Tagarchief | visie

Vanuit vertrouwen leven in de toekomst van jezelf

Ik kijk terug op maandag 5 november 2012, de dag waarop het toenmalige nieuwe kabinet wordt geïnstalleerd. Nog nooit is dit gepaard gegaan met zoveel landelijke commotie. Bezuinigingen staan centraal in het regeerplan en angst is begonnen te regeren. De financiële consequenties die dit volgens en voor velen gaat hebben, lijken desastreus…. De kranten en de andere media hebben het alleen nog maar hier over. Maar is dit zo?

Dreigen wij, bewoners van dit land, ondernemers, specialisten, managers, medewerkers en mensen zonder baan, nu inderdaad het slachtoffer te worden van de regeringsplannen?

Ik heb de overtuiging van niet, want volgens mij hebben we heel veel in eigen hand. Misschien mag ik je een vraag stellen die er toe doet. Jouw antwoord op deze vraag betekent alles! Het is dus allesbepalend… voor jou!

Speel jij het spel van het leven om te winnen…
of
speel je het spel om niet te verliezen?

Ik stel mensen met enige regelmaat deze vraag en krijg dan als eerste reactie: ‘Sorry Hans, maar wat is het verschil tussen die twee?’
Het verschil is alles… en ik bedoel dus écht alles… ondanks het feit dat beide opties veel op elkaar lijken te lijken.
Je antwoord kan verschillend zijn voor de verschillende gebieden van jouw leven… ik leg het je uit aan de hand van een paar voorbeelden.

Als het gaat om geld…
Ben jij gericht op het hebben van meer…. of op de angst tekort te komen?

Als het gaat om relaties…
Ben jij gericht op optimaal geluk… of op angst om ongelukkig te worden?

Als het gaat om gezondheid…
Ben jij gericht op gezond zijn… of juist op de angst om ziek te worden?

Als het gaat over je carrière…
Ben jij gericht op succes en ontwikkeling… of juist op de angst dat je je baan en/of je bedrijf verliest?

Kortom, als het gaat om jouw leven…
Speel je het spel dan om te winnen… of speel je het spel om juist niet te verliezen?
Je zou het in eerste instantie niet zeggen, maar dit is echt het verschil wat het verschil maakt. Ga je vanuit een waar vertrouwen voor dat wat je dolgraag wilt bereiken, of bewapen jij je om te voorkomen dat je datgene bereikt waar je doodsbang voor bent?
Nu is het zo, dat vertrouwen en angst zich ten opzichte van elkaar hetzelfde gedragen als water en lucht dat doen. Waar het één is, kan het andere niet zijn.
Vervolgens, gewenste resultaten en succes groeien niet op een bodem van angst. Ze komen alleen voort vanuit vertrouwen… kortom het bouwen aan vertrouwen is hier de kern van de boodschap en het advies.

Maar hoe doe je dat?
Bouwen aan vertrouwen en het tegelijkertijd laten slinken van angst, doe je door zoveel mogelijk bevestiging te zoeken, dat je vertrouwen gegrond is. Dankbaarheid kan hier de belangrijkste en sterkst werkende sleutel toe zijn.

Dankbaarheid ontgrendelt je vertrouwen,
het gevoel wat je nodig hebt
om de door jou gewenste resultaten te ervaren.
Maar…het gaat er hier in het geheel niet om
te zeggen dat je dankbaar bent,
het gaat er juist om,
dankbaarheid te VOELEN.

Wanneer je dagelijks alleen dingen en ervaringen benoemt waarvoor je denkt dankbaar te moeten zijn, maar je ervaart niet dat oppergelukkige en overweldigende GEVOEL van dankbaarheid, dan doe je heel erg je best, maar je schiet er niets mee op.

Dat is één van de redenen waarom zoveel mensen het gevoel hebben dat ze de angst in gedrukt worden, terwijl ze ondertussen heel erg hun best doen om te proberen dankbaar te zijn, maar dit niet te voelen.

Vaak wordt dit veroorzaakt omdat velen zich al zo diep in de stress voelen, met alle gevoelens van angst, onzekerheid, onrecht, somberheid en zorg, dat ze geen oog en geen aandacht meer hebben voor dat vele wat nog steeds wél goed gaat. En in plaats van de aandacht op wat ze allemaal hebben, gaan hun gedachten steeds meer naar alles wat ze niet (meer) hebben. Dit alles, zonder zich te realiseren, dat waar ze hun dominante aandacht op vestigen, ze juist regelrecht hun leven in trekken.

Ik weet en ken dit als geen ander
Ten overvloede misschien, maar ik ben hierin zelf ook ervaringsdeskundig. Ik weet als geen ander hoe het voelt om je best te doen om dankbaar te zijn, terwijl het gevoel de overhand heeft, dat alles zo tegen zit, dat er niets meer is om dankbaar voor te zijn….. maar niets is minder waar!
Juist door je dankbare gevoelens weer boven te laten komen, ben je in staat om je zorgen, angst en doemscenario’s steeds verder te verkleinen totdat ze helemaal uit je zichtveld verdwijnen… en dan is het vertrouwen wat weer verschijnt.

Dankbaarheid is een gevoel, het is pertinent geen gedachte!

En wanneer je vastloopt op allerlei ervaringen die je niet wilt, ervaringen die zijn veroorzaakt door de angsten die zijn ontstaan vanuit je hoofd, dan staat je maar één ding te doen, en dat is vertrekken uit je hoofd, naar het bewustzijn van dankbaarheid toe!

Hans Oelen

Het richten van je aandacht

Bewuste aandachtDingen komen niet tot stand door dominante aandacht te geven aan hun tegenstellingen. Zo is de wens om gezondheid te bereiken nooit te vervullen door je aandacht te richten op de angst om ziek te zijn… en ook is er nog nooit iemand succesvol geworden door aandachtig gericht te zijn op mislukking en tegenslag…

Wanneer je een visie creëert van de carrière en het leven dat je wilt, is het van belang om deze wijze woorden te bewaren. Heb aandacht voor- en visualiseer wat je wilt, niet wat je niet wilt!

Wanneer je overdenkingen doet of je voorstellingen maakt over je leven, gebruikt jouw geest dat als een gids voor wat jij wilt. Zo is de mentale energie echt verspild aan het telkens maar terugblikken op je oude en ingebeelde tegenslagen, mislukkingen en rampen in plaats van op jouw successen van weleer en je verlangens die toekomstgericht zijn… erger nog, als je veel van je tijd en energie verdoet aan het denken over allerlei oude rampen en teleurstellingen, is de kans heel groot dat je ze waarschijnlijk opnieuw beleeft, omdat je ze recreëert!

Wees daarom echt duidelijk over wat je wilt en houd die visie vervolgens vast in je geest, speel ermee, draai het om en weer terug en bekijk het vanuit elke hoek, en geniet er nu al van, als ware het nu al realiteit!
Dat heet het maken van de geestelijke equivalent van het gewenste doel, een dwingend enthousiasmerend beeld in jouw geest.
De visie, gevoed door emotionele energie, zal dan beginnen te verhuizen naar tastbare vorm als je er consistent mee blijft spelen, er in je geest naar blijft kijken en er nu al van geniet en dit blijven doen.

Blijf alert op de subtiele duwtjes vanuit je oude patronen en onderneem actie als je daar via je intuïtie om gevraagd wordt.
Je kunt eindigen op een pad dat niet is zoals jij je hebt voorgesteld, maar het zal het beste pad zijn wat er te krijgen valt. Stel jezelf voor,  staande in de winnaarscirkel met de gouden medaille die wordt gedrapeerd rond je nek!

Het dagelijks maken van een goede start hiertoe, is er een gewoonte van te maken, jezelf elke ochtend een 5-tal vragen te stellen…

1. Waar ben ik dankbaar voor vandaag?
2. Wat heb ik nodig om voor mezelf te doen vandaag?
3. Hoe kan ik mezelf liefde geven vandaag?
4. Waar verheug ik me op vandaag?
5. Wat kan ik doen wat me gelukkig en blij maakt?

Neem na het bewust stellen van deze vragen een paar minuten rust en stilte en luister naar de antwoorden die je innerlijke wijsheid met jou zal delen.

Lucille Ball zei het al…,
Hou allereerst van jezelf ,
want dan zal alles op de juiste plaats vallen.
Hoe voelt dat voor jou?

Hans Oelen
Succescoach

Je kunt het niet beiden hebben

images22Denken en maar blijven praten en verhalen over de crisis en dat het nu allemaal wel erg lastig en moeizaam gaat, is met volle zekerheid volledig in tegenspraak met alles wat je wilt. Wetend, dat je ze niet beide kunt hebben, zul je een keus moeten maken waar je je aandacht nu daadwerkelijk op richt. Je kunt niet gericht zijn op het moeizame, en uiteindelijk het andere, het mooie, verwachten.

Wanneer je zegt dat je iets graag wilt bereiken, zoals bijvoorbeeld geluk, succes, geld, gezondheid, en je werkt hier bijzonder hard aan om het te krijgen, dan maak je het jezelf best wel moeilijk.

Begrijp me niet verkeerd, het is goed om een duidelijke visie te hebben over hoe jij wilt dat je leven en je zaken zich ontwikkelen, maar zodra je deze visie, vermengd met gedachten aan alles wat je op dit moment nog niet hebt en nog mist, dan gaat er direct een belangrijke deur op slot richting de manifestatie van je wensen.

Dat waar je aandacht en focus op is gericht, wordt groter.
Dit betekent, dat wanneer jij je focust op de gedachte dat je klanten en geld nodig hebt, dat je richting je faillissement loopt.

Dus wat is dan wijs om juist wél te doen?
Focus erop dat wat je wilt, nu al bestaat in je leven. Zie het voor je als besteld, betaald en reeds verzonden, dus naar jou onderweg. Droom erover en geniet er nu al van, dat het binnenkort bij je wordt afgeleverd.

Voel je het verschil tussen het verwachtingsvolle wachten op iets wat je al hebt betaald en wat naar je onderweg is en anderzijds het gemis van iets wat je niet hebt en keihard nodig hebt? Voel je hoe anders de energie is?

Zoals ik al in de aanvangszin aangaf, kun je ze niet beide hebben. :Sterker nog, gevoelens van tekort, gebrek en gemis verdrijven de manifestatie van dat wat je wenst. Gevoelens van vertrouwen en verwachting daarentegen brengen je juist waar je naar verlangt.

Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het is niet altijd even gemakkelijk…tenminste niet in het begin. Maar oefening baart kunst.

Hans Oelen

Leiderschap en visie

Leiderschap gaat niet over controle over mensen, maar over de zorg voor mensen.
Het gaat er juist om, een hulpmiddel te zijn voor je mensen, ze te ondersteunen en de gewenste voorwaarden te scheppen,
waarmee je mensen de gelegenheid krijgen hun eigen ‘levensverhaal’ te schrijven… en dat is geen sinecure!

Leiderschap is ook vooral niet de baas (willen) zijn, maar er zijn voor je mensen en samen met hen een gemeenschap op te bouwen binnen het werk.

Leiderschap is nadrukkelijk een keus… en geen positie.
Het nodigt niet uit tot territoriumdrift, maar het vraagt om het loslaten van je ego en het naar boven brengen van je beste authentieke zelf.

Leiderschap is ook geen peptalk, maar het creëren van een inspirerende en motiverende omgeving waarin je mensen met optimaal gebruik van hun unieke kennis, kunde en persoonlijke talenten optimaal hun werk kunnen doen. Betekenis en zin kunnen geven aan hun werk.

Leiderschap is, net als het leven zelf, vooral een kwestie van aandacht voor- en oprechte interesse in je mensen. Deze vorm van leiderschap werkt in elke organisatie. Het is met nadruk niet soft, want het werkt, maar…, het is allesbehalve de gemakkelijkste en eenvoudigste weg… integendeel!!

De basis van leiderschap is karakter en visie
Groei, zelfmanagement en werk zijn de pijlers voor leiderschap. Investeren in jezelf. Het gaat om het ZIJN, je karakter en je drijfveren, wie je bent als mens.
Dat kan zich alleen manifesteren in je gedrag. Zijn en gedrag zijn dus de grondvesten van succesvol leiderschap.

Kenmerken van een leider:
Als leider ben je:
Authentiek.
Dit betekent allereerst dat je jezelf moet leren kennen voordat je jezelf kunt zijn. Authenticiteit komt namelijk uit je diepste, waarste zelf en vereist diepgaand onderzoek vanuit de vraag: Wie ben ik?

Sterk door een kwetsbare opstelling.
Je stelt je kwetsbaar op. Dit betekent dat je eerlijk en open bent over je twijfels, je angsten, onzekerheden en bedenkingen over iets of iemand. Je geeft je fouten openlijk toe, met name tegenover je medewerkers.
Het paradoxale is dat hier veel moed voor nodig is, omdat je de oude opvatting over controle los moet kunnen laten. Neem maar eens voorgoed afstand van de illusie, dat je greep moet hebben op zaken in een Westerse prestatiemaatschappij waarin je bent geconditioneerd om niet kwetsbaar en niet authentiek te zijn. Kwetsbaarheid heeft een dimensie van inlevingsvermogen, de vaardigheid om jezelf in een ander te verplaatsen en de wereld vanuit het perspectief van de ander te bekijken.

Ontvankelijk.
Je neemt niet zonder meer andermans ideeën aan, maar aanvaardt ze wel als waardevol om te bespreken.
Je richt je daarbij altijd op het idee en niet op degene die het idee inbrengt.

Aanwezig.
Je richt je op het hier en nu als startpunt voor de toekomst en je bent op elk moment volledig beschikbaar voor jezelf en voor je mensen. Je integreert hiermee al je waarden in alles wat je doet.

Nuttig.
Je bent nuttig omdat je dienstbaar bent aan je mensen.
Een primaire functie van een leider, is dat je ervoor zorgt dat je mensen de middelen hebben om optimaal hun werk te doen.

Visie
De drie aspecten van visie
De visie van een afdeling, als onderdeel van de visie van de onderneming dient te worden gezien als iets waarin drie verwante, maar afzonderlijke aspecten samenvloeien, namelijk het doel, de missie en de waarden.

Doel:
Het doel is altijd het antwoord op de vraag:

“Waarom zijn we hier?”
Voor de beeldvorming, winst maken kan nooit een doel zijn, het is een manier om het doel te realiseren. Het antwoord op de vraag moet altijd zo geformuleerd zijn, dat het mensen helpt hun eigen betrokkenheid te definiëren en hun eigen betekenis op één lijn te krijgen met de betekenis van de onderneming.

Missie:
Dit wordt duidelijk wanneer het antwoord op de vraag wordt gegeven:

“Wat doen we om onze betekenis te realiseren?”
De missie kan om allerlei redenen veranderen, maar de betekenis verandert zelden of nooit.

Waarden:
Waarden zijn het antwoord op de vraag:

“Hoe verhouden we ons tot elkaar, terwijl we onze missie uitvoeren, om ons doel te verwezenlijken?”

De waarden binnen de organisatie komen voort uit de mensen, maar in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de leider, om de ontwikkeling van waarden te leiden tot een gedragskader dat gunstig is voor de organisatie en haar mensen.
Een leider onderzoekt daarom zijn waarden door zich af te vragen:

“Ik wil werken in een organisatie die waarde hecht aan ….
en met mensen die waarden hechten aan ….”

De aspecten van visie, doel, missie en waarden gelden voor de organisatie, maar ook voor de persoonlijke visie.
Als leider vorm je dus ook jouw persoonlijke visie door antwoorden te vinden op de vragen:

1. Wat is mijn betekenis op deze wereld, in dit leven, in dit beroep, in deze baan?

2. Wat is nodig om mijn missie uit te voeren, om mijn betekenis te realiseren?

3. Hoe wil ik zijn, me gedragen en hoe wil ik mijn waarden uitdragen tegenover anderen, terwijl ik mijn missie uitvoer
om mijn betekenis te verwezenlijken?

Wanneer je als leider dit concept van visie beheerst, dan ben je in staat je mensen te helpen hun persoonlijke visie te ontwikkelen en zich steeds verder te ontwikkelen.
De mate waarin je persoonlijke visie samenvloeit en op één lijn komt met de visie van de afdeling en/of de totale organisatie, dan raak je een cruciale factor van succes.

En bovenal… als leider ben je natuurlijk pas succesvol,
wanneer je medewerkers dat zijn!

Hans Oelen
Succescoach

Wat te doen, als je verkopers niet scoren

Veel gekozen oplossingen die vaak niet werken en andere vaak niet gekozen oplossingen die vaak wel werken.
Leg aan 50 salesmanagers de vraag voor of hun verkoopteam de gestelde resultaten halen en velen zullen ontkennend antwoorden.
Wat kun je als verantwoordelijke doen om hier verandering in te brengen en wat kun je maar beter laten?

Wat met zekerheid niet werkt: Geef je verkopers de schuld en verwijt ze dat ze er te weinig aan doen

Het alternatief:
Wijs eens naar je verkopers en kijk dan eens kritisch wat er met je hand gebeurd.
Maar één vinger, je wijsvinger, wijst in de richting van je verkopers en drie vingers, middelvinger, ringvinger en pink wijzen naar jou!!
Kijk daarom als salesmanager eens kritisch naar jezelf en je eigen gedrag.
Stel jezelf eens de vraag, wat jouw aandeel is in dit probleem. Hoe denk ik eigenlijk en hoe zitten mijn denkpatronen in elkaar? Wat kan ik daar aan veranderen?

Wat heel vaak niet werkt: De verkopers moeten meer bellen.

Het alternatief:
Ga gericht investeren in de verkopers van je verkoopteam.
Ga op zoek naar trainingen die écht werken en ondersteun deze met gerichte individuele coaching. Richt je daarbij niet alleen op verkooptraining en verkoopvaardigheden, maar met name ook op de ontwikkeling van de persoon. Zelfvertrouwen, houding, visie en zelfmanagement zijn vaak veel belangrijker dan kennis.

Wat nooit werkt: Ga er bovenop zitten, houd ze kort en laat ze iedere minuut van de dag verantwoorden.

Het alternatief:
Ga in gesprek met de individuele verkoper en ga brainstormen hoe het beter en anders kan. Waardeer zijn/haar inbreng en geef hem/haar vrijheid en verantwoordelijkheid. Draag het (oprechte) gevoel over dat je veel van hem/haar verlangt, maar altijd achter hem/haar staat.

Wat echt maar tijdelijk werkt: Investeer in meer en meer producttrainingen

Het alternatief:
Investeer in blijvende steeds doorlopende ontwikkeling. Wij hebben allemaal minimaal 20 jaar nodig gehad om tot volwassenheid te komen.
Hoe snel verwacht je dat een beginnend verkoper volgroeid kan zijn?
Investeer dagelijks in persoonlijk contact en draag alles wat je als salesmanager hebt geleerd over denkstrategieën, gedragsstrategieën en communicatieprocessen gefaseerd over aan je verkopers. Dat is je primaire taak als salesmanager!
Het uitwerken van rapportages en cijfermatige overzichten doe je in de tijd die je overhoudt……en niet andersom!!!

Wat je nooit moet doen omdat het maar 1 dag werkt: Stuur je verkopers naar een eendaags seminar.

Het gegarandeerd werkende alternatief:
Geef inhoud aan blijvende groei door persoonlijke aandacht en op het individu gerichte coaching. Repeterende lessen leiden uiteindelijk tot gewenste veranderingen.

De beste manier om van je highpotentials af te komen: Lever alleen maar kritiek.

Het alternatief:
Kijk en benoem en bespreek vanuit je grondhouding altijd eerst wat er goed gaat, wat er nog meer goed gaat, wat waardering verdient en wat nog beter gaat en kijk en bespreek
daarna hetgeen nog niet optimaal gaat en beter kan.

Als salesmanager moet je werken met de kwaliteit die je hebt….en realiseer je daarom de volgende waarheid:

Je omgeving (je verkopers én hun resultaten) is altijd de spiegel van je eigen functioneren!

Hans Oelen
Salescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen

Visie en missie 2012

Zullen we op voorhand nu al samen 2012 afsluiten met de woorden:
‘2012 was een topjaar?!’

Het lijkt er vaak op dat goed nieuws niet verkoopt. Graag laat ik u daarom vanuit Palaver een wezenlijk mooier geluid horen dan u in de media voorgeschoteld krijgt, te beginnen met onderstaande beeldvorming:

Terwijl hij op de vlucht is voor een tijger, strandt een man bij een diep ravijn. Als laatste redmiddel grijpt hij de tak van een wijnstok vast en springt over de rand. Hij schrikt zich rot, want onder in het ravijn staat tijger nummer twee verlekkerd op hem te wachten. Terwijl hij zich krampachtig vasthoudt aan de tak, ziet de man hoe boven hem twee muizen aan zijn tak beginnen te knagen. Dan ziet hij plotseling een prachtige volrode wilde aardbei hangen binnen grijpafstand. Hij laat zonder nadenken met één hand de tak los, pakt de aardbei en steekt hem vervolgens in zijn mond: wow, die is lekker!!…

– Hoe kijkt u naar 2012?
– Bent u goed voorbereid op 2012?
– Hebt u er al zin in of ziet u er eigenlijk een beetje tegenop?

Mogelijkheden en kansen
Voor mij is 2012 nu al een prachtig jaar met alleen mogelijkheden en kansen. Als coach en trainer is het een noodzaak om voor te blijven in een markt die sterk in ontwikkeling is. Dat betekent dat persoonlijke groei en ontwikkeling dagelijks onderhoud behoeft… en dat is waar ik me in het afgelopen jaar ook weer strikt aan verbonden en met plezier aan gehouden heb.
Mijn persoonlijke en tegelijkertijd ook zakelijke visie, daar waar ik voor ga, en mijn missie, daar waar ik voor sta, draagt in zich, dat ik met Palaver-trainingen geen volger wil zijn, maar beïnvloeder.
Beïnvloeder in het aanbieden van diensten die vernieuwend zijn en die wérken. Diensten die vanuit de kern zaken aanpakken en u en/of uw mensen helpen te veranderen en daardoor te verbeteren. Niet met goed doordachte technieken en trucs, maar met een aanpak die tot werkelijk gewenst resultaat leidt.
Daar is vertrouwen en lef voor nodig… en dat heb ik!

– Wat is uw visie, kortom, waar gaat u voor?
– Wat is uw missie, waar staat u voor?
en voor uw organisatie is het ook van essentieel belang te weten:
– Wat is de persoonlijke en professionele visie van uw medewerkers?
– Wat is de persoonlijke en professionele missie van uw medewerkers?

Waar uw kansen en mogelijkheden liggen
– Wat levert 5% minder ziekteverzuim in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer productiviteit in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% minder verloop aan behoud van kennisen en ervaring u op?
– Wat levert 5% minder kosten in 2012 u allemaal op?
En voor u in het bedrijfsleven
– Wat levert 5% minder waste in 2012 u allemaal op?
– Wat levert 5% meer omzet in 2012 aan mogelijkheden u allemaal op?
– Wat levert 5% meer rendement in 2012 u op?

Leiderschap
Daarom is 2012 voor mij en voor Palaver-trainingen een jaar waar ik managers help om leiders te worden, door hun leiderschap in de vorm van beïnvloeding te versterken. Dit met als doel, hun medewerkers te kunnen helpen het beste uit zichzelf te halen. Niet door ze harder en meer te laten werken, maar door ze te leren begeleiden op de aspecten die er werkelijk toe doen.
* Visie
* Missie
* Bevlogenheid
* Bezieling
Medewerkers laten stralen en gelukkig te laten zijn in wat ze doen en hoe ze het kunnen doen, is tenslotte een voorwaarde voor persoonlijk en zakelijk succes.

Ondernemers en Zzp’ers
Ik ga nog meer dan nu ondernemers en zzp’ers helpen hun organisatie verder uit te bouwen op het gebied van commercie, omzet, service, uitstraling, rendement, kwaliteit van dienstverlening, met als doel, duurzaam succes. Nieuwe klanten aantrekken, versterken van de relatie met bestaande klanten en minder doen en meer resultaten behalen zijn hier de sleutelbegrippen.

Verkopers
Nog meer dan nu ga ik verkopers begeleiden in ‘Het nieuwe verkopen’.
Traditioneel verkopen werkt nog steeds, maar het kan veel beter.
Meegroeien met ontwikkelingen binnen de markt, stoppen met verkopen, en werkelijk contact = verbinding leggen met je klanten. Je haalt je successen niet op basis van verkooptechnieken en vlekkeloze vraagstellingen, je successen komen voort uit wie je als mens bent en hoe je in het leven staat.

Blijvende verlaging ziekteverzuim
Ik help organisaties, ondernemers, leiders en medewerkers in het structureel borgen van gezondheid. Veel ziekteverzuim is onnodig en staat voor extreem hoge kosten. Bezieling, betrokkenheid en je verbonden voelen zijn probaat en bewezen aspecten die ziekteverzuim voorkomen. Dit is een keus!
Het vraagt om effectuering van ondernemerschap, bedrijfscultuur en leiderschap. Een aanpak die aanmerkelijk goedkoper is dan ziektedagen, vervanging, medicatie en externe hulp in de vorm van coaching en psychologische hulp… en de effecten werken organisatiebreed en zijn blijvend!
Wie wil dat nu niet?

Mental Health Coching
Ik blijf medewerkers, die desondanks toch uitvallen door (mentaal)verzuim, snel en adequaat en met veel enthousiasme en plezier helpen weer op hun gewenste spoor te komen, en dan sterker als ooit tevoren!

En wat nog meer……
Ik blijf daarnaast inspirerende, uitdagende, aansprekende en onderscheidende artikelen en nieuwsbrieven schrijven waar een ieder die dat wil zijn/haar persoonlijke en zakelijke voordeel mee kan doen.

Boeken
Ik ga, mede aangemoedigd door de successen van mijn eerdere boeken, ZIJN…wat je wilt worden, Het nieuwe verkopen, De twijfel voorbij, Wetenschap en spiritualiteit en AIKI Breincontrole, weer stappen maken voor een nieuw boek, puur omdat schrijven en het delen van kennis en ervaringen zo leuk is.
Daarnaast komt er met zekerheid nog veel meer op m’n pad, waar ik nu nog geen idee van heb, maar ook dat zal ik met enthousiasme en dankbaarheid ontvangen.

Ik verheug me nu al op 2012 en wanneer u denkt dat ik een resultaatgerichte bijdrage kan leveren aan uw persoonlijke en/of zakelijke succes en plezier in het komende jaar, dan hoor ik dat graag van u.

Ik wens u een gezond en succesvol 2012

Hans Oelen

Veel leidinggevenden als duurste medewerker van de baas.

Wat is jouw visie op leidinggeven?
Wat is jouw motivatie geweest om leidinggevende te willen zijn?
Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren als leidinggevende?

Wanneer ik deze vragen tijdens een training aan leidinggevenden voorleg, dan is het mijn dagelijkse ervaring dat veel mensen in een leidinggevende positie hier niet het antwoord op weten. Ik ontvang allerlei stereotype antwoorden die, wanneer ik er enkele dieptevragen op los laat, vervliegen in de wind. Veel leidinggevenden hebben er kennelijk geen enkele notie van wat hun dagelijks werk en verantwoordelijkheid inhoudt.

Wanneer ik vervolgens de vraag stel hoe hun gemiddelde dag- en weekplanning er uitziet, dan valt op dat hun medewerkers hier geen plek in hebben. Men pretendeert leidinggevende te zijn, dit staat zelfs op hun visitekaartje, maar degene aan wie men leiding geeft, de medewerker, daar hebben ze geen tijd voor.

Controle is ingegeven door angst
Leidinggevenden hebben het druk, ze lopen van hot naar her en zijn met van alles bezig, maar daar waar ze in essentie verantwoordelijk voor zijn, het helpen en coachen van hun medewerkers in het zo optimaal mogelijk functioneren, daar komen ze niet aan toe.

Ze zitten achter hun bureau, achter de computer of aan de vergadertafel, lopen rond met allerlei rapportages en houden lijstjes bij. Voornamelijk zijn dit controlelijstjes, want veel leidinggevenden richten zich niet op hun mensen en hun potentieel, maar controleren processen waar medewerkers inhoud aan dienen te geven. Wanneer vervolgens processen niet de gewenste resultaten bieden, dan worden er nieuwe regels en procedures bedacht en in het leven geroepen, die moeten gaan uitsluiten dat er dingen gebeuren die niet gewenst zijn.

Visie en vertrouwen
Succes op alle gebieden is altijd een resultaat van visie, gekoppeld aan vertrouwen.

Controleren echter doe je nooit op basis van vertrouwen, want dan zou controle volledig overbodig zijn. Controle wordt je altijd ingegeven door angst, en angst en succes zijn twee tegenpolen die nooit bij elkaar zullen komen.

Waak daarom voor controlerende leidinggevenden, want die berokkenen de organisatie en met name hun medewerkers vaak meer schade dan profijt.

Leidinggevenden die geen visie hebben en daardoor te druk zijn om gerichte aandacht aan hun medewerkers te geven, zijn met nadruk geen leidinggevenden, maar de duurste medewerkers van de baas.

Hans Oelen
Businesscoach

%d bloggers liken dit: