Tagarchief | succescoaching

Het fundament

aafje 008Ik beweeg me binnen een vakgebied waar je nooit uitontdekt bent. Als ik het ene ontdek, dan komt het andere naar de oppervlakte, wat me vervolgens weer aan het denken zet en me weer tot verdere verdieping uitnodigt… en zo doorloopt mijn ontwikkeling telkens weer een andere verdiepende cyclus.

Ik heb het al vaker gedeeld, dat je denken de veroorzaker is van je gevoelens…; gevoelens bestaan uit energie en deze energie zend je uit als een lage- op angst of een hoge- op liefde gebaseerde vibratie… en dat wat je met je energie uitzendt, ontvang je met garantie weer terug in de vorm van mensen, dingen, situaties en omstandigheden.

Wat gebeurt er echter op de vele en langdurige momenten tijdens elk etmaal, dat je je niet bewust bent van en alert bent op je gedachten… ?
We weten inmiddels dat bij de gemiddelde mens, 78% van de gedachten negatief van aard is. Ze veroorzaken dus 78% negatieve onplezierige gevoelens die je vervolgens dan weer tegen wil en dank, onbewust, automatisch uitzendt…

Mijn vraag der vragen?
Waar het me hier nu om gaat, is de vraag, waar deze niet bewuste gedachten vandaan komen?
Waardoor worden ze gevormd?
Waarom denk ik ze…
en bovenal, wat doen ze met me?

Als jij de vraag, ‘wat komt er bij mij achter de twee belangrijkste woorden: IK BEN…?’ en je beantwoordt dit met ‘ik ben een vriendelijk, grootmoedig mens die best wat meer zelfvertrouwen en waardering zou mogen uitdragen naar mezelf’… dan komt dat antwoord voort uit iets wat je afkeurt, iets twijfelends in jou… en wat staat er dan aan de basis van die afkeur, die twijfel?

Dat is de manier waarop jij jezelf beziet, het beeld wat je hebt gevormd van je zelf, het concept wat je hebt van je zelf, jouw… STAAT van ZIJN!
Als jij leeft vanuit de staat ‘IK BEN gelukkig’ of  ‘IK BEN een bewust waarderende man/vrouw met veel zelfvertrouwen’, dan komen vanuit die staat van bewustzijn wezenlijk andere en mooiere gedachten voort dan wanneer je leeft vanuit de staat ‘IK BEN een man/vrouw die best wat meer…!

Je grondhouding, die voor 99% bepaalt wat voor gedachten en ideeën er in jezelf opkomen’, zonder ze zelf te hebben bedacht, wordt dus veroorzaakt door de STAAT van waaruit je BENT, van waaruit je leeft… jouw staat van bewustzijn, jouw fundament!
Dat maakt de twee woorden IK BEN…, zo wezenlijk belangrijk.

Hoe nu verder…?
Wat nu, als jouw staat van bewustzijn, jouw fundament vanaf nu zijn:
– IK BEN… gelukkig, respectvol, grootmoedig en veilig?
– IK BEN… een mezelf bewust waarderende zelfverzekerde man/vrouw?
– IK BEN… succesvol in alles wat ik doe?

Ik nodig je uit om gaandeweg te leren, hoe je die STAAT van bewustzijn kunt aanleren en bewust kunt gaan leven.

Dan volgt als vanzelf ook weer de volgende vraag: Hoe kun je de STAAT aannemen die bepalend is voor wie en wat jij bent en van waaruit jij gedachten leert te vormen?

Er wordt veel gesproken over verandering, maar verandering leidt vaak niet tot de gewenste duurzame resultaten, ondanks de ruime hoeveelheid tijd en aandacht die je erin investeert; dit wordt veroorzaakt, omdat de verandering je vaak van buitenaf wordt ingegeven… en dat wat je van buitenaf wordt ingegeven en je vervolgens ook aan de buitenkant oppakt, leidt louter tot cosmetische kwetsbare resultaten.
Effectieve duurzame verandering kan, is mogelijk en verloopt zonder het investeren van ook maar de minste moeite, mits je de verandering inzet vanuit jouw binnenkant… en dan krijgt het proces van verandering een duurzaam en congruent karakter… vanaf dan heet het transformatie.

Transformatie vanuit het fundament

Hans Oelen
Succescoach

De kracht van uitstelgedrag

Inspi22‘Wanneer je twijfelt, adviseer ik je altijd te wachten.’

De titel van dit artikel komt je misschien enigszins vreemd voor, vooral in de maand februari, wanneer het lijkt alsof iedereen elkaar nog even wil aanzetten tot het vast blijven houden aan de grote veranderingen die velen zichzelf bij aanvang van het nieuwe jaar hebben voorgenomen.

Maar realiseer je goed, dat wanneer je merkt dat je bepaalde acties uitstelt, dit altijd van binnenuit gebeurt. Je innerlijke maakt je duidelijk dat je er gewoon nog niet klaar voor bent om actie te ondernemen… en dat is, omdat jouw gewone denken nog niet in overeenstemming is met wat je wilt zijn, doen of hebben.

Gemotiveerde actie
Actie die wordt ondernomen vanuit angst of twijfel of vanuit motivaties die niet echt in jouw eigen belang zijn, maar die je onderneemt ten gunste van iemand of iets anders, noem ik gemotiveerde actie en zal je nooit in de richting brengen van datgene wat je wilt bereiken.

Waarom?
Omdat gedachten gevoelens veroorzaken.

Wanneer je vervolgens gedachten denkt, voortkomend uit een ‘moeten doen’ en die veroorzaken dat jij je niet goed voelt, dan is dat een trefzeker teken dat je ongemerkt bent afgestapt van de voltooiing van jouw eigen verlangens en sterker nog, dat je hier alsmaar verder afstand van neemt.
Op deze momenten zijn jouw gedachten gewoon niet meer in harmonie met de verlangens die je wilt bereiken. In plaats daarvan zijn jouw gedachten zelfs gericht op de afwezigheid of het ontbreken van die dingen die je verlangt, en door deze aandacht trek je nog meer van al dat gebrek aan.

Zal ik je hier een voorbeeld van geven?
– Je richt al jouw aandacht op die baan die je wenst en je stelt jezelf voor dat je nu al op die plek zit en je geniet er nu al optimaal van… het geeft je nu al een fantastisch en bekrachtigend gevoel…
– Je richt al jouw aandacht op het (nog) niet hebben van die oh zo gewenste nieuwe baan en doordat je gericht bent op het niet hebben, overspoel je jezelf met gevoelens van wanhoop, ongeluk, onzekerheid en pessimisme…
Eén onderwerp, één verlangen, op twee tegenovergestelde manieren met aandacht benadert!

Dus het dwingen van jezelf om actie te ondernemen wanneer jouw gedachten je door een ‘moeten’ worden ingegeven omdat ze negatief zijn gericht, heeft dus in het geheel geen zin!

Geïnspireerde actie
Aan de andere kant betekent dit altijd, dat wanneer je juist wel over dat goede gevoel beschikt, je direct in actie moet springen, zelfs tot intense, grote, grote actie, maar het leuke is nu, dat je dit geen enkele moeite zal kosten, en dat noemen we dan geïnspireerde actie. Actie die je wordt ingegeven door ‘willen’.

‘Wees niet en nooit bang om een plotselinge en radicale verandering te maken
als de mogelijkheid zich presenteert en je na ampele overweging voelt
dat dit de juiste gelegenheid is om…,
… maar onderneem nooit plotselinge of radicale actie
wanneer je ook maar enigszins twijfelt aan de wijsheid om het te doen.’

Waar het echt op aan komt, is gewoon je aandacht te besteden aan je ware zelf, de innerlijke gids die je altijd laat weten wat echt goed is voor je, ongeacht wat iemand anders of iets buiten jezelf om ook maar kan denken. En de eenvoudigste manier om te ‘luisteren’ naar die gids, is gewoon om aan jezelf te vragen:
– Hoe voel ik me nu?
– Hoe voel ik me wanneer ik deze gedachte denk?

Luister en voel wat goed is.
Als jouw gedachte je vervult met vreugde, blijdschap, enthousiasme, liefde of iets anders dat geweldig voelt, dan zijn jouw gedachten geharmoniseerd met jouw mentale gewenste toekomstbeelden en ben je moeiteloos in staat om krachtige actie te ondernemen.

En als jouw gedachte je vervult met angst, schuld, schaamte, ongeluk, of iets anders dat onaangenaam voelt, wat wil dat gevoel jouw dan vertellen?

Macht staat tot je dienst en om elke handeling efficiënt te doen,
hoef je er alleen maar kracht in te brengen.

Dit levert je daardoor een wezenlijk andere kijk op als we het hebben over uitstelgedrag. Werd dit voorheen doorgaans afgekeurd en bestempeld als iets passiefs, blijkt nu dat het gewoon je ware innerlijke zelf is die jou via jouw gevoel wil laten weten, dat elke actie die je op dat moment overweegt te nemen, niet krachtig en efficiënt zal zijn en volledig tegengestelde resultaten zal opleveren.

Als dit aan de orde is bij jou, schakel dan direct over op die grootste kracht die jou gegeven is, namelijk de kracht van jouw geest, om je gerichte aandacht te richten op gedachten die je vreugde brengen en je gelukkig laten voelen en die je weer in de hoogste versnelling aanzetten tot geïnspireerde actie. En dan…, als je dat kunt, dan ben je echt machtig!

Hans Oelen
Succescoach

Ik onderneem succesvol

Ik begeleid (beginnend) ondernemers, om zich een stabiele plaats binnen de markt te verwerven, en tijdens de intake komen met regelmaat de volgende aspecten naar voren:

‘Ik beschik over alle noodzakelijke kennis, kunde en ervaring, maar mijn bedrijf komt maar niet van de grond. Ik weet gewoon niet hoe ik aan klanten kan komen. In eerste instantie was ik razend enthousiast en gedreven, maar op een bepaald moment werd ik overvallen door twijfel. Ik begin dan te denken dat er niemand op mij zit te wachten, want er zijn al meerdere van het soort bedrijven als die van mij’.

Uiteindelijk dreigen veel initiatieven, die met enthousiasme zijn begonnen, nooit van de grond te komen, omdat angst en onzekerheid bij de ondernemer de boventoon zijn gaan voeren… en dat is triest… en onnodig!

We leven in een door overtuigingen gedreven wereld.
De overtuigingen die we hebben, waarvan het merendeel ons onbewust zijn, bepalen wat we zien en ook wat we juist niet zien… en dat is essentiële informatie.
We interpreteren namelijk alles om ons heen, door de lens van onze persoonlijke filters. Filters die worden veroorzaakt door onze persoonlijke overtuigingen.
Zodra je je bewust wordt van jouw filters en overtuigingen, ben je als ondernemer in staat om deze te veranderen. Na verandering zul je ervaren dat je ineens een overvloed aan mogelijkheden en kansen gaat zien. Je zult merken en tevens inzien, dat al die mogelijkheden er allang waren, maar dat de manier waarop jij er naar keek, er bedreigingen van maakte.

Perceptie veranderen
Ik durf daarom met stelligheid te beweren, dat er voor alle ondernemers, alle zzp’ers, alle verkopers, zelfs in de huidige economie, een goede stabiele plek te verwerven is, maar dat je die plek pertinent niet zult zien, totdat je je perceptie verandert, die het mogelijk maakt, om te zien wat er allemaal te zien en te bereiken is.

Onze maatschappij en onze economie is er een, waar iedereen het recht heeft op een succesvolle positie. Toch hoor ik regelmatig aankomende klanten klagen dat het ze niet lukt om hun bedrijf succesvol op de markt te zetten en hun producten en/of diensten aan de man te brengen. Dit, terwijl ze er wel van overtuigd zijn dat ze net zo goed of zelfs nog beter beschikken over de talenten, kennis, kunde en ervaring dan soortgelijke bedrijven in hun vakgebied die juist heel erg succesvol zijn.

Succesvol zijn is in tegenstelling tot het gangbare denken echter niet direct afhankelijk van kennis, kunde en ervaring, maar veel meer van je mindset en je geloof, in de vorm van je overtuiging.  
Natuurlijk moet je weten waar je het over hebt en moeten je talenten en kunde aan bepaalde eisen voldoen, maar bovenal heeft het te maken met hoe je er als mens en als ondernemer/verkoper in staat.

Hoe dan wel?
Succesvolle ondernemers en verkopers denken niet na hoe ze zaken op de rit krijgen, ze krijgen zaken op de rit.
Ze denken ook niet na hoe ze het zakelijke spel kunnen spelen, ze spelen het gewoon.
Ze hopen niet op een goede dag, een goede week, een goede maand, ze gaan per definitie uit van een goede dag, week, maand en jaar, zonder twijfel.

Wanneer jij er van overtuigd bent dat je niet succesvol,
welvarend en overvloedig kunt worden,
handel je onbewust automatisch naar die innerlijke overtuiging,
die je ervan zal weerhouden,
te worden wat je echt graag wilt, met als tragische resultaat…
dat je gelijk krijgt!

Hans Oelen
Succes/businesscoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

Je persoonlijke blauwdruk

Al vanaf je vroegste jeugd heb je heel wat negatieve suggesties te horen gekregen.
Meestal komen deze beperkende ‘waarheden’ vanuit je ouders
en andere ‘grote’ mensen uit je directe omgeving.
Nog niet in staat je daartegen te verweren,
ben je ze langzamerhand voor waarheid gaan aannemen
en heb je ze (ongewild) meegenomen je verdere leven in.

Voorbeelden:

Dat kan jij niet,
Jij zult nooit iets bereiken,
Dat moet je niet doen,
Dat lukt jou nooit,
Je maakt geen schijn van kans,
Je kunt er niets van,
Dat heeft voor jou geen enkele zin,
Het gaat er niet om wat je kent maar wie je kent,
De wereld gaat naar de haaien,

Wat kan jou dat schelen, geen mens trekt zich er iets van aan,
Het heeft geen zin je zo uit te sloven, doe toch normaal man,
Het wordt hoe langer hoe beroerder,
Het leven is een eindeloze martelpartij,
Liefde bestaat niet, je krijgt niets cadeau,
Wanneer je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje,
Praat niet over jezelf dat doen wij wel als je weg bent,
Arm maar gelukkig,
Voor niets gaat de zon op,
Daar is toch niets tegen te beginnen,
Het leven is één grote sleur,
Alles valt altijd op de grote hoop,
Niemand is te vertrouwen…

zijn maar enkele van de vele belastende en beperkende ‘waarheden’
die je als blauwdruk
hebt gegrift op je onderbewustzijn.

Je blauwdruk bepaalt jouw denken en jouw gedrag
én
daardoor de keuzes die je maakt.

Of je dat nu wilt of niet,
je blauwdruk is jouw programmering.
Tijd om ‘m te veranderen?

 

Hans Oelen
Succescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

<span>%d</span> bloggers liken dit: