Tagarchief | vertrouwen

Persoonlijke groei, scholing en vertrouwen

 

vogel1Het is allemaal begonnen met de manier waarop er op school wordt gekeken naar proefwerken. Bij het terugkrijgen van mijn proefwerk, was ik alleen maar gericht op de rode aantekeningen, want alles wat ROOD was, was FOUT.
Heb jij ooit een proefwerk teruggekregen waar op stond geschreven hoeveel GOEDE antwoorden je had opgeschreven?
Ik hoor het mijn leraar nog letterlijk zeggen:
‘Hans, zes fout, niet gek gedaan!’

Aandacht richten
De reden dat ik hierover schrijf, is dat deze manier van denken en kijken, die we mede van school meekrijgen, ons ‘helpt’ om onze aandacht te richten op het slechte, het niet positieve, het negatieve, het niet goede, het niet gewenste.
We gaan hierin zelfs zo ver, dat wanneer iets goed is gegaan, we dit negatief neigen te belonen: ‘Dat ging niet verkeerd’ of ‘da’s niet zo gek!’
We leren hiermee onbewust onze fouten en misstappen bij elkaar op te tellen en onze successen over het hoofd te zien.

Ik heb mensen begeleid, die niet eens in staat waren om ook maar één ding op te noemen die ze goed vonden van en aan zichzelf!
Dat is toch tragisch?

Deze programmering is onderdeel geworden van de cultuur waarin we leven, want veel ouders zijn op dezelfde wijze geprogrammeerd, waardoor deze manier van denken wordt overgedragen van generatie op generatie.

– Waar we onze aandacht op richten, krijgt energie en wordt alleen maar groter –
– Ralph Waldo Emerson –

Ik loop met regelmaat met mijn vrouw door het stadcentrum en ik geniet daar van. Niet zozeer om van winkel naar winkel te gaan en te kijken wat er allemaal wordt aangeboden, maar juist omdat ik het heerlijk vind om naar mensen te kijken. Kijken en observeren naar de manier waarop ze lopen, de manier waarop ze staan, hoe ze kijken, hoe ze praten, de woorden die ze gebruiken en met name wat ze uitstralen.

Bewust van uitstraling
Natuurlijk, het is een interpretatie van momenten, maar wat kom ik dan toch weinig jonge mensen tegen die kracht, power en zelfvertrouwen uitstralen in hun houding, de manier waarop ze staan, lopen, kijken…..etc. De gedachte beroerd me dan tegelijkertijd, wat graag ik met die vele jonge mensen, onze volgende generatie, een paar keer een wandeling zou willen maken om ze bewust te laten worden van de onaangeroerde krachten die in ieder mens en dus ook in hen schuilgaan.
Wat graag zou ik ze vervolgens graag helpen om dát te realiseren, maar ja…….misschien willen ze dat helemaal niet, omdat ze dat natuurlijk ook niet hoeven te willen.

Ik zou ze graag willen leren hoe eenvoudig en plezierig het is om zelfvertrouwen te hebben, tevreden en gelukkig te zijn met zichzelf, mogelijkheden en persoonlijke kansen te zien, makkelijk contacten te kunnen leggen en zichzelf te presenteren, hun mening te kunnen uiten en al wat niet meer zij.

Kan het anders?
Ik vraag me ook vaak af hoe de volgende generatie met zichzelf en hun omgeving zou omgaan, wanneer we er als ouders en leerkrachten voor zouden kiezen om het anders te gaan doen? Door ons niet alleen maar te richten op het aanbieden van letters en cijfers, in de vorm van kennis en cognitieve aspecten, maar met name de kinderen te leren kijken naar het goede, het positieve, het mogelijke, het universele.

Afwegende overdenking
Wat zou er gebeuren wanneer we er als ouders een cultuurgewoonte van zouden maken, om tijdens het naar bed brengen en direct na het verhaaltje voorlezen, aan onze kinderen te vragen en daarmee hun aandacht te leren richten op:
– Wat vond jij allemaal leuk vandaag?
– Wat maakte jou blij vandaag?
– Waar was je trots op vandaag?
Wat zouden we in de ontwikkeling van onze kinderen positief kunnen beïnvloeden, wanneer we ook de leerkrachten van alle scholen zouden kunnen bewegen om aan het eind van elke schooldag dergelijke vragen te stellen?

We creëren of leggen hiermee in ieder geval een degelijke fundering, stap voor stap, voor een cultuur, waarin we zowel kinderen, maar ook ouders en leerkrachten uitnodigen om steeds meer te leren te kijken naar mogelijkheden, naar groei, naar gelukkig zijn en met name een fundament neer te leggen voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

En wat te doen met iedereen die nu niet meer op school zit en die niet meer met een verhaaltje naar bed wordt gebracht?
Wij kunnen hetzelfde doen, door er een gewoonte van te maken, aan het eind van elke dag minstens 5 zaken te benoemen waar je blij, gelukkig en/of dankbaar voor bent geweest vandaag.
Vul deze 5 punten aan met nog eens 5 zaken waarvan jij vindt dat jij ze goed hebt gedaan en die je kinderen vandaag goed hebben gedaan en sta jezelf toe om trots te mogen zijn op wat jij en zij hebben bereikt, hoe klein en minuscuul die successen soms ook kunnen zijn.

Ook dan gaat de spreuk van Ralph Waldo Emerson in optimale vorm op, maar dan in positieve richting.

Ik wens je veel blijheid.

Hans Oelen
Succescoach

Vertrouwen in de toekomst van jezelf

Het is vandaag maandag 5 november 2012 en het nieuwe kabinet wordt vandaag geïnstalleerd. Nog nooit is dit gepaard gegaan met zoveel landelijke commotie. Bezuinigingen staan centraal in het regeerakkoord en angst is begonnen te regeren. De financiële consequenties die dit volgens velen gaat hebben, lijken desastreus…. De kranten en de andere media hebben het alleen nog maar hier over. Maar is dit zo?

Dreigen wij, bewoners van dit land, ondernemers, verkopers, managers, medewerkers en mensen zonder baan, nu inderdaad het slachtoffer te worden van de regeringsplannen?
Ik heb de overtuiging van niet, want volgens mij hebben we heel veel in eigen hand.

Misschien mag ik je een vraag stellen die er toe doet.
Jouw antwoord op deze vraag betekent alles! Het is dus allesbepalend… voor jou!

Speel jij het spel van het leven om te winnen…
of
speel je het spel om niet te verliezen?

Ik stel mensen met enige regelmaat deze vraag en krijg dan als eerste reactie:
‘Sorry Hans, maar wat is het verschil tussen die twee?”

Het verschil is alles… en ik bedoel dus écht alles… ondanks het feit dat beide opties veel op elkaar lijken te lijken.
Je antwoord kan verschillend zijn voor de verschillende gebieden van jouw leven… ik leg het je uit aan de hand van een paar voorbeelden.

Als het gaat om geld…
Ben jij gericht op het hebben van meer…. of op de angst om tekort te komen?

Als het gaat om relaties…
Ben jij gericht op je ware optimale geluk… of juist op de angst dat je ongelukkig zult worden?

Als het gaat om gezondheid…
Ben jij gericht op het optimale gezond zijn… of juist op de angst om ziek te worden?

Als het gaat over je carrière…
Ben jij gericht op groei, succes en ontwikkeling… of juist op de angst dat je je baan en/of je bedrijf verliest?

Kortom, als het gaat om jouw leven…
Speel je het spel dan om te winnen… of speel je het spel om juist niet te verliezen?

Dit is echt het verschil wat het verschil maakt.
Ga je vanuit een waar vertrouwen voor de resultaten die je dolgraag wilt bereiken, of ga je je wapenen om te voorkomen dat je datgene bereikt waar je doodsbang voor bent?

Nu is het zo, dat vertrouwen en angst zich ten opzichte van elkaar hetzelfde gedragen als water en lucht dat doen. Waar het één is, kan het andere niet zijn. Vervolgens, gewenste resultaten en succes groeien niet op een bodem van angst. Ze komen alleen voort vanuit vertrouwen.

Kortom het bouwen aan vertrouwen is hier de kern van de boodschap en het advies.

Maar hoe doe je dat?
Bouwen aan vertrouwen en het tegelijkertijd laten slinken van angst, doe je door zoveel mogelijk bevestiging te zoeken, dat je vertrouwen gegrond is.
Dankbaarheid kan hier de belangrijkste en sterkstwerkende sleutel toe zijn.

Dankbaarheid ontgrendelt je gevoel van vertrouwen,
het gevoel wat je nodig hebt om de door jouw gewenste resultaten te ervaren.
Maar…het gaat hier niet primair om het dankbaar zijn,
het gaat er juist om, dankbaarheid te VOELEN.

Wanneer je dagelijks alleen dingen en ervaringen benoemt waarvoor je denkt dankbaar te moeten zijn, maar je ervaart niet dat oppergelukkige en overweldigende gevoel van dankbaarheid, dan doe je wel heel erg je best, maar je schiet er niets mee op.

Dat is één van de redenen waarom zoveel mensen het gevoel hebben dat ze de angst in gedrukt worden, terwijl ze ondertussen heel erg hun best doen om te proberen dankbaar te zijn, maar dit niet te voelen.
Vaak wordt dit veroorzaakt omdat velen zich al zo diep in de stress voelen, met alle gevoelens van angst, onzekerheid, somberheid en zorg, dat ze geen oog en geen aandacht meer hebben voor dat vele wat nog steeds wél goed gaat.
En in plaats van de aandacht op wat ze allemaal hebben, gaan hun gedachten steeds meer naar alles wat ze niet (meer) hebben. Dit alles, zonder zich te realiseren, dat waar ze hun dominante aandacht op vestigen, ze juist regelrecht hun leven in trekken.

Ik weet en ken dit als geen ander
Ten overvloede misschien, maar ik ben hierin zelf ook ervaringsdeskundige. Ik weet als geen ander hoe het voelt om je best te moeten doen om dankbaar te zijn, terwijl het gevoel de overhand heeft, dat alles zo tegen zit, dat er niets meer is om dankbaar voor te zijn….. maar niets is minder waar!

Juist door je dankbare gevoelens weer boven te laten komen, ben je in staat om je zorgen, angst en doem scenarios steeds verder te verkleinen totdat ze helemaal uit je zichtveld verdwijnen… en dan is het vertrouwen wat weer verschijnt.

Dankbaarheid is een gevoel, het is pertinent geen gedachte!

En wanneer je vastloopt op allerlei resultaten die je niet wilt, die zijn veroorzaakt door de angsten die zijn ontwikkeld in je hoofd, dan staat je maar één ding te doen, en dat is vertrekken uit je hoofd!

Hans Oelen

Succescoach

Geduld

Geduld is een kwestie van kunnen wachten.
Niet passief wachten, want dat zou duiden op een vorm van luiheid.
Geduld betekent dat je ergens voor kunt blijven gaan, zelfs wanneer er geen beweging in het creatieproces lijkt te zitten.
Dat is geduld.

Hoe herkenbaar.
We kennen het allemaal.
Je stelt je doelen en je ambities vast, en gaandeweg het proces naar het realiseren ervan, komen we allemaal momenten tegen, waarop het bereiken ervan niet lijkt te lukken. En hier komt geduld, als eigenschap, maar met name als kwaliteit om de hoek kijken.
Degene die het er op deze momenten bij laat zitten, zal geen stap verder in de richting van het gewenste doel komen.

Niet alles wat we willen doen en bereiken valt altijd even gemakkelijk op zijn plaats. Sterker nog, op sommige dagen lijkt het zelfs dat alles stilstaat of zelfs dat het de verkeerde kant op lijkt te gaan.

Het is echter van belang om te begrijpen, dat hoe groter onze doelen zijn, hoe meer barricades we kunnen tegenkomen op weg naar het bereiken ervan.
Het is daarom bepalend voor het te bereiken succes, dat we ons toerusten met twee essentiële en noodzakelijke eigenschappen.

Van binnen naar buiten
Zoals je zou verwachten, zijn dit geen aangeleerde technieken, maar twee innerlijk verankerde eigenschappen, die we inzetten om vanuit onze binnenkant voor ons te laten werken.

Doorzettingsvermogen
De eerste is doorzettingsvermogen.
Doorzettingsvermogen is een innerlijke vastberadenheid om onvoorwaardelijk te blijven gaan voor datgene wat we willen bereiken.

Vastberadenheid.
De tweede eigenschap die je nodig hebt om geduld te kunnen uitoefenen, komt voort uit een intern proces, namelijk de innerlijke beslissing om je mentale krachten positief te houden en ze te stimuleren. Ook als je doel veel meer tijd vraagt dan je eigenlijke liever zou willen.

Het vereist het onvoorwaardelijke vertrouwen, het diepere weten, dat je met zekerheid uiteindelijk succesvol zult zijn. Geduld vanuit dit vertrouwen is wat je in staat stelt om tegenslagen, op mislukking lijkende resultaten en wegversperringen te weerstaan zonder dat je jezelf hierdoor laat ontmoedigen of zelfs teleurgesteld wordt.

Cultiveren
We kunnen geduld zelfs cultiveren door onszelf eraan te blijven herinneren,
dat hoe ambitieuzer het project waar we mee bezig bent, hoe onzekerder de uitkomstdatum kan zijn. En wanneer we ons geduld vervolgens combineren met dankbaarheid, als ultieme interne uiting van vertrouwen, dan werkt dit uiterst versnellend op de gewenste uitkomst.

Borgen
Zie elke zogenaamde hindernis daarom als een herinnering, dat er mogelijk nog betere manieren zijn om je doel te bereiken.
Als je dankbaar, positief en oplossingsgericht blijft, borg je dat je gedurende het gehele creatieve proces optimaal in staat bent jezelf volledig open en ontvankelijk te stellen voor inspiratie en het bedenken van steeds meer
originele uitvindingen en nieuwe wegen.

Pak daarom vanaf nu al je doelen, wensen, uitdagingen en opdrachten op met geduld in de ene hand en doorzettingsvermogen en vastberadenheid in de andere.

Hans Oelen
Succescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen.

Veel leidinggevenden als duurste medewerker van de baas.

Wat is jouw visie op leidinggeven?
Wat is jouw motivatie geweest om leidinggevende te willen zijn?
Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren als leidinggevende?

Wanneer ik deze vragen tijdens een training aan leidinggevenden voorleg, dan is het mijn dagelijkse ervaring dat veel mensen in een leidinggevende positie hier niet het antwoord op weten. Ik ontvang allerlei stereotype antwoorden die, wanneer ik er enkele dieptevragen op los laat, vervliegen in de wind. Veel leidinggevenden hebben er kennelijk geen enkele notie van wat hun dagelijks werk en verantwoordelijkheid inhoudt.

Wanneer ik vervolgens de vraag stel hoe hun gemiddelde dag- en weekplanning er uitziet, dan valt op dat hun medewerkers hier geen plek in hebben. Men pretendeert leidinggevende te zijn, dit staat zelfs op hun visitekaartje, maar degene aan wie men leiding geeft, de medewerker, daar hebben ze geen tijd voor.

Controle is ingegeven door angst
Leidinggevenden hebben het druk, ze lopen van hot naar her en zijn met van alles bezig, maar daar waar ze in essentie verantwoordelijk voor zijn, het helpen en coachen van hun medewerkers in het zo optimaal mogelijk functioneren, daar komen ze niet aan toe.

Ze zitten achter hun bureau, achter de computer of aan de vergadertafel, lopen rond met allerlei rapportages en houden lijstjes bij. Voornamelijk zijn dit controlelijstjes, want veel leidinggevenden richten zich niet op hun mensen en hun potentieel, maar controleren processen waar medewerkers inhoud aan dienen te geven. Wanneer vervolgens processen niet de gewenste resultaten bieden, dan worden er nieuwe regels en procedures bedacht en in het leven geroepen, die moeten gaan uitsluiten dat er dingen gebeuren die niet gewenst zijn.

Visie en vertrouwen
Succes op alle gebieden is altijd een resultaat van visie, gekoppeld aan vertrouwen.

Controleren echter doe je nooit op basis van vertrouwen, want dan zou controle volledig overbodig zijn. Controle wordt je altijd ingegeven door angst, en angst en succes zijn twee tegenpolen die nooit bij elkaar zullen komen.

Waak daarom voor controlerende leidinggevenden, want die berokkenen de organisatie en met name hun medewerkers vaak meer schade dan profijt.

Leidinggevenden die geen visie hebben en daardoor te druk zijn om gerichte aandacht aan hun medewerkers te geven, zijn met nadruk geen leidinggevenden, maar de duurste medewerkers van de baas.

Hans Oelen
Businesscoach

<span>%d</span> bloggers liken dit: