Tagarchief | zelfmanagement

Zelfmanagement…hou jezelf niet voor de gek!

Heb je een probleem?
Weet je al hoe je het oplost?
Wees JOU.

Ahhh, maar dat klinkt verwarrend…!
Waarom?
Omdat je vaak niet weet wanneer je werkelijk jou bent en wanneer niet?
Laten we de denkbeeldige koe dan maar eens bij de horens vatten.

Wanneer jij je goed voelt, dan ben je jou,
en wanneer jij je niet echt goed voelt, dan ben je niet jou.
Over het algemeen loop je niet rond met het gevoel dat jij je echt goed of echt slecht voelt.
Meestal voel je je hier ergens tussenin.
Het is dus niet zo dat je je doorgaans totaal niet jou voelt.
Je voelt je hoogstens regelmatig maar ten dele jou.

De momenten waarop je daadwerkelijk jou bent,
zijn dat tegelijkertijd ook de momenten waarop jouw leven ‘werkt.’
Dit zijn de momenten waarop je vanuit de flow, de moeiteloze stroom van het leven leeft…
Hoe meer je jou bent, hoe meer je geniet van het leven
en hoe meer je leven lijkt te ‘werken’, moeiteloos en heerlijk.

In de mate dat je niet jou bent,
zal je jouw leven, voor die momenten,
als moeizaam en niet aangenaam ervaren, niet bevredigend, niet vervullend.
Dus dient zich als vanzelf de vraag aan:

Hoe kan je meer jou zijn?
Hoe word je meer jou?

Kijk, om deze vragen te beantwoorden, eerst nog eens naar de volgende stelling:

Als je je echt goed tot heel erg goed voelt,
dan ben je jou,
en als je je niet optimaal of helemaal niet goed voelt,
dan ben je jou niet.

Kortom, de beste manier voor jou om meer JOU te zijn
is om te stoppen met het toelaten van minder goede gevoelens,
door je neiging om te rationaliseren, te rechtvaardigen of te interpreteren,
op stop te zetten
en juist door heel fijne zuivere gedachten te denken,
waardoor je als vanzelf heel fijne zuivere gevoelens voelt.

In feite is dit wat je denkt waardoor je minder fijne gevoelens beleeft.
Je rechtvaardigt, rationaliseert en je laat je meenemen met ideeën en perspectieven die je ondersteunen om je minder te voelen dan goed.
Maar geloof me niet zomaar…..ervaar het eerst voor jezelf.

Kijk naar het WAAROM je minder dan goede gevoelens vasthoudt.
Voel je je goed over jezelf?
Nee?
Waarom niet?
Als je je niet goed voelt over jezelf, is het echt niet omdat je niet goed genoeg bént.
Het is juist omdat je in verkeerde redenen terecht bent gekomen…
je beweegredenen hebt toegelaten die je minder dan goede gevoelens laten voelen over jezelf.

De werkelijke waarheid is namelijk…
dat je eigenlijk feitelijk en waarachtig echt geweldig bent.

Hetzelfde geldt voor jouw leven, want ook jouw leven is geweldig.
Vaak ervaar je dat echter niet op die manier,
omdat je ideeën, perspectieven of percepties in je aandacht hebt toegelaten,
die het zo doen lijken.

Wees je daarom sterk bewust waar jij je aandacht op vestigt…
Wees alert vanuit welke staat van bewustzijn je leeft…
want je staat van bewustzijn bepaalt de gedachten die in je opkomen.

Wees alert op de gedachten die je denkt…
want je gedachten veroorzaken je gevoelens.

Wees alert op wat je voelt…
want je gevoelens vormen je woorden.

Wees alert op de woorden die je gebruikt…
want je woorden veroorzaken je gedrag.

Wees alert op je gedrag…
want je gedrag leidt tot gewoontes.

Wees alert op je gewoontes…
want je gewoontes worden patronen.

Patronen worden uiteindelijk je kenmerken…
en je kernmerken bepalen uiteindelijk je bestemming.

Het is niet dàt wat je niet weet wat je pijn en verdriet doet,
het is juist dat wat je wél weet,  wat gewoon niet zo is!

Hans Oelen
Coach

 

 

Een beter morgen… zelfmanagement

Waardering3Ik vroeg mezelf af, waarom, als ik wakker word, ik me op sommige dagen zo geweldig voel, maar op sommige andere dagen helemaal niet? Wat er bij me opkwam was, dat ik op sommige dagen niets heb om me op te verheugen, terwijl op de dagen dat ik wakker wordt met dat prachtige gevoel, ik altijd iets moois heb om naar uit te kijken.

Dit brengt mij, dat als ik vandaag enige tijd besteed in het nadenken over de dag van morgen, en ik iets waardevols en moois ontdek om naar uit te kijken, de kans groot is, dat ik morgen wakker wordt met zo’n heerlijk gevoel van verlangen en ik me daardoor vanaf het begin van mijn dag geweldig voel.

Het andere ding dat bij me opkwam was, dat als ik niet opsta met dat fijne gevoel, dan komt dat, omdat ik al mentaal heb rondgemaakt en overdacht, dat er vandaag, als komende dag, omstandigheden zullen zijn die ik ga tegenkomen, die ik liever helemaal niet wil. Met andere woorden, mijn aandacht is daarmee gericht op onplezierige omstandigheden of ervaringen.

Wie is verantwoordelijk
Nu is het ook bij me opgekomen, dat omstandigheden nooit aangenaam of onaangenaam kunnen zijn vanuit zichzelf. Aangenaam of onaangenaam/vervelend zijn evaluaties en gevoelsetiketten die ikzelf plaats op omstandigheden. En wanneer ik dat doe, ervaar ik hen precies zoals ik gedacht heb dat ik ze zou ervaren.

Natuurlijk, hetzelfde geldt voor mensen die ik ga ontmoeten tijdens mijn dag, of het nu onbekenden, familie, vrienden, collega’s of wie dan ook zijn. Nogmaals, ik realiseer me terdege dat ik kan denken over iemand of iets die ik zal ontmoeten, terwijl dan als vanzelf het gevoel van – onplezierig – boven drijft… en nogmaals ben ik er van overtuigd dat dit alles zegt over mij, en niets over hen! Ik creëer een aankomende onplezierige ervaring rond deze persoon, helemaal IN mezelf. Anderen hebben geen enkele controle over wat ik denk over hen; zij hebben geen macht over de manier waarop ik over hen denk. Zij hebben geen macht om mij aan te zetten of zelfs te dwingen om anders te denken.

Als dit waar is (en het lijkt trouw te zijn aan mij nu) dan lijkt het dat ik als enige verantwoordelijk ben voor hoe ik de dag van morgen ga ervaren en of ik al dan niet wakker wordt met dat heerlijke en prachtige gevoel. Het lijkt er dus op dat ik als enige volledig verantwoordelijk ben voor hoe ik mijn dagen ervaar.
Dus denk ik nu, dat als ik ter ere van mijn verlangen om alsmaar meer geluk te ervaren, het van belang is, dat ik elke dag consequent wat tijd investeer, om iets te vinden waar ik me voor wat betreft de dag van morgen op kan verheugen. Iets waar ik naar uit kan kijken; iets wat me zal toestaan om wakker te worden met dat gewenste fijne gevoel. Dus, ik denk dat ik eraan ga denken over wie en wat ik ga tegenkomen morgen en wat er allemaal te gebeuren valt, waar ik me op kan verheugen….

De hoofdrol
En het lijkt me dan bovenal van belang, mezelf hierin een hoofdrol te gunnen met de vraag:

Wie en hoe zal ik morgen zèlf zijn?

De eerste persoon die ik morgen en elke ochtend daarna zal ontmoeten ben ik namelijk zelf! Kortom, dit nodigt direct al uit om de onplezierige gevoelens en gedachten die ik heb bij mezelf, nog maar eens grondig aan te pakken.
Ik wens mezelf en bovenal jullie, een beter morgen!

Hans Oelen
Succescoach

Hoe zwaar wil jij het hebben?

roosMaak er elke dag een gewoonte van om al jouw successen te vieren, ongeacht hoe groot of klein ze zijn.

Ik heb sinds enige tijd elke dag een enorm belangrijk item op mijn to-do lijst staan en die heb ik vandaag ook al weer gevierd! Dat heeft me vervolgens aan het denken gezet over de vraag, waarom niet meer mensen dit doen en wat dit voor anderen kan betekenen.

Nee, ik bedoel hier niet mee om alsmaar meer en belangrijkere dingen gedaan te krijgen, ik doel hier juist op het bewust vieren van steeds meer dingen..!
De voltooiing van elke taak, ongeacht hoe klein ook, te zien als een gelegenheid om dit even te vieren.

Wat ik me realiseerde, is dat wanneer ik er een big deal van maak om elke volbrachte taak te vieren, ik hiermee een aantal keren per dag een sfeer creëer van plezier en vreugde rond het gedaan krijgen van dingen. Ik kan mezelf belonen, schouderklopjes geven en uiteindelijk steeds meer en veel meer gedaan krijgen!

Realiseer je namelijk goed, dat het dagelijks spelen van dit spel, zonder dat fantastische gevoel van plezier en positiviteit, elke taak is als een zware beklimmingen met een rugzak vol met stenen op de berghelling.

Hoe zwaar wil je het hebben
Ja, en vervolgens is het zo dat telkens als je de klus waar je mee bezig was hebt geklaard, ligt er alweer een andere stapel vol met ‘stenen’ voor je klaar… en dat is niet bepaald een beloningsgerichte manier van denken om na te streven!
Je kunt een spel maken van de veelheid aan steeds maar weer dezelfde taken en er wezenlijk verschillende resultaten mee bereiken, misschien niet in de taak zelf, maar wel in de manier waarop je je erover voelt en hoe je het beleeft. En hoe jij je voelt over jouw werk, heeft heel wat te doen met hoe jij je over het leven in z’n geheelheid voelt… en dat is nu precies de reden dat ik me al tijden geleden heb aangemeld voor de spelmatige aanpak van mijn werk en mijn leven!

Doe je mee?
Ik nodig je uit, want het voelt werkelijk veel beter dan ooit tevoren!
Het bepalen en vasthouden van jouw eigen stemming is tenslotte dè ultieme vorm van zelfmanagement!

Hans Oelen
Succescoach

Wat te doen, als je verkopers niet scoren

Veel gekozen oplossingen die vaak niet werken en andere vaak niet gekozen oplossingen die vaak wel werken.
Leg aan 50 salesmanagers de vraag voor of hun verkoopteam de gestelde resultaten halen en velen zullen ontkennend antwoorden.
Wat kun je als verantwoordelijke doen om hier verandering in te brengen en wat kun je maar beter laten?

Wat met zekerheid niet werkt: Geef je verkopers de schuld en verwijt ze dat ze er te weinig aan doen

Het alternatief:
Wijs eens naar je verkopers en kijk dan eens kritisch wat er met je hand gebeurd.
Maar één vinger, je wijsvinger, wijst in de richting van je verkopers en drie vingers, middelvinger, ringvinger en pink wijzen naar jou!!
Kijk daarom als salesmanager eens kritisch naar jezelf en je eigen gedrag.
Stel jezelf eens de vraag, wat jouw aandeel is in dit probleem. Hoe denk ik eigenlijk en hoe zitten mijn denkpatronen in elkaar? Wat kan ik daar aan veranderen?

Wat heel vaak niet werkt: De verkopers moeten meer bellen.

Het alternatief:
Ga gericht investeren in de verkopers van je verkoopteam.
Ga op zoek naar trainingen die écht werken en ondersteun deze met gerichte individuele coaching. Richt je daarbij niet alleen op verkooptraining en verkoopvaardigheden, maar met name ook op de ontwikkeling van de persoon. Zelfvertrouwen, houding, visie en zelfmanagement zijn vaak veel belangrijker dan kennis.

Wat nooit werkt: Ga er bovenop zitten, houd ze kort en laat ze iedere minuut van de dag verantwoorden.

Het alternatief:
Ga in gesprek met de individuele verkoper en ga brainstormen hoe het beter en anders kan. Waardeer zijn/haar inbreng en geef hem/haar vrijheid en verantwoordelijkheid. Draag het (oprechte) gevoel over dat je veel van hem/haar verlangt, maar altijd achter hem/haar staat.

Wat echt maar tijdelijk werkt: Investeer in meer en meer producttrainingen

Het alternatief:
Investeer in blijvende steeds doorlopende ontwikkeling. Wij hebben allemaal minimaal 20 jaar nodig gehad om tot volwassenheid te komen.
Hoe snel verwacht je dat een beginnend verkoper volgroeid kan zijn?
Investeer dagelijks in persoonlijk contact en draag alles wat je als salesmanager hebt geleerd over denkstrategieën, gedragsstrategieën en communicatieprocessen gefaseerd over aan je verkopers. Dat is je primaire taak als salesmanager!
Het uitwerken van rapportages en cijfermatige overzichten doe je in de tijd die je overhoudt……en niet andersom!!!

Wat je nooit moet doen omdat het maar 1 dag werkt: Stuur je verkopers naar een eendaags seminar.

Het gegarandeerd werkende alternatief:
Geef inhoud aan blijvende groei door persoonlijke aandacht en op het individu gerichte coaching. Repeterende lessen leiden uiteindelijk tot gewenste veranderingen.

De beste manier om van je highpotentials af te komen: Lever alleen maar kritiek.

Het alternatief:
Kijk en benoem en bespreek vanuit je grondhouding altijd eerst wat er goed gaat, wat er nog meer goed gaat, wat waardering verdient en wat nog beter gaat en kijk en bespreek
daarna hetgeen nog niet optimaal gaat en beter kan.

Als salesmanager moet je werken met de kwaliteit die je hebt….en realiseer je daarom de volgende waarheid:

Je omgeving (je verkopers én hun resultaten) is altijd de spiegel van je eigen functioneren!

Hans Oelen
Salescoach

Klik hier wanneer je de gratis nieuwsbrief wilt ontvangen

%d bloggers liken dit: