Tagarchief | verantwoordelijkheid

Nooit meer een slachtoffer!

intentieVoel jij je eigenaar van de gevolgen van je eigen gedachten? Alles wat je gaandeweg de dag ervaart, is niet meer en niet minder dan een directe weerspiegeling van hoe het er aan jouw binnenkant, jouw gedachten en gevoelens aan toe gaat. Als jij je goed voelt, ervaar je alles wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en aanraakt als mooi, plezierig en inspirerend. Je hebt geduld en humor en bent zelfs in staat om dingen waar te nemen zoals ze zich aandienen, zelfs moeilijke dingen.

Het tegenovergestelde hiervan is ook waar.
Als jij je onbeduidend voelt, ontevreden, gejaagd door de noodzaak om dingen binnen een tijdslijn af te moeten hebben of je overweldigd voelt door allerlei losse eindjes, dan, met name dan, ervaar je de wereld als een plaats van spanning, onrust en ontberingen. Een wereld die allesbehalve vriendschappelijk aanvoelt.

Je krijgt dan mensen die je uitproberen om je een poot uit te draaien, je ziet boosheid, hardheid, onrecht en wreedheid om je heen. Je voelt je op deze momenten niet geamuseerd door wat er dan ook maar op je pad komt. Jouw leven, met alles wat er mee te maken heeft, voelt dan zwaar en ernstig, in sommige gevallen zelfs bijna ondraaglijk.

Oorzaak en gevolg
Je persoonlijke voorkeur ligt natuurlijk bij de plezieriger benadering. Hoe logisch het ook lijkt, is dat echter lang niet altijd de benadering die je kiest. Je hebt geleerd om je bewust te zijn van je sombere momenten en te ontdekken en erkennen, dat deze niets te maken hebben met wat zich allemaal in jouw zintuiglijk waarneembare buitenwereld afspeelt.

Als jij je niet voelt zoals jij je wilt voelen, is het van belang om te kijken naar de plek waar dat gevoel wordt aangemaakt, en dat is natuurlijk altijd en alleen maar in je eigen binnenkant. Vanuit een eerste reactie zal je geneigd zijn om een gebeurtenis aan je buitenkant de schuld te geven van je huidige gevoel. Al snel zal je echter ontdekken, dat je gevoel niet en nooit wordt veroorzaakt door een gebeurtenis, maar door de gedachten die je hebt over die gebeurtenis.

De plek waar alles gebeurd
Het is van belang om er stil voor te gaan zitten en eerlijk te zijn tegen jezelf. Contact te leggen met je ware zelf en helder te krijgen, welk deel van jezelf scheef is komen te liggen…, en als je dat zo snel als mogelijk doet, dan bewijs je jezelf een dienst, want pas dàn krijg je helder in beeld, dat jouw beeld van het leven zich hersteld. Je kunt dan de waanzinnige ontdekking doen, dat het leven, jouw buitenleven, op zich nooit is veranderd, maar dat de verandering zich louter heeft plaatsgevonden binnen in jou, in jouw denken!

Als je je ontevreden voelt, heb je een welomlijnd aandeel in de rol van jouw eigen drama en is het noodzakelijk om jouw eigen aandeel daarin te herkennen, zodat je kan stoppen met het uitvoeren van dit drama.

Over sommige dingen heb je helaas geen controle. Echter, wanneer het jouw ervaring van het leven betreft, heb je keuzes te over en de mogelijkheid om jouw perceptie te allen tijde in positieve zin te beïnvloeden en ze te veranderen.

Je kunt kiezen uit dankbaarheid, geduld, vergeving en liefde. Je kunt alles benaderen en ontvangen vanuit waardering en dankbaarheid, wat er ook gebeurt. Als je dat doet, zal jij je onmiddellijk beter tot heel erg goed voelen.
Leg daarom nooit de verantwoordelijkheid van jouw nare ongewenste momenten, stemmingen en problemen bij anderen, buiten jezelf. Accepteer het eigenaarschap van de manier waarop jij je leven ervaart en je zult je nooit meer een slachtoffer voelen.

Hans Oelen
Coach

Kijk eens in de spiegel en neem je verantwoordelijkheid

spiegelMisschien geldt het ook voor jou,
dat jij eindelijk de persoon zult ontmoeten
die jou allerlei beperkingen in het leven oplegt,
wanneer je eens in de spiegel zou kijken.

Er meldde zich een bijzonder slecht verzorgde man aan. Hij had zich zichtbaar al dagen niet geschoren en z’n kleren hadden al lange tijd geen wasmachine en strijkbout meer gezien. “Ik neem u uw verbaasde blik op mijn verschijning niet kwalijk” begon hij, “maar ik kom met de vraag of u mijn leven wilt redden. Mijn problemen zijn een jaar geleden begonnen, toen mijn vrouw mij verliet. Vanaf dat moment staat het hele leven me tegen. Ik ben mijn huwelijk, mijn huis en mijn bedrijf verloren en op dit moment ben ik zelfs bezig mijn gezondheid te verliezen. Op advies van ……………… ben ik uiteindelijk naar u toegekomen, omdat hij me voorhield dat u vaker mensen hebt geholpen in een vergelijkbare situatie”.

Navraag bracht aan het licht dat hij eigenaar was geweest van één der betere restaurants in de omgeving en omdat hij al meer dan een dag niet had gegeten, heb ik een paar boterhammen voor hem gesmeerd met een heerlijke kop koffie er bij.

Ondertussen vertelde hij
zijn hele levensverhaal.
In zijn relaas viel me op dat hij op niets een ander de schuld gaf of op enigerlei wijze de verantwoordelijkheid van zaken en hun consequenties op andermans schouders legde.
Deze houding roept respect af en op basis hiervan besloot ik hem te helpen.

Toen hij klaar was met zijn maaltijd, stak ik van wal.
“Met interesse en geboeid heb ik je levensverhaal beluisterd en ik ben er diep van onder de indruk. Ik waardeer met name het feit, dat je voor alles wat er is gebeurd, zelf de volle verantwoordelijkheid neemt en niets afschuift op iemand anders, zelfs niet op je ex-vrouw, over wie je nog steeds met respect spreekt”.

Zijn instelling gaf me alle vertrouwen dat hij mijn manier van werken volledig kon dragen, dus ik ging verder.

“Je bent naar me toegekomen voor hulp” ging ik verder, “maar het spijt me heel erg je na je levensverhaal te moeten vertellen dat er helemaal niets is wat ik voor je kan doen, om je verder te helpen! Ik laat je echter niet in de kou staan, want ik ken wel iemand die dit wél kan, mits hij bereid is om dit te doen.
Het toeval wil dat hij op dit moment hier aanwezig is en wanneer je er prijs op stelt ben ik bereid om je met hem in contact te brengen”.

Ik nam hem vervolgens bij de arm mee naar een aangrenzende ruimte en vroeg hem te gaan staan voor een passpiegel waar hij zichzelf van top tot teen in kon aanschouwen.
Wijzend op de man die we beiden in de spiegel zagen staan zei ik:
”Daar staat de enige man op deze hele wereld, die in staat is jou de hulp te bieden die jij op dit specifieke moment nodig hebt. Hij kan je echt helpen, alleen wanneer jij hem verteld door hem geholpen te willen worden.”

Hij liep dichter naar de spiegel toe en bekeek zichzelf van heel dichtbij.
Toen draaide hij zich om naar mij en zei, “Ik begrijp wat u bedoelt en ik ben u dankbaar dat u mij en mijn probleem zo serieus heeft genomen met deze weerspiegeling”.
Zonder verder iets te zeggen is hij de deur uitgelopen.

Met regelmaat houdt hij me via berichtjes op de hoogte van hoe het hem nu vergaat.
Via een paar baantjes in de horeca is hij nu eigenaar van een goed lopend restaurant op franchisebasis en zit weer lekker in zijn vel.

De verklaring die hij geeft voor zijn verval en z’n wederopbouw?
Blijf verantwoordelijk, want alles begint in jezelf.

Hans Oelen
Lifecoach

Verkoper, neem je verantwoordelijkheid!

Tijdens een verkoopvergadering maakte de commercieel directeur de volgende opmerking richting zijn verkopers:
Sinds 1985 is ons product op een onvoorstelbare manier veranderd en doorontwikkeld.
De markt waarin we ons bewegen is onvoorstelbaar veranderd.
Zelfs onze klanten zijn onvoorstelbaar veranderd.

Het enige wat er sinds 1985 niet is veranderd zijn jullie!

Een harde confronterende noot die werd gekraakt.
Een paar weken geleden las ik in een artikel dat verkopers steeds minder lezen over hun vak. Ligt dat nu aan de verkopers of aan de kwaliteit van de salesboeken die worden geschreven?

Je hoeft als verkoper niet persé te lezen over je vak, wél is het van onderscheidend belang dat je dagelijks constructief met je vak en je eigen vaardigheden aan het werk bent.
Om je een handje te helpen in het versterken van je zelfinzicht , heb ik een lijst met een paar vragen samengesteld die je wil helpen om jezelf als verkoper in beeld te brengen, met al je sterktes en aandachtspunten.

Wanneer je samenwerkt met een actieve verkoopleider of salesmanager, die in staat is en zich richt op het scherp houden van zijn mensen, dan ben je gezegend. Is dit bij jou niet het geval en heb je te maken met één van de helaas nog vele leidinggevenden die alleen maar kijkt naar de hoeveelheid afspraken in je agenda en je gerealiseerde omzet, dan is onderstaande vragenlijst misschien een goed hulpmiddel om jezelf te coachen.

Neem de onderstaande vier vragen eens kritisch door, beantwoord ze uitermate zorgvuldig en onderneem concrete acties wanneer je zaken ontdekt die verbeterd kunnen en moeten worden.
Ik wens je in ieder geval heel veel ontwikkelplezier.

* Op basis van welke criteria bepaal jij dat je een effectieve verkoper bent?

* Hoe weet jij dat je nu op je top zit en het niet beter kunt?

* Op basis van welke criteria stel jij je persoonlijke sterkten en actiepunten vast?

• Benoem hier je kwaliteiten en je sterkten en motiveer uitvoerig waarom jij dat zo ziet.

• Benoem hier de gebieden en vaardigheden waar je nog kunt verbeteren en waarom.

Zou dit alles niet van groot belang zijn om te weten en je bewust van te zijn?

Hans Oelen
Succescoach

%d bloggers liken dit: