zijn deuren opende, met een nog groter bord boven de deur: ‘De allerlaagste prijzen’, begon hij te koken van woede en onmacht.
Toen kreeg hij een idee. Hij liet een bord maken wat groter was dan de borden van zijn concurrenten met de tekst: ‘Hoofdingang’.

Dit is niet alleen een grappige anekdote, maar tegelijkertijd bedoeld als bevestiging, dat we in de verkoop altijd te maken zullen hebben met concurrentie……..altijd en overal.
En omdat we altijd met concurrentie te maken hebben, is het een gegeven, dat je succes niet wordt bepaald door de hoeveelheid aan- en de vorm van de concurrentie, maar door de mate en jouw vermogen om je ten opzichte van deze concurrentie bij je doelgroep te onderscheiden.
De manier waarop je dat kunt doen, is door een expert te worden op jouw vakgebied.

Zijn…..wat je wilt worden
Als je wilt worden herkend als een expert op je vakgebied, dan is het een noodzaak om je ook als zodanig te gedragen.
Wanneer jij wilt worden ervaren en herkend als een expert op jouw vakgebied, dan is het onvoldoende om alles te weten over je producten en je diensten, want het gaat hier niet alleen over dat wat je weet en het kunnen beantwoorden van alle vragen die worden gesteld, het gaat er ook met name om hoe jij je gedraagt.

Je kennis en je gedrag dienen met elkaar in balans te zijn, want anders val je al snel door de mand en ben je weer één van de velen.
Je kent ze wel, verkopers die altijd en overal een mening of een oordeel over hebben, de verkopers die de tijd van hun prospect verdoen door allereerst over allerlei koetjes en kalfjes te praten en vervolgens breed uit gaan weiden over hun producten en diensten. Ze vergeten te luisteren en gericht te zijn op hun gesprekspartner……. en laten de ene na de andere verkooptechniek los, omdat ze aan tafel zitten met maar één doel….hun doel!

Wie ben je en wat kom je doen?
Wie ben je eigenlijk als verkoper, als expert en wat is je positie, wat is je missie, wat is je doel?
Dit zijn belangrijke vragen, want de antwoorden zijn bepalend voor je grondhouding, je attitude, de manier waarop je denkt en jezelf manifesteert en dus overkomt op de rest van de wereld, waaronder je prospects en je klanten.

Helpen
Als succesvolle ondernemer, verkoper, accountmanager, consultant…… ben je expert, en een expert doet niet meer en doet niet minder dan……helpen.
Klanten hebben problemen en/of behoeften en willen deze adequaat en op kwaliteit opgelost en/of ingevuld zien……en als expert ben jij de helper die dat kan.

Een expert, een helper, kenmerkt zich in ieder geval op twee gebieden:
Een expert is altijd gericht actief en heeft van zijn baan z’n vak gemaakt.
Een expert is altijd bezig met innovatie en onderscheidendheid op z’n vakgebied en zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Een expert onderhoud face to face contacten met zijn klanten en schrijft informatieve nieuwsbrieven, om daarmee uiteindelijk met één druk op de verzendknop zoveel mogelijk mensen te bereiken binnen zijn doelgroep.
Ook vindt een expert een plek binnen de mogelijkheden van het internet, door actief te zijn op de voor zijn doelgroep belangrijkste portals en sociale netwerksites, want hier zitten ook zijn klanten, prospects en mensen die hem daar naartoe kunnen verwijzen.

Kortom, als je wilt worden herkend als een expert, gedraag je dan als een expert!

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: