Tagarchief | Transformatie

BewustZIJN… je werk en leven in eigen hand nemen.

bewustzijnHet uitgangspunt van de praktische kant van de ware metafysica, is zelfobservatie. Dit met als doel, om jouw reacties op het leven te ontdekken. Reacties die jouw ZELF vormen en hebben gevormd, als de oorzaak van de fenomenen van jouw leven.
Ik ben ervan overtuigd dat de mens, jij en ik, zich omringt met het ware beeld wat hij van zichzelf heeft, oftewel, de fysieke buitenwereld als de zuivere weerspiegeling van de binnenwereld.

Dat wat we (bewust)zijn,
is alles wat we kunnen waarnemen.

Er is een welomlijnde verbinding tussen wat fysiek buiten is en wat bij de mens binnen is; het is je innerlijke staat van bewustzijn, wat bepaalt wat je in je zichtbare buitenwereld aantrekt en waarneemt. Je buitenwereld is de weerspiegeling van je binnenwereld. Dat is waarom je in het geval van leven en veranderen, als individu altijd met jezelf dient te beginnen. Het is namelijk jouw ZELF, jouw bloedeigen staat van bewustzijn, wat in de wens om te veranderen, als eerste veranderd dient te worden.

Verantwoordelijkheid
De mens, verblind in zijn onwetendheid, is doorgaans redelijk tevreden met zichzelf, maar diep van binnen houdt hij niet van de omstandigheden en de situaties van zijn leven.

Herken je dat bij jezelf?
Je voelt dit zo, niet wetend, dat de oorzaak van jouw ongenoegen niet in de voorwaarden ligt en ook niet in de persoon met wie je het niet goed kunt vinden, maar in het ZELF waar je zo van houdt. Je realiseert je niet dat jij je omringt met het ware beeld van jouw ZELF. Dat wat je BENT, is namelijk het enige wat je kunt waarnemen. Je bent geschokt, wanneer je ontdekt dat het altijd jouw eigen bedrieglijkheid is geweest wat ervoor zorgde dat juist jij anderen en al het andere de schuld gaf.

Zelfobservatie zal dit bedrieglijke in jou openbaren.
Juist dit dien je te accepteren alvorens je om het even wat voor transformatie dan ook kunt laten plaatsvinden in jezelf. Het is een noodzaak, je bewust te worden van je innerlijke staat van bewustZIJN.

Zelfbevraging helpt je hierbij…
– Aan wat voor/welke gedachten geef jij voeding en leven?
– Met welke gevoelens identificeer jij jezelf?

Ik stel je deze vragen, omdat het van belang is je bewust te zijn, zorgvuldig vast te stellen wat je bent van binnen.
De meeste mensen die ik ken, denken dat ze aardig, vriendelijk en liefhebbend zijn, grootmoedig en verdraagzaam, vergevend en verzorgend; echter, uit een grondige observatie van de reacties op het leven zal jou echter duidelijk worden, dat je in veel gevallen in het geheel niet bent wat je dénkt te zijn. Pas zodra je bereid bent dit te accepteren, heb je het ZELF zover, om te kunnen veranderen.

Transformatie, zoals we dit noemen, is het duurzaam veranderen van het ZELF, door dit van binnenuit plaats te laten vinden. Elke keer dat er vervolgens een volledig nieuwe reeks reacties jouw leven binnenkomt, is dat een helder signaal dat zich in jou een transformatie van bewustzijn heeft voorgedaan en is er in jou een ander mens ontstaan.

Wanneer je je staat van bewustzijn verandert,
verandert jouw leven.

Let op…
Het veranderen van je staat van ZIJN gaat niet om het veranderen van hoe jij je voelt.
Het veranderen van je staat van ZIJN gaat om het veranderen, wat je BENT!

Als klein jongetje werd me verteld dat ik gelukkig diende te zijn met wat ik was, omdat ik in de ogen van mijn ouders een bijdehand mannetje was. Het probleem was echter, dat ik niet als het bijdehante kind gezien wilde worden. Bijdehante kinderen werden er altijd uit gepikt, ze werden in het centrum van de aandacht geplaatst en dat leverde vaak onprettige situaties op.
Ik wilde vrienden… échte vrienden.
Ik wilde sportief en sterk zijn, een goede zanger, een topgitarist en goed in voetbal.

Ik wilde MEER zijn….
daarmee werd ik meer…!
Ik werd topscorer in het elftal waarin ik speelde.., ik trad als leadzanger-gitarist op in één van de vele muziekbandjes en ik was, mede dankzij mijn zangvaardigheid en mijn gitaar, in trek bij de meisjes. Op de één of andere manier werd ik in die periode als ‘cool’ ervaren.

– Wat is het nu wat jij wilt zijn in jouw wereld?
– Veronderstel wat dat impliceert…

Richt jezelf niet op hoe je je voelt, want het gaat niet primair om het veranderen van je gevoel, verander wat je bént!
Wees vanaf NU wat je hebt verkozen om te ZIJN.
Doe dit, en je zult ontdekken, dat je pas vanaf dat moment, heer en meester bent in het avontuur van jouw leven.

Hans Oelen
LifeCoach

Het fundament

aafje 008Ik beweeg me binnen een vakgebied waar je nooit uitontdekt bent. Als ik het ene ontdek, dan komt het andere naar de oppervlakte, wat me vervolgens weer aan het denken zet en me weer tot verdere verdieping uitnodigt… en zo doorloopt mijn ontwikkeling telkens weer een andere verdiepende cyclus.

Ik heb het al vaker gedeeld, dat je denken de veroorzaker is van je gevoelens…; gevoelens bestaan uit energie en deze energie zend je uit als een lage- op angst of een hoge- op liefde gebaseerde vibratie… en dat wat je met je energie uitzendt, ontvang je met garantie weer terug in de vorm van mensen, dingen, situaties en omstandigheden.

Wat gebeurt er echter op de vele en langdurige momenten tijdens elk etmaal, dat je je niet bewust bent van en alert bent op je gedachten… ?
We weten inmiddels dat bij de gemiddelde mens, 78% van de gedachten negatief van aard is. Ze veroorzaken dus 78% negatieve onplezierige gevoelens die je vervolgens dan weer tegen wil en dank, onbewust, automatisch uitzendt…

Mijn vraag der vragen?
Waar het me hier nu om gaat, is de vraag, waar deze niet bewuste gedachten vandaan komen?
Waardoor worden ze gevormd?
Waarom denk ik ze…
en bovenal, wat doen ze met me?

Als jij de vraag, ‘wat komt er bij mij achter de twee belangrijkste woorden: IK BEN…?’ en je beantwoordt dit met ‘ik ben een vriendelijk, grootmoedig mens die best wat meer zelfvertrouwen en waardering zou mogen uitdragen naar mezelf’… dan komt dat antwoord voort uit iets wat je afkeurt, iets twijfelends in jou… en wat staat er dan aan de basis van die afkeur, die twijfel?

Dat is de manier waarop jij jezelf beziet, het beeld wat je hebt gevormd van je zelf, het concept wat je hebt van je zelf, jouw… STAAT van ZIJN!
Als jij leeft vanuit de staat ‘IK BEN gelukkig’ of  ‘IK BEN een bewust waarderende man/vrouw met veel zelfvertrouwen’, dan komen vanuit die staat van bewustzijn wezenlijk andere en mooiere gedachten voort dan wanneer je leeft vanuit de staat ‘IK BEN een man/vrouw die best wat meer…!

Je grondhouding, die voor 99% bepaalt wat voor gedachten en ideeën er in jezelf opkomen’, zonder ze zelf te hebben bedacht, wordt dus veroorzaakt door de STAAT van waaruit je BENT, van waaruit je leeft… jouw staat van bewustzijn, jouw fundament!
Dat maakt de twee woorden IK BEN…, zo wezenlijk belangrijk.

Hoe nu verder…?
Wat nu, als jouw staat van bewustzijn, jouw fundament vanaf nu zijn:
– IK BEN… gelukkig, respectvol, grootmoedig en veilig?
– IK BEN… een mezelf bewust waarderende zelfverzekerde man/vrouw?
– IK BEN… succesvol in alles wat ik doe?

Ik nodig je uit om gaandeweg te leren, hoe je die STAAT van bewustzijn kunt aanleren en bewust kunt gaan leven.

Dan volgt als vanzelf ook weer de volgende vraag: Hoe kun je de STAAT aannemen die bepalend is voor wie en wat jij bent en van waaruit jij gedachten leert te vormen?

Er wordt veel gesproken over verandering, maar verandering leidt vaak niet tot de gewenste duurzame resultaten, ondanks de ruime hoeveelheid tijd en aandacht die je erin investeert; dit wordt veroorzaakt, omdat de verandering je vaak van buitenaf wordt ingegeven… en dat wat je van buitenaf wordt ingegeven en je vervolgens ook aan de buitenkant oppakt, leidt louter tot cosmetische kwetsbare resultaten.
Effectieve duurzame verandering kan, is mogelijk en verloopt zonder het investeren van ook maar de minste moeite, mits je de verandering inzet vanuit jouw binnenkant… en dan krijgt het proces van verandering een duurzaam en congruent karakter… vanaf dan heet het transformatie.

Transformatie vanuit het fundament

Hans Oelen
Succescoach

Ben jij al gaande met je transformatie?

transformIn het dynamische netwerk van ondernemers, bestuurders, managers, verkopers, leidinggevenden, docenten, professionals… waarin ik werk, spelen verkooptechnieken, leiderschapstechnieken, communicatietechnieken en het immense arsenaal aan slimmigheidjes en trucs, nagenoeg geen rol van betekenis meer als succesbepalende factor.

De verwachtingen van de mensen die de samenleving vormen waar we vanuit onszelf in leven en vanuit ons vak in werken, zijn aan het veranderen. Professioneel werken begint op veel plaatsen en bij veel professionals meer dan ooit oprecht mensenwerk te worden… gelukkig!

Zingeving en duurzame waarde
Gaandeweg is het inzicht ontstaan, dat professioneel effectief, klantgericht en succesvol handelen mensenwerk is; het gaat om zingeving, waarbij zowel de leidinggevende vanuit de binnenkant van de organisatie en de verkoper vanuit de buitenkant bijdragen om duurzame waarde toe te voegen aan de ander met wie wordt samengewerkt en met wie men graag wil samenwerken. Het als het ware in je houding én gedrag uiting geven aan de getransformeerde grondhouding:

What’s in for me?
is getransformeerd naar…
What’s in me for you?

Het tot stand brengen van waarde en het waarlijk leggen van verbinding vanuit de juiste intentie en energie. Het gaat niet meer primair om de taak, order, omzet of de opdracht, het gaat nu om de samenwerking, waarbij de mens in zijn functie bepalend is.

Eindelijk… de mens centraal
Het is de mens, in de vorm van de holistisch ontwikkelde mensgerichte persoonlijkheid, die het verschil maakt in het wel of juist niet willen samenwerken. Dit betekent, dat de wereld van het samenwerken, alsmaar authentieker, transparanter en volwassener wordt.
Kennis, kunde en vaardigheid spelen daarin nog steeds een belangrijke rol, maar het is de hoofdrol kwijtgeraakt; het doet dienst als de noodzakelijke onderlegger van dat, wat persoonlijkheid en werkelijk contact heet.

De volwassen wordende mens
Ik richt me daarom tijdens het trainen en coachen al jaren niet meer primair op het overdragen van kennis en kunde, want dat zegt louter iets over de ‘buitenkant’, terwijl de ‘buitenkant’ altijd ontstaat en de kracht meekrijgt vanuit de ‘binnenkant’.

Ik richt me bewust op de volwassen wordende mens, die vorm en inhoud geeft aan de functie…
De mens als ondernemer, directeur, leider, verkoper, manager, docent, professional, is de mens die op basis van zijn eigen unieke talenten, kennis, kunde, normen, waarden en drijfveren, uiting geeft aan dat, wat hij het liefste doet en moeiteloos ook het beste kan.

Dit nodigt uit tot het stellen van o.a. de volgende vraag:

Beste leidinggevende,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit, in het belang van de duurzame ontwikkeling van de ander met wie je samenwerkt?

Beste verkoper, accountmanager,
op welke wijze bouw jij bewust en aandachtig aan jezelf en je maturiteit en richt jij je in je verkoopgesprekken op de duurzame bouw van een trouwe relatie vanuit jouw persoonlijkheid in plaats vanuit je product?

Hans Oelen

Palaver-trainingen

Duurzame verandering vanuit de binnenkant.

244-page-001Het is een wellicht boute uitspraak, maar als je het hebt over professionele en persoonlijke ontwikkeling, pas je louter een cosmetische verandering toe, wanneer je je richt op verandering aan de buitenkant. Wil je namelijk duurzame verandering tot stand brengen waar je op voort kunt bouwen, dan is het zaak om verandering tot stand te laten komen vanuit de binnenkant… en dan heet verandering: Transformatie en is het duurzaam van aard!

Wij kennen problemen, omdat wij alles hebben geloofd en opgevolgd wat ons natuurlijke brein, ons ego, ons heeft verteld, en het gevolg is dat we hebben leren denken in termen van problemen, waardoor we overladen zijn mét allerlei problemen.

Jij als geen ander echter, kunt door een volhardende intentie, jouw door de jaren vastgeroeste gedachtepatronen en overtuigingen veranderen. Door alleen al dit te doen, leid je jezelf moeiteloos door een wezenlijke verandering. Omdat deze verandering plaatsvindt aan je binnenkant, kun je spreken van een proces van transformatie van de door jou als lastig ervaren omstandigheden én lichamelijke conditie.

Een deskundige in de spirituele huishouding vertelt hierover, dat je als individu helemaal zelf in staat bent, jouw omstandigheden te transformeren, louter door blijvend bewust je denken te veranderen. Nu is het een bekend gegeven, dat je in het overtuigingensysteem, waarin we allemaal zijn opgegroeid en grootgebracht, je geen enkele externe werkelijkheid kunt veranderen, wanneer je je denken verandert. Dus is het eerste probleem wat je op dient te lossen, het probleem van jouw gedachten, overdenkingen en overtuigingen!

Je kunt jezelf vertellen, ‘Ja ik heb het vermogen om de werkelijkheid van deze situatie veranderen, omdat het slechts een verschijning voor mij is, bewerkstelligd door de manier waarop ik altijd heb gedacht. Ik verkies om te denken dat het beschikbaar is voor mij, dat ik het kan begrijpen en het kan gebruiken, en het zal me vlug en gemakkelijk begeleiden langs de weg naar mijn doelen en verlangen!’

Zoals je oefent om het zien van obstakels en hindernissen te leren zien als perceptie en illusies, zul je ervaren dat je vertrouwen zich verhoogd en versterkt, je vrees verminderd en je bereidheid om in het onbekende te stappen je toestaat verder vooruit te bewegen, soepel, moeiteloos en gemakkelijk. Je mag verwachten, dat hindernissen gemakkelijk worden genomen, want zo zul je dat ook met garantie gaan ervaren. Je zult al in een paar dagen de ervaring ontdekken, dat het jouw bewustzijn is, wat je enige ware werkelijkheid is!
… en dat is echt de bonus van dit soort mentale investeringen.

Je kijkt naar ‘problemen’, ziet ze oplossen en ziet ‘lessen’ en je weet dat telkens als je één van deze lessen oplost je alsmaar beter wordt in dat wat je doet! Dus, in plaats van dat een probleem rotzooi veroorzaakt wat je moet opruimen en schoonmaken, bieden de lessen je een veelheid aan leringen, waardoor elke eerstvolgende hindernis gemakkelijker en uitnodigender zal zijn.

Er zijn inmiddels heel wat professionals, ondernemers, leiders, managers, verkopers, leerkrachten, techneuten, ICT ‘ers, trainers,  coaches…etc. die ik tijdens coachingwandelingen de stappen heb mogen laten beleven en meegeven om zich dit proces van transformatie eigen te maken en de essentie van deze duurzame verandering hebben ervaren en belichaamd.

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: